harmony happiness healing

Jaartraining – De Poort Zijn

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

I AM staat letterlijk voor IK BEN, de Aanwezigheid die JE BENT. Wij ZIJN deze Aanwezigheid. Er is dus geen ‘ik’ en ‘mijn’ I AM.
‘Mijn’ I AM en mijn ‘Conscious Mind’ (waakbewustzijn) zijn één en dezelfde. WIJ ZIJN allen die Volmaakte Aanwezigheid, het is onze essentie.
Echter: we zijn onszelf gaan identificeren met het ‘onechte ik’. We zijn gaan denken dat we dát zijn, omdat we het als ‘ik’ in ons hoofd horen. Daarnaast lijkt het alsof dit ‘ik’ met jouw eigen stem praat, dus natuurlijk denk je dat je dat ‘ik’ bént, hoe kan het anders? Je leert ook niet op school dat je dit niét bent en wat ben je anders?  Inmiddels weet je dat je het niet KAN zijn, want het is taal. En taal is aangeleerd in dit leven. Dat wat je aangeleerd hebt, kan je niet ZIJN. Het is iets wat je hébt.

Het onechte ik is geen kracht. Het heeft ook geen kracht, hoewel dat wel zo kan lijken en zo kan voelen. Het is echter alleen maar een frequentie. En om zichzelf in stand te houden heeft het eenzelfde frequentie nodig. De frequentie van ons Ware Zelf is harmonie. In de frequentie van harmonie kan het valse zelf niet bestaan. Dan zou het oplossen. Het valse zelf heeft wel jouw levensenergie (aandacht) nodig om voor te kunnen blijven bestaan. Dus moet het die harmonie verstoren om het te kunnen gebruiken. Dus geeft het jou gedachten, suggesties, gevoelens die disharmonie opwekken in jouw systeem. Zodra jij jouw aandacht daaraan schenkt, wordt de harmonische frequentie van jouw levensenergie vervormd en kan het valse zelf zichzelf voeden met jouw Kracht. En jouw bewustzijn is de Poort waardoorheen het valse zelf deze Goddelijke Energie kan laten ombuigen. Jij bent als het ware een middel die het valse ik kan gebruiken om zichzelf in stand te houden. Net zoals een virus ons lichaam gebruikt om zichzelf in leven te houden. Zonder een gastheer lost het op. Dus hoe gaat dit valse ik-‘virus’ te werk?

Het gebruikt jouw opslagbewustzijn waar jouw taal, jouw herinneringen en jouw gevoeligheden worden gebruikt om een ingang te vinden om een gedachte of een gevoel te creëren waar jij disharmonie over zal voelen. Jij reageert er vervolgens op met jouw aandacht. Je brengt dus jouw aandacht naar de gedachte die wordt opgeroepen. Je brengt jouw Levensenergie ernaar toe want: energie volgt aandacht (the Law of Life). En zodra je die gedachte accepteert als ‘waar’, breng je die gedachte in jouw gevoel. Wanneer deze in jouw gevoel terecht komt, roept die gedachte de trilling op van het gevoel wat daarbij hoort. Lees het nog een keertje door, als je dit niet goed begrijpt. Want als je dit proces doorziet, kan je het gemakkelijker stoppen wanneer het je ogenschijnlijk overkomt.

Het onechte ik kan een reeks van frequenties gebruiken om zichzelf mee te voeden: irritatie, boosheid, machteloosheid, frustratie, zelfafwijzing, woede, verdriet, eenzaamheid, depressie en alle andere emoties die de originele harmonische trilling van jouw Volmaakte Levensenergie verlagen naar de frequentie die het onechte ik nodig heeft. Het heeft jouw Levensenergie dus nodig om zichzelf in stand te houden en nogmaals: het kán zich niet voeden met harmonie. Het kan zich enkel voeden met disharmonie en dit is de ENIGE reden waarom er disharmonie bestaat in de wereld. Er is geen andere reden. Elke vraag die je stelt met betrekking tot ‘Waarom gebeurt me dit’, ‘Waarom kom ik dit tegen’, ‘Waar komt dit vandaan’, heeft echt maar één en slechts één antwoord. Het onechte ik heeft een ingang bij je gevonden. Daarom kom je dit tegen. En het houdt zichzelf hiermee in stand.

De beste vraag om te stellen in ELKE situatie van disharmonie is ‘Welke prayer/decree kan ik zeggen die de OORZAAK van deze situatie oplost?’. Dat is – vanuit I AM gezien – de ENIGE juiste adequate handeling NADAT je jezelf rustig hebt gemaakt.

 

 

In dit proces wat we samen lopen, gaat het er om dat je jezelf bevrijdt van de identificatie met dit onechte ik. Omdat het onechte ik de oorzaak is van ALLE chaos, pijn en lijden in de wereld. Toegegeven, we hebben het zelf gecreëerd, omdat we onze eigen verbinding niet meer konden voelen en behoefte hadden aan een eigen identiteit. Maar we hebben het nu weer te ontmantelen en onszelf weer te wenden naar het Goddelijke in ons in plaats van naar het menselijke in ons.

Tijdens deze training hebben we geleerd hoe belangrijk het is om tijd te nemen voor het aanroepen van onze Goddelijke Levensenergie om vervolgens de Poort te zijn voor de energie die antwoord geeft.

Dit is de enige manier om je te bevrijden uit de identificatie met het onechte zelf. Want je bekrachtigt op deze manier jouw Goddelijkheid, jouw Ware Zelf. Het aanroepen is heel belangrijk omdat het in dit proces om FOCUS gaat. Datgene waar je je op focust, daar krijg je meer van (The Law of Life). Je gaat je dus nooit focussen op je onechte zelf (wat therapieën wel doen), maar je focust je op het Goddelijk Zelf in jou. Wetende dat wanneer je deze energie bekrachtigt je het onechte zelf zijn voeding onthoudt. Dus het onechte zelf wordt kleiner en kleiner. Tijd vrij maken om ons te wenden tot ons Goddelijke Zelf maakt ons vrij van onze identificatie met ons lagere zelf, het ‘onechte, valse ik’.

De Poort zijn
Je kunt jezelf op verschillende manieren bekrachtigen in jouw Goddelijk Zelf, bijvoorbeeld door middel van yoga (hiermee richt je de Goddelijke Levensenergie naar het lichaam), meditatie (Er zijn veel verschillende soorten. Het ligt aan de soort meditatie wat het effect is), het doen van decrees en prayers en al het andere wat in jou een gevoel van harmonie oproept. Wanneer je kiest voor het doen van decrees en prayers richt je heel gefocust jouw Goddelijke Levensenergie naar een bepaald doel toe. Dat is een verschil met bijvoorbeeld Mindfulness. Hierbij leer je kijken naar gedachten/gevoel om deze vervolgens voorbij te laten gaan. Je traint hiermee ‘aanwezig’ te zijn maar je blijft nog steeds op de laag van Body/Mind. Als je een prayer of een decree doet, heb je daarna jouw focus stevig te houden op de I AM Presence en de Poort te zijn voor de energie die doet wat je vraagt. Je overstijgt hiermee de lagen van Body/Mind, vereenzelvigt jezelf met Spirit en Spirit volgt jouw verzoek op. Hierbij heb je de Poort open te houden. Dit doe je door in afstemming te blijven via het Hart op de harmonie in jezelf. En dan komt de volgende stap: Je moet jezelf aan je ‘bevel’ houden. Ook als je niet direct in je dagelijks leven terugziet wat je hebt gevraagd of als dit een vorm aanneemt die je niet verwacht.

Het leren om de Poort open te houden (jezelf in afstemming te houden) staat gelijk aan je gevoel in harmonie houden. Alles wat daaraan bijdraagt, is helpend. Alles wat daar niet aan bijdraagt, is niet helpend.

In deze e-learning geven we je richtlijnen die je kunnen helpen om de Poort te zijn en deze open te houden voor jouw Volmaakte Levensenergie zodat jouw lichaam en jouw persoonlijkheid een drager worden voor de Goddelijke energie in plaats van voor het onechte zelf.

Namasté,

Marjolijn & Joyce

Doe mij maar een prayer

 

 

 

 

 

 

 

 

Download hier de Prayer voor het aanroepen voor Heling en Goddelijke overvloed.

Maak contact met een gevoel van DIT IS ZO en VERKLAAR:

Volmaakt Leven IN mij,
GOD in mij,
SPIRIT in mij,
Het Goede IN mij,
Het Almachtige IN mij,
Liefdevolle Intelligentie IN mij,
Vrede, Kracht , Geluk en Vreugde IN mij,
Waarheid en Liefde IN mij,
Alleswetend Instinct die IK BEN IN mij,
Almachtige God IN mij,
Oneindige Activiteit in mij,
Die door me heen stroomt in alles wat ik doe, denk en zeg,
Die alles wat ik bedenk in de actie neerzet,

Oneindige Activiteit in mij,
die nooit fouten maakt,
altijd het juiste doet op het juiste moment,
altijd weet wat te doen,
hoe het te doen en het doet,
Oneindige Uitvoerende Kracht IN mij,
Grote I AM, de Al-wetende en Alziende,
De Alwetende IN mij,

Oneindige Substantie IN mij,
Die zich voor altijd door me heen uitdrukt,
Oneindige overvloed die door me heen stroomt,
En naar me toestroomt,
Onweerstaanbare overvloed,
Onoverwinnelijke overvloed,
Oneindig.

(Zie het voor je. Zie het als een realiteit. Zoals je zou kijken naar foto’s die aan een muur hangen).

Oneindige Substantie IN mij,
Oneindige overvloed die door me heen stroomt,
En naar me toestroomt.
Oneindige activiteit om me heen en IN mij,
Oneindige Intelligentie IN mij,
die me leiding geeft,
die over me waakt,
die me beheert.

De Enige Echte IN mij en door mij, die IS,
Almachtige God IN mij,
Die geen ander kent,
Of naast wie geen ander bestaat,
Oneindige Liefde IN mij,
Die alles ziet,
Alles weet,
Alles kent,
Alles liefheeft,
Eén in en door ALLES.

(Draag dit concept uit in alles wat je denkt, voelt en doet totdat je ziet dat jij IN ALLES EN IEDEREEN leeft en alles en iedereen IN JOU).

Oneindige Eenheid,
Omvattend,
Ziend,
Wetend,
Begrijpend,
Levend in alles,
Allesomvattend,
IN MIJ.

(Realiseer je wat dit betekent. Wacht. Open. Voel het)

IK BEN ÉÉN met alle mensen.
Er zijn geen vijanden.
Er is enkel die ENE, in alles en door alles.

(Als je 50% van jouw tijd zou besteden aan het uitspreken en voelen van deze woorden in plaats van jouw geconditioneerde gedachten voorrang te geven, zou je jezelf al snel geheeld hebben van alles wat er ogenschijnlijk ‘mis’ is).

Marlou – piano compositie

Luister hier naar de prachtige piano compositie die geïnspireerd is op de prayer voor Heling en Goddelijke overvloed

Bron: Science of Mind, Ernest Holmes

Wat je zaait…

Hier zie je een uitvergrote versie van de afbeelding aan de rechterkant

Zolang als je blijft kijken naar de uiterlijke wereld als iets wat onafhankelijk van jou bestaat, als losse elementen, ik versus anderen, in plaats van te begrijpen dat wat jij – individueel en collectief – waarneemt, een expressie is van JOUW ENERGIE, zit je in een ‘loop’.

JIJ bent de Bron van ALLE ENERGIE

Beliefs die jij hebt opgebouwd, beliefs die jij aanvaard hebt, wetend of niet wetend, vervormen jouw Volmaakte Levensenergie en drukken zich via Mind uit in de stof, jouw omgeving. Wat jij waarneemt, is dus niet enkel jouw individuele creatie. Het is een collectieve creatie die jij gezamenlijk met alle anderen om jou heen creëert. Je kunt ook enkel alleen maar mensen aantrekken met wie je iets gemeen hebt (The Law of Attraction). Dit zit wat complexer in elkaar dan je misschien denkt. Want het gaat hierbij om de mentale wetten die je, al dan niet bewust, aanvaard hebt en die diegenen aantrekken die jou bevestigen in die mentale wetten. Elk conflict is dus in werkelijkheid een fysieke representatie van een beperkende mentale wet. ALLES begint in het mentale veld. ALLES heeft een mentale oorzaak. Elke fysieke manifestatie is ALTIJD een ‘precipitatie’ (neerslag) van een mentaal construct. Al het fysieke begint dus mentaal.

Het niveau van BODY is de zichtbare vorm van datgene wat er in de Mind is aanvaard (in het WETEN) als zijnde WAAR. ELKE mening die je hebt, elk oordeel dat je geeft, elke verwachting die je hebt over jezelf, anderen of de wereld, ALLES moét zich aan jou laten zien. Want JIJ vindt dat.
En omdat JIJ in werkelijkheid SPIRIT bént en jouw woord ‘het Woord van God’ is, laat alles wat jij ‘vindt’ zich onverbiddelijk aan jou zien. Wat jij vindt, gelooft, voelt als waar, is namelijk gelijk aan een ‘bevel’. Het MOET gebeuren. Daarom wordt MIND ook ‘LAW’ genoemd. Het is WET. Dat wat jij WAAR vindt, MOET gebeuren en is dus gelijk aan WET. En omdat SPIRIT de Volmaakte Levensenergie is die slechts volgt en geen onderscheid maakt tussen goed of slecht, zal het je dus altijd volgen en zo krijg je ALTIJD gelijk. Wat jij ook vindt van iemand anders. Wat jij ook vindt van jezelf. Het MOET zich tonen. Want het is je BEVEL.

Het ‘onechte ik’ in MIND zaait allerlei zaadjes van plantjes, onkruid, overwoekerende dingen en alles wat je tegenkomt op het niveau van BODY. En de energie van SPIRIT stroomt daar (in MIND) gewoon langs.
En wanneer de tijd rijp is, ontspruit datgene zich in volle glorie en laat het zich aan je zien (BODY).

Hier kan je op drie manieren mee omgaan:

De eerste manier is REACTIEF.
Je wacht tot zaadjes uitkomen en dan ga je ze eruit trekken.
Problemen stapelen zich op die manier snel op en je loopt achter de feiten aan, maar je kan er wel iets aan doen want je bent het je bewust.
Praktisch zou dit betekenen:

 1. Er verschijnt een probleem.
 2. Je erkent dat dit probleem een expressie is van iets IN jouw Mind.
 3. Je gaat in de afstemming en doet het innerlijke werk.
 4. Je laat het los en je wacht op de diepere impuls die vanuit de Volmaakte Levensenergie wordt ingegeven en die helpt om het probleem op te lossen. Maar het kan ook zijn dat het probleem zichzelf oplost omdat jij je innerlijke werk doet en de resonantie met het probleem oplost.

In dit scenario ben je geen Meester. Je bent op een bepaald niveau nog steeds onbewust onbekwaam (want er kunnen nog steeds problemen komen), maar je past wel toe wat je geleerd hebt zodat je wat sneller uit de problemen zal komen (Bewust Bekwaam). Het is een beetje tussen VICTIM en VICTOR in. Je zet niet proactief de energie klaar die voorkomt dat je problemen tegenkomt. Maar je bent je al wel bewust dat iets een expressie is van iets IN jou. Dus je neemt wel verantwoordelijkheid. Je bent niet meer helemaal een slachtoffer.

De tweede manier is PROACTIEF.
Je wacht niet meer tot de zaadjes uitkomen. Je doet elke dag een practice waarbij je al ‘schoffelt’ en onkruid weghaalt voordat het de tijd krijgt om zichzelf te laten zien.

Praktisch betekent dit: je ontwikkelt een ochtendpractice waarin je je bewust afstemt op de I AM Presence, God in jou.

 1. Je doet prayers, decrees, meditaties of andere dingen die je helpen om jouw energie te harmoniseren.
 2. Je gaat de dag in, maar houdt de focus op Volmaaktheid.
 3. Je stuurt bij wanneer de focus afwijkt en disharmonie zichtbaar wordt.
 4. Je sluit de dag af met dankbaarheid en verzoek om bescherming voor de nacht.

Je doet proactief het CCP proces. En je kunt hier heel creatief mee aan de slag.
Niet alleen door het te schrijven, maar ook bijvoorbeeld door het maken van een moodboard of andere manieren die jouw verlangen vormgeven. Dit scenario is een uitdrukking van bewust bekwaam zijn. Je bent actief met het neerzetten bezig, je houdt focus en je stuurt bij. Je zorgt ook voor het lichaam wanneer jouw bewustzijn zich ‘s nachts terug trekt.

De derde manier is dat je jouw Conscious Mind (het waakbewustzijn) werkelijk verenigt met het WETEN dat je GOD IN ACTIE bént (Zelfrealisatie). Dat je dit echt kan voelen. Dat je weet dat jouw aandacht onmiddellijk en onverbiddelijk creëert en dat jij 100% verantwoordelijk bent voor alles wat je tegenkomt.
Wanneer je vanuit dit WETEN gaat leven, komt de aansturing niet meer vanuit MIND maar vanuit SPIRIT. Zo wordt datgene wat het ‘onechte ik’ in MIND kan gebruiken als ingang geharmoniseerd. In dit scenario ben je VEHICLE. Je houdt je niet meer bezig met vragen, want je bent één met de Presence, die de Volmaakte Levensenergie die door jou heen stroomt, voor jou uit laat gaan en jouw pad vrijmaakt. Je voelt dat ‘volmaaktheid’ VOLMAAKTHEID betekent, waardoor je kan vertrouwen op de stroom die zich toont. Dat wat niet overeenstemt met jouw Volmaakte Levensenergie en bijdraagt aan onvolmaaktheid kán niet op jouw pad komen. Denk maar aan de magneetjes die elkaar afstoten. Je hoeft je in deze staat dus niet bezig te houden met wat zich in MIND bevindt. Het doet er niet toe. Want je bent zo vereenzelvigt met jouw Goddelijke Levensenergie dat er geen ingangen meer zijn die de frequentie van jouw Levensenergie kunnen verlagen naar disharmonie.

Praktisch betekent dit dat er in jouw gevoel geen verschil meer is tussen SPIRIT-MIND.
IK- ANDER. Maar dat je voelt dat alles ÉÉN is. En dat je vandaar uit aanwezig bent, IN ELKE situatie.

Het derde scenario gaat over VOELEND WETEN. Het overstijgt TAAL. Antwoorden komen vanzelf. Niet in de vorm van gedachten maar in de vorm van WETEN. Wanneer je jezelf toestaat, traint de Poort te zijn voor jouw Goddelijk Zelf in plaats van voor het onechte ik en je leert om jouw focus te houden op de Presence, verenig je jezelf hiermee. En breng je jezelf stap voor stap toe naar het BELICHAMEN van I AM. Geen ‘ik’ meer. Maar een VOELEND WETEN in afstemming op de FLOW van het LEVEN zélf.

 

De Poort zijn

Om contact te maken met de Presence die jij BENT is het belangrijk om te leren hoe jij jezelf kan afstemmen op de frequentie ervan. Het pad van ontwaken tot jouw Ware essentie is een innerlijk pad. Je hebt omstandigheden te creëren die jou helpen de Poort te zijn voor jouw I AM Presence in plaats van de poort te zijn voor het onechte zelf die jouw denken, voelen en handelen gebruikt om disharmonie te creëren. Vrije wil is enkel: ‘Ik kan kiezen om de Poort te zijn voor mijn Goddelijk Zelf’ of ‘Ik kan de poort zijn voor het onechte ik’. Ik kan mijn denken, voelen en handelen laten aansturen door het een of door het ander. En het denken, voelen, handelen, jouw lichaam en jouw omgeving laten je zien voor wie jij de poort bent geweest.

Het is dus van belang dat je een practice opbouwt waarin jij kan voelen voor welke energie je de poort bent. En dat je snapt dat je – om de Poort te kunnen zijn voor jouw Goddelijk Zelf – je jezelf in harmonie te brengen hebt. Want anders stoot je het energetisch af. Dat kan niet anders.

De wereld komt via onze zintuigen (zien, horen, proeven, ruiken, voelen) naar binnen. Om werkelijk in harmonie te zijn en stil te zijn, hebben we onszelf te trainen naar binnen te keren en als het ware onze zintuigen even on hold te zetten. Dat kan door je aandacht eenpuntig op iets te focussen. Bijvoorbeeld door het doen van een korte prayer die je steeds herhaalt of bijvoorbeeld het volgen van je ademhaling.
Door gefocust te blijven op één ding sluit je jezelf af van de buitenwereld en keer je steeds meer naar binnen. Onbewust gebeurt dat al als je bijvoorbeeld een spannend boek leest, de omgeving met haar geluiden lijkt dan steeds verder weg naarmate je meer ‘in’ het verhaal gaat. Je komt in jouw eigen wereld.

Wanneer je een IAMDR-sessie gaat leren doen, is het ‘de Poort zijn’ essentieel voor het resultaat ervan. Want je hebt je af te stemmen op I AM die doorheen de tijd het originele plaatje opzoekt wat ten grondslag ligt aan de problematiek/traumatiek in het heden. Je kan hier maar zo succesvol in zijn als je in staat bent om de Poort open te houden. En ook om ‘bij je bevel’ te blijven. In de mate waarin je gelooft dat het ‘echt’ is, kan er ook een daadwerkelijke transformatie plaatsvinden. Anders blokkeer je de energie die de transformatie bewerkstelligt. Bekrachtig jezelf en train jouw afstemming met behulp van meditatie en de prayers/decrees.

Hoe bouw je een meditatie op?

  1. Zorg ervoor dat je op een plek gaat zitten waar je even niet gestoord kan worden. En bepaal van tevoren hoe lang je gaat zitten. Zeker als je net begint, kan je er de klok op gelijk zetten dat het ‘valse ik’ er op een gegeven moment genoeg van heeft en allerlei argumenten gaat bedenken dat het voor vandaag wel genoeg is geweest en dat je beter kan stoppen. JIJ bepaalt! Je zit tenslotte al in het tweede jaar. Hier mag je nu echt de leiding over nemen en je niet meer door af laten leiden. Dus wat JIJ bepaalt van tevoren gebeurt, niet datgene wat de programmering wil. Op deze manier leer je focus te krijgen en te houden, het is als het trainen van een spier.
  2. Kijk of je een houding kan vinden waarin je het wat langer vol kan houden. Onder andere om deze reden is het belangrijk dat je goed voor je lichaam zorgt. Hoe sterker en soepeler jij bent hoe langer je in een houding kunt blijven zitten.
  3. Zorg ervoor dat je het warm genoeg hebt, het is jammer om je af te laten leiden door omstandigheden die je van tevoren kunt regelen. Als je eenmaal goed zit, word je je even bewust van de omgeving en haar geluiden.
   Gewoon even luisteren, kijken, voelen zonder in de betekenisgeving te gaan.
  4. Dan sluit je je ogen.
   Je gaat met je aandacht in je lichaam en wordt je bewust van de sensaties die komen en gaan. Je kan gericht je aandacht brengen naar verschillende delen van jouw lichaam om jouw aandacht weer te verplaatsen naar een ander deel. Op elke plek ben je met je aandacht en je hoeft er niets mee.
  5. Je brengt jouw aandacht naar steeds subtielere delen in jou. Na het scannen van jouw lichaam kan je nu jouw aandacht naar jouw ademhaling brengen. Volg in alle rust het rijzen en dalen van jouw borst terwijl je het tempo bewust wat vertraagt. In combinatie met de ujjayi ademhaling (schrapende geluid achter in jouw keel) breng je na een paar minuten de aandacht naar het gebied van het grote hart. Zo kan je nog een aantal minuten de harts-ademhaling doen terwijl je gevoelens van harmonie, liefde, vrede etc. in en uit laat stromen.
  6. Terwijl je rustig deze ademhaling blijft doen, doe je Prayer 1, 3 & 10.
  7. En vervolgens wacht je………………………..Je houdt het focuspunt wat je gekozen had (decree/prayer) en laat alle gedachten, sensaties, geluiden of wat er zich maar aandient aan je voorbij gaan. Alles komt en gaat en je hoeft er nu even niets mee. Als je toch afdwaalt, wat overigens heel gewoon is, vooral in het begin, dan breng je je aandacht terug naar jouw focus. In je hoofd kan je ook zeggen; I command my outer self to be still and to feel the love of the great great silence in which there is no turmoil.’
  8. Het gevolg van deze concentratie is meditatie. Je komt in een Hogere Staat van bewustzijn waar je steeds meer voeling krijgt met jouw WARE ZIJN. Door dit kalm en standvastig te blijven oefenen, brengt de meditatie jou naar contemplatie, JIJ BENT ÉÉN met alles…………….

 

 

Meditaties

Video – Marjolijn over de poort ZIJN

 

Luister hier naar de meditatie van Marjolijn – Keer deze situatie om en creeer een Wonder meditatie

 

Luister hier naar de SRI SRI RAVI SHANKAR SILENCE MEDITATION

Luister hier naar de DAILY PRAYER van ERNEST HOLMES