harmony happiness healing

Jaartraining – Vergeving

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Hi,

Een boodschap van de Masters voor ons:

Er is op de Aarde veel misvatting ten aanzien van iets wat jullie ‘schuld’ noemen.  Deze energie is door jullie menselijke denken in het leven geroepen en heeft zich gekoppeld aan het concept ‘straf’. En wanneer iemand het woord ‘karma’ gebruikt, wordt dit ook vaak in de bovenstaande zin gebruikt. ‘Karma is a bitch’ wordt er gezegd, wanneer iemand iets slechts heeft gedaan en diegene iets slechts overkomt.

Schuld en straf zijn geen deel van jullie Volmaakte Levensenergie. Het Goddelijk Zelf in jou heeft geen connectie met deze vervorming. Dit Goddelijk Zelf ‘denkt’ niet op die manier, omdat het geen vervormingen ziet. Het ziet altijd enkel de Volmaaktheid en wanneer de ergste misdadiger op een dag ineens tot bezinning zou komen en zijn Goddelijk Licht zou aanroepen, dan zou het Goddelijk Licht in hem of haar direct antwoorden en doen wat er gevraagd wordt. Al het Goede zou deze persoon onmiddellijk gegeven worden, wanneer hij of zij erom zou vragen en wellicht belangrijker, dit ook zou kunnen ontvangen. Dit kan dus enkel gebeuren wanneer iemand zelf geen schuld of schaamte meer zou voelen voor de daden die hij of zij heeft gepleegd. Er hoeft dus niets te worden goedgemaakt of bestraft. Weer open zijn voor het Goddelijk Licht is alles wat er nodig is om energie te clearen en de Volmaaktheid terug te brengen.

Op het niveau van Mind echter zijn er door de mensheid nogal wat mentale wetten gecreëerd ten aanzien van hoe de energie zou moeten behoren te werken. De linken die door de mensheid zijn gecreëerd, worden door het Goddelijk Zelf net zo goed ook altijd vormgegeven. Er wordt net zo goed ook ‘ja’ op gezegd wanneer iemand ervan overtuigd is (al dan niet bewust) dat op een slechte daad straf volgt. Energie maakt geen onderscheid. Het volgt gewoon de aandacht. Het zegt niet ‘Dit bevel volg ik niet op, want dit is niet juist. En dat bevel wel, want dat is wel juist’. Het heeft geen ‘wil’ in die zin. Het is ‘slechts’ Volmaakte Levensenergie die de mens naar eigen believen gebruikt. Dit gebeurt echter alleen veel te onbewust, onwetend van de wetten die jullie werkelijkheid vormgeven, waardoor de mens de chaos in de wereld creëert.

Jullie justitiële systeem is een expressie van wat jullie geloven. Wanneer iemand een wet overtreedt dan wordt diegene gestraft. Een rechter bepaalt welke straf er dan gegeven wordt en er is een uitvoerend orgaan die dit dan doet. En dit doen jullie ook zo in de opvoeding van jullie kinderen. Zo werkt het volgens jullie mentale wetten. Dit doen jullie dus ook energetisch. Wanneer je iets doet waar je je schuldig over voelt (en dit hoeft helemaal niet bewust te zijn), stuur jij (energetisch) een verzoek om straf uit. Als je vindt dat jouw daad een klein beetje straf verdient, krijg je dit terug in de vorm van een klein probleempje. Als je vindt dat jouw daad een grote straf verdient, krijg je veel problemen of een heel groot probleem. Jouw eigen innerlijke veroordeling van jouw daden veroorzaakt dus de problemen in jouw leven. Het is onder andere een antwoord op jouw eigen verzoek om straf.

Het is belangrijk om jezelf te bevrijden van deze vervormingen die je doorheen duizenden levens hebt geaccepteerd en hebt gecontinueerd. Ze zijn niet NODIG. Nooit geweest. Je hebt het allemaal zelf gecreëerd en in stand gehouden. En elke ‘ja, maar’ en ‘nee, want’ is niet waar. De Waarheid is dat jij een Goddelijk Wezen bent. Een Volmaakt Wezen. NU. En daarom kan je er ook NU in terugkeren wanneer je NU het besluit neemt om die menselijke vervormingen los te laten. Het Goddelijk Zelf in jou is zich niet bewust van wat jij allemaal ‘verkeerd’ zou hebben gedaan. Het ziet het niet, omdat het in de Leefwereld van het Goddelijk Zelf niet voorkomt. Het heeft enkel de connectie met jouw Volmaaktheid (zichzelf dus), dat van de ander en met niets anders. Vandaar dat er op dit niveau niets te vergeven valt.

Deze les gaat erover om je te helpen te begrijpen dat je niet meer hoeft te lijden. Dat je niets hoeft goed te maken. Er is enkel Divine Justice, Goddelijke Gerechtigheid. En God is allesvergevend. Altijd. Elke angst om het Goddelijk Zelf onder ogen te komen en je daar onwaardig over te voelen of jezelf te schamen omdat je vindt dat je WEL iets slechts hebt gedaan, is niet op zijn plek. Het is een programmering in het ‘valse ik’.  JIJ BENT VERGEVEN. NU. ALTIJD.

Belangrijk is om dit ook echt te gaan voelen. Om te begrijpen dat het nodig is om elke vorm van schuld (van jezelf of een ander) los te laten. Want slechts dan kan jouw Volmaakte Levensenergie ten volle stromen. Slechts dan kan je ook de energie van de AMO doorgang geven. Onbewuste schuld blokkeert dit.

Je bent onderweg naar de Verlichting. Naar de Volmaakte belichaming van jouw Goddelijk Zelf. Je gaat over niet al te lange tijd een procedure leren waarin je kan leren om de oorzaak van disharmonie in het hier en nu op te lossen. Marjolijn heeft dit een IAMDR genoemd (een Desensitization and Reprogamming procedure in afstemming op I AM). Maar om dit te kunnen moet je het voorbereidende werk doen. Want anders houd je onbewust de effecten van de procedure tegen.

Deze les staat in het teken van loslaten van schulddenken en vergeving. Het levert je veel op wanneer je je hieraan toewijdt. Doe je werk, Beminde. Het maakt de weg vrij naar een Hoger Bewustzijn.

 

Namasté.

 

Doe mij maar een prayer

De Hawaiiaanse spirituele leer ‘Ho’oponopono’ leert je dat wanneer je een vervorming waarneemt je enkel hoeft te zeggen: ‘Het spijt me, vergeef me, dank je wel, ik hou van je’ om de oorzaak van datgene wat zich toont op te lossen. Wanneer je dit zou doen en je zou voelen wat je vraagt, cleart de energie die je hiermee oproept (namelijk die van vergeving, dankbaarheid en liefde) de frequentie van datgene wat je waarneemt. In Mind wordt de oorzaak opgelost waardoor de helende Goddelijke Levensenergie weer kan stromen en de oorzaak van de vervorming wordt opgelost. Dr. Hew Len (bij wie ik ooit zelf een training heb mogen volgen) legt uit dat alles wat je waarneemt IN JOU zit. JIJ bent degene die het waarneemt en je kan alleen maar waarnemen wat er IN JOU zit. Opgegroeid in deze traditie heeft hij zelf op die manier een gehele psychiatrische afdeling genezen. Niet door de patiënten zélf te behandelen maar door datgene IN HEM te helen wat de disharmonie in de buitenwereld veroorzaakt. Door zichzelf toe te wijden aan het helen van datgene in hem dat de vervormingen buiten hem creërde, genazen zijn patiënten en is de afdeling zelfs opgeheven. De marketingman Joe Vitale kwam op het spoor van Dr. Hew Len en beschrijft het proces van Ho’oponopono in zijn boek ‘Zero Limits’.

Dat wat wij waarnemen in ons lichaam en in onze omgeving is een EFFECT. Geen OORZAAK. Dat bewijst Dr. Hew Len met zijn toegewijde practice. Ongelofelijk voor mensen die nog in de omgekeerde BE-DO-HAVE zitten. Maar wij weten cognitief inmiddels dat het waar is en waarschijnijk voel je het ook meer en meer. Op sommige momenten zal je wellicht nog last hebben van cognitieve dissonantie (dat je programmering je iets anders vertelt waardoor je een beetje kortsluiting kan krijgen op sommige momenten en het dan ineens niet meer snapt, vergeet of ontkent).

Maar wij zijn allen deel van hetzelfde Veld van Bewustzijn en daarom (mede)verantwoordelijk voor alles wat we waarnemen en ook bij machte om datgene wat je waarneemt IN dit Veld te veranderen. En is dat niet het beste nieuws wat er is?

ZEER BELANGRIJKE BOODSCHAP doorgegeven door de AMO:

Het is hoogstwaarschijnlijk dat je niet weet of kan voelen dat 90% van de Volmaakte Goddelijke Levensenergie NIET door jouw lichaam KAN stromen. Het KAN eenvoudigweg niet doorheen jouw lichaam omdat je jouw energie gekwalificeerd hebt (en nog steeds doet) met onvolmaaktheid. Door steeds opnieuw te kwalificeren met onvolmaaktheid blijf je jezelf in beperking houden. Doordat je jouw kostbare aandacht – die jouw Volmaakte Levensenergie IS – schenkt aan disharmonie, heb je te maken met ziektes, met pijn, met verdriet, met boosheid. Het is de oorzaak van ALLE disharmonie in jouw leven. Eens dat je weet dat de IK BEN Tegenwoordigheid – die VOLMAAKT IS – doorheen jou stroomt, zou je geen pijn, geen ziekte, geen beperking, geen stress, geen tekort meer KUNNEN ervaren want deze Kracht kent GEEN tegenstand in zichzelf. JIJ bent de ENIGE tegenstand die het kent, want jij stopt niet met het kwalificeren van jouw Levensenergie met ONVOLMAAKTHEID. Denk hierover na! Ben je niet net als een ondeugend kind? Denk hierover na! Dit is geen kinderspel wat wij hier aanstippen, maar – Beminden – het is JOUW Leven en jouw Vrijheid. Mensen zijn als stoute kinderen omdat zij hun energie BLIJVEN omkleden met disharmonie. Wij hopen dat je niet lang wacht om onze uitgestoken hand te pakken zodat wij tegen je kunnen zeggen: ‘Goed gedaan, mijn Broeder en Zuster, je bent VRIJ!’. Beminden, jullie MOETEN het Licht aanroepen zodat het zichzelf in jullie kan bestendigen en jullie kan bevrijden van alle menselijke creatie. 

Doe nu mee met deze prachtige Ho’oponopono meditatie.  Bevrijd jezelf van de identificatie met het valse ik waardoor jouw Volmaakte Levensenergie keer op keer vervormd wordt en je vast blijft zitten in de frequentie van de disharmonie. Het is tijd!

Het belang van vergeving

Werkelijke vergeving is loslaten. Loslaten van je wrok, je schaamte, je schuld, je gevoel van boete moeten doen, je boosheid of woede, je gevoel van onrechtvaardigheid of rechtvaardigheid of hoe je dit dan ook wilt benoemen. Werkelijke vergeving is niet iets mentaals. En het is ook niet de ‘ander’ die je dient te vergeven. Waar je de energie van de Goddelijke Vergeving voor aanroept, is voor het jezelf afwenden van je eigen Goddelijke Licht en voor het kwalificeren van jouw Volmaakte Levensenergie met onvolmaaktheid. Hiermee heb jij – al dan niet bewust doorheen vele duizenden levens – bijgedragen aan de chaos, de pijn en het lijden in de wereld. En de enige die je hiervoor dient te vergeven, is jezélf. Omdat je jezelf vereenzelvigd hebt met het kleine ik in jou, dat in afgescheidenheid denkt, dat zich voedt met oordelen, dat de frequentie van de onvolmaaktheid nodig heeft om zichzelf in stand te houden, heeft het zover kunnen komen. Maar dat geeft allemaal helemaal niets. Dat is het paradoxale eraan. Want de Waarheid is dat er niets te vergeven valt. Je vraagt deze vergeving dus niet omdat Gód je moet vergeven. Die heeft dat allang gedaan omdat het Goddelijk Zelf niet in staat is om de vervorming te zien. Het Goddelijk Zelf is immuun voor de onvolmaaktheid omdat deze Volmaaktheid IS. En Volmaaktheid betekent ‘op zichzelf staande Zuiverheid’. Omdat de Goddelijke Levensenergie niet vervormd kán worden, raakt deze in de kern dus nooit vervormd. En daarom valt er niets te vergeven. De enige die last heeft van het vervormen van de Levensenergie ben je altijd zélf geweest. Het is je eigen gevoel over jouw daden die maken dat je ervaringen naar je toe hebt gehaald die jou een gevoel van straf hebben gegeven. En echt, dit hoeft niet iets bewust te zijn.

Goddelijke gerechtigheid heeft nogmaals niets maar dan ook niets te maken met dat God je moet vergeven maar met een dieper begrip dat Goddelijke gerechtigheid betekent dat alle energie die je zelf kwalificeert altijd weer bij je terugkomt. Dat geldt voor alle energie die je in dit leven uitstuurt, maar ook voor alle energie die je OOIT hebt uitgestuurd.

WEET dat de IK BEN, de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid, Absolute Volmaaktheid altijd klaarstaat om je te zegenen als je dit tenminste TOELAAT. En als jij – nogmaals – al dan niet bewust – vindt dat je dit niet verdient, hoe kan jij die wonderlijke zegeningen die staan te popelen om jou te overspoelen met Liefde, Vreugde, Overvloed, Vrijheid, Gezondheid, Kracht, Vriendschap, Vrede en wat al niet nog meer ontvangen? Het kan eenvoudigweg niet. Jij houdt het zelf tegen. Daarom is het essentieel dat je jezelf de ruimte en de tijd geeft om het vergevingsproces te doen. Doorheen alle lagen, alle levens en alle dimensies en daarom mag je er ook echt wel even de tijd voor nemen.

Vanuit de bovenstaande tekst, lees dan nog eens de prayers uit Instant Healing die over vergeving gaan. Ze staan hieronder in het Nederlands voor je. Zodat je ze in je ‘moerstaal’ kan voelen met het bovenstaande als context.

32 – Prayer voor vergeving. 

Als je gelijk wilt hebben en daaraan vast wilt houden, kan het moeilijk zijn om los te laten waardoor jouw volmaakte levensenergie niet kan doorstromen. Wanneer dit gebeurt, kan je in moeilijkheden komen omdat de energie van trauma, haat en wrok je aan het verleden bindt via psychische koorden, netten en kettingen. Ware vergeving van jezelf, van anderen en van ervaringen uit het verleden lost bindende koorden op en brengt je energieveld snel naar een hogere trilling. 

Gebruik dagelijks de volgende prayer voor vergeving om je spirituele groei te stimuleren en geluk en vervulling te vinden. Vergeving is een doorlopend, levenslang project van het grootste belang.  

Dankzij en door de Kracht van de Heilige Geest,
weet en besluit ik nu
dat ik loslaat en vergeef:
alles wat me ogenschijnlijk heeft gekwetst of vastgehouden.
Van binnen en van buiten, ik vergeef en laat los.
Alles uit het verleden, alles in het heden en alles in de toekomst,
ik vergeef nu en laat los.
Ik vergeef en laat alles en iedereen – overal – los, 
die vergeving of bevrijding nodig heeft
inclusief mezelf
door de kracht van het Goddelijk Zelf, nu. 
Ik vergeef en laat absoluut alles en iedereen vrij
verleden, heden en toekomst.
Alles en iedereen van verleden, heden en toekomst
die mij misschien zouden moeten vergeven en vrijlaten, 
inclusief mezelf, doen dat nu. 
IK BEN vrij en alle andere betrokkenen zijn ook vrij.
Daarom is alles tussen ons volledig opgelost,
nu en voor altijd.
Dank U, I AM, en ZO IS HET. 

 

33 – Helende mantra voor vergeving.  

Deze helende mantra kan elk persoon, elke groep of situatie vergeven. Je kunt werken aan een bepaalde relatie, zoals een ouder, echtgenoot, kind, werkgever of situatie, zolang je voelt dat nodig is. Met sommige relaties met levenslange moeilijkheden, kan je de behoefte voelen om dit een jaar of langer te gebruiken. 

Het Goddelijk Zelf in mij
is mijn vergevingsgezinde en bevrijdende Kracht.
Het Goddelijk Zelf in [naam van persoon]
is zijn/haar vergevingsgezinde en bevrijdende Kracht. 

Het Goddelijk Zelf in mij,
is mijn vergevingsgezinde en bevrijdende Kracht.
Het Goddelijk Zelf in [naam van persoon]
is zijn/ haar vergevingsgezinde en bevrijdende Kracht.
IK BEN vrij en hij/zij is ook vrij.
Daarom worden alle dingen tussen ons opgelost,
nu en voor altijd, gezegend, op een Volmaakte manier.
Dank U, I AM, en ZO IS HET. 

 

34 – Affirmatie voor vergeving.  

Om mensen en situaties in je leven achter je te laten en los te laten, is vergeving essentieel. Gebruik deze prayer om oude ogenschijnlijke misstanden op te lossen en achter je te laten. 

Ik vergeef nu vrijelijk en volledig en
ik laat [Voer hier de naam van de persoon in] gaan
Ik laat je los en laat je gaan.
Je bent vrij en IK BEN vrij.
Ik laat los en laat het Goddelijk Zelf
Het werk doen in deze situatie
voor het welzijn van alle betrokkenen.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.  

[Herhaal dit totdat het volledig voelt]. 

35 – Goddelijke vergeving. 

God vergeeft alle ogenschijnlijke fouten, dus waarom is het zo moeilijk om onszelf te vergeven? Stel je voor hoe het zou zijn om jezelf volledig te vergeven, om te leven zonder schuld en schaamte. Vergeving van de relevante situatie plaatst het onder de Wet van Genade. 

De vergevingsgezinde, bevrijdende en helende Kracht van 
het Goddelijk Zelf in mij 
werkt nu in en door mij heen.
Alle oordeel, wrok, kritiek en onvermogen tot vergeven, 
zijn nu opgelost en geheeld,
door de Liefde en vrede van het Goddelijk Zelf in mijn hart.
IK vergeef iedereen alles – inclusief mezelf.
IK vergeef nu alle ervaringen uit het verleden.
IK vergeef mezelf nu voor alle ogenschijnlijke
fouten, misstappen en blunders.
IK zegen mezelf. IK BEN vergeven. IK BEN vrij.
Dank U, I AM, en ZO IS HET. 

 

36  Heling van ouderlijke patronen. 

Ouders hebben hun kinderen vaak niet de pure Liefde kunnen geven die ze als kind nodig hadden. Gebruik deze prayer om verstoorde patronen die daaruit zijn ontstaan grondig te helen.  Je kunt jezelf opnieuw opvoeden door dit geweldige gebed te gebruiken. 

Ik laat nu elke overtuiging, perceptie en oordeel los,
dat mijn vader en moeder me niet vasthielden, knuffelden,
en van me hielden elke dag totdat ik vijf jaar oud was. 
Ik laat nu elke overtuiging, perceptie en oordeel los,
dat mijn vader en moeder me niet vasthielden, knuffelden,
en me aanmoedigden of prezen elke dag totdat ik tien jaar oud was. 
Ik laat nu mijn overtuiging, perceptie en oordeel los
dat mijn vader en moeder me niet vasthielden, knuffelden,
of me vertelden hoe geweldig ik was, elke dag tot mijn vijftiende levensjaar. 
Ik laat nu mijn overtuiging, perceptie en oordeel los
dat mijn vader en moeder me niet vasthielden, knuffelden,
of me vertelden dat ze me accepteerden en me goed vonden zoals ik was,
elke dag tot ik 20 jaar oud was.
Ik laat nu mijn overtuiging, perceptie en oordeel los
dat mijn vader en moeder me niet vasthielden, knuffelden,
op handen droegen, koesterden en respecteerden elke dag van mijn leven. 
Ik laat nu mijn overtuiging, perceptie en oordeel los
dat mijn vader en moeder niet bij me zijn wanneer ik dat nodig heb,
om me vast te houden, me te omhelzen, van me te houden, me te prijzen, voor me te zorgen,
me te accepteren, me goed te keuren, me te eren, koesteren en respecteren,
en me te vertellen hoe geweldig IK BEN. 
Ik omhels, hou van, prijs, zorg voor, accepteer, keur goed,
eer, koester, respecteer en waardeer mezelf, nu. 
Ik weet en accepteer nu hoe geweldig IK BEN.
Dank UI AM, en ZO IS HET.  

Hoe mooi is het om de energie van vergeving te gebruiken die in staat is om diepe, onderbewuste programmeringen en mentale wetten in Liefde op te lossen. Zodat onze Volmaakte Levensenergie, ons Goddelijk Zelf, vrijelijk kan doorstromen en ons een leven vol Liefde kan brengen. Zodat de 90% van de Volmaakte Levensenergie die NIET doorheen het lichaam de wereld in kon stromen WEL vrijelijk kan stromen.

Door heel bewust een tijd lang de energie van Vergeving aan te roepen, waardoor je een poort bent voor deze energie, kan je jezelf bevrijden van de ketenen van schuld en schaamte. In het toelaten van de energie van vergeving ontstaat het wonder. Misschien het wonder van dat je merkt dat je de ander niet nodig hebt om te vergeven, dat het een individueel proces is dat los staat van die ander, dat het niets te maken heeft met vergeven van de ander en alles met het jezelf vergeven. Om vervolgens het Leven net zo lief te kunnen hebben als het jou heeft!

DECREE voor volledige bevrijding van disharmonie en het openen van jouw systeem voor de Volmaakte levensenergie door Onvoorwaardelijke Vergeving

Enkel wanneer je in staat bent om zonder voorwaarden de I AM, het Goddelijk Zelf, lief te hebben en toe te laten, stroomt deze energie door je heen jouw leefwereld in. Alles wat je verlangt in het Leven is deel van die energie. Daarom werken methodes ook niet die je leren om je op iets buiten jezelf te richten om iets te krijgen. Dat is een omgekeerde BE-DO-HAVE. Weet je nog? Om iets te ZIJN, moet je iets HEBBEN, zodat je iets kan DOEN waardoor je datgene kan ZIJN. Dit is een leugen. Je BENT alles al. IN jouw Volmaakte Levensenergie ligt alles maar dan ook alles besloten zoals je in deze prayer kan lezen en voelen:

Prayer 179 – Behandeling voor Volmaakte overvloed.

Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor Volmaakte Goddelijke overvloed en voorspoed, of beter, die zich nu in mijn leven manifesteert.

Ik erken dat het Goddelijk Zelf, de Hoorn van overvloed, de Bron van geld, rijkdom en welvaart is. Het Goddelijk Zelf is de Bron van alle rijkdom, Goddelijke onbeperkte gulheid en vervulling. Het Goddelijk Zelf is het reservoir van goedheid, vloeiend in een eeuwige stroom. Dit Goddelijk Zelf is de Goddelijke bankier en oppermachtige weldoener. Het is de oneindige Bron van alle zegeningen en er is altijd een Goddelijk overschot. De onmetelijke rijkdom van de Volmaakte Levensenergie van het Goddelijk Zelf circuleert vrijelijk door de kosmos.

IK BEN nu één met de oneindige stroom van overvloed van het Goddelijk Zelf. Dit Goddelijk Zelf overspoelt mij nu met geld, rijkdom en voorspoed in een eindeloze stroom. De Goddelijke Energie van onbeperkte overvloed stroomt nu mijn leven binnen. IK BEN tot de rand gevuld en loop over van overvloed. IK BEN verrijkt en vervuld door de oneindige Goedheid van de Volmaakte Levensenergie van het Goddelijk Zelf. Het Goddelijk Zelf is mijn Goddelijke bankier. IK BEN de rijke begunstigde van het liefhebbende Goddelijk Zelf en rijkdom circuleert voortdurend in mijn leven. De Liefde van het Goddelijk Zelf zegent en vermenigvuldigt alles wat ik heb, alles wat ik geef en alles wat ik ontvang.

Daarom claim ik nu voor mezelf, [volledige naam], Volmaakte Goddelijke overvloed en voorspoed, of beter, die zich nu in mijn leven manifesteert.

IK BEN nu één met de Goddelijke Mind van het Goddelijk Zelf. Mijn mind is één met de Mind van dit Goddelijk Zelf. Ik laat nu alle negatieve gedachten los die mijn onbeperkte Goddelijke overvloed en voorspoed geblokkeerd hebben. Ik laat nu alle ideeën los dat geld slecht is en dat rijke mensen materialistisch en niet spiritueel zijn. Ik laat het idee los dat spirituele mensen arm zijn. Ik laat nu alle ideeën los van het niet waardig zijn of het niet verdienen van overvloed. Al deze beperkende gedachten zijn nu opgetild in Goddelijk Licht en losgelaten door de Liefde van het Goddelijk Zelf.

Ik verwelkom nu vrijelijk het idee dat ik overvloed waardig ben, dat wel- vaart mij toekomt. Ik omarm de gedachte dat geld energie is. Geld is goed, geld is spiritueel en een rijk persoon kan Goddelijk geleid en geïnspireerd zijn. Daarom open ik mijn armen om de overvloed van Goddelijke rijkdom nu te ontvangen. IK BEN nu overspoeld met de overvloed van vreugde, Liefde, geld en rijkdom. IK BEN nu overladen met geld, edelstenen, juwelen, luxe, bezittingen, vermogen en contant geld. De oneindige rijkdom van het Goddelijk Zelf vult nu mijn bankrekening en biedt een eindeloze Bron van krediet. Ik leg mijn bankrekening in de handen van mijn Goddelijk Zelf die al mijn rekeningen betaalt. Daarom BEN IK nu verbonden met een onbeperkte Bron van rijkdom en een voortdurende circulatie van welvaart. Ik heb alle rijkdom, geld, bezittingen en weelde die ik ooit nodig zou kunnen hebben. Ik circuleer deze rijkdom nu vrijelijk. Het overvloedige Goede en de overvloed van het universum manifesteren zich nu in mijn financiële zaken. Er is geen limiet aan dat wat Goed voor me is, dat nu zo rijk en vol- ledig naar me toe stroomt dat ik een overschot aan geld heb om te sparen en te delen. Ik ontvang nu het overvloedige Goede dat het mijne is door het Goddelijk recht. Alles en iedereen draagt bij aan mijn voorspoed en ik draag nu bij aan de voorspoed van alles en iedereen. IK BEN de rijke begunstigde van het liefhebbende Goddelijk Zelf, dus ik durf te floreren, hier en nu.

Ik accepteer nu volledig, in Bewustzijn, mijn Volmaakte Goddelijke over- vloed en voorspoed, of beter, manifesterend in mijn leven, nu. Ik dank het Goddelijk Zelf voor onbeperkte rijkdom en voorspoed. Dank U, I AM en ZO IS HET.

IDENTIFICATIE
Zolang je je echter blijft identificeren met vorm en denkt dat je iets ‘buiten’ je moet veranderen, of dat iets of iemand de oorzaak is van wat jij meemaakt of voelt, ben je onderhevig aan de vervormingen van het ‘valse ik’ en krijg je deze keer op keer te zien in jouw leefwereld. Je hebt het niet buiten je te zoeken. De omgeving is een expressie van jouw energie. Het is geen OORZAAK.

De enige manier om Volmaaktheid te creëren in jouw Leven is jezelf te openen voor de energie van de Higher Mind/AMO en te stoppen met de vereenzelviging met de Lower Mind. Het is echt niet anders. En de enige die dit kan, ben je zelf. Niemand anders kan dit voor je doen want het heeft te maken met jouw focus.

De enige die vervormde energie en de oorzaak hiervan kán oplossen, is de I AM. Enkel bekrachtiging van en focus op de Volmaaktheid kan de disharmonie oplossen. Al de rest is slechts een pleister op de wonde en laat je zoeken in de buitenwereld naar de oplossing.

BEVELEN
Wanneer je kiest voor Pad A ontkom je er niet aan om dit innerlijke werk zelf te doen. Dit doe je door te BEVELEN. Het is essentieel om dit te kunnen en te mogen en vooral te VOELEN. De energie van een bevel is ‘DIT IS ZO’. Er is geen ruimte voor twijfel. Dat is iets wat je elke dag kan oefenen. Prayers en decrees uitspreken en ze MENEN. Ze zó zeggen dat je ze IN je kan voélen. Dat je ze helemaal in je opneemt en innerlijk WEET dat het niet anders kán dan dat ze moeten gebeuren. Terwijl je weet dat het ook helemaal oké is om ze te menen want ze brengen alleen maar iets goeds voort, namelijk Volmaaktheid. Dus waarom zou je het niet oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Totdat elke decree of elke prayer die je uitspreekt zichzelf direct manifesteert.

  • In de onderstaande decree zit alles:
  • De Liefde voor I AM is datgene wat die poort opent.
  • Het bevel dat nodig is om disharmonie die jouw Volmaaktheid vervormt terug te brengen naar de Liefde die het werkelijk is.
  • Het ‘downloaden’ van het juiste begrip van en de realisatie van Goddelijke Vrijheid zoals de Ascended Masters dit hebben, wetende dat Ascended Masters mensen zijn geweest die het proces wat wij lopen zelf met succes hebben doorlopen. Hierdoor maak je jezelf los van alles wat je strijdt geeft en beperking. Je gaat staan in jouw Goddelijke Autoriteit waarmee je de energie van je mentale en emotionele lichamen oplaadt en door je heen laat stromen, jouw leefwereld in. Waardoor je de poorten opent voor alles wat deze Goddelijke energie in zich draagt: overvloed, heling, bescherming, en alles wat je nodig hebt. Als je tenminste bij het bevel BLIJFT en het in jouw leefwereld laat manifesteren. Je hebt het de ruimte te geven zonder opnieuw jouw energie te herkwalificeren. Je hebt je aan het bevel te HOUDEN!

De onderstaande decree deden we ook tijdens de training. Wanneer je deze decree doet, roep je energie hiervan aan. En de energie antwoordt. Dit vraagt een innerlijke EN een uiterlijke houding en het vraagt jouw aandacht en tijd.
Je moet hier ‘in’ gaan. Anders doet het niets omdat jouw aandacht in het uiterlijke zelf zit.
Voer deze oefening als volgt uit:

1) Neem de tijd.
2) Ga zitten.
3) Doe de hartcoherentie ademhaling. Breng jezelf in harmonie.
4) Doe prayer 1, 3 en 10.
5) Erken de I AM als het Goddelijke Zelf wetende dat je hier een individuele expressie van bent.
6) Adem.
7) Zeg: IK BEVEEL mijn uiterlijke zelf stil te zijn en mijn Goddelijk Zelf te gehoorzamen.
8) Adem en geef het ruimte.
9) Roep je I AM aan: ‘IK BEN in mij, kom tevoorschijn, neem de leiding over mijn denken, voelen en handelen. Enkel de IK BEN handelt hier’.
10) Adem.
11) Ga dan de onderstaande decree herhalen. Ga dieper. Herhaal. Geef het ruimte. In de mate waarin je dit doet, ga je het effect zien.

‘MIGHTY I AM Presence and GREAT HOST of ASCENDED MASTERS!
Sweep out of my being and world all resentment and see I forgive unconditionally and completely everything that has ever been in my being and world, or that which I have contacted in the past that was wrong! Give me the Ascended Masters’ full Comprehension and Realization of God’s freedom, so I may disconnect myself from all that has caused me limitation and struggle! I DEMAND! I COMMAND! Unconditional Forgiveness to saturate the energy from my mental and emotional bodies and charge It out into my atmosphere, so the floodgates to God’s invincible Supply, Healing, Protection, and whatever I require open and give me their choicest Gifts! Right now! This instant and forever and I DEMAND THIS PHYSICALLY MANIFEST!’

‘MACHTIGE IK BEN TEGENWOORDIGHEID EN GROTE HEERSCHAAR VAN OPGEVAREN MEESTERS!
Veeg alle wrok uit mijn wezen en wereld en zie erop toe dat ik alles wat ooit in mijn wezen en wereld is geweest, of wat ik in het verleden aandacht heb gegeven dat verkeerd was, onvoorwaardelijk en volledig vergeef! Geef me het volledige begrip van de Opgevaren Meesters en realisatie van Gods vrijheid, zodat ik me kan losmaken van alles wat mij heeft beperkt en mijn leven tot een strijd maakt! IK EIS! IK BEVEEL! Verzadig de energie van mijn mentale en emotionele lichamen met Onvoorwaardelijke Vergeving die mijn atmosfeer oplaadt, zodat de sluisdeuren naar Gods onoverwinnelijke Overvloed, Heling, Bescherming, en wat ik ook nodig heb, open staan en me hun meest waardevolle Geschenken geven! Op dit moment! Nu en voor altijd en IK BEVEEL DIT NU ZO IS!’

En deze kan je lekker uit je hoofd leren en veel en vaak doen gedurende de dag…. Als je het hebt over een decree die is als een bonbonnetje van de beste chocolatier ter wereld dan hoort deze toch wel in de top 5…

‘I COMMAND the Violet Consuming Purifying Flame to come in and around me and love away all that has been my struggle and distress’.

‘IK BEVEEL de Violette Verterende Zuiverende Vlam om in en om mij heen te komen en alles wat mij stress en strijd bezorgt in Liefde op te lossen’.

BEVELEN is key

Leren om de poort te zijn en te ‘bevelen’ is essentieel wanneer jij de poort wilt zijn voor de Volmaakte Goddelijke Levensenergie die JIJ BENT.
Hoe sneller jij VOELT dat dat wat jij uitspreekt, MOET gebeuren, hoe beter.
Decrees en prayers bevatten energie die mentale wetten verteren. Deze energie is de ENIGE energie die de energie die jij in dit leven en vorige levens hebt vervormd KAN terugbrengen naar Volmaaktheid. Wil je Volmaaktheid, dan kán je niet anders dan je innerlijk van jouw omgeving afwenden en decrees of prayers gebruiken om de vervormingen die zich tonen op te lossen.

Download hier de oefening voor les 3: Oefening Vergeving

Tot slot:

‘Je bent werkelijk op het directe pad naar Verlichting gekomen. Geen toeval, hier heb je heel lang naartoe gewerkt. En het is nu essentieel om het besluit te nemen jezelf hierop te houden en geen afleiding meer toe te staan. Want het is oogsttijd. Je wordt uitgenodigd om jezelf hierin te verdiepen en ook om geen gehoor meer te geven aan de verleiding om andere bronnen te volgen die hetzelfde zeggen. Te stoppen met het zoeken naar bevestiging. Maar enkel en alleen nog jezelf te focussen op de Waarheid van ZIJN want je WEET het al. Je hebt geen bevestiging meer nodig van dat dit WAAR is. Je hebt je practice te doen zodat de Volmaakte Levensenergie zichzelf kan versterken in je lichaam. Zodat het Licht in jou groter kan worden. De ENIGE manier om dit te doen is door jezelf af te wenden van de disharmonie en jezelf te bekrachtigen in de Volmaaktheid van ZIJN. In plaats van filmpjes kijken, luisteren naar podcasts van anderen of het lezen van boeken, besteed dan die tijd aan het doen van de onderstaande decree of andere I AM prayers/decrees of meditaties. Met elke keer dat je deze doet, maak je de deur – de Poort – naar de AMO meer open. Op een gegeven moment blijft deze deur dan OPEN STAAN en KAN onvolmaaktheid NOOIT MEER een deel zijn van jouw ervaringen’.