harmony happiness healing

Hi , welkom bij: Les 1.

Jaartraining

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Jaartraining: Het Fundament

We gaan beginnen!

Welkom bij de I AM jaartraining!
Wat fijn dat je er bent! Je hebt gehoor gegeven aan een diepe innerlijke wens die je misschien bewust of onbewust hebt gevoeld. Want er ís een ‘Hoger Plan’ voor iedereen en dat Hogere Plan is dat jij je weer bewust bent van wie je WERKELIJK bent. Wanneer je je hiervan bewust wordt, stopt de disharmonie in jouw leven en in dat van anderen. Want de chaos, pijn en lijden die we waarnemen in en buiten onszelf, komt enkel doordat we niet meer weten wie we ECHT zijn. We hebben per ongeluk dat wat we ZIJN – onze Presence, de volmaakte levensenergie die in ons zit – gekoppeld aan een oneigenlijk ‘zelf’. Het ‘valse’ (lees: onechte) ik. Dat wat wij in de training benoemd hebben als het ‘I-Thought’.

Jij hebt gekozen voor het pad van bewustwording. Bewust worden van hoe ons systeem werkt en hoe deze zogenaamde ‘realiteit’ zichzelf opbouwt. Bewust worden van de ‘wetten’ waarlangs deze realiteit zichzelf vormgeeft zodat jij deze kan volgen en vóór je kan gebruiken.

Deze bewustwording bestaat uit verschillende stappen. We noemen hier een aantal van de eerste belangrijke stappen die we als eerste te zetten hebben in dit proces naar Zelfrealisatie.

 • Het opbouwen van de juiste kennis ten aanzien van ons (onder)bewustzijn zodat je weet hoe jouw systeem werkt. Als je niet weet hoe het in elkaar zit, kan je het ook niet begrijpen. Door dit niet begrijpen weten we de weg niet meer in onszelf en zo raken we in de war.
 • Het verschil leren tussen onze gedachten en wie we ZIJN, onze ‘Conscious Mind’ en onze ‘Presence’.
 • Het trainen van het VOELEN van onze ‘Conscious Mind’, die een directe toegang biedt tot jouw levensenergie die JIJ BENT.
 • Het trainen van  het WAARNEMEN vanuit die ‘Conscious MInd’ van onze gedachten en het losmaken van onze identificatie ervan.
 • Het trainen van jezelf in het NIET volgen van deze gedachten door te checken of de gedachten die zich tonen, I AM als Bron kunnen hebben. Hierbij gebruik je altijd als referentie ‘Ondersteunt deze gedachte harmonie of disharmonie voor mezelf en mijn omgeving?’. Dit geeft jou de keuze of je de gedachte wil aannemen of niet. En het leert je vanuit de Hogere Wijsheid IN jezelf – Het Zelf – te reageren op de omgeving. Dit in plaats van te reageren vanuit programmeringen en strategieën die jouw valse zelfbesef – het I-Thought – in stand houden.

En de laatste van dit voorlopige rijtje is een hele belangrijke:

 • Jezelf bevrijden van de religieuze hersenspoeling ten aanzien van ‘God’ die we allemaal in ons dragen met behulp van de scientific prayer “Healing False Religious Brainwashing’. Hiermee verdwijnt vanzelf de weerstand op het woord ‘God’ en negatieve associaties die je al dan niet bewust hebt, waardoor je jezelf blokkeert in het werken met jouw I AM.

Dit zijn slechts de eerste stappen die de weg vrij maken om te leren werken met jouw levensenergie. Om jezelf ‘klaar’ te maken om deze energie vanuit een ‘schoon’ bewustzijn te leren beheren. En dit proces kan best langer dan een jaar in beslag nemen. Er zit geen tijdsdruk op. Alles is in ‘Divine Order and Right Timing’. Wanneer we gaan ‘duwen en trekken’ aan energie komt dit ALTIJD uit de MIND, dus ‘we definitely don’t go there (Overigens kan het niet doen van prayers, het niet meedoen met de meditaties en het vergeten van de focus op I AM ook een strategie zijn van het I-Thought. Wees er waakzaam op).

De prayers om mee te starten

De onderstaande prayers kan je gaan gebruiken als onderdeel van jouw dagelijkse ritueel.
Start jouw dag ermee en elke prayerronde die je voor jezelf doet.
Het zijn belangrijke prayers.

Prayer 1 zet je IN de volmaakte levensenergie die je BENT, I AM.
Prayer 3 is jouw bescherming.
Prayer 10 grondt jou ‘in Spirit’. Omdat deze laag van bewustzijn ‘volmaakt’ is – en dus onvervuild- is dit eigenlijk de enige plek waarin je zou willen moeten gronden in plaats van in de Aarde. Dit is de uiteindelijke laag waarop energie zichtbaar wordt (zichzelf manifesteert), nadat het eerst doorheen alle andere lagen is gestroomd. De Aarde is omgeven, omringd en doordrongen van de frequentie van onze ‘human creation’ (de disharmonie). Grond jezelf daar dus niet meer in en start elke dag met gegrond zijn in de volmaakte levensenergie die je BENT, I AM.
Met het doen van de onderstaande ‘scientific prayers’ bevestig je de ‘Waarheid van ZIJN’.
Spreek ze rustig en duidelijk uit met de focus op jouw Hart (jouw verbinding met I AM).
Voel de Waarheid van de woorden. In het begin voelt het misschien helemaal niet als ‘waar’. En dat is de reden waarom je ze veel en vaak te zeggen hebt. Zodat je jouw Mind schoon maakt van alle overtuigingen die je hebt opgebouwd waardoor je de Waarheid niet meer kan voelen.

Self-Authority Affirmation
I AM in control
I AM One with God
I AM the only authority in my Life
I AM divinely protected by the Light of my Being
I close off my aura and body of Light to the lower astral levels of mind
And I now open to the I AM that I AM

Protection
The Light of God surrounds me
The Love of God enfolds me
The Power of God protects me
The Presence of God watches over me
Wherever I AM there God is
And all is well!

Grounded in Spirit
God’s Love fills and surrounds me with comfort
God’s Light fills and surrounds me with peace
God’s energy fills and surrounds me with blessings
I AM now fully lifted into Gods holy Presence
Which fills and surrounds me with Glory
I AM a radiant Being of Light
Living in the Heart of God’s Love
I AM blessed and beloved of God
I AM now fully grounded into the Presence of God
I AM now centered, steady and solid in God’s Love
And I AM in profound Peace.
Thank you, God, and SO IT IS!

Dit is de (aangepaste) Nederlandse vertaling:
Affirmatie voor het bevestigen van de autoriteit van het Zelf

Enkel IK BEN leidt mij.
IK BEN één met de volmaakte levensenergie die IK BEN.
De volmaakte levensenergie die IK BEN, I AM, is de enige Tegenwoordigheid in mijn leven.
IK BEN Goddelijk beschermd door het Licht van mijn Wezen.
IK sluit mijn aura en lichaam van licht af
tegen de lagere astrale niveaus van het denken.
En IK open mezelf nu voor de IK BEN die IK BEN.
Dank U, God, en ZO IS HET.

Bescherming
Het licht van de volmaakte levensenergie die IK BEN omringt mij.
De liefde van de volmaakte levensenergie die IK BEN omhult mij.
De kracht van de volmaakte levensenergie die IK BEN beschermt mij.
De aanwezigheid van de volmaakte levensenergie die IK BEN waakt over mij.
Waar ik ook ben, daar BEN IK!
En alles is goed!

Gronden in I AM
De liefde van de volmaakte levensenergie die IK BEN vult en omringt mij met troost.
Het Licht van de volmaakte levensenergie die IK BEN vult en omringt mij met vrede.
De energie van de volmaakte levensenergie die IK BEN vult en omringt mij met zegeningen.
IK BEN nu opgetild in de heilige aanwezigheid van de volmaakte levensenergie die IK BEN,
welke mij vult en omringt met heerlijkheid.
IK BEN een Stralend Wezen van Licht,
Dat leeft in het hart van de Liefde van de volmaakte levensenergie die IK BEN.
IK BEN gezegend en geliefd door de volmaakte levensenergie die IK BEN.
IK BEN nu volledig gegrond in de Aanwezigheid van de volmaakte levensenergie die IK BEN
IK BEN nu gecentreerd, standvastig en stevig in de Liefde van de volmaakte levensenergie die IK BEN.
En IK BEN in diepe vrede.
Dank U, IK BEN, en ZO IS HET.Wil je dit voor jezelf printen? Klik dan hierop: Prayer 1, 3 en 10

 

 

Nog een keer de basis van de I AM jaartraining:

Zoals je inmiddels weet, zijn de meeste mensen zich slechts voor 10% bewust (Tegenwoordig wordt er zelfs slechts 2% gezegd). Een heel groot deel van datgene wat ons aanstuurt, is verborgen in het onderbewustzijn. Ons bewustzijn wordt vaak vergeleken met een ijsberg. Slechts een klein topje ervan is ‘boven water’. Dat topje is het ‘NU’. Het grootste gedeelte van ons bewustzijn is echter verstopt voor het ‘wakkere’ deel van ons. Dit ligt als het ware ‘onder water’.

Er is een deel van jouw bewustzijn dat alle prikkels vanuit de omgeving (bewust en onbewust) registreert via de zintuigen; horen, voelen, ruiken, zien en proeven. Het grootste gedeelte van de ijsberg zit echter onder water en zo is dat ook met ons bewustzijn. Onder water, buiten ons zicht dus, zit een deel van ons bewustzijn dat je kunt vergelijken met een ‘harde schijf’. Hierin heb je alles opgeslagen wat je ooit hebt gelezen, gehoord, gezien, meegemaakt en hebt geleerd (dit hoeft niet bewust te zijn). Hierin ligt jouw taal opgeslagen. En deze ‘harde schijf’ komt direct in actie wanneer jij iets waarneemt. Het vergelijkt de gegevens die binnenkomen via de zintuigen met de gegevens die je hebt opgeslagen op jouw harde schijf en geeft je direct een reactie. Dit heet een ‘geconditioneerde reactie’. Het is een automatische respons op dat wat er binnenkomt, gebaseerd op het verleden.

Het automatisch denken

Deze reactie gaat sneller dan je ooit kan vermoeden en kán werken maar dat hoeft niet. Aangezien de reactie is gebaseerd op dingen die je zijn aangeleerd, meningen die je hebt gevormd, dingen die je hebt overgenomen van voorouders, dingen die je van tv hebt overgenomen, jouw vrienden, jouw ‘vijanden’, beschermingsmechanismen etc. Al met al hoeft die geconditioneerde reactie dus helemaal niet logisch te zijn. Het probleem met dit deel van dit bewustzijn is dus dat het als het ware ‘geprogrammeerd’ is. Zo kan je het zien, want het zit vol met informatie die je van de buitenwereld hebt aangenomen. En nogmaals, op zich zou dat geen probleem hoéven zijn. Maar wanneer we naar onze levens en het leven op Aarde kijken, kunnen we niet anders dan concluderen dat het wél een probleem is. Sterker nog: het lijkt erop dat we noch op microniveau noch op macroniveau in staat zijn om harmonie te ervaren. Niet ‘in’ onszelf, noch ‘buiten’ onszelf. Wat is hier de oorzaak van? En hoe komt het dat het zo hardnekkig is en het niet of nauwelijks lijkt te kunnen veranderen?
Dit heeft weer alles te maken met het proces van identificatie. Wat dat is, leg ik je uit aan de hand van deze tekening:

Presence

Als je een baby ziet, is er dan al ‘aanwezigheid’ in een baby? Het antwoord is Ja. We zien al dat er ‘Presence’ is in de baby. Die Presence is onze levensenergie, onze I AM Presence zoals dit genoemd wordt. Dat is wie wij ZIJN. Verder kunnen we ook zien dat elk kindje anders is. De volmaakte levensenergie die zich uitdrukt in alle baby’s heeft vanaf het begin af aan al een ‘kleur’, een ‘persoonlijkheid’. Kinderen van dezelfde ouders kunnen allemaal anders zijn. Dus waar komen die verschillen in persoonlijkheden in baby’s dan vandaan? Op de vraag “Heb je een ziel” zegt bijna zonder uitzondering iedereen “Ja” ook al weten we eigenlijk niet waarom. Wanneer we kunnen vaststellen dat een baby – die net op deze aarde is – al persoonlijkheid heeft en dat elk kindje anders is, kunnen we wellicht de conclusie trekken dat dat dan wel de Ziel moét zijn.

Kennis: De geboorte van het ‘valse ik’ (het I-Thought-virus)

Taalopbouw begint al in de baarmoeder, hoewel nog onbewust. Rond 2 jaar begint het kindje het woordje ‘ik’ te zeggen. En dit woordje ‘ik’ gaat het verbinden aan zichzelf. En zo krijgt het kindje een ‘ik’ besef. En dit ‘ik’ gaat gedachten vormen. Het praat in ons hoofd met onze eigen stem en zegt de hele tijd “ik vind dit of dat”, “ik wil dit of dat”, “ik wil dit of dat NIET”, “ik ben bang hier en daar voor”. Het bewuste deel van ons, datgene in het NU, het topje van de ijsberg (de ‘Conscious Mind’) is zich vervolgens gaan vereenzelvigen met het ‘ik’ in ons hoofd. Het is gaan denken: ‘Het ‘ik’ dat ik hoor, dat bén ik’. Maar niets is dus minder waar. Wat je hoort in jouw hoofd is het zogenaamde ‘valse ik’ (lees: onecht ik). Het ‘ik’ dat doet alsof het Jou is, maar het dus NIET is. Nooit geweest en nooit zal zijn. Het bestaat alleen maar omdat jij jouw aandacht eraan geeft. En wat je aandacht geeft, groeit. Dus door er elke dag weer naar te luisteren, het jouw gevoel en jouw handelen te laten bepalen, raak je steeds verder van de ‘Presence’ af die jij BENT en raak je meer en meer in de ban van dit ‘valse ik’. Maar wederom, dit zou geen probleem zijn als dit ‘valse ik’ goed voor je zou zorgen, maar dat DOET HET NIET. De essentie van dit ‘valse ik’ is namelijk chaos, pijn en lijden. Dat is de energie waaruit dit bestaat en het wil zichzelf in stand houden. En omdat het dus uit chaos, pijn en lijden bestaat, moét het nog meer chaos, pijn en lijden creëren, anders zou het ineen schrompelen en verdwijnen. Dit hoef je overigens niet allemaal zomaar aan te nemen. Alles wat ik hier schrijf, kun je gewoon waarnemen in jezelf en om je heen, elke dag weer.

Wie ben ik dan wel?

Anyway, je bent dus niet dat ‘valse ik’ dat al begint met babbelen als je wakker wordt maar je bent dus de ‘Presence’: volmaakte, pure levensenergie. Je bent dus ENERGIE. Dat is de essentie van wie je bent. En deze energie – die je in wezen bent – is volmaakt. Het is zelfs in wezen Licht (allemaal wetenschappelijk bewezen. Google als je hier meer over wilt weten!). Dat Licht wat je bent is I AM. En als je zou leren om jouw bewustzijn in het NU niet meer te richten op het ‘valse ik’ maar op het voelen van de volmaakte levensenergie die jij bent, dan zou je alleen maar volmaaktheid kúnnen ervaren. Want dat is de essentie van dit niveau van bewustzijn in jou. In plaats van dat jij disharmonie zou tegen komen, zou je harmonie om je heen zien. Wanneer jij je dus dagelijks zou focussen op de volmaakte levensenergie die jij bent – die harmonie IS- zou deze door jouw opslagbewustzijn heen stromen en zou jouw taal gebruikt worden om meer harmonie in jouw wereld te brengen, om jouw gedachten en gevoelens te geven die harmonisch zijn en om jouw dingen te laten doen die bijdragen aan meer harmonie. En dat zou er uitzien als in de afbeelding hieronder.

FOCUS is het toverwoord

JIJ – in het NU – kan kiezen waar jij jouw FOCUS op wilt zetten. Wanneer jij je focust op I AM, bekrachtig je de harmonische levensenergie die je BENT. Deze energie heeft een frequentie, namelijk de frequentie van volmaaktheid. Ofwel je gelooft het verhaal dat het ‘valse ik’ jou elke dag vertelt, over jezelf, over anderen, over de wereld, wat er wel of niet kan, wat je wil of niet wilt, wat je wel of niet MOET etc. Ofwel je leert jouw bewustzijn focussen op de harmonie die je BENT. En je traint jezelf om jouw aandacht gedurende de dag te HOUDEN op I AM. Ik heb nu heel kort uiteengezet dat er meerdere lagen in jouw bewustzijn zijn. En je moet weten dat dit slechts een tipje van de sluier is. Want I AM is niet alleen in essentie harmonie maar het is ook een Intelligentie die in zichzelf weer lagen, kwaliteiten en mogelijkheden kent. Het is ons Ware Zelf. We hebben ons dus echter vereenzelvigd met een onwaar zelf en dit voelen we allemaal onbewust. Dit is de reden waarom er zoveel lijden ervaren wordt. Wanneer je je vereenzelvigd met jouw Ware Zelf (I AM) zijn er geen vragen meer. En stopt het lijden. Omdat het op volmaakte wijze leiding geeft, waardoor je altijd weet wat je moet doen. En omdat het alleen volmaaktheid kán creëren, is de uitkomst altijd volmaakt. En dat is de essentie van het leven. Wanneer je dagelijks je focus op I AM bekrachtigt, ga je dit vanzelf ervaren en kom je los(ser) van het ‘valse ik’. Hierdoor ga je meer kunnen zien, kunnen voelen/ervaren en kan je steeds grotere verbanden zien. Zo kan je de waarheid achter deze realiteit leren kennen en eerbiedig je de Wetten die deze realiteit vormgeven. Op het moment dat je DAT kan, dan begint het leven pas echt. Tot die tijd was je onbewust. Als je eenmaal snapt hoe jouw ervaringen zichzelf hebben kunnen vormen en dat jij zelf hierin de centrale factor bent geweest, kan je de leiding over het leven terug nemen. Terug stappen in de Waarheid van ZIJN, contact maken met de Goddelijke leiding van het ZELF dat jij BENT en vanuit dit niveau van jouw bewustzijn jouw leven leren leven.

Hoe doe ik dat?

Dat is precies wat wij in dit online programma beogen. Want misschien kun je je voorstellen dat het uitdagend kan zijn om dit proces aan te gaan zonder steun of input. Dit programma is er op gericht je te ondersteunen om het leven te kunnen leven vanuit het ZIJN en vanuit BEWUST ZIJN. Het leert je hoe je problemen kan oplossen en op den duur kan voorkomen. Omdat je gaat snappen hoe energie werkt en focus traint op jouw volmaakte levensenergie, kunnen op een gegeven moment eenvoudigweg geen problemen meer ontstaan. Zo kan jij verschil maken en anderen ‘helpen’ zonder er misschien ooit een woord tegen hen over te hoeven zeggen. Het uiteindelijke doel – The Divine Plan – is jouw eigen Verlichting, bevrijding van de identificatie met het ‘valse ik’.

Hoe bekrachtig je jouw focus op je volmaakte levensenergie, I AM?

 • Voor zover je Instant Healing nog niet hebt aangeschaft, kan je deze bestellen bij Bol: https://tinyurl.com/y7knv2jr.
 • Lees het voorwoord voordat je start. Dit boek is een belangrijk boek omdat het je kan helpen om snel en effectief jezelf beter te voelen. Het is ‘God’ (waar JIJ ‘een druppel’ van BENT) in een boekje. De kracht ervan is ongekend. Je moet het alleen DOEN met toewijding. Niet vanuit ‘duwen en trekken’ of ‘even snel’, maar vanuit een ‘willen’, ‘ervaren’ en rust. Lees hier het voorwoord in het Nederlands: Voorwoord
 • Begin met het doen van de prayers die je kunt vinden in deze les.
  Zowel prayer 1, 3 en 10 ALS ‘healing religious brainwashing’ gaan helpen om het opslagbewustzijn te bevrijden van zogenaamde ‘error beliefs’. Elke keer wanneer je deze woorden uitspreekt, bevestig je de ‘Waarheid van ZIJN’ en ontkracht je de informatie die je hebt geaccepteerd vanuit de buitenwereld. Je kunt erop vertrouwen dat je er niets ‘fout’ kan gaan. Datgene wat ‘echt’ is – de Waarheid van ZIJN dus – laat zich niet ‘wissen’. Enkel die dingen die door het onechte ik zijn gebruikt om zichzelf te bekrachtigen en jouw focus te trekken, verdwijnen. Doe de prayers elke ochtend als je opstaat. Kijk of je de woorden kan VOELEN. Als dit niet het geval is, don’t worry. Dat komt vanzelf. Bij het doen van deze prayers kan je eigenlijk al voelen/horen/ervaren of er verstoringen zijn die door het ‘valse ik’ zijn gecreëerd. Elke vorm van weerstand, ‘ja, ja het zal wel’ of ongeloof is een verstoring. Wat je namelijk uitspreekt, is de ‘Waarheid van ZIJN’. Dus daar waar je voelt dat je een reactie krijgt die ter discussie stelt wat je uitspreekt, loop je tegen een programmering aan. Wanneer je dit merkt, maak er een notitie van. Voel op een schaal van 1-10 hoe sterk die reactie is. Dan kan je waarnemen dat dit verandert naarmate je je meer leert focussen op jouw volmaakte levensenergie, I AM.
 • Begin met het opbouwen van een practice die je in de ochtend doet.
  Zie voorbeelden hiervan onder het tabje ‘voorbeeld van een practice’. Neem hierin een klein stapje door de bijgevoegde opname te doen. Met deze opname zet je de energie voor de dag klaar. Het stemt je af op de volmaakte levensenergie die je bent, I AM, en je gaat vanuit die energie jouw dag in:
 • Doe de inlogcode regelmatig:

   

  Je kunt deze meditaties terug vinden in de bibliotheek. Hierin staan ook diverse andere meditaties. Gaandeweg de training bouwen we deze uit.

 • Kom je weerstand tegen op het woord ‘God’, doe dan elke dag de prayer ‘Healing false religious brainwashing’ (prayer 96 uit Instant Healing). Stel ook hier vast (vooraf) hoe sterk je die weerstand voelt op een schaal van 1 tot 10. Deze prayer kan je helpen snel die weerstand los te laten zodat je dit woord gewoon ‘neutraal’ kan ervaren. Je kunt de prayer en de Nederlandse vertaling hier vinden: Healing false religious brainwashing
 • Wees alert! Wees je bewust dat ELKE gedachte die verstorend werkt, onaardig is, tweedracht zaait, twijfel zaait, jou onzeker maakt, dingen ter discussie stelt, jouw focus verstoort, voortkomt uit de ‘linkerkant’. Zeg tegen dit soort gedachten: STOP! You have NO POWER. I AM, help me!
 • Doe elke week de nieuwe prayer meditatie op donderdag in de I AM Live Prayer meditatie groep Met elke prayermeditatie wordt het opslagbewustzijn weer een beetje schoner. Hier is de link naar de meditatie agenda:

  Meditatie agenda

 • Onthoud dat je jouw denken niet BENT. En het heeft ook geen zin meer om je te focussen op de onvolmaaktheid die zich toont in jouw leven. Wat zin heeft, is jezelf steeds opnieuw te herinneren: ‘Is dit ‘volmaaktheid’ of ‘onvolmaaktheid’? Is het ‘onvolmaaktheid’, dan richt je jouw aandacht direct op jouw hart en begin de hartademhaling te doen. Creëer een afstand tussen de onvolmaaktheid en het waarnemen ervan. Gewoon door te ademen door het Hart en te zeggen: ‘IK BEN deze gedachte NIET. IK HEB deze gedachte. IK BEN de IK BEN, Absolute Volmaaktheid, dus deze gedachte kán niet uit mijn I AM komen. En ik mag kiezen of ik deze gedachte energie wil geven of niet.  I AM, verteer dit, NU’.
  Wacht. Herhaal. totdat de negatieve gedachte of het negatieve gevoel is verdwenen.
 • Maak tijd vrij voor het doen van prayers. Hier kan geen coach tegen op. Ga gewoon zitten. Adem door het hart totdat je je rustig voelt. En sla dan het boek open. Doe de prayer waar jouw oog op valt. Ook al begrijp je deze misschien niet. Gewoon doen totdat je merkt dat je je gaandeweg rustiger voelt.

Hoe bouw ik een practice op?

Je hebt in het vorige tabje “Hoe begin ik?” al aardig wat handvatten meegekregen om mee te beginnen.
Dan hoor je alsnog waarschijnlijk een stemmetje in jouw hoofd heel hard schreeuwen “Ja maar…HOE dan?!”.
Nu zeg ik liever niet wat je MOET doen, want na de eerste live dag snap je zelf ook wel dat dit alleen maar het valse ik voeding geeft en dat willen we juist vermijden. Het is beter om jouw manier te vinden, wat het beste voor je werkt en hoe dit er uit ziet is helemaal aan jou. Dat is de allerbeste practice!
Maak je niet druk, ik laat je niet helemaal aan jouw lot over. Ik geef hieronder een aantal voorbeelden van hoe jij kan beginnen met een practice opbouwen.

Voorbeeld Practice 1
Ochtend: Begin de ochtend met het luisteren naar de meditaties: de I AM ‘inlogcode’ en/of de Absolute volmaaktheid voor de dag. Als je naar beide meditaties luistert ben je ongeveer in +/- 30 minuten klaar.

Middag: Zet een timer op je mobiel op elk uur. Elke keer als de timer afgaat zeg je de volgende zin; “IK BEN de Enige Zegevierende Tegenwoordigheid in mijn leefwereld die handelt”. 
Neem je disharmonische gedachten waar? Zeg dan tegen die gedachten: “STOP, you have no power! IK BEN deze gedachte NIET. IK HEB deze gedachte. IK BEN de IK BEN, Absolute Volmaaktheid, dus deze gedachte kán niet uit mijn I AM komen. En ik mag kiezen of ik deze gedachte energie wil geven of niet. I AM, verteer dit, NU”.

Avond: Luister naar de I AM ‘inlogcode’ als afsluiter van de dag

Voorbeeld Practice 2
Ochtend: Luister naar de I AM ‘inlogcode’ en zeg na de meditatie de prayers 1, 3 en 10 zo vaak als je voelt dat nodig is.

Middag: Denk (of zeg) terwijl je aan het lopen of fietsen bent of in de rij staat in de supermarkt, de volgende zin: “IK BEN hier de volmaaktheid” en als je het specifiek wil richten denk of zeg je: “IK BEN de volmaaktheid in deze situatie/persoon”

Avond: sluit je dag af met een prayer ronde. Ga gewoon zitten. Adem door het hart totdat je je rustig voelt. En sla dan het Instant Healing boek open. Doe de prayer waar jouw oog op valt. Ook al begrijp je deze misschien niet. Gewoon doen totdat je merkt dat je je gaandeweg rustiger voelt.

Voorbeeld Practice 3
Ochtend: Begin de dag door een hand op je hart te leggen en te focussen op jouw ademhaling. Doe dit 5 minuten om mee te beginnen en bouw dit op naar langer. Neem je gedachten waar en zeg bij elke disharmonische gedachte “I AM, help me” of “I AM verteer dit”.

Middag: Luister als je tussendoor even tijd hebt naar een meditatie. Dit hoeft niet lang te duren of je kan er voor kiezen om dit te doen terwijl je onderweg bent naar huis.

Avond: Sluit je dag af door mee te doen met de wekelijkse Live Prayer meditatie.

Nogmaals, dit is een leidraad om je op weg te helpen. Het wil dus niet zeggen dat je bovenstaande voorbeelden exact zo moet doen. Zie het enkel als voorbeeld. Je creëert gaandeweg jouw eigen practice die het beste bij je past.

 

Hoe kan je Instant Healing praktisch gebruiken?

Ik doe het op 2 manieren: reactief en proactief.

Reactief: Er is iets gebeurd of ik voel me niet zo lekker. Dan ga ik zitten en neem me voor om bijvoorbeeld een half uur prayers te doen. Dan vraag ik; “Welke woorden spreek ik uit om de oorzaak van deze situatie te harmoniseren?”. En dan sla ik het boek open. De prayer waar mijn oog op valt, is dan ‘mijn’ prayer. Die doe ik en dan voel ik wat dit teweeg brengt. Soms herhaal ik hem. Of vraag ik er nog eentje. Ik volg daarin wat ik voel dat er nodig is. Het maakt altijd dat ik me beter voel en anders naar de situatie kan kijken waardoor ik anders kan handelen of anders reageer.

Proactief: Dan vraag ik; “Welke prayers bekrachtigen me in mijn Volmaaktheid van Zijn?”. En dan doe ik hetzelfde als hierboven. Elke prayer die je doet, helpt je bekrachtigen in jouw Volmaaktheid, bevrijdt je van de imprints die het valse ik gebruikt om zichzelf in stand te houden. Elke prayer is een juweeltje en heeft de potentie om een diepgaande positieve verandering in ons te bewerkstelligen.

Ik leg het nog even uit in deze video:

 

 

 

 

 

 

WAARHEID VAN ZIJN

D-Licious Vocals hebben het prachtige nummer ‘I AM Light’ driestemmig opgenomen. Evelyn en Mariske van D-Licious Vocals zijn al jaren hun leven aan het vormgeven in afstemming op en met hun I AM.

Denk je aan Facebook?

Op Facebook plaatsen we regelmatig leuke tips, inspiratie en kunnen we van alles met elkaar real time delen. Mocht je nog geen pushmelding ontvangen van de laatste posts, zet deze dan aan. En maak er zelf ook gebruik van! Zo bouwen we samen ook online een community die ons kan bekrachtigen en versterken.

Hoe gaan we je hierbij helpen?

 1. Allereerst zijn er uiteraard onze fysieke bijeenkomsten. Deze zijn gericht op:
  – Het opbouwen van de juiste spirituele kennis.
  – Het doen van oefeningen die ons ondersteunen in ons proces.
  – Het energetisch clearen van de programmeringen die we hebben opgebouwd en die verhinderen dat we kunnen reageren vanuit I AM.
  – Het beantwoorden van inhoudelijke vragen die er zijn.
  – Het volgen van de energie zoals deze zich toont, wetende dat deze energie enkel VOLMAAKTHEID kán creëren.
 2. Je krijgt aanwijzingen en richtlijnen die je kunt volgen zodat jij geïnspireerd en gefocust blijft. Dit kan zijn in de vorm van een tekst, een filmpje, een live meditatie (via Facebook), een link naar een opgenomen meditatie of hoe dit dan ook verder door mag komen bij ons.
 3. We hebben een geheime Facebookgroep waar alleen jij en jouw groepsleden toegang toe hebben. We spreken met elkaar af dat informatie die hierop gedeeld wordt enkel binnen de groep blijft. 
 4. We geven je informatie via deze online e-learning waarmee je aan de slag kan gaan.