harmony happiness healing

Jaartraining – Integratie

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

Wanneer je je focus houdt op de Waarheid, wanneer je elke dag weer trouw je practice doet, wanneer je je niet laat afleiden door de uiterlijke wereld en het uiterlijke zelf, dan kan het niet uitblijven of je bewustzijn ver-EEN-igd zich met het Ware Zelf. Het is onvermijdelijk. De uitkomst ligt al vast. Dus doe wat nodig is. Doe wat je blij maakt. Doe wat de Liefde bekrachtigd in jou. Stop met het toelaten van welke negatieve gedachte dan ook. Verander elke negatieve gedachte in een positieve affirmatie en VOEL, VOEL, VOEL de Waarheid van je Wezen.

Je wordt intens liefgehad.
Het Leven heeft jou intens lief.
Het Goddelijk Zelf heeft je intens lief.
Je bent altijd liefgehad en je hebt nooit iets ‘fout’ gedaan.
Het Goddelijk Zelf ziet geen ‘fouten’ want het is Volmaakt. Het ziet altijd jouw Volmaakte Zelf en daarom ben je altijd vergeven voor alles wat je ooit ogenschijnlijk ‘fout’ zou hebben gedaan.
Bevrijd jezelf uit de illusie en wend je innerlijk tot je Ware Zelf. Keer op keer.
OOK als het ogenschijnlijk moeilijk is.
WEET dat je altijd IN jezelf de Poort hebt naar alle hulp die je maar kan bedenken.
Je hebt je zelf er enkel mee in afstemming te brengen.
De Grote, Grote Stilte in te gaan zodat in die ruimte de hulp naar je toegebracht kan worden.
En datgene kan gebeuren wat de moeilijkheden die je waarneemt oplost.

De sleutel tot Verlichting zit IN jou.
JIJ BENT de sleutel.
Je bent het altijd geweest en je zal het altijd zijn.
De sleutel is het voelen van de Waarheid.
En zodra je het voelt, is het lijden voorbij.
En BEN JE THUIS.

En tot die tijd doe je je prayers, je decrees, je meditaties en LEEF je!
Doe dingen die je blij maken.
Doe dingen waardoor je Liefde voelt en je Geliefd voelt.
Omring je met mensen die jou gelukkig maken.
Wees creatief. Druk je uit. Wees vol vreugde.
Dit is niet het einde, het is slechts het begin!

IK BEN dankbaar voor jouw Overwinning.
IK BEN de Volmaakte Verlichting van iedereen die dit jaarprogramma heeft gevolgd, nu en voor altijd.
IK BEN de Enige Ware Kracht in het Universum en daarom is het nu gebeurd.

EN ZO IS HET.

VIDEO AFSLUITING 

Afsluiting

Eerst een Prayer

Prayer 126 – Het verlichten van de sfeer in huis (aangepast op ‘het lichaam’)
Wat jouw denken ook te zeggen heeft over de dingen die genoemd worden in deze prayer, laat het gewoon zijn. Je hoeft het denken niet te geloven. Kies liever zelf wat jij wil ervaren. Zeg deze prayer met heel jouw Hart en verlangen om het fijn te hebben en je te verbinden met de Waarheid van Zijn.

Dit is één van onze lievelingsprayers. Vooral dat stukje over het Violette Vuur dat door je lichaam gaat: zo’n fijn idee! Alsof een grote Goddelijke stofzuiger alle negatieve energie in en om je heen komt opzuigen. Als je die woorden gaat uitspreken, doe er dan expres lekker lang over. Want je laat je de kans op die Goddelijke reiniging toch echt niet ontzeggen? Dus kom maar op. 

Doe hier de ingesproken versie van de prayer:

 

Prayer 126 – Het verlichten van de sfeer in huis (het lichaam)

De originele tekst van Prayer 126 is aangepast van ‘verlichten van de sfeer in huis’ naar ‘het lichaam’ (Dit kan je zelf ook doen wanneer je een prayer krijgt en je voelt dat deze een beetje aangepast dient te worden. Volg je gevoel). Verder blijft de prayer exact hetzelfde in de opbouw.

Dit lichaam wordt nu overspoeld met het Licht van het Goddelijk Zelf.

Ik roep nu de Heilige Geest aan,

de Geest van Waarheid en Heelheid,

om dit lichaam nu te vullen met Goddelijke bescherming.

Ik verwelkom nu alle Goddelijke Wezens, Opgevaren Meesters,

Engelen en Aartsengelen, die komen in de naam

van de Machtige I AM om dit lichaam nu te zegenen

met hun liefdevolle Aanwezigheid.

Los alle duisternis op en zet het in het Goddelijk Licht.

Til de energie in dit lichaam nu op

naar de hoogste trillingsoctaaf van energie

die goed voelt voor mij en voor iedereen.

Ik roep de Heilige Geest op om dit lichaam nu te vullen

met het Goddelijke witte vuur van de vrede, de Liefde en harmonie.

Dit lichaam is nu ondergedompeld in en omhuld

met Goddelijke Energie, Goddelijk Licht,

Goddelijke Liefde en Goddelijke zegening.

Ik roep nu Meester Jezus op om een prachtige gouden bol

van beschermende Liefde en beschermend Licht rond mijn lichaam te plaatsen.

En ik vraag dit briljante, schitterende, gouden Licht

om mijn lichaam binnen te stromen, te vullen en te omringen.

Het brengt rust, troost, veiligheid en Goddelijke Energie.

Ik vraag Aartsengel Michaël om boven, onder

en aan elke kant van deze stralende gouden bol te gaan staan

met zijn zwaard van de Blauwe Vlam van de Waarheid,

die Goddelijke bescherming, geborgenheid en onschendbaarheid brengt.

Ik roep nu Saint-Germain aan om mijn lichaam nu te vullen

met de Violette Verterende Vlam van transmutatie.

Dit Violette Vuur wervelt door dit lichaam

als een tornado van zuiverend Goddelijk Licht,

reinigend, helend en verheffend,

reinigend, helend en verheffend,

reinigend, helend en verheffend,

[ herhalen totdat je voelt dat het voldoende is ],

reinigend, helend en elk plekje van dit lichaam opvullend.

Ik roep nu Moeder Maria en Kwan Yin op,

om mijn lichaam nu te vullen met het Roze Licht

van de Goddelijke Liefde, dat vrede, harmonie, kracht en wijsheid brengt.

Ik vraag de grote Mahamuni Babaji om mijn lichaam te zegenen

met het heldere licht van de Verlichting en

om de energie van de Himalaya’s in te zetten

om mijn lichaam te vullen met het stralende Licht

van de onsterfelijke Yogi’s Rishi’s en Siddha’s.

Dit lichaam is een tempel van het levende Goddelijk Zelf,

badend in het Hoogste Licht van Goddelijke Liefde en vrede

Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Download hier de printversie van de prayer

Decrees voor deze les

Beminde Machtige IK BEN Tegenwoordigheid en Beminde Cyclopea.
Laad de onoverwinnelijke Kracht van uw Liefde, vanuit uw grote tempel van Leven en de Kracht van de Violette Verterende Vlam op, in alle omstandigheden in en om mij heen! Laad en vul mijn mind, lichaam en alles binnen mijn Elektronische Cirkel op, vul mij met uw overvloedige Violette Vlam van Liefde, overal voor altijd!

Beminde Machtige IK BEN Tegenwoordigheid, Beminde Godfré en Machtige Koningin van het Licht.
Ik BEVEEL dat de Kosmische Lichtsubstantie van het Octaaf van de Opgevaren Meesters in en om mij heen komt. Dat het zich in mijn fysieke structuur kan inbouwen en mij kan vullen met Zijn grootste Kracht, Kracht en Zuiverheid, overal voor altijd!

Ik Beveel de onoverwinnelijke Kracht van het Licht van de Zeven Machtige Elohim, om de Verlichting, de Liefde, de Harmonie, de Vrede, de Kracht en Druk te zijn, die elke vorm van tweedracht doet wegtrekken en verteert!

(Wanneer de Kracht van het Licht van de Zeven Machtige Elohim in actie wordt geroepen, houdt haat op te bestaan. Je kunt hierbij enorm helpen om oorlog te voorkomen of oorlog te minimaliseren, om de mensheid wakker te maken, om je natie te zuiveren en de wereld te zegenen.
Of het nu de kracht van de stilte, de kracht van vrede, de kracht van zuiverheid, de kracht van vrijheid of de kracht van meesterschap is, doet er niet toe. Je moet de Kracht van het Licht van de Zeven Machtige Elohim in je hebben als je deze Levenskrachten door je heen wilt laten werken om de omstandigheden in de wereld om je heen te beheersen).