harmony happiness healing

Jaartraining – Dive Deeper

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

WELKOM

Als het goed is, heb je de afgelopen tijd geoefend met jezelf afstemmen op de laag van ‘the Ascended Master Octave’. Een octaaf wat dus zoveel wil zeggen dat het hier gaat om een ‘toonladder’. Een ladder met verschillende ‘tonen’, in dit geval dus frequenties die gaan van tolerantie naar vreugde naar Pure Liefde naar Volmaakt Geluk. Wanneer je deze gevoelens ervaart, zijn dat indicaties dat jouw levensenergie is afgestemd op die zogenaamde Ascended Masters Octave. Deze gevoelens zijn dus als richtingaangevers voor je. Ze bevestigen dat je bent afgestemd op je Ware Zelf, I AM.

Dit in tegenstelling tot de emoties die indicaties zijn dat je jouw antennes richt op de frequenties van de astrale wereld. Deze wereld – die bestaat uit alle disharmonische frequenties die ooit door de mensheid zijn voortgebracht – is net zo goed een octaaf. Een octaaf die begint met irritatie en die eindigt in oorlog met alles wat daartussenin zit. Deze octaaf is GEEN creatie van het Goddelijke, maar een creatie van het menselijke: ‘human creation’. Dit heeft kunnen ontstaan, doordat we – vanuit de vrije wil die ons gegeven was – hebben gekozen om ons af te wenden van het Licht en om het ego – en dan de negatieve kant hiervan – de innerlijke leiding te geven in plaats van ons gericht te houden op het Licht van wie WE ZIJN. En dat hebben we vele levens gedaan, waardoor het INDIVIDUELE VELD van het astrale (het deel in de astrale laag wat we ZELF hebben voortgebracht en wat direct verbonden is aan onze eigen levensenergie) voorkomt dat we onze Levensenergie na het overgaan kunnen herenigen met onze Higher Mental Body, ons Christusbewustzijn, onze zuivere Ziel.

Gelukkig dat je hier bent en dat je stukje bij beetje leert begrijpen hoe het écht zit, zodat je jezelf er vanaf kan wenden en jezelf kan herenigen met je Ware Zelf. Dan word je te zijner tijd – wanneer je deze wereld verlaat – terug opgenomen in het Licht van de Machtige I AM Presence, Absolute Volmaaktheid. In plaats van dat je weer terug moet naar de Aarde, omdat je frequentioneel niet terug kan naar het Licht. En zoals een soort omgekeerd bungee jumpen weer naar de Aarde wordt gekatapulteerd. Het mag, maar het hoeft dus niet meer wanneer je jezelf ervan bevrijdt.

In dit tweede jaar is het essentieel om onze focus te leren gericht te houden op de frequenties van de AMO. Ons niet meer te richten op disharmonie of deze ruimte te geven. Wanneer je heel bewust hebt gekozen voor deze training, moet je leren om vastberaden te zijn en de houding aan te nemen van ‘CUT THE CRAP!’. Geen gedonder meer toestaan. NEE! zeggen tegen de disharmonie en de focus te houden op de AMO. Het vraagt van ons een besluit. Een kalme vastberadenheid. De Innerlijke Autoriteit voelen en vandaaruit het gesproken woord inzetten om jezelf te bekrachtigen in de Volmaaktheid van wie JE BENT.

De ENIGE oorzaak van elke vorm van disharmonie is het valse ik, het negatieve ego, human creation. Je richten op de disharmonie en het proberen op te lossen, heeft GEEN ENKELE ZIN.

Voor nu is het dus belangrijk voor ons om een practice te ontwikkelen en te bestendigen, waarin we leren hoe we onze focus kunnen behouden op onze I AM. Zodat we dat gevoel van onaanraakbaarheid, onaantastbaarheid, nooit getraumatiseerd, nooit aangeraakt, nooit geboren en nooit doodgegaan in ons dagelijks leven steeds meer VOELEN en we onszelf erdoor bekrachtigen. Dan kan het valse zelf geen ingangen meer vinden om onze aandacht te trekken. Aandacht is Levensenergie. De I AM noemt het valse zelf ‘human creation’ en ‘the sinister force’ (‘force’ betekent hier ‘dwang’, geen ‘kracht’). Human creation/’the sinister force’ heeft geen ‘kracht’ in zichzelf. Het is een frequentie, die in zichzelf dus GEEN enkele kracht kent.  BIJ DE GRATIE VAN ONZE AANDACHT bekrachtigt en bestendigt het zichzelf . ‘The sinister force’ heeft geen enkele andere agenda dan zichzelf in stand te houden en uit te breiden. PRECIES zoals een virus dat doet. Dat is dus de reden waarom het geen enkele zin heeft om nog inhoudelijk in te gaan op de disharmonie die door het virus, het valse ik, wordt gecreëerd. Je WEET nu dat dit de enige reden is. Dus aan ons nu de keuze of we dit willen voeden of dat we onszelf hiervan willen bevrijden.

Onze ENIGE taak is dus focus houden op onze I AM, het Licht van wie we ZIJN. En vanuit dit Licht datgene verteren wat onze focus verstoort. We richten ons niet op de verstoring. We richten ons op het Licht en op het steeds opnieuw ERKENNEN ervan als ENIGE LEIDENDE KRACHT in ons leven. Wanneer je dit doet, zeg je: ‘De I AM heeft de leiding, niet het valse ik’.
De I AM is jouw innerlijke leraar, jouw ware ‘Guru’. De betekenis van het woord ‘Guru’ in het Sanskriet is ‘one who destroys darkness into Light’ (Bron: Divine Revelation, Susan Shumsky). Er wordt vaak gedacht dat het nodig is om een externe guru te zoeken als je jezelf spiritueel wilt ontwikkelen. Nu je de I AM chart kent, kan je begrijpen dat die guru niet buiten ons te vinden is, want elke expressie die we ‘buiten’ ons waarnemen, zit net zo goed als wij in deze aardse frequentie. Het enige doel van een externe spirituele teacher is jou in jouw Innerlijke Kracht zetten zodat je jouw eigen Goddelijke Kracht erkent en herkent.

Wanneer je leert om de I AM de leiding te geven over jouw leven, geef jij de leiding aan THE LIGHT OF GOD THAT NEVER FAILS.
THE LIGHT OF GOD NEVER FAILS
THE LIGHT OF GOD NEVER FAILS
AND MY MIGHTY I AM PRESENCE IS THAT LIGHT!

Namasté, Beminde Student.

 

Eerst deze prayer

De volgende prayer bekrachtigt het Licht in jou en het VOELEN dat JIJ de ALMACHTIGE, ALWETENDE, ALLESOMVATTENDE energie van God BENT, die ONVOORWAARDELIJK is. Zeg hem met de focus op jouw Hart in afstemming op jouw I AM zo vaak als je voelt dat nodig is. Doe hem ook als je disharmonie tegenkomt. Je weet dat disharmonie je enkel laat zien waar jij jouw Goddelijkheid vergeten bent.

Prayer 107 – Het oplossen van psychische haken
IK BEN een geliefd kind van het Goddelijk Zelf.
IK BEN vervuld met het Licht van het Goddelijk Zelf.
Er is geen energie waarvoor ik angst hoef te hebben,
want het Goddelijk Zelf is bij mij, overal waar ik ga.
Er is geen energie die enige controle over mij heeft,
want het Goddelijk Zelf is bij mij, overal waar ik ga.
Er is geen entiteit die haken in mijn energieveld kan plaatsen,
want IK BEN het Goddelijk Zelf dat leeft in menselijke vorm van vlees en bloed.
IK BEN een Wezen van groot Licht, van groot Goed,
van grote Glorie en van grote zuiverheid.
De Liefde van mijn Goddelijk Zelf vult en omringt mij nu. Mijn hart smelt nu in Goddelijke Liefde.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Prayer 126 – Het verlichten van (de sfeer in huis) dit lichaam
Deze prayer is speciaal voor deze les aangepast. We hebben de woorden ‘de sfeer in huis’ vervangen door ‘dit lichaam’ (Dit kan je zelf ook doen wanneer je een prayer krijgt en je voelt dat deze een beetje aangepast dient te worden. Volg je gevoel). Verder blijft deze prayer exact hetzelfde in de opbouw.

Dit lichaam wordt nu overspoeld met het Licht van het Goddelijk Zelf.
Ik roep de Heilige Geest aan, de Geest van Waarheid en Heelheid,
om dit lichaam te vullen met Goddelijke bescherming.
Ik verwelkom nu alle Goddelijke Wezens, Opgevaren Meesters,
Engelen en Aartsengelen, die komen in de naam van de machtige I AM, om dit lichaam te zegenen met hun liefdevolle Aanwezigheid.

Los alle duisternis op en zet het in het Goddelijk Licht. Til de energie van dit lichaam op naar de hoogste trilling octaaf van Energie die goed voelt voor mij en alle anderen.

Ik roep de Heilige Geest op om dit lichaam te vullen met het Goddelijke witte vuur van de vrede, Liefde en harmonie.
Dit lichaam is nu ondergedompeld in en omhuld met Goddelijke Energie, Goddelijk Licht,
Goddelijke Liefde en Goddelijke zegening.
Ik roep nu Meester Jezus op om een prachtige gouden bol van beschermende Liefde en beschermend Licht rond dit lichaam te plaatsen. Ik vraag dit briljante, schitterende, gouden Licht om dit lichaam binnen te stromen, te vullen en te omringen.
Het brengt rust, troost, veiligheid en Goddelijke energie. Ik vraag Aartsengel Michaël om boven, onder en aan elke kant van deze stralende gouden bol te gaan staan, met zijn zwaard van de Blauwe Vlam van de Waarheid, die Goddelijke bescherming, geborgenheid en onschendbaarheid brengt.

Ik roep Saint-Germain aan om dit lichaam te vullen met de Violette Verterende Vlam van transmutatie. Dit Violette Vuur wervelt nu door dit lichaam, als een tornado van zuiverend Goddelijk Licht, reinigend, helend en verheffend, reinigend, helend en verheffend, (herhalen totdat je voelt dat het voldoende is), reinigend, helend en elk plekje van dit lichaam opvullend.

Ik roep Moeder Maria en Kwan Yin op, om dit lichaam te vullen met het roze Licht van de Goddelijke Liefde, dat vrede, harmonie, kracht en wijsheid brengt. Ik vraag de grote Mahamuni Babaji om dit lichaam te zegenen met het heldere Licht van de Verlichting en om de Energie van de Himalaya’s in te zetten om dit lichaam te vullen met het stralende Licht van de onsterfelijke Yogi’s, Rishi’s en Siddha’s. Dit lichaam is een tempel van het levende Goddelijk Zelf badend in het Hoogste Licht van Goddelijke Liefde en vrede.

Dank U, I AM en ZO IS HET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in deze les delen we ter ondersteuning de prachtige piano compositie van Marlou, die ze speciaal voor ons gemaakt heeft. Geïnspireerd op prayer 126 en het versterken van jouw natuurlijke bescherming. Doe de prayers voor deze les in combinatie met de muziek, zodat je de positieve effect hiervan kan ervaren. In de volgende les delen we hoe de muziek van Marlou tot stand komt. Geniet!

Het belang van bescherming

Wat is realiteit?

Dat wat wij ‘realiteit’ noemen, is in werkelijkheid een verdichting van energie. Deze energie gaat over vele schijven voordat het zichzelf manifesteert in een fysieke vorm. Omdat wij zo gefocust zijn op die fysieke vorm, kan het soms uitdagend zijn om ons te herinneren dat dit het LAATSTE level is waarop energie zichzelf toont. NIETS is toeval, ook al lijkt dat misschien wel zo. Wij noemen het ‘toeval’, omdat de meeste van ons geen bewustzijn hebben op de lagen die eraan voorafgaan. We voelen de link niet tussen wat zich in onze omgeving toont en de energie die dit gecreëerd heeft. En daarom zien we niet meer dat de omgeving een EFFECT is en geen OORZAAK.  Maar wanneer er zich verstoringen op het fysieke laten zien – dit kan in ons lichaam zijn of op omgevingsniveau – dan kan het niet anders dat deze verstoringen vanuit één van de lagen erboven komen.

Energie stroomt zo

Onderstaande schema maakt dit nóg eens helder.

Alle chaos, pijn en lijden kán alleen maar vanuit de lagen van de Mind komen. De lagen van Spirit – datgene wat we werkelijk zijn – veroorzaken eenvoudigweg geen disharmonie.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat de lagen die hier benoemd worden, niet ‘persoonlijk’ zijn. We hebben te maken met een collectief veld dat deze werkelijkheid creëert en om ons, door ons, voor ons, als ons heen stroomt. We zijn dus allemaal constant omgeven door energieën van ‘anderen’. Anderen staat tussen haakjes omdat zij allen deel uitmaken van hetzelfde veld. Wat wij met onze ogen waarnemen als een ‘ander’ is in werkelijkheid energetisch aan ons verbonden en daarom is het niet werkelijk een ‘ander’. Het oogt alleen maar zo.

Nu we dat zo hebben vastgesteld, kan je wellicht ook beter begrijpen waarom je last kan hebben van stemmingswisselingen of waarom het soms zo lastig is om jezelf in de afstemming op de I AM te houden. We zijn gewoonweg nog teveel geïdentificeerd met de onderste lagen. En we hebben wellicht toch nog onvoldoende spiritueel onderscheidingsvermogen om te doorzien welke strategieën worden gebruikt door het valse zelf, het negatieve deel van het Ego. Hoe meer we onszelf hiervan kunnen distantiëren, hoe meer je jouw Volmaakte Levensenergie kan ervaren en kan gaan belichamen. Door met het waakbewustzijn te richten op de Presences, kom je los van de onderste levels (een proces van desidentificatie). Dit komt omdat je de frequentie oproept van jouw I AM  waardoor deze door jou heen stromen en de leiding kan nemen over jouw leven.

Maar goed, tot die tijd, totdat wij echt volledig in het Licht kunnen blijven – VANUIT BEWUSTZIJN – hebben we een goede en gedegen practice te doen. Eentje waarbij bescherming een heel belangrijk onderdeel is.

De I AM chart

De I AM chart is voor een deel gelijk aan het bovenstaande schema, behalve dan dat het op een andere manier visueel is gemaakt. Op dit plaatje is namelijk geen ruimte voor de ONVOLMAAKTHEID die we gecreëerd hebben, zoals dat wel het geval is op de ‘energie stroomt zo’ plaatje. Omdat dit geen deel is van je Ware Zelf, komt de vervorming uiteraard niet voor op de Chart. Het plaatje is een representatie van datgene wat we werkelijk ZIJN. Het laat dus zien dat de ziel, het vals zelf en ego GEEN deel zijn van wie WE ZIJN. Door die lagen niet te erkennen, ontneem je het bestaansrecht ervan. Door enkel de IK BEN, de Higher Mental Body (Christus bewustzijn) en het lichaam als representatie hiervan te erkennen, kan de I AM Presence zichzelf ten volle uitdrukken in jou, door jou, voor jou, als alles en iedereen om jou heen.

Drievoudige bescherming

Omdat de Aarde en wij omringd zijn door en doordrongen zijn van de astrale laag die onze eigen creatie is, is het belangrijk om jezelf te leren beschermen. Net zoals je ook jouw computer beschermt tegen hackers en virussen. Eigenlijk is het exact hetzelfde. Je ‘surft’ op een internet (de wereld) en je beschermt je computer niet (jouw Mind en jouw lichaam). Dus het is handig om een goede firewall (Tube of Light en de Elektronische gordel) en een virusscan (het Violette Vuur/The Violet Flame) te leren gebruiken. Een bijzonder krachtige drievoudige bescherming.

Kijk naar de chart:

Allereerst zie je om het lichaam op aarde het ‘Violette Vuur’. Deze energie heeft het vermogen om karma, alle menselijke creatie die je in jezelf draagt, en alle energie die erdoor wordt aangetrokken in de wereld om je heen volledig te verteren.
Daaromheen kan je de ‘Tube of Light’ waarnemen. Een bescherming van Licht waar ‘the sinister force’ (Nogmaals: ‘force’ is hier ‘dwang’. Het heeft zelf geen kracht) niet doorheen kan komen. Eenvoudigweg omdat er geen donkerte in het Licht kan ‘binnen vallen’, net zomin als het donkerte niet in een verlichte kamer door het raam naar binnen kan vallen. Andersom is het wel het geval overigens.

Wanneer je dagelijks met het Violette Vuur werkt, verbrand je proactief eventueel karma dat zich nog in jouw energievelden heeft genesteld. Zo voorkom je dat het zich manifesteert. Je harmoniseert het voordat het zichzelf kon verdichten waardoor het zichtbaar wordt in de omgeving. Nogmaals: The Etheric Soul Self (datgene wat de meeste mensen zouden bestempelen als hun ziel) kun je zien als een Veld met daarin alle disharmonische energie die het valse zelf in vorige levens heeft gecreëerd. Er is geen ‘zielenmissie’ zoals het valse zelf je wil doen geloven. De enige ‘missie’ die je hebt, is alle energie die je ooit hebt uitgestuurd te harmoniseren door jezelf gefocust te houden in jouw Volmaakte Levensenergie, I AM. Vanuit die focus kan je dan jouw Volmaakte Levensenergie richten op de disharmonische energie die je bewust en onbewust hebt gecreëerd. En zo breng je alle elektronen die door jouw focus een lading hebben gekregen weer terug in de Volmaaktheid. Hierdoor worden jouw ervaringen een weerspiegeling van de Volmaaktheid en word je weer 1 met jouw Higher Mental Body. En dus uiteindelijk 1 met de I AM Presence. Voilá, de bevrijding uit de Aardse incarnatie en de Verlichting is yours.

Ook als prayers ogenschijnlijk niet werken, helpt het om het Violette Vuur in te zetten. De Presence geeft aan dat het Violette Vuur het ENIGE middel is om Karma te verbranden. Je ontkomt er dus niet aan om ermee te gaan leren werken wanneer je jouw I AM wilt belichamen in dit leven. Het Violette Vuur is een KRACHT in tegenstelling tot het valse ik dat geen innerlijke kracht kent. En door jouw focus en aanroep activeer je deze Kracht die vervolgens de disharmonie verteert die je zelf gecreëerd hebt. Je kunt deze Kracht ervaren wanneer je deze oproept. Het kan zich (uiteraard) uiten in een gevoel van hitte (want je bent aan het verbranden). En het slechts een kwestie van tijd voordat je het waarneemt  met je innerlijke oog  (uiteraard) als paars licht.

Het Licht in de Chart om het Violette Vuur is ‘the Tube of LIght’ De Tube of Light is voor het beschermen van het lichaam en de directe omgeving daarvan en voor de zuivering van het uiterlijke zelf. Het Violette Vuur en de Tube of Light kan je onder andere creëren met de volgende decree:

Beloved I AM Presence bright, 

Round me seal your Tube of Light

From Ascended Master Flame 

Called forth now in God’s own name

Let it keep my temple free

From all discord sent to me

I AM calling forth Violet Fire

To blaze and transmute all desire

Keeping on in Freedom’s name

Till I AM ONE with the Violet Flame.

Ooit had iedereen van nature deze beschermingen. Maar door onze identificatie met het valse ik is deze bescherming afgebrokkeld en is het nodig om de bescherming opnieuw op te bouwen.
De derde laag van bescherming is de ‘Electronic Circle’. Deze ‘Electronic Circle’ die de Tube of Light dus omgeeft en bevat, is de geaccumuleerde energie die je naar je toe hebt getrokken door het doen van decrees en prayers waarmee je creëert. Deze ‘Electronic Circle’ is een reservoir van Kracht, waar de Tube of Light jouw eigen individuele beschermende Cirkel van Licht is. `

De Electronic Circle en de Tube of Light zijn niet hetzelfde. Haal ze dus niet door elkaar. De Tube of Light werkt als een isolatie tussen jou en de buitenwereld en is voor de zuivering van  de mentale en ‘feeling’ world en jouw fysieke lichaam. Vanuit de Tube of Light stroomt er energie die jij oproept door het doen van prayers en decrees naar de Electronic Circle. Hier wordt deze energie in verzameld totdat het momentum wordt bereikt dat het zichzelf een vorm geeft in de buitenwereld. Hoe meer energie je hebt opgebouwd in jouw Electronic Circle, hoe sneller het kan zijn dat er een decree of een prayer wordt beantwoord. Je kan dan dus merken dat je steeds beter in staat bent om bewust het resultaat van jouw aanroep waar te nemen.
Deze energieën zijn geen verbeelding. Wanneer je er mee gaat werken, ga je het meer en meer voelen en kan je ze ervaren als een deel van jezelf.

Stel jezelf eens voor zonder al deze lagen van bescherming en stel jezelf dan voor hoe je rondloopt in een Veld waarin 7 miljard andere mensen ook rondlopen die constant (disharmonische) energie aan het uitzenden zijn. Je kunt het dus echt vergelijken met op internet zijn en geen firewall hebben of een virusscan aan hebben staan. Welk risico loopt jouw computer dan? Je kan worden gehackt, anderen kunnen dus jouw computer overnemen. Je wachtwoorden kunnen worden gestolen. Ze kunnen jouw geld afnemen. Ze kunnen dingen uit jouw naam doen. Anderen kunnen ‘in’ jouw bestanden kijken, etcetera. Vertaal dat eens naar de energetische variant ervan. Het is misschien wennen om jezelf energetisch te beschermen en het vraagt tijd. Maar het vraagt meer tijd en het is meer gedoe om de problemen aan te gaan die worden gecreëerd door gebrek aan bescherming en door het gebrek aan bewustzijn van hoe energie werkt. Energie werkt zoals die werkt. Die hangt niet af van jouw geloof erin. Dus je kan jezelf maar beter bekwamen in het leren managen van jouw energie in plaats van als een dolle achter de disharmonische feiten aan te hollen…..

Zo bouw je jouw bescherming op

Zet een timer en doe elk uur deze decrees:

Voor het Violette Vuur:

‘I COMMAND the Great Love of the Violet Consuming Flame’s Forgiving Mercy to Love away all that has been my struggle and distress’.

‘IK BEVEEL de Grote Liefde van de Vergevende Genade van het Violette Vuur om alles wat mij strijd en onrust heeft gebracht in Liefde op te lossen’.

Voor de Tube of Light:

‘I COMMAND the Sacred Fire Mastery of the Ascended Master Jesus Christ COME in and around me and annihilate all evil!’ 

‘IK BEVEEL het Meesterschap van de Opgevaren Meester Jezus Christus over het Heilige Vuur om in en om me heen te komen en om alle disharmonie volledig te verteren!’

of:

‘Beloved I AM Presence bright, 

Round me seal your Tube of Light

From Ascended Master Flame 

Called forth now in God’s own name

Let it keep my temple free

From all discord sent to me

I AM calling forth Violet Fire

To blaze and transmute all desire

Keeping on in Freedom’s name

Till I AM ONE with the Violet Flame’.

Voor de Electronic Circle:

‘Beloved Mighty I AM Presence, Make me a Powerhouse of your Cosmic Light. Blaze that Cosmic Light so bright, in, through and around me that I cannot be seen, heard or felt by human creation. I AM invisible, invincible and indestructable’.

‘Beminde IK BEN Tegenwoordigheid, maak van mij een Powerhouse van het Kosmische Licht. Blaas dat Kosmische Light zo helder in, door en om me heen dat ik niet te zien, te horen of te voelen ben door de menselijke creatie. IK BEN onzichtbaar, onoverwinnelijk en onverwoestbaar!’

Let op! Je bouwt deze energie op. En door het opbouwen ga je ze vanzelf waarnemen. In het begin kan het zijn dat het slechts woorden voor je zijn. Maar in de mate waarin je dit serieus neemt en het toegewijd doet, worden ze krachtiger en krachtiger. En kan het niet uitblijven of je gaat er profijt van krijgen en het effect ervan voelen.

Een mooi voorbeeld:

Vorig jaar reed ik met een paar mede-studenten naar Chartres voor een I AM retraite. Op de rondweg rond Parijs kwamen we in een file terecht. We deden een Electronic Circle decree en voor onze ogen werd de weg vrijgemaakt en konden wij doorrijden. Het was voor het normale geprogrammeerde denken ‘ongelooflijk’ en als we dit niet met vijf vrouwen hadden meegemaakt, zou je aan jezelf zijn gaan twijfelen. Maar dat is de kracht die de Electronic Circle heeft. En als dit mogelijk is, wat is er dan nog meer mogelijk?

Dive Deeper:

Wil je een paar decrees ervaren? Hier kan je luisteren naar een audio die in het Engels is ingesproken. Waarom in het Engels? Heel simpel, de decrees zijn doorgegeven in het Engels en zijn inmiddels door duizenden mensen uitgesproken. Dit heeft geresulteerd in de opbouw van een krachtige veld waar wij nu met z’n allen op kunnen inhaken. Door het uitspreken van de decrees in het Engels, kan je als het ware meeliften op dit veld en ervaren hoe krachtig dit is. Probeer maar eens. (deze audio kan je terug vinden in de bibliotheek jaar 2).

Hieronder vind je een woordenlijst met alle ‘moeilijke’ woorden die je in het engels tegen kan komen tijdens het beluisteren van deze decree:

invincibility – onoverwinnelijkheid

invulnerability – onkwetsbaarheid

sustained – ononderbroken

to the contrary – integendeel

determinedly – vastberaden

essence – wezen

vitalizing – vitaliserende

discord – onenigheid

consumes – consumeert

points of light – lichtpunten

dominion – heerschappij

sustained – constant/bestendig

intensify – intensiveren/versterken

expand – verruimen

Zoals je weet, ben je de Schepper van jouw eigen Werkelijkheid. En is alle energie op de een of andere manier met jou verbonden. Ook als je die connectie niet bewust kan herkennen of wil erkennen. Maar de enige die verantwoordelijk is voor datgene wat je tegenkomt, ben jij zélf. Het heeft geen zin om een ander de schuld te geven. Het zit in jouw eigen aura. Het is daar ooit terecht gekomen en het doet er niet zoveel toe HOE. Het is van belang te snappen dat jij het ZELF gecreëerd hebt en dat jij het dus zelf kan oplossen.

Wat betekent dit dan praktisch?
Wanneer je merkt dat je iets negatiefs of disharmonisch denkt of voelt over een persoon, een plaats, een omstandigheid of een situatie, besef je dan onmiddellijk dat het nooit over datgene wat je ogenschijnlijk buiten je waarneemt, kán gaan. De gedachte of het gevoel zit IN JOU. Nergens anders. En het kán alleen maar uit jouw denken komen, nergens anders vandaan. En omdat jij hebt gekozen voor het pad van I AM moét je dit zelf uitzuiveren in plaats van dit op omgevingsniveau uit te spelen. Je hebt het in jezelf op te lossen, nergens anders.

Dat betekent heel praktisch dus dat je niets gaat uitwerken met een ander VOORDAT je jouw eigen innerlijk werk gedaan hebt. Je doet dus eerst de prayers die jouw gevoel of gedachten neutraliseren. Dan draag je de situatie over aan de I AM en dan WACHT JE op de impuls die vanuit jouw Hogere Wijsheid komt in de gegeven context. Deze impuls die wordt aangestuurd door de Presence zonder de verstoringen van het valse zelf zal altijd meer harmonie tot gevolg hebben. Om dit te beoefenen MOET jij jezelf, jouw gedachten en jouw geconditioneerde reacties gaan beheersen. Het is een voorwaarde voor jouw spiritual practice vanuit I AM.

Denk bij alle disharmonie die je waarneemt ‘in’ of ‘buiten’ jou: ‘Ik’ ben dat. Dit toont mij enkel iets over mij. Dus ik kan dit in mij oplossen.
Doe jouw werk. Of zoals ‘the Nutty professor’ uit ‘What the Bleep’ uitlegt: ‘There is no outthere outthere. 

Oefening om disharmonie die veroorzaakt wordt door ‘schaduw van schaduw’ op te lossen.

Disharmonie wordt veroorzaakt door de (on)bewuste focus op onvolmaaktheid maar ook door ‘schaduw van schaduw’. ‘Schaduw van schaduw’ is datgene wat je verschrikkelijk vindt bij anderen en absoluut niet van jezelf wilt zien (maar anderen zien het wel in jou ;). Maar omdát je het verschrikkelijk vindt van anderen, zit het in jouw eigen aura, anders zou je er neutraal tegenover staan. Schaduw van schaduw is niet iets wat je zelf kan zien. Het is niet voor niets schaduw van schaduw. Je hebt het helemaal weggestopt. En ondertussen kwalificeert het jouw Volmaakte Levensenergie met onvolmaaktheid die je vervolgens in een of andere vorm terugziet in jouw omgeving. Schaduw van schaduw wordt tevens in het bewustzijn gebracht door irritatie.

De volgende oefening helpt je om verstoringen die je zelf niet kan zien op te lossen zodat je een belangrijke stap kan maken in het harmoniseren van jouw energie waardoor je beter afgestemd raakt op de Presence, die JIJ BENT. En omdat je proactief jouw energie harmoniseert, hoeft het zichzelf niet meer te materialiseren. Omdat het om schaduw van schaduw gaat, kan het zijn dat je de boodschap die je krijgt niet herkent (of wilt herkennen). Als dat het geval is, spreek dan iemand uit de groep aan om deze oefening mee samen te doen. Maar je kunt ook eerst proberen om het zelf te doen.

 • Vanuit het gegeven dat je Volmaakt bént en vanuit vereenzelviging hiermee, doe je prayer 1, 3 en 10.
 • Erken de I AM Presence, als ENIGE kracht en macht die werkzaam is in jouw leven. Er is geen andere ‘kracht’. Alle ‘krachten’ die je voelt of waarneemt, zijn vervormingen van jouw eigen levensenergie. Je hebt dit zelf vervormd door iets jouw aandacht te schenken. Erken dus dat er enkel 1 energie is in jouw leefwereld en in het universum. Dit doe je door het te zeggen: IK ERKEN dat er slechts 1 levensenergie is die werkzaam is in mijn leven en in het Universum, en dat is God/I AM.
 • De Levensenergie, die je gebruikt als Presence om je wereld mee te creëren, is ‘Volmaakt’, wat betekent: ‘op zichzelf staande Zuiverheid’. Dat wil zeggen dat hierin geen disharmonie besloten ligt. Toch voel je disharmonie en zie je dit terug in jouw leven en in de wereld. Vanuit jouw wens de I AM te belichamen en vanuit erkenning dat je al ‘Volmaakt’ bent, stel je de volgende vraag:

‘Welke aannames zie ik niet (schaduw van schaduw) waarmee ik mijn Volmaakte Levensenergie onbewust vervorm, die ik nu mag harmoniseren? Geef me een boodschap uit een boek of laat het inzicht dat ik nodig heb in mij verschijnen’.

Deze aannames worden een trilling in jouw aura en via die trilling worden overeenkomstige trillingen aangetrokken (The Law of Life).

Als je voelt dat je een boodschap uit een boek krijgt, pendel/wiebel deze dan of pak gewoon een boek en sla het boek open. Lees de boodschap rustig door. Wat roept deze in je op? Het is goed mogelijk dat je hem niet herkent. Want het is schaduw van schaduw. Je hebt het niet voor niets verstopt. Het kan zijn dat je een enorme weerstand voelt op datgene wat zich beschrijft. Dan zit je goed. Mocht je samen niet uit de boodschap komen, haal je iemand van het team erbij. Schrijf je boodschap op wanneer deze je helder is.

 • Hoeveel stress op een schaal van 0 – 10 roept dit in je op? Test dit of laat het intuïtief in je opkomen. Schrijf dit op. Dit is jouw ijkpunt.
 • Nu ga je het harmoniseren via de Presence die JE BENT, I AM.
 • Ga in het Hart.
 • Doe prayer 1, 3 en 10.
 • Allereerst beroep je je op de Wet van Vergeving voor de disharmonie. Je doet dit omdat je dan verantwoordelijkheid neemt voor ‘mis-qualifying Life’s Perfection’, het labelen van de Volmaakte Levensenergie met onvolmaaktheid. Want dat is wat je onbewust hebt gedaan.

‘IK BEROEP me op de Wet van Vergeving voor alle tweedracht in mijn gedachten en gevoelens, alle misbruikte levensenergie en voor het mezelf afwenden van het Licht. Het spijt me, vergeef me alsjeblieft, Dank je wel, Ik hou van je’.

‘I Call upon the Law of Forgiveness for every discordant thought and feeling and mis-qualified energy and for straying from the Light. I am sorry, please forgive me, Thank you, I love you’.

Herhalen totdat je een reactie VOELT.

 • Roep nu de Violette Vlam aan. Dit is een werkelijke energie (paars Licht) die een alles verterende kwaliteit heeft. Het kan dus alle disharmonie verteren in de mate waarin je dit toestaat en toelaat en waarin je dit de ruimte geeft.

‘IK ROEP de Grote Liefde van de Violette Verterende Vlam in en om me heen om alles wat mij stress en strijd geeft in de Liefde te versmelten’.

‘I CALL the Great Love of the Violet Consuming Flame in and around me to Love away all that has been my struggle and distress’.

 • Roep nu de AMO aan: Vanuit de Macht en de Autoriteit die IK BEN, BEVEEL IK nu de Helende Kracht (of: de Liefde, de Overwinning, de Bescherming, de Overvloed, de Zachtheid, het Mededogen of wat het dan ook is dat je nodig hebt) van de Ascended Masters Octave in de situatie (die ik net beschreven heb). Charge, Charge, Charge de Kracht van de Ascended Masters Octave in en door mij heen en in en door alle betrokkenen bij deze situatie en de situatie zelf.
 • Herhalen totdat je een reactie VOELT. Hoe is het nu met jouw stress ten aanzien van dit stuk? Is dit 0?
  Zo niet, vraag wat je nu nog nodig hebt. Focus je op je Hart en voel wat er omhoog komt. Is het een prayer uit I AM, woorden met helende kracht? Moet je het bovenstaande herhalen? Heb je tijd nodig om de energie te laten integreren? Volg wat er zich toont. Doe dit zorgvuldig, neem je tijd en VOEL.

Krijg je jouw stress level niet naar 0. Dan kan je dit proces herhalen waardoor het uiteindelijk niet anders kan dan dat dit naar 0 gaat. Of doe een IAMDR of wat er verder in je opkomt wat je te doen hebt ten aanzien van dit stuk.
Het werkt namelijk ALTIJD. Het kan niet anders. Want je hebt het bevolen.

Oefening om disharmonie op te lossen die zich projecteert op anderen.

Op welke personen uit deze groep voel jij ‘weerstand’ (wat in werkelijkheid ‘tweedracht’ is, dus vals zelf programmering), heb je een oordeel, of ‘geen zin in’ of ‘voel je helemaal ‘niets’ bij’? Dit krijg je namelijk gespiegeld in de relatie tot die persoon. Ook hier geldt: je ziet iets van jezelf in de ander wat je in je eigen aura veld hebt opgeslagen, anders zou je dit niet voelen. Het zit dus IN jezelf en nergens anders, maar het is schaduw. Het is wijsheid om dit proactief te gaan harmoniseren zodat het zich niet meer kan materialiseren in het lichaam en in de omgeving.

Intuïtie laat zich niet ‘wissen’. Dus als zoiets uit ‘intuïtie’ zou komen (door de I AM aangestuurd) om jou te beschermen bijvoorbeeld, dan blijft dat gevoel bestaan.

Wanneer het echter een programmering is, een oude imprint, een ogenschijnlijk trauma dat hieraan ten grondslag ligt, dan lost het op.

 • Doe dezelfde oefening als hierboven nogmaals maar nu vanuit dit vertrekpunt.

Dit is een belangrijke oefening want we clearen het groepsveld hiermee. We nemen hiermee verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van dit Veld en we halen de identificatie met de persoonlijkheid weg. Want we ZIJN allemaal de I AM, Goddelijke Aanwezigheid en NIET de persoonlijkheid. Doe dit daarom heel serieus want hiermee bekrachtigen we ons groepsveld wat weer VOOR ons gaat werken.

Zo ‘tillen’ we elkaar ook op. Je doet jezelf en de ander tekort door in de lagen van de persoonlijkheid te blijven hangen.

 

 

 

 

 

 

©I AM Academy 2019

 

 

Zeggen dat de I AM de enige autoriteit is in jouw leven is één ding. Maar het VOELEN ervan is een ander. En dat is precies wat je te doen hebt de komende tijd. De komende tijd is het belangrijk dat je VOELT dat JIJ – jouw bewustzijn – één is met I AM. Het is EEN EN DEZELFDE. Daarom is het zo dat je altijd alles krijgt waar je je bewust of onbewust op focust. JIJ bent ‘The Creator’, ‘The Decreer’, en ‘The DOER’. Je bent het allemaal. En het valse zelf maakt hiervan gebruik. Door je dingen te laten denken die een frequentie oproepen van disharmonie, waardoor je dingen gaat voélen die deze frequentie uitdrukken, waardoor jouw handelen wordt aangestuurd, waardoor je dingen creëert die jou bevestigen wat je dacht. De cirkel is rond.

Ga de komende tijd bevestigen aan jezelf dat JIJ en I AM een en dezelfde ZIJN. I AM that I AM! I AM One with God.
DIT is de Waarheid. Altijd geweest en dit zal altijd zo zijn.
En dan zegt het valse ik:
“Blablablabla, ik voel het niet. Het is niet waar. Het kan niet zo zijn. Wie denk je wel dat je bent. Ik snap het niet. Het is te ingewikkeld. Ik vind het woord ‘God’ stom. En o ja, ik voel het niet”.
En dan zeg jij:
‘STOP, you have NO POWER. IK ONTTREK alle macht en kracht die ik ooit aan jou gegeven heb! I AM that I AM. I AM One with God.
MIJN WOORD is het Woord van God. Het moét gebeuren. 
IK BEVEEL mijn uiterlijke zelf om stil te zijn!’

En dan is het even stil……..3 seconden……

En dan PLOP! Ben ik weer. Het ‘ik’ in je hoofd en…Blablablabla, ik voel het niet. Het is niet waar. Het kan niet zo zijn. Wie denk je wel dat je bent. Ik snap het niet. Het is te ingewikkeld. Ik vind het woord God stom. En o ja, ik voel het niet.
En dan zeg jij:
‘STOP, you have NO POWER. IK ONTTREK alle macht en kracht die ik ooit aan jou gegeven heb!
I AM that I AM. I AM One with God. 
MIJN WOORD is het Woord van God. Het moét gebeuren. 
IK BEVEEL mijn uiterlijke zelf om stil te zijn!’

Herhalen, herhalen, herhalen!

Totdat je jouw I AM Presence VOELT.
Steeds meer en meer. Beter en beter.
En zo verdwijnt het valse ik, in het niets van wat het werkelijk is en wordt jouw denken, voelen en handelen aangestuurd vanuit het Goddelijk Zelf waardoor jouw leven een weerspiegeling wordt van de harmonie van wie je werkelijk BENT. En zo creëer je HEMEL OP AARDE. EN DIT IS DE WAARHEID.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd en ruimte bestaat niet

In de komende tijd gaan we leren hoe we vanuit de Presence kunnen werken doorheen alle levens, alle lagen en alle dimensies (een voorwaarde om een IAMDR te kunnen doen). Zo kan je de oorsprong van traumatische ervaringen ontladen en kan die energie zich niet meer voortzetten in jouw leven. Het gaat hier om ervaringen die het valse zelf creëert om jouw aandacht op te fixeren zodat jij jouw Levensenergie verlaagt naar de trilling van chaos, pijn en lijden, hetgeen het nodig heeft om voort te blijven bestaan. Dit is de ENIGE reden van traumatische ervaringen in welke vorm dan ook. Ontladen doorheen levens kan alleen maar wanneer je accepteert dat Tijd en Ruimte niet bestaan. Dat is de voorwaarde die nodig is om dit werk te KUNNEN doen.

Als je doorheen alle levens, alle lagen en alle dimensies wilt gaan ontladen, is het nodig om te kunnen testen. Zodat je heldere ja/nee signalen vanuit jouw I AM kan ontvangen. Kan je dit (nog) niet? Kijk dan dit filmpje waarin ik je uitleg hoe je dit kan oefenen:

(film icoon hier) Marjolijn legt uit wat de voorwaarden zijn om een IAMDR procedure te kunnen doen en het belang van ja/nee testen.

Pendelcursus

Heb je meer affiniteit met pendelen, maar heb je dit weinig gedaan? Dan raden we je aan om de pendelcursus (opnieuw) te bekijken. Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een ja/nee kan pendelen. Om dit te trainen kan je de komende tijd aan de slag gaan met de pendelprocedure, die onderdeel uitmaakt van deze cursus.

Klik hier om naar de Pendelcursus te gaan