harmony happiness healing

Jaartraining – IAMDR 

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

We gaan de komende lessen samen de IAMDR-procedure doorlopen.
Een procedure die aan Marjolijn is doorgegeven in meditatie, nadat zij aan de Academie voor Psychotherapie de EMDR-procedure had
geleerd. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een techniek die door psychiaters, psycho-therapeuten en psychologen wordt ingezet bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom).

EMDR
Bij een EMDR-sessie identificeert de therapeut een herinnering die traumatisch voelt voor de cliënt en die ten grondslag ligt aan datgene wat de cliënt in het heden als beperkend ervaart. Dit doet de therapeut aan de hand van een beeld dat omhoogkomt wanneer de therapeut en de cliënt gaan verkennen wat de oorzaak is van de verstoring in het heden. Vervolgens wordt een procedure doorlopen waardoor het systeem van de cliënt wordt geholpen om de traumatische ervaring opnieuw te verwerken en de emotionele lading eraf te halen zodat de herinnering neutraal wordt. Je kunt dit zien als een wond die moeilijk geneest en waarmee je naar een arts gaat zodat deze kan worden schoongemaakt waardoor het zichzelf kan helen.

Kijk hier (ter informatie) een korte film over de werking van EMDR:

IAMDR
Tijdens het doorlopen van de EMDR-training kwam door Marjolijn heen dat dezelfde procedure doorheen levens gedaan kan worden voor diegenen die in het proces van Zelfrealisatie zitten. En die bezig zijn met het zichzelf bevrijden van de identificaties met het valse zelf. Bij een IAMDR-procedure identificeer je imprints die ten grondslag liggen aan terugkerende thematieken in het heden en ontlaad je deze vanuit afstemming op de I AM Presence. Hierdoor los je niet alleen het ‘symptoom’ op (de thematiek en de gebeurtenissen in dit leven) maar ook de OORZAAK ervan (iets dat zich op het niveau van de Lower Mind als energetische imprint bevindt) PLUS alle effecten, alles wat je erover hebt opgeslagen en alles wat je jezelf erover al dan niet bewust herinnert. De imprint waar je in een IAMDR-sessie op werkt, is een overblijfsel van imprints van het valse/onechte zelf uit vorige levens. Deze imprint verandert de Volmaakte trilling van de energie van I AM, stroomt door de verschillende lagen van Mind en toont zich vervolgens in het lichaam en in de omgeving. En zo creëren we onbedoeld en onbewust ervaring na ervaring die steeds opnieuw bevestigen wat je dus onbewust gelooft. Op zich zijn deze verstoringen niet ‘waar’ maar jij vindt ze onbewust wel ‘waar’. Het zijn mentale waarheden in het veld van Mind. En onze Levensenergie volgt dat wat wij in Mind hebben opgeslagen want MIND = LAW. We scheppen er onze realiteit mee.

Alles wat niet werkelijk is, laat zich omzetten.
Elke verstoring die wij in het lichaam en onze omgeving gespiegeld krijgen, heeft als oorsprong de Lower Mind. Nu ben je op een punt aanbeland, dat je dit kan begrijpen. Dat je snapt dat die allereerste verstoring daar begint. Daarom kan je dan ook zelf met die procedure gaan oefenen zodat je kan ervaren dat jij zelf in staat bent om die energie om te zetten. Natuurlijk kan dat want je hebt het ook zelf gecreëerd. Praktisch betekent dat dus dat je niet meer gaat handelen naar iets wat je waarneemt, maar dat je eerst de imprint kan weghalen die de oorzaak is van jouw ervaring. Dit doe je door de procedure te doen. Vervolgens is de energie dan ‘schoon’ en kan jij de energie bewust sturen naar wat jij wél wilt. En van daaruit schep jij dus een nieuwe creatie. Dit maakt de weg vrij om ‘jouw’ I AM te BELICHAMEN.

Energie komt terug bij de bron
Niemand ontkomt aan dit werk. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de energie die jij uitstuurt. Alle energie die je uitstuurt, ‘stempel’ je met jouw persoonlijke indruk. Je blijft altijd verantwoordelijk voor de energie die jij gebruikt, bewust of onbewust, wetend of niet wetend. En daar waar jij jouw Levensenergie gekwalificeerd hebt met onvolmaaktheid, komt dit naar je terug. Alle vervormingen van jouw Volmaakte Levensenergie heb je zelf weer terug te brengen in de Volmaaktheid die het oorspronkelijk was en het in essentie nog is. Je hebt het dus terug te brengen tot de essentie. En dat kan niemand voor je doen. Met de IAMDR als tool kan jij doorheen levens, lagen en dimensies de oorsprong van de vervorming oplossen waardoor je jezelf bevrijdt.

Zo voorkom je dat de energie zich opstapelt. En zo breng je jouw frequentie meer en meer in harmonie. Dan kan het niet anders dan dat jouw leven daar een uitdrukking van zal zijn op alle niveaus! Dus overvloed, onvoorwaardelijke liefde, vreugde, vrijheid, mededogen, gezondheid, plezier, gemak, comfort, vriendschappen horen daar automatisch bij. Je hoeft je er niet mee bezig te houden om het te ‘krijgen’ want het is deel van WIE JE BENT.

Goed, een mooie, nieuwe procedure die jou kan helpen. Oefen ermee. Maak het je eigen. De energie die je erin steekt, krijg je tienvoudig terug want het gaat een enorme tijdbesparing opleveren omdat je er de manifestatie van allerlei problemen mee voorkomt.
Heb geduld met het oefenen. Jezelf erin bekwamen kan even tijd kosten. Maar wanneer je goed oefent, kun je op een gegeven moment de hele procedure in één enkel zinnetje vervatten:
‘IK BEN de Tegenwoordigheid die NU een volmaakte IAMDR procedure activeert ten aanzien van de oorzaak van het probleem dat ik nu ervaar’. Zonder dat je zou hoeven gaan zitten, wordt dit dan door je, voor je, als je gedaan. Maar daarvoor moet je het wel eerst zelf goed doorlopen hebben waardoor je het resultaat hebt ervaren. En waardoor je kan aannemen dat dit mogelijk is, want daar zit de crux: in het aanvaarden dat datgene wat je uitspreekt de waarheid is. Kortom: een machtige tool deze IAMDR.

Ga maar ervaren wat het je mag brengen.

Liefs,

Marjolijn & Joyce

Prayers voor deze les

Het helen van mentale wetten

Mentale wetten creëren mede jouw ervaringen op omgevingsniveau (denk hierbij terug aan de ‘Mind is Law’ les uit jaar 1).
En kunnen voorkomen dat je echt in staat bent om vanuit overgave aan I AM jouw leven te leven omdat ze bijvoorbeeld stellen:

‘God bestaat niet’
‘God is een man op een wolk’
‘Het is Godslastering om te stellen dat God ‘in’ je zit’.
‘Tijd bestaat’
‘Ruimte bestaat’
‘Het verleden bestaat en kan je niet meer veranderen’
‘Ik ben machteloos’
‘Ik ben een mens’
‘Ik ben niets waard’
‘Ik ben niet goed genoeg’

Het kan zijn dat je een of meerdere van deze bovenstaande mentale wetten gecreëerd hebt en geaccepteerd hebt, waardoor ze jouw leven bepalen. En dus ook kunnen weerhouden dat een IAMDR sessie succesvol kan zijn want …… (vul de wet in die bij jou van kracht is). Het is essentieel om de mentale wetten te clearen die het effect van jouw sessie kunnen verstoren.

Uit ‘I AM, woorden met helende kracht’:

Mentale wetten geven jouw leven dus vorm. Deze wetten, zowel bewuste als onbewuste, bepalen je levenservaringen en je lotsbestemming. Als deze persoonlijke mentale wetten eenmaal zijn verankerd, is het moeilijk deze terug te draaien. Maar met de kracht van prayers kan elke wet worden herschreven.
Laten we nu een oefening doen. Pak een vel papier. Doe alsof dit papier een schone lei is waarop jij jouw toekomst kunt beschrijven. Aan de linkerkant van het papier schrijf je de mentale wetten op die jou negatief hebben beïnvloed. Schrijf aan de rechterkant een aantal wetten op waarvan je vindt dat ze er moeten zijn’.

Vervolgens is er een tabel waarop de mentale wetten beschreven staan die je wilt omdraaien (zie voorbeeld).

Doe dit nu voor jezelf ten aanzien van de IAMDR procedure.
Schrijf op welke wetten er in je op komen. En pendel eventueel boodschappen over onbewuste wetten die jou beïnvloeden. Ga vervolgens verder:

‘We laten nu de negatieve mentale wetten los en accepteren de nieuwe, positieve mentale wetten. Lees de volgende prayer hardop voor. Als je bij de eerste opsomming komt, lees dan de lijst op met ‘Wetten die ik heb ervaren’ uit de linker kolom op je papier. Als je bij de tweede opsomming komt, lees dan de lijst op met ‘Wetten die ik wil ervaren’ uit de rechterkolom op je papier.

Doe de onderstaande prayer zolang jij twijfel voelt bij het doen van een IAMDR voor jezelf.

Prayer 56 – Prayer voor het helen van mentale wetten

Ik roep de Heilige Geest aan om alle beperkende mentale wetten
die mij niet langer dienen, die mijn leven hebben beheerst
en mij nadelig hebben beïnvloed,
liefdevol, volledig en compleet te helen en los te laten.
Deze vervormde overtuigingen zijn nu gevuld met
Goddelijke Liefde, Goddelijk Licht en Goddelijke Waarheid.
Ik laat nu alle mentale wetten los van
[vul hier de lijst met ‘negatieve’ mentale wetten in].
Ik bevrijd ze en ik laat ze gaan uit mijn gedachten.
Ze worden opgetild in het Licht van de Waarheid,
opgelost in het niets van wat ze werkelijk zijn,
verbrand in het vuur
van de Liefde van het Goddelijk Zelf,
en ze zijn verdwenen.
Ik aanvaard nu mentale wetten die mijn leven voeden
op krachtige, positieve wijze.
Ik verwelkom nu nieuwe, creatieve, opbeurende,
inspirerende, vreugdevolle mentale wetten van
[vul hier de lijst met ‘positieve’ mentale wetten in].
Ik dank nu mijn Goddelijk Zelf
voor het manifesteren van dit Goede in mijn leven,
gezegend, op krachtige, positieve, Volmaakte wijze.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Download hier de printversie

 

Decree(s) voor deze les

‘I AM managed by the Love of my Mighty I AM Presence’.
Even een reminder: wanneer je leert decreëen, leer je jouw ‘gezag’ uit te oefenen als ‘Meester(es) over jouw Universum’ vanuit bewuste focus. Je leert dat je een positie in kan nemen ten aanzien van wat jij goedkeurt dat zich in jouw Leefwereld mag tonen. JIJ, als ‘Meester(es) van jouw Leefwereld, hebt te leren dat je niet zomaar akkoord hoeft te gaan met alles wat zich toont. Dat wat zich toont, daar mag je ‘nee’ tegen zeggen: “NEE, niet in MIJN wereld”. En je mag zelf de ‘regels’ bepalen voor jouw Leefwereld. Daarin heb je een standpunt in te nemen. Misschien heb je dit al een keer mogen ervaren in een situatie in jouw leven, waarin het nodig was om een duidelijk standpunt in te nemen. En misschien zou je dit graag willen, maar vind je het nog lastig om te ‘bevelen’. Realiseer je dat je met een bevel het scheppende principe in jezelf activeert. Het is jouw geboorterecht als Co Creator om juist te bevelen. Sterker nog het is je plicht, je verantwoordelijkheid. Door dit niet te doen, laat je iets na…Door geen standpunt in te nemen ga je bewust/onbewust mee met het groter geheel die merendeel gestuurd wordt door onder andere diep gewortelde vervormde overtuigingen. En krijg je met meer van hetzelfde te maken. ‘History repeating itself…’
Liefde is de sleutel tot Zelfbevrijding
‘Maar bevelen is niet ‘lief’. Het voelt zo ‘streng’ als ik ga bevelen? Als je gaat bevelen, dan ben je de energie toch aan het ‘pushen’ vanuit wil?’, zijn dingen die er op kunnen komen als reactie op het woord ‘bevel’.
Zolang als je geen standpunt durft in te nemen, blijf je ondergeschikt aan de rest. En ben je zo jouw bijdrage aan het leveren – en jouw waardevolle Levensenergie aan het geven – aan dat wat je niet wilt. Door te erkennen wie JE werkelijk BENT en vanuit die afstemming met jouw Goddelijk Zelf te bevelen, kan dit alleen maar Volmaaktheid brengen. Al het constructieve in jouw Leefwereld is Liefde. Liefde brengt meer Liefde voort. Wanneer je in staat bent om ‘nee’ te zeggen tegen vervormingen in jouw Leefwereld, dan zeg je ‘ja’ tegen de Volmaaktheid.
I DEMAND the Invincible Honor Flame of God’s Great Cosmic Heart of Eternal Love, come into my affairs; and BLAZE! (3) the Wisdom and Power of all Eternity in whatever intensity is necessary to produce Perfection, sustain and expand It forever!

I DEMAND the Violet Consuming Flame be my daily companion, my Scepter of Power, and the Glorifying, Illumining Presence that goes before me and shows me what is within the God Plan of God’s Life for me! I accept this Violet Consuming Flame as my Mantle of Protection! I accept It as the Armor of my Power! I accept It as a Sword that goes before me and cuts my way through everything, and I DEMAND THIS PHYSICALLY MANIFEST!

 

YOU ARE THE CREATOR

Je hebt begrepen dat God, ‘The Mighty I AM Presence’ in jou, de Volmaakte Levensenergie gebruikt om zich uit te drukken. Deze Levensenergie stroomt door alles en iedereen.
Die energie gaat door jou heen. Hier (ver)vormt deze energie zich naar wat je voor je ziet, wat je uitspreekt en wat je voelt. Vervolgens gaat deze energie ‘voor je uit’ en trekt het diezelfde aspecten en kwaliteiten naar zich toe (The Law of Attraction). Het verdicht zich, verdicht zich en verdicht zich. Totdat de energie ‘precipiteert’ wat zoveel betekent als ‘neerslaan’. De energie ‘slaat neer’ in een vorm. De vorm die jij waarneemt – ofwel in jouw lichaam ofwel in jouw omgeving – is dus een ‘neerslag’ van energie die jij hebt uitgezonden. Voilá, in een notendop wordt hier het proces van manifestatie beschreven. Een proces dat altijd bezig is, of je je dit nou bewust bent of niet, of je dit nou weet of niet. Wij zijn allemaal Creators. De krachten die we in ons dragen, kunnen ofwel aangestuurd worden door het valse/onechte zelf (dat ontstaan is in de frequentie van disharmonie en dat zichzelf voedt met diezelfde frequentie. Het is de oorzaak achter alle pijn en lijden in de wereld) ofwel door jouw Goddelijk Zelf (die als essentie de frequentie van HARMONIE heeft en die niets anders kán voortbrengen dan dezelfde frequentie).

Spiritual Being in een menselijk lichaam
Wanneer wij eenmaal begrijpen dat wij geen mens zijn maar een ‘Powerful, Spiritual Being in een menselijke ervaring’, kan je begrijpen dat jij – door die I AM Presence in jou – de Overwinning binnen jouw bereik hebt. In elke decree die jij doet, ligt jouw overwinning op het valse zelf besloten. Hoe zou het anders kunnen? Laat daarom de ‘human’ (het beperkte ‘ik’ denken in jou) geen mening meer hebben. Want met die mening geef jij het de ruimte om jouw Goddelijke Kracht in beweging te brengen. Elke conclusie die je trekt, moet zichzelf manifesteren. Elke mening zet jouw energie dus ‘klaar’. En zo manifesteert het valse zelf door jou, voor jou, als jou. Als jij jezelf wilt bevrijden van ELKE frequentie van chaos, pijn en lijden (en dat betekent echt élke frequentie ervan), dan kan je jezelf bekwamen om elke keer wanneer de ‘human’ iets begint te zeggen, de volgende reactie kalm en vastberaden te geven:

In de mate waarin je deze woorden kan voélen, zul je die overwinning ogenblikkelijk ervaren. Als je het dus niét kan voelen, is dat het werk wat er nu voor je ligt. Ga dan ook niet roepen dat je het niet kan voelen, want daarmee bevestig je het weer. Kies ervoor het wel te voelen en zeg steeds weer: ‘Ik kies ervoor om het te voelen’. En het zal gebeuren.

The Law of Life
Wanneer jij elke disharmonische frequentie consequent kwalificeert met Volmaaktheid,  activeer jij de energie in het atoom die vervolgens de trilling van de elektronen eromheen beïnvloedt. De I AM Presence die JIJ BENT, harmoniseert de trilling van de elektronen. En – omdat dit ‘The Law of Life’ IS, trekt dit vervolgens dezelfde frequentie naar jou toe. Wanneer jij je bewust in harmonie houdt, ben je in staat om ELK probleem op te lossen. Niet omdat jij je focust op het probleem, maar omdat jij jezelf focust op de Volmaaktheid. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om te snappen dat elke mening die het onechte ik heeft, de bevestiging van die mening alleen maar manifesteert. En dan zegt het ‘zie je wel’. Jouw aandacht richten op de onvolmaaktheid (het probleem) lost het probleem niet op. Waar je er eentje oplost, zullen er anderen verschijnen. Want datgene waar jij jouw aandacht op richt, vermenigvuldigt zich.

Volmaaktheid
De allerbelangrijkste stap die je nu in jouw proces kunt nemen, is enkel jouw aandacht te richten op de VOLMAAKTHEID, ongeacht wat zich in de uiterlijke omstandigheden aan je toont. VOORAL nu dus. Ga er niet op in. Bespreek het niet. Doe EERST het innerlijke werk (dat wil zeggen: jezelf in harmonie brengen om vervolgens de I AM te bevelen de leiding te nemen over de situatie) en laat dan de impuls vanuit de I AM komen. Dit is Meesterschap en de bevrijding.

There are no personalities, there is only God!

En wat een timing om dit nu te lezen en je in de huidige situatie steeds opnieuw werkelijk te realiseren!

 

 

 

Het Conscious Creator Proces

Er is maar één Levensenergie aan het werk in het universum en in jouw leven en dat is de energie van de I AM Presence. Dit is het Goddelijk Zelf dat zich verpersoonlijkt in ‘jouw’ Goddelijk Zelf. De reden waarom wij dit ‘I AM’ noemen, is omdat deze energie in actie komt, zodra wij een gedachte toelaten en accepteren. Zodra je een gevoel van ‘ik’ koppelt aan iets anders. Hiermee beweeg jij jouw energie. De energie van jouw Goddelijk Zelf volgt elke focus die wij hebben en geeft ons ‘er meer van’. Het voegt dus energie TOE aan de gedachte die jij hebt en het gevoel dat dit oproept (en ik heb het niet over vluchtige gedachten waar je niets bij voelt, maar over gedachten die je aanneemt, waar je je op focust, die jij ‘waar’ vindt. Het proces van creatie beheersen wij allemaal onbewust tot in de puntjes).

Met deze oefening kun jij echter het creatieproces bewust doen. Om dit proces te leren, is het nodig dat je een procedure volgt. De procedure die je kunt volgen en die past bij hoe wij werken, is doorgegeven vanuit het Goddelijk Zelf, de I AM Presence. Dit proces hebben we in het eerste jaar geïntroduceerd en komt nu weer terug, omdat het een onderdeel is van de IAMDR Procedure en wel om de volgende reden: Bij het doen van een IAMDR creeër je namelijk weer ruimte in jezelf zodat de Volmaakte Levensenergie vrij door je heen kan stromen. Zo kan je met behulp van een CCP die Volmaakte Levensenergie richting geven door te focussen op wat je graag wil, in plaats van de oude patronen te honoreren. Heb je nog niet zo vaak gebruik gemaakt van deze procedure (of wel) dan is het juist goed om dit voor jezelf op te pakken en/of te herhalen. Hieronder delen we nogmaals de procedure met wat extra elementen die we eraan hebben toegevoegd. In de volgende les starten we met de IAMDR Procedure, waarna je als klap op de vuurpijl eindigt met het Conscious Creator Proces. Oefen alvast door bijvoorbeeld de energie klaar te zetten voor de volgende les. Geloof me, hoe vaker je het doet hoe leuker. Hieronder staat een korte versie van de procedure uitgeschreven met nog wat kleine toevoegingen.

 

 

Conscious Creator Proces

De procedure bestaat uit een aantal stappen:

 1. Bepaal wat je zou willen neerzetten als je vanuit het Hoogste in jou expressie zou geven aan jouw verlangens. Neem iets wat je tijd waard is.
 2. Schrijf datgene wat je wilt op ALSOF HET AL GEBEURD IS. Dit is enorm belangrijk. Je kunt je voorstellen dat je bijvoorbeeld een brief naar iemand schrijft die je volkomen vertrouwt waarin je vertelt wat jou is gebeurd. Je projecteert jezelf dus naar de toekomst en ‘kijkt terug’. Je beschrijft wat er is gebeurd NIET in Tegenwoordige tijd maar in de VERLEDEN TIJD. *Je kunt ook een moodboard maken (zie hieronder).
 3. Maak 2 kolommen. Zet in de linkerkolom: ‘Dit is wat ik doe’. Zet in de rechterkolom: ‘Dit is wat de I AM doet’. Dit maakt helder wat jouw verantwoordelijkheid is en dat wat je aan jouw I AM kunt overlaten. Bijvoorbeeld in de linkerkant: ‘Ik maak tijd om de prayers te doen’. Aan de rechterkant zet je dan bijvoorbeeld: ‘De I AM voert de prayers uit’. Als je hier even de tijd voor neemt, maakt het je rustiger omdat je kan zien dat JOUW taak eigenlijk heel simpel is. Jij hoeft echt alleen maar te faciliteren, te luisteren en in actie te komen wanneer dat nodig is.
 4. Test nu op jouw eigen manier welke prayers je kunt doen die jouw wens bekrachtigen. Schrijf de prayer nummers op.
 5. Doe de prayers. Volg de energie hierin. Het kan zijn dat je hier meerdere dagen over doet omdat je voelt dat je ze niet allemaal in één keer kan doen. Het kan zijn dat je prayers wilt herhalen. Hierin volg je gewoon wat er in jou, door jou, als jou wordt aangegeven.
 6. Wanneer je voelt dat dit klaar is, maak je je eigen ‘behandeling’. Die gaat altijd als volgt:
 • Identificeer wat God is:
  Ik erken dat er slechts 1 Tegenwoordigheid is, 1 aanwezigheid in het universum en in mijn leven en dat is de IK BEN, God in Actie. God is alomtegenwoordig, alles wetend, alles kunnend. God is de manager en director van het universum, the Divine Healer. God is in dit, dat en alles. God is hier, daar en overal. Niets is onmogelijk voor God. Alles is mogelijk voor God. God is overal om mij heen, God zit IN mij. In de kern van mijn Wezen daar is God. (Zeg hier wat er maar in je opkomt. Je kunt voor inspiratie kijken naar wat er in de treatments wordt benoemd in Instant Healing).
 • Identificeer jezelf met dat wat God is:
  IK BEN dus alles wat God is. IK BEN dus de enige aanwezigheid in het universum en in mijn leven. IK BEN alomtegenwoordig etc. (benoem hier alles wat je in de eerste alinea over de IK BEN hebt geschreven.
 • Nu lees je jouw creatie voor op de volgende manier:
  Daarom zie, weet en accepteer ik nu dat ik….. (lees jouw wens voor). Herhaal dit zinnetje (ik zie, weet en ik accepteer nu dat ….) zo vaak als je wilt. Zie het voor je, bekrachtig het met het gevoel van besluitvaardigheid en ‘dit is waar’ in jouw woorden. Het kán niet anders (want ‘The Light of God never fails’). Alles wat jou helpt om dat gevoel te versterken is goed.
 • Laat nu jouw behandeling los:
  Ik laat deze prayer nu los in de Wet van Volmaaktheid overal NU en IK WEET dat dit nu GEBEURD IS, under God’s Grace in God’s most wise and perfect ways. Thank you, God, and SO IT IS!
 • Adem nu rustig in en uit en schep de ruimte voor de IK BEN om door jou heen te stromen, ALS jou, ALS alles en iedereen om jou heen. Blijf aanwezig. Sta de energie toe om door je heen te stromen. Ga even in stilte.
 • In principe is het nodig om jouw treatment (de behandeling) te herhalen totdat je het resultaat ziet. Dat betekent niet dat je dit elke dag doet. Maar je kunt de treatment zien als het water dat je een plant geeft. Je wilt jouw CCP ‘levend’ houden en het voeden met jouw Liefde. En jouw aandacht die je geeft met toewijding in de vorm van deze treatment ís Liefde. In de mate waarin je jouw CCP kan voelen als zijnde ‘waar’ zal het zich manifesteren. 

Het is de bedoeling dat we ons leven vormgeven vanuit de Hoogste versie van wie WE ZIJN. Deze procedure helpt je hierbij. Het laat je zien wat er nog in het opslagbewustzijn zit wat het valse zelf kan gebruiken om jouw aandacht te trekken en wat niet in lijn is met jouw Goddelijk Zelf.

Deze procedure heeft niets te maken met REACTIEF handelen zoals de meeste mensen gewend zijn hun leven vorm te geven. Onderbewuste overtuigingen sturen de manifestaties aan van onbewuste mensen, waardoor ze vaak krijgen wat ze NIET willen. Vanuit bewustzijn neem jij 100% verantwoordelijkheid voor jouw manifestaties. Je weet dat jij zelf creëert en je hebt nu de tool in handen die jou hierbij kan helpen om jouw leven vorm te geven vanuit de harmonie die JE BENT. En dat DIT de normaalste zaak wordt in plaats van dat we bezig gaan met belemmeringen en blokkades.

DOWNLOAD HIER DE CONSCIOUS CREATOR PROCES UIT JAAR 1

*Moodboard

Je kunt ook een moodboard maken. Tips hierbij:

   1. Koop een canvas of gebruik een groot stuk karton.
   2. Teken in het midden een grote cirkel. Schrijf erin:
    IK BEN Meester, God van mijn Rijk en mijn Domein.
   3. Schrijf ernaast:
     ‘Hierbij verklaar ik, (jouw hele naam), dat alle contracten, overeenkomsten, beloften, afspraken, rituelen, inwijdingen etc. die ik ooit, met wie dan ook, waar dan ook gemaakt heb, per direct zijn vervallen, of beter, NU’. 
   4. Onderteken dit met de datum, plaats en jouw naam en handtekening.
   5. Kies vervolgens beelden uit die weergeven wat zich in jouw Rijk mag laten zien. Plak op wat jou blij maakt.
    Tip hierbij: Ga eerst knippen of scheuren. Bepaal later wat er definitief op je bord komt. Leg het eerst neer zonder te plakken en als je het zeker weet, plak je het pas met lijm op je canvas.
   6. Bepaal welke wetten jij wilt laten gelden in jouw leefwereld. Schrijf deze op stroken papier en plak dit over jouw creatie heen.
    Voorbeelden van wetten zie je op het onderstaande voorbeeld.
    En verborgen onder de beelden en de wetten staat dan datgene wat je onder 2 en 3 hebt opgeschreven.
    Zet het op een plek waar je er zo vaak als je wilt naar kan kijken. VOEL het. Als een werkelijkheid. En binnen no time MOET deze werkelijkheid zichzelf vervolgens vormgeven want: THE LIGHT OF GOD NEVER FAILS!

Voorbeeld Moodboard