harmony happiness healing

Jaartraining – De Verdieping

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom!

In dit jaar gaan we verder met het opbouwen van de kennis die ons ondersteunt om onszelf te helpen meer en meer onze focus op
I AM, de Presence die JE BENT, te bekrachtigen. Hierdoor kom je in toestanden die het VOELEN van jouw Presence uiteindelijk tot een STAAT VAN ZIJN samenbrengt. Zodat I AM, dat wat we WERKELIJK ZIJN, de gedachten, de gevoelens en het handelen aanstuurt in plaats van het valse ik, dat wijzelf onbewust gecreëerd hebbben en die bestaat uit allerlei concepten en ideëen over wie we zijn. Zodat we de Presence, I AM, ons Goddelijk Zelf, BELICHAMEN in dit lichaam in dit leven. Vanuit de focus op en vereenzelviging met de Presence ‘trekken’ we onze Goddelijke levensenergie naar ons toe, je lichaam in, zodat we er een volmaakte expressie van worden. Zodat deze Hogere Staat van Bewustzijn onze ‘normale’ staat van ZIJN is en wij hier uitdrukking aan geven in ALLE omstandigheden. Zo brengen wij de frequentie van I AM, volmaakte harmonie in alles wat we denken, voelen en doen. Wij zijn op deze manier helend aanwezig in alles wat we doen. En dat gaat zich uitdrukken in ons leven.

Waar we voorheen nog problemen tegenkwamen en die oplosten via focus op I AM, vereenzelvigen we onszelf met het niveau van bewustzijn IN ons dat geen problemen KAN veroorzaken in plaats van de gedachten en het gevoel toe te laten die onze volmaaktheid ter discussie stellen en vervormen. We kunnen problemen in de EENHEID met wie WE ZIJN gewoonweg niet tegenkomen omdat onze frequentie te harmonisch is. Disharmonie kan zich niet meer aan ons opdringen. Het is de natuurlijke bescherming tegen ELKE negatieve beïnvloeding. Om dat te bewerkstelligen maken we gebruik van de energieën die toegankelijk zijn wanneer je jezelf op de I AM Presence afstemt. Deze energieën verteren voor ons in onze gevoelswereld, onze mentale wereld en in ons lichaam de disharmonie die we in ‘aeons and aeons of lifetimes’ hebben opgeslagen. Hierdoor kunnen we sneller gaan ervaren dat HARMONIE normaal is en niet de disharmonie waaraan we collectief zo gewend zijn geraakt.

Je hebt een CCP gemaakt voor dit jaar. Werk de prayers uit die je te doen hebt en doe deze zodat je jouw CCP ondersteunt. Je WEET dat dit de richting neerzet van jouw proces en dat het bewustzijn dat geen tijd, plaats en ruimte KENT, zich dan vereenzelvigt met die creatie in de mate waarin jij in staat ben om dit toe laten. Waarschijnlijk is deze doelstelling bij ons allen gelijk, hoewel verschillend verwoord wellicht: we koesteren allemaal een diep verlangen om een leven in harmonie te leven.
En dat verlangen kunnen we NU al vervullen door te stoppen met de focus op ‘The lower astral levels of Mind’. En onszelf aan te leren slechts gericht te zijn op de trilling van de Ascended Masters Octave, de harmonische octaaf/klanken van de Opgevaren Meesters en I AM.
Waardoor we ogenblikkelijk de verlichting hiervan kunnen ervaren. En vanuit de keuze op het Licht in jezelf, I AM, jouw goddelijk bewustzijn, harmoniseer je de disharmonie in jezelf en om je heen. In elke omstandigheid.

I AM an enlightened Being. NOW.
Thank you God and so it is.

Marjolijn & Joyce

Be still and know that I AM GOD

Wanneer we de Volmaakte Levensenergie van wie WE ZIJN, I AM, willen BELICHAMEN, is het absoluut noodzakelijk om ELK gevoel van ogenschijnlijke weerstand op het woord ‘God’ op te lossen. Want deze weerstand (die geen ‘weerstand’ is maar TWEEDRACHT omdat dit jou uit groei en ontwikkeling haalt) helpt jou niet, het maakt dat je jouw I AM niét kan belichamen, op een hele subtiele manier. Door de imprints ten aanzien van God in de lagere astrale niveaus van de Mind kan je je niet openstellen voor de werkelijke WAARHEID van het Goddelijke, namelijk dat je dát bent en niet het kleine beperkte Zelf waar het valse ik je mee laat identificeren. Daarnaast kan je dan geen gebruik maken van de verschillende aspecten waaruit de energie van wie JE BENT, I AM, bestaat. Aspecten/kwaliteiten die je kunt aanroepen die een hoge frequentie hebben en die jou kunnen helpen om disharmonie te ‘verbranden’ en op te lossen. Waardoor de ruimte die achterblijft gevuld wordt met de harmonie van de Volmaakte Levensenergie. Wanneer ons systeem te vervuild is met beliefs die het bestaan van de Goddelijkheid van de Levensenergie van wie JE BENT ontkennen of die jou het gevoel geven dat je ze niet mág gebruiken omdat je niet ‘waardig’ zou zijn of dat het ‘godslastering’ is om te denken dat je een deel van God bent, kan je deze aspecten of de energie van I AM wel aanroepen maar dan zullen ze NIETS voor je kunnen doen. Jouw beliefs zullen de Volmaakte Levensenergie vervormen waardoor je het helende effect ervan niet kan ervaren EN zodanig dat jouw beliefs weer op hun beurt bevestigd zullen worden.

Wanneer je verder gaat, is het dus nodig om het aan te pakken voor zover je dit nog steeds voelt. Als je hier bewust nog tweedracht op voelt, doe dan opnieuw de prayer ‘Het helen van valse religieuze hersenspoeling’ (prayer 96), naast wellicht nog andere – meer op jouw ‘verhaallijn’ gebaseerde – prayers. Die kan je zelf uitvragen door het boek open te slaan, te pendelen of op jouw eigen manier ja/nee te vragen om er zo achter te komen wat je te doen hebt. Voordat we verdergaan, willen we je daarom vragen om de tijd te nemen om deze prayer te doen (en eventueel andere prayers die jij krijgt).

Hoe pak je het aan?

Op een schaal van 1 -10 hoeveel tweedracht voel je op het woord ‘God’? Of op het feit dat er kosmische energieën tot jouw beschikking zijn die alles kunnen oplossen wanneer je dit zou toestaan? Of andere ‘weerstanden’ die wellicht bij je omhoog komen.
Schrijf het op. Het doel is dit naar neutraal te brengen.
Spreek de onderstaande woorden rustig en duidelijk uit.
Check of de weerstand is verminderd.
Doe deze prayer elke dag. Het is nodig om hem naar 0 te brengen.

Je kunt ook de pendelcursus gebruiken om jezelf te bevrijden van al dan niet bewuste imprints op het Goddelijke.

Pendel cursus

Het helen van valse religieuze hersenspoeling

IK laat nu elke valse religieuze ijver los en alle valse geloofsovertuigingen, doctrines, principes, invloeden, gewoontes, patronen en conditioneringen.
IK BEN niet langer gecontroleerd, gemanipuleerd en gedwongen door valse religieuze hersenspinsels.
IK BEN nu vrij om mijn eigen keuzes te maken.
IK BEN vrij om de ingevingen van mijn hart te volgen.
IK BEN vrij om mijn Zelf te zijn.
Ik hoef niet langer indruk te maken op iemand of iets anders.
Ik hoef niet langer valse dictaten en dogma’s te volgen.
Ik draag niet langer een masker van een valse religie of van vroomheid. Ik verklaar nu mijn onafhankelijkheid van valse religies.
IK BEN vrij, onafhankelijk, onveranderlijk en onoverwinnelijk. Niemand dwingt me tot vervormde overtuigingen.
Ik sta nu in mijn eigen innerlijke Goddelijkheid, krachtig en machtig. IK BEN zoals het Goddelijk Zelf mij geschapen heeft:
zuiver, natuurlijk en vrij.
IK BEN Volmaakt, precies zoals IK BEN.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Download hier de printversie uit les 1 jaar 1 

De Kracht van het Violette Vuur

Eén van de meest krachtige energieën waarmee we mogen gaan leren werken, is het zogenaamde ‘Violette Vuur’. Deze energie is een paars Licht dat een hoge frequentie heeft en dat ‘Karma’ (energetische disharmonische imprints uit vorige levens) kan verbranden. Wanneer je dit preventief doet wanneer je gaat werken met deze energie, versnel je jouw eigen groei en jouw vermogen om volmaaktheid in het leven te manifesteren. Dit komt omdat deze energie snel en effectief vervormingen van jouw Volmaakte Levensenergie oplost.

Mind heeft imprints die onze Volmaakte Levensenergie vervormen. En we kunnen alle hulp gebruiken die we aangereikt krijgen. Hoe eerder je met het Violette Vuur kan werken, hoe beter. Het effect van de prayers, decrees en het CCP gaat zichzelf ook sneller laten zien wanneer je met het Violette Vuur oud Karma verbrandt.

Zeg daarom voordat je verder leest, de volgende decree. Deze is bedoeld om het valse zelf, het negatieve ego, dat al dan niet bewust kan reageren op de informatie die je leest, tot zwijgen te brengen. En die jouw perceptie van wat je leest onbewust negatief beïnvloedt. Doe de decree toegewijd met focus op jouw Hart. Door zo snel mogelijk te gaan wennen aan deze decrees, hun opbouw en hun taal – ook als we ze nog niet helemaal begrijpen – kunnen we ze des te sneller gaan inzetten in ons eigen ontwikkelingsproces en ook voor anderen.

‘Beminde IK BEN TEGENWOORDIGHEID, IK BEVEEL en IK BEN uw Liefde die naar voren komt en die de Stilte van het Violette Vuur naar de Aarde brengt om alle tweedracht op te lossen! Alle chaos MOET worden getransmuteerd en vervangen worden door de Liefde, de Stilte en de Vrede van de Violette Verterende Vlam, overal en voor altijd.

IK EIS de onoverwinnelijke Vlam van Eer van het Grote Kosmische Hart van God, het Grote Violette Hart van Vuur in de Grote, Grote Stilte, de Stilte van het Violette Vuur en de Liefde van beminde Charity uit de Stilte van de Violette Vlam, om naar voren te komen en om elke gedachte, elk gevoel, en elk gesproken woord dat geen expressie is van volmaaktheid tot in de vernietiging ervan tot zwijgen te brengen’.

‘BELOVED MIGHTY I AM PRESENCE, I DEMAND AND ‘I AM’ Your Love come forth! and bring to Earth the Violet Flame Silence to still all *discord! All turmoil must be consumed; then replaced by the Love, the Silence, and the Peace of the Violet Consuming Flame, everywhere forever!

I DEMAND the Invincible Honor Flame of God’s Great Cosmic Heart, the Great Violet Flame Heart in the Great, Great Silence, the Violet Flame Silence and Beloved Charity’s Love from the Violet Flame Silence, come forth now; and silence into annihilation every thought, feeling and spoken word which is not Perfection’.

Voel je hier een reactie op in de vorm van hoesten (keelchakra), een andere fysieke reactie of gedachten erover. REALISEER je dan de BRON. Het is het valse zelf dat je hoort praten, het zijn imprints die reageren. Deze reacties zijn JUIST de uitnodiging om deze decree veel en vaak te gebruiken.

 

The lower astral levels of MIND

Wat steeds opnieuw belangrijk is om te beseffen is het volgende:

ALLE NEGATIVITEIT, ELKE AUTOMATISCHE GEDACHTE DIE OP WELKE MANIER DAN OOK GEHECHTHEID, EMOTIE of DISHARMONIE uitdrukt, is een expressie van ‘the lower astral levels of Mind’. Dat deel in Mind waarin ALLES ligt opgeslagen wat de mensheid collectief ooit heeft voortgebracht in de vorm van trillingen. Het is als een GROTE WOLK van energie. Vergelijkbaar met de wolken die op aarde het Licht van de zon niet of met mate doorlaten. Zo kan je ‘the lower astral levels of Mind’ zien, als een veld dat het Licht van wie JE BENT vervormt. En net zoals ‘achter de wolken de zon schijnt’, zo straalt ons Innerlijke Licht net zo goed IN ONS, altijd. Hoewel de vervormingen in Mind ons anders doen vermoeden en ons soms laten denken dat er heel wat moet gebeuren om dat te kunnen ervaren. De grootste leugen die er is, omdat jij het Licht allang BENT. Altijd geweest en altijd zal zijn.

The lower astral levels of Mind hebben de FREQUENTIE van CHAOS, PIJN en LIJDEN en hebben deze frequentie NODIG om zichzelf in stand te houden. Dit veld wordt geregeerd door het valse zelf, het negatieve ego, het is een EFFECT van menselijke creatie en KENT in zichzelf GEEN ENKELE KRACHT. Het heeft onze aandacht nodig om zichzelf in stand te kunnen houden omdat onze aandacht onze I AM energie ernaar toe stuurt. Slechts zo kan dit deel van MIND blijven voortbestaan. Het MOET jouw aandacht trekken naar ONVOLMAAKTHEID want zodra jij daar jouw aandacht aan geeft, breng jij jouw Volmaakte Levensenergie hier naar toe en wordt jouw Levensenergie vervormt naar de frequentie van dit veld. En deze Levensenergie – die volmaakt is – volgt jouw focus (vrije wil) en laat zich daarnaar toe brengen om dit vervolgens te ‘volgen’. Het maakt niet uit of je op een ‘positieve’ manier aandacht geeft aan het onvolmaakte (comedyshows over Donald Trump even als voorbeeld) of op een negatieve manier. Aandacht is aandacht. En aandacht is dus Levensenergie.

In the lower astral levels of Mind bestaan allerlei ‘spiritual error beliefs’, gecreëerd doordat wij zijn gaan geloven dat we chaos, pijn en lijden nodig hebben om de andere kant te ervaren. Dit is een complete leugen welke door veel spirituele teachers wordt ondersteund. Sterker nog, sommige mensen creëren hierdoor enorme ‘lessen’ om aan zichzelf te bewijzen hoe ‘spiritueel’ ze zijn. En zo kan het valse zelf zich als een slingerplant door alles en iedereen heen wikkelen en kunnen we training na training doen zonder er werkelijk Zelfrealisatie mee te bereiken.

Op Youtube vonden we dit toen we zochten op ‘I-Thought virus’. Interessant om even te kijken want het raakt het I-Thought aan, maar het pakt het nét niet. Want ook bij de oplossing die dit filmpje aanbiedt om de ‘Thought viruses’ aan te pakken, pak je niet de identificatie met het I-Thought aan maar enkel de symptomen die het I-Thought (het werkelijke virus) veroorzaakt. DE ENIGE MANIER om jezelf te bevrijden van het I-Thought, het valse ik, is om het GEEN AANDACHT meer te geven. En de focus op I AM te houden en alle aspecten van het Hogere Bewustzijn waar je toegang toe krijgt wanneer, je jezelf op deze niveaus leert focussen om het I-Thought te verteren.

 

Welkom in de Higher Mind

Hoe ‘echt’ het valse ik met al zijn geklets ook lijkt, het IS NIET ECHT. Wat je waarneemt in jouw hoofd is het gebabbel van het astrale veld. Maar omdat daar een ‘ik’ in rondwalst, voelt het alsof JIJ dat BENT. Dat is dus niet zo. En zolang de mensheid dat blijft denken en dit blijft voeden met de Volmaakte Levensenergie van WIE WE ZIJN, blijft dit veld zich in stand houden en werpt het zijn schaduw op onze omgeving waar we de materialisatie van dit veld zichtbaar krijgen. Alle oorlogen, misstanden, conflicten, alle pijn, chaos en lijden hebben hun oorsprong in deze laag en NERGENS anders.

Er zijn echter ook HIGHER LEVELS of MIND. Hier kan je een Veld vinden waarbinnen de Ascended Masters zich bewegen. Deze laag bestaat uit de frequenties van de Opgevaren Meesters. Dit zijn Meesters die ooit zelf geïncarneerd zijn geweest en die het pad van Meesterschap op Aarde belopen hebben, waardoor ze zichzelf bevrijd hebben van het Wiel van Incarnatie. Dit is een Veld dat WEL kracht heeft omdat het zich enkel richt tot de Volmaaktheid van ZIJN en nooit gericht is op de onvolmaaktheid (dus ook niet op de Lower Astral Levels of Mind). Wanneer je je als mens op Aarde leert afstemmen op DEZE laag in plaats van op het automatische denken dat wordt ingegeven door het valse ik, wordt jouw leven een uitdrukking van de harmonie van ‘The Ascended Masters Octave’ zoals dat zo mooi heet. Dit moet je trainen zodat DIT jouw gewoonte wordt, in plaats van de gewoonte om aandacht te geven aan het valse ik met zijn blabla in jouw hoofd. En dat is precies het doel van deze tweede jaartraining. Dat we leren hoe wij ons in ALLES kunnen bewegen in AFSTEMMING op de ASCENDED MASTERS OCTAVE (AMO). Alsof we kleine radiootjes zijn die altijd maar op één enkel station zijn afgestemd: The GOD Station. En alle informatie die door deze zender wordt gedeeld is altijd harmonieus, brengt niets anders dan harmonie voort en heeft het vermogen om ALLES op te lossen. Door dit te DOEN wordt deze laag voor ons net zo werkelijk als het denken waar we ons zo lang mee hebben geïdentificeerd en wordt het denken precies dat wat het is: ONECHT. DIT is de bevrijding van de illusie. DIT is verlichting. En zo kan de frequentie van The Higher Mind zich een weg banen door The lower astral levels of MIND, onaangetast door de disharmonie en alle disharmonie verterend op zijn pad. En wordt ons leven een expressie van deze frequentie. Waardoor wij een BAKEN VAN LICHT zijn op de aarde en helpen om het hele bewustzijn te transformeren.

The I AM Self

De I AM Self, beter bekend als de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid – is de God die binnen in het centrum van jouw Wezen huist. Het is jouw Goddelijke Zelf, het aspect van jou dat één is met God. Want: ‘God creëerde de mens naar zijn eigen gelijkenis’. De Volmaakte beeltenis van God is de ‘I AM Self’, jouw individuele Goddelijk Bewustzijn, jouw Volmaakte Zelf, de eenheid met de Geest in jou.

Jouw ‘I AM Self’ is jouw eigen Waarheid. Jij bént dat Licht, de Kracht van God. Je bént puur, Goddelijk en stralend. Onder alle ego-identificaties en omhulsels bén jij dat Goddelijke Zelf, de Machtige IK BEN.

IK BEN betekent ‘IK BESTA en ik weet dat ik dat BEN’. Het is een hele simpele maar diepgaande uitspraak met een ongekende, onbeperkte Kracht. Het is de OM, het creatieve woord van God. Het gebruik van de woorden ‘I AM’ zet de ongelimiteerde kosmische energie in beweging. Het maakt een ‘imprint’ in de substantie van waaruit dit universum is opgebouwd (‘thetahedrons’) met als resultaat dat vormen in bestaan worden gebracht, oftewel worden gemanifesteerd. Wanneer jij de woorden ‘IK BEN’ uitspreekt, breng je de kracht God in beweging om datgene wat jij uitspreekt tot stand te brengen, te vervullen.

Dat komt omdat ‘I AM’ God in Actie ís. De woorden ‘I AM’ definiëren, identificeren, en beperken je door wat je er achteraan zegt. Want ‘I AM’ per definitie is WIE JE BENT.

Elke gedachte die je denkt en elk woord dat je uitspreekt heeft een ongekende creatieve kracht. Jouw gedachten en spraak, die onder jouw beheer zijn, bepalen jouw acties en dus jouw lot. Door de Kracht die verborgen zit in gedachten en datgene wat we uitspreken, is het essentieel om precieze aandacht te geven aan dat wat je denkt en uitspreekt. Door aan negatieve en pessimistische dingen te denken of het erover te hebben kan je dus mislukking manifesteren, terwijl een optimistische kijk succes manifesteert.

Sommige mensen hebben de gewoonte om na de woorden ‘IK BEN’ negatieve en pessimistische dingen te laten volgen. Hele (geautomatiseerde) normale dingen om te zeggen zijn:

‘IK BEN ziek’

‘IK BEN moe’

“IK BEN een mislukkeling’

‘IK BEN blut’

‘IK BEN het niet waard’

Zulke herhaaldelijke negatieve uitspraken KUNNEN enkel maar 1 onvermijdelijk resultaat creëren. De Kracht van I AM die je in beweging brengt, wanneer je de woorden ‘IK BEN’ uitspreekt, wordt opgeladen met de trilling die jij ervaart wanneer je de woorden uitspreekt die erna komen. Ze vibreren in jouw Mind, dan in jouw lichaam, waarna ze de atmosfeer in ‘reizen’, gedragen door jouw Levensenergie, waar ze weerkaatst worden waardoor ze weer terugkomen bij jou. En zo wordt de manifestatie ‘geboren’. De woorden ‘I AM’ zijn woorden met creatiekracht en door ze te gebruiken, activeer je jouw Levensenergie en geef je dus ‘geboorte’ aan datgene wat er op volgt.  Deze woorden blijven werken totdat het resultaat zichzelf heeft gemanifesteerd in deze realiteit. Bijvoorbeeld: als je zegt ‘IK BEN ziek’, en je GELOOFT écht dat je dat bent, dan ZAL je ziek worden want ‘zoals je het gelooft, zo zal het zijn’.

Jezus was degene die dit al probeerde over te brengen in zijn leer. Hij was een levend voorbeeld van de Wet van I AM en een inspiratie voor anderen. De wonderen die hij verrichtte waren niets anders dan het praktisch gebruiken van de Goddelijke Wet van I AM in actie. Deze grote ‘Law of Life’ was altijd aanwezig in elke uitspraak die hij deed want hij sprak voortdurend vanuit zijn I AM, het Goddelijk niveau van bewustzijn.

Jouw Conscious Mind is ‘the Gateway’ naar jouw I AM Self. Het is datgene in het NU waar er bewustzijn is op een ‘jij’ die focus kan richten. Richt deze focus op de Higher Mind en op I AM Self. Dan kan de volmaakte vibratie van jouw I AM Self door jou heen stromen zodat jouw atomen gaan vibreren op deze frequentie zodat jij in jouw Leefwereld die Volmaaktheid zal ervaren en zo zal bijdragen aan een betere wereld.

 

Waarom is het zo moeilijk om aan te nemen dat God IN ons zit?

Eén van de redenen waarom het zo moeilijk lijkt te zijn om te aanvaarden dat God IN ons zit heeft alles te maken met de religieuze indoctrinatie van levens en levens waarin we vanuit een doctrine hebben moeten leven die zich in de lower MIND genesteld heeft. Deze imprints zijn nog ergens in ons bewustzijn en kunnen actief worden wanneer we onszelf weer spiritueel willen ontwikkelen. Veel mensen komen een angst tegen wanneer ze leren over hun Goddelijk Zelf, I AM, of om ervoor uit te komen. Waarschijnlijk omdat zij herinneringen in zich dragen die te maken hebben gehad met de inquisitie. Een beweging die maar liefst 350 jaar lang bezig is geweest om ‘heksen’ en ‘ketters’ uit te roeien op de meest verschrikkelijke manieren en dat allemaal in naam van ‘God’. Logisch dat er dan besluiten kunnen zijn genomen in ons die maken dat we er niets mee te maken willen hebben. Nog afgezien van wat er nu nog allemaal gebeurt ‘in zijn Naam’.

Vanuit het Goddelijk Zelf wordt aangegeven dat we er nog allemaal last van hebben op een bepaalde manier. We willen wel graag geloven dat God IN ons zit, maar er zijn nog steeds onbewuste imprints die dit moeilijk maken. ‘God die buiten ons is’ moét vervangen worden door ‘God is IN mij’, anders kan je jouw I AM niet ten volle leven en ervaren.

De definitie van ‘God’ als ‘bewustzijn’ is logisch voor je, niet?
Is dat wel écht zo?
Is het werkelijk zo dat je de oude concepten van het Goddelijke hebt losgelaten en hebt geaccepteerd dat God in jou en alles en iedereen zit? Of opereer je onbewust nog steeds vanuit de aanname dat God ergens daarbuiten is, buiten jouw bereik?

De volgende meditatie kan je helpen te ervaren waar je staat:

Divine Revelation Breakthrough Meditation (deze kan je terug vinden in de bibliotheek van jaar 2).

Mobiele gebruikers kunnen ook hier de meditatie luisteren.

Onbewust kunnen er in ons systeem nog allerlei dingen zitten die ons weerhouden om te ervaren dat we een individuele expressie van het Goddelijke ZIJN. Dit heeft alles te maken met de traumatische ervaringen die we hebben gehad in vorige levens (denk aan 350 jaar lang inquisitie. Dit hebben we allemaal meegemaakt, zowel aan de kant van dader als van slachtoffer. Zoiets kan diepe wonden achterlaten die door het valse ik worden aangegrepen om jou in het beperkte menselijke denken te houden en je tegen te houden om de Waarheid van ZIJN te voelen). Gelukkig is er op het niveau van de I AM geen tijd/plaats en ruimte. Dat betekent dat wij in staat zijn om vanuit dit niveau doorheen alle levens, alle lagen en alle dimensies te ontladen. Maar dat geldt alleen als ons bewustzijn TOESTAAT dat je dit kunt. Voorwaarde dus om op die manier te kunnen ontladen, is de acceptatie van het gegeven dat er in ons bewustzijn inderdaad een laag is die niet gebonden is aan tijd/ruimte en plaats.

Om erachter te kunnen komen of je inderdaad voelt dat er geen tijd/ruimte en plaats is, is het handig als je dit kan testen. Dat kan je doen door een ander sterk en zwak te laten testen zodat je kunt zien of je hier congruent mee bent. Maar nog handiger is het natuurlijk als je zelf kunt testen. In het volgende kopje vind je een filmpje over hoe je kan testen. Wanneer het je niet lukt om goed zelf te testen, doe dan prayers om de oorzaak hiervan aan te pakken. We gaan het testen gebruiken om ons te helpen in de rest van dit ontwikkelingsproces, dus is het handig als je dit traint. Daar heb je zelf veel profijt van!

Afstemmen op de ASCENDED MASTER OCTAVE

Deze oefening helpt je om de AMO (Ascended Masters Octave) te gaan VOELEN zodat je WEET dat het waar is, zodat je je er met toewijding tot kunt gaan richten, zodat DAT jouw werkelijkheid wordt. Zodat jij ook – net als de Ascended Masters – jezelf kan bevrijden uit de onvolmaaktheid en terug naar je Ware Thuis kan keren. Door deze oefening kan je ervaren dat je de AMO kunt aanroepen om de energie van disharmonie te harmoniseren, waardoor je direct de verlichting hiervan kan voelen en je echt kan voelen dat je NIET ALLEEN BENT. Sterker nog: je bent direct verbonden met Goddelijke Macht en Kracht en je kan voor deze energie het kanaal zijn, in plaats van het kanaal voor het valse ik. Om dit te laten gebeuren moet je aangeven waar de energie van de AMO op gericht moet worden en daarbij kan deze oefening je helpen.

 • Bepaal waar je de energie van AMO op wilt richten. Dat kan een concrete situatie zijn in jouw leven maar je mag zo groots denken als je wilt. Dus het kan ook zijn dat je het wilt richten op een nieuwsbericht of op een toestand in de wereld. Er is GEEN GRENS aan wat er mogelijk is.
 • Ga in de afstemming door prayer 1, 3 en 10 te doen.
 • Zeg dan:
  ‘Hier BEN IK, in het Hart van de Vlam van de Tegenwoordigheid DIE IK BEN en HIER BLIJF IK. Ik draag deze situatie over aan de IK BEN die IK BEN en ik wacht rustig af’.
 • Wacht op antwoord. Geef het ruimte. Herhaal eventueel. Voel jezelf veilig in het Hart van de Vlam als een stralend Licht dat in en om je heen is.
 • Zeg dan:
  ‘Vanuit de Macht en de Autoriteit die IK BEN, BEVEEL IK nu de Helende Kracht (of: de Liefde, de Overwinning, de Bescherming, de Overvloed, de Zachtheid, het Mededogen of wat het dan ook is dat je nodig hebt) van de Ascended Masters Octave in de situatie (die ik net beschreven heb). Charge, Charge, Charge de Kracht van de Ascended Masters Octave in en door mij heen en in en door alle betrokkenen bij deze situatie en de situatie zelf’.
 • Herhaal het. Voel het. Weet het. Accepteer het. De ASCENDED MASTER OCTAVE meditatie vind je hier (deze meditatie is ook te vinden in de bibliotheek jaar 2).

  Mobiele gebruikers kunnen de meditatie ook hier luisteren.