harmony happiness healing

Jaartraining – IAMDR Procedure

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom!

JIJ BENT Volmaakt, Compleet en Heel.
Jouw Ware Hogere Zelf is nooit, maar dan ook nooit vervormd geraakt, getraumatiseerd geraakt, verward geraakt, geboren of doodgegaan. Jouw Pure Zelf is zichzelf niet eens bewust van onvolmaaktheid, eenvoudigweg omdat het dit niet kán waarnemen, Het straalt zelf zoveel Licht uit dat onvolmaaktheid er niet kan bestaan. Echter, ooit heeft een deel van dit Hoger Zelf zichzelf afgesplitst en zichzelf afgewend van de Goddelijke Bron. Het heeft de energie destructief gericht in plaats van constructief en zo is de dualiteit ontstaan. Hoe dit precies zit, is voelbaar wanneer je voldoende bent afgestemd op het Hoger Zelf.  Zo krijgt je waakbewustzijn weer toegang tot de Hogere Lagen van Bewustzijn. Tot die tijd moet je het met je cognitie doen. En dat is te vervormd om die informatie juist te interpreteren. Laten we ons daarom niet zozeer bezig houden met ‘wat is er gebeurd’ als wel met ‘Hoe bekrachtig ik mezelf in de Waarheid?’. Dat laatste helpt je onvermijdelijk om de vervormingen uit te zuiveren en de Waarheid van wie JE BENT te voélen. Zodat je kan voelen dat disharmonie geen deel is van wie JE BENT. Maar een vervorming en het is tijd om dit nu los te laten.

Vervormingen worden clusters van energie die een expressie in de buitenwereld vinden. Omdat je vele levens geleefd hebt, heb je vele vervormingen in het leven geroepen. Dat moeten we vaststellen, anders zou je hier niet zijn. Je kan namelijk slechts hier op deze Aarde zijn, als je er mee resoneert (The Law of Life).  En voor alle energie die je ooit hebt uitgestuurd, blijf je verantwoordelijk. Problemen in je leven zijn in werkelijkheid ‘healing signals’, niets meer en niets minder. Ze laten je zien waar je jouw Levensenergie vervormd hebt uitgestuurd. Het is dus niet de bedoeling om erop in te gaan. Het is de bedoeling om de energie die het probleem veroorzaakt heeft te ontladen van de tweedracht. Daar doe je de prayers en de decrees voor. Daar doe je je meditaties voor. Om je uiterlijke zelf  te bevrijden uit de destructieve energie die je in het verleden hebt uitgestuurd. Om je uiterlijke zelf  te bevrijden uit de vereenzelviging met dat wat je NIET bent. Het uiterlijke zelf dat verward is geraakt in de vervormde energieën, waardoor het een slaaf werd van deze energieën.  Deze konden zich op deze wijze in stand houden. Want de Volmaakte Levensenergie werd keer op keer gestuurd naar de uiterlijke omstandigheden waardoor deze niet oplosten, maar bekrachtigd werden. Energie accumuleert zich in de Lower Mind en wanneer er voldoende energie aan iets gegeven is en er aan alle voorwaarden is voldaan om de energie te doen neerslaan, krijg je de manifestatie ervan gespiegeld.

Sommige van die clusters zijn zo opgeladen met energie dat hun destructieve energie zichzelf in ernstige situaties uitdrukt. Dingen die wij als trauma bestempelen. Wanneer je zeer ernstige dingen meemaakt, moet je je 1 ding realiseren. Aan ‘ernstige’ traumatiek ligt veel energie ten grondslag. De oorsprong van ernstige traumatiek ligt dan ook niet in dit leven. Maar in een vorige leven wat zich buiten jouw gezichtsveld bevindt. Wanneer je dat kan ontladen, kan je de energie uit vorige levens dus harmoniseren. Je kan dit ook preventief doen. En zo voorkomen dat jou ernstige dingen moeten overkomen om de energie zichtbaar te maken zodat je het kan ontladen. Nog sneller naar je Verlichting dus!

In deze prachtige les krijg je een procedure die gebaseerd is op EMDR (een succesvolle traumatherapie die het bewustzijn trauma laat verwerken), maar doorheen levens  gaat om de wortel op te sporen en te vernietigen: IAMDR©.

Hoe geweldig is het dat je nu gaat leren hoe je echt op oorzaak kan werken!

Heel veel plezier met deze les,

Marjolijn, Joyce & Mariske

 

Belangrijke opmerking:
Een IAMDR©-procedure is GEEN EMDR-procedure. Wanneer je acute hulp nodig hebt omdat er sprake is van een ernstige verstoring in het functioneren naar aanleiding van een traumatische ervaring, dan is het nodig hiervoor naar de huisarts te gaan en reguliere hulp in te schakelen. De onderstaande IAMDR©-procedure is een onderdeel van het proces van Zelfrealisatie en wordt enkel vanuit die context ingezet. Het is GEEN therapie en het is niet bedoeld als vervanging hiervoor. De IAMDR©-procedure is alleen voor jezelf in het kader van jouw eigen verlangen om jezelf te bevrijden van de blokkades die je waakbewustzijn vastzetten. Het is dus niet bestemd om voor anderen te doen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor oneigenlijke toepassing hiervan.

I

IAMDR (I AM Desensitization and Reprogramming)

IAMDR©: Een procedure waarbij je de oorzaak van vervormingen van de Volmaakte Levensenergie identificeert en ontlaadt, doorheen alle levens, alle lagen en alle dimensies. 

In de trainingen refereren we aan de I AM Chart als zijnde de representatie van wie JE werkelijk BENT. Maar om de IAMDR-procedure uit te leggen en een beter beeld mee te geven van wat je precies doet als je aan de slag gaat met de procedure, is het nodig om gebruik te maken van ‘The Road Map to Inner Life’, om aan te duiden op welke laag de vervormingen zitten. Wanneer je hieronder kijkt naar ‘The Road Map to Inner Life’ dan kan je waarnemen dat vanaf het niveau van the Etheric Soul Self (Zie dit als de Volmaakte blueprint van jouw fysieke lichaam.Echter: dit wordt omkleed met overblijfselen van de valse zelven van vorige levens. Dat bevindt zich in lower mind) de eerste vervormingen van de Volmaakte Levensenergie starten.

 

 

Dit is dus het punt waarop het ‘allereerste plaatje’ zit. Dit is de energetische indruk, die de Volmaakte Levensenergie een andere trilling dan Volmaaktheid geeft. Vervolgens stroomt deze energie door en brengt die trilling de Façade Feeling Mind, de Façade Mind, het lichaam en tot slot de omgeving in. De omgeving spiegelt te allen tijde slechts terug wat jij ZELF hebt uitgestuurd. Dit geldt voor alles. Ook voor datgene waarvan je zegt ‘Maar dat was IK niet. Dat is de ander’. Alles wat jij ervaart als disharmonie, alles wat jou RAAKT, is een indicatie van een imprint die je kan oplossen. Deze imprint zit in het collectieve energieveld. Daar waar jij ermee resoneert, maak je het ‘van jou’. Wanneer je uitzoomt vanuit de omgeving, naar lichaam, naar de Mind-lagen, naar de lagen van Spirit, dan kan je niet anders dan uiteindelijk tot de conclusie komen dat de OORSPRONG van élke verstoring begint bij het eerste niveau van de lower Mind: The Etheric Soul Self (zowel individueel als collectief).

Stel dat je het Goddelijk Zelf zou vragen om die oorsprong te harmoniseren, dan is het toch logisch dat ALLE uitdrukkingen op de niveaus daaronder harmoniseren? Wanneer je weet, voelt en accepteert dat dit niveau van jouw bewustzijn Almachtig, Alwetend, Alomtegenwoordig ís, dan weet je dat jouw Goddelijk Zelf alles kan. Dus ook originele imprints verwijderen van dingen waar je misschien al weet ik hoe lang tegenaan loopt.

Met de IAMDR-procedure is dit precies wat je kan doen: Zelf energie uit het verleden harmoniseren zodat de uitdrukkingsvormen ervan ook verdwijnen. De procedure die we volgen, is altijd gelijk.
Je kan dus de IAMDR-procedure volgen om de oorsprong van alle disharmonie die je tegenkomt op te lossen.

Decrees

 

Meditatie ter voorbereiding op de procedure

Ter voorbereiding op het doen van de IAMDR-procedure is het goed om eerst naar deze meditatie te luisteren. Zo breng je jezelf in afstemming met de lagen van Spirit:

IAMDR Procedure

Voorbereiding:
1. Identificeer waar je aan wilt werken.

2. Harmoniseer jouw energie door de hartsademhaling te doen.

3. Doe prayer 1, 3 en 10. Bescherming is erg belangrijk. Dus doe het toegewijd.

4. Test ja/nee (als je dit kunt. Je kunt ook gewoon voelen).

5. Test/voel op een schaal van 0-10 wat het stresslevel is dat gerelateerd is aan het onderwerp dat je inbrengt. Dit heet de ‘SUD’ (Subjective Units of Disturbance) waarbij geldt 0 = geen gevoel en 10 = de heftigste reactie. Bij alles boven de 0 doe je onderstaande procedure.

Start nu de IAMDR:
6. Test of vraag en voel:
Is er een voorwaarde waaraan voldaan moet worden om het originele plaatje op te sporen van ……. (vul in waar je tegenaan loopt) doorheen alle levens, alle lagen, alle dimensies, onder de Genade van de I AM, op de meest volmaakte wijze?
Bij Ja, ga door naar 7.
Bij Nee, ga door naar 8.

7. Bij Ja: Zeg: ‘IK BEN de Tegenwoordigheid die aan alle voorwaarden voldoet’.
Laat de energie het werk doen met de focus op het Hart. Wanneer je voelt dat het klaar is, check of het klaar is. Krijg je geen ‘ja’, doe dan eerst een prayer en doe dit opnieuw totdat je een ‘ja’ krijgt. Als je ‘ja’ krijgt, ga je verder naar 8.

8. Zeg:
‘IK BEN de Tegenwoordigheid die het originele plaatje opzoekt, cause, effect, record & memory, doorheen alle levens, alle lagen, alle dimensies, onder de Genade van de I AM, op de meest volmaakte wijze’.
Geef een ja als dat klaar is. Blijf je focussen op de hartsademhaling tijdens het proces.

9. Vraag of het toepasselijk is om iets te horen over dit originele plaatje. Bij ‘ja’, vraag  een heldere, duidelijke boodschap over dit originele plaatje door bijvoorbeeld op gevoel een boek open te slaan. Lees de tekst rustig en zorgvuldig. Voel wat de boodschap je te bieden heeft. De informatie komt vanuit de Hogere Lagen van jouw EIGEN bewustzijn. Het is geen bron ‘buiten’ jou die dit tegen je zegt. Als je er niet direct uitkomt, laat het even los. Het inzicht mag ook later tot je komen.

10. Vraag:
‘Is er een voorwaarde waaraan voldaan moet worden om dit plaatje te ontladen doorheen alle lagen, alle levens, alle dimensies, cause and effect record en memory voor nu en altijd.’
Bij Ja: ‘IK BEN de Tegenwoordigheid die aan alle voorwaarden voldoet, onder de Genade van de IK BEN, op de meest volmaakte wijze’.
Vraag een ‘ja’ wanneer het klaar is.

11. Zeg:
‘IK BEN de Tegenwoordigheid die dit originele plaatje volledig ontlaadt, doorheen alle levens, alle lagen, alle dimensies, cause and effect, record and memory, voor nu en altijd, onder de Genade van de IK BEN op de meest volmaakte wijze’. Vraag een ‘ja’ wanneer het klaar is.
Blijf zo stil mogelijk zitten, focus je op de hartsademhaling.
Zeg terwijl je wacht op de ‘ja’:

‘IK BEROEP me op de Wet van Vergeving voor alle vervormingen in mijn denken, voelen en handelen waarmee ik de Volmaakte Levensenergie heb gekwalificeerd met onvolmaaktheid waardoor ik deze situatie zelf – wetend of niet-wetend, bewust of onbewust – gecreëerd heb. Het spijt me, vergeef me, dank je wel, ik hou van je’.

En:

‘Beloved Mighty I AM Presence, Beloved Master Saint Germain,
I command Saint Germain’s Flame of
Freedom, the Violet Consuming Flame, to
purify all electrons which have gone forth
through me or my Lifestream, which bear
my stamp and seal on it and which are still
unreedemed.
Charge them with the Absolute Perfection of
the Mighty I AM Presence.
Disconnect them from whatever they have
attached themselves to.
Purify and qualify that with the Absolute
Perfection as well. And when my electrons travel back to me
they charge everything they come into
contact with, with the Absolute Perfection of
the Mighty I Am Presence’.

‘Beminde Machtige I AM Presence, Beminde Meester Saint Germain,
IK BEVEEL de Vlam van de Vrijheid van Saint Germain,
de Violette Verterende Vlam, om alle elektronen – die mijn stempel dragen en
die door mij
zijn uitgezonden doorheen mijn hele levensstroom,
en die nog niet naar mij zijn teruggekomen – te zuiveren.
Laad deze elektronen op met de Absolute Volmaaktheid van de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid.
Maak ze los van alles waar ze zichzelf aan vastgehecht hebben.
Zuiver dit en kwalificeer dit ook met de Absolute Volmaaktheid.
En breng mijn elektronen vervolgens naar me terug.
En terwijl zij op hun reis terug zijn naar mij,
laden zij alles – wat zij aanraken – op met de Absolute Volmaaktheid
van de Stralende IK BEN.
Dank u, I AM, en ZO IS HET’.

Wachten tot je een ‘ja’ voelt of krijgt.
Check of het stresslevel naar 0 is gegaan.
Als dat niet het geval is, dan herhaal je het bovenstaande of test of het nodig is om de prayers te doen. Eventueel ga je verder op een andere dag.

Bij stresslevel = 0 kan je door naar 12.

12. Vraag:
Welke prayer(s) zet ik hiervoor in de plaats?
Test uit op welke pagina van ‘Instant Healing’/’I AM – Woorden met helende kracht’ de prayer staat, of pendel het nummer van de prayer uit. Vraag of er nog meer prayers zijn.

13. Zeg:
‘IK BEN de Tegenwoordigheid die de energie van deze prayer(s) integreert, doorheen alle levens, alle lagen, alle dimensies, voor nu en altijd, onder de Genade van de I AM, op de meest volmaakte wijze’.

Test/voel of je dit geaccepteerd hebt. Zo niet, vraag dan wat je moet doen om het wel te accepteren. Misschien moet je extra prayers doen, misschien is er een trauma op het accepteren ervan, dan kan je deze procedure eerst daarop doen, misschien is er een andere boodschap. Misschien moet je de prayers doen die je onder punt 14 kan vinden. Volg de energie die jouw I AM aangeeft.

14. Test of het nu nog nodig is om de volgende spirituele heling te doen:
Het helen van gedachtevormen (prayer 19). Deze helpt je om de gedachten te helen die de energie verstoren waardoor je de disharmonie in jouw leven ervaart. En deze vervangt de gedachten door positieve frequenties.

Het doorknippen van psychische koorden (prayer 29).

Prayer voor het loslaten van een astrale entiteit (prayer 98). Deze prayer heelt astrale entiteiten die de disharmonie mee creëren. Astrale entiteiten zijn gekristalliseerde gedachtenvormen die zichzelf voeden met de frequentie van waaruit ze zijn opgebouwd. Ze geven dus gedachten die overeenstemmen met de frequentie die zij nodig hebben om zichzelf in stand te houden. Het zijn jouw EIGEN gedachtenvormen en daarom ben je de enige die ze kan oplossen.

Heling van mentale lichamen van vorig levens (prayer 102). Hiermee laat je beperkende effecten los van conditioneringen, gewoonten, overtuigingen uit het verleden en vorige levens die gerelateerd zijn aan dat wat je ingebracht hebt.

Het helen van façade lichamen (prayer 23). Dit laat de ego-maskers verschrompelen en oplossen die zichzelf als een korst om je heen hebben gezet. Als iemand jou hierop ‘aanvalt’, voel je dit fysiek.

15. Test opnieuw op een schaal van 0 – 10 in hoeverre de stress omtrent het trauma dat je ingebracht hebt, is opgelost.
Is het niet opgelost? Wacht dan tot de volgende dag of een paar dagen en herhaal de procedure totdat je een 0 hebt.

ESSENTIEEL is dat je nu NIEUWE energie gaat uitsturen die een NIEUWE manifestatie gaat ondersteunen. Pas dus op dat je niet ZELF het oude patroon weer her-activeert door gewoon weer eenzelfde soort ‘groef’ te gaan creëren. NU kan je mooi gebruik maken van het Conscious Creator Proces.

16. Je hebt nu de aansturing van een trauma ontladen dat zichzelf op een bepaalde manier vormgaf in jouw leven. Doe bijvoorbeeld nu een Conscious Creator Proces om gebruik te maken van de ‘clean blank slate’, de schone bladzijde, die je hierdoor gecreëerd hebt. Hoe zou je deze situatie WEL willen zien? Je krijgt nu een kans om jouw energie opnieuw uit te sturen. En doe dat vanuit de afstemming op het Goddelijk Zelf. En als je merkt dat je in de ‘oude groef’ terecht komt, dan is deze onvoldoende ontladen en heb je de procedure opnieuw te doen. Het is FEEDBACK.

Op dat moment kan je uiteraard ook gelijk het Violette Vuur aan roepen om het te verteren. En vervolgens blijf je ‘wakker’ met betrekking tot het patroon wat er aan ten grondslag lag. Wij zijn geen slaaf van de programmering. Wij kunnen de programmeringen zelf omdraaien en oplossen.

De IAMDR-procedure kan je op ELKE vorm van disharmonie toepassen. Je vult alleen iets anders in. Je kunt elke blokkade doorheen levens ontladen (blokkades die het valse zelf gebruikt als ingang om jouw aandacht naar zich toe te trekken zodat jij jouw Levensenergie verlaagt naar de trilling die de blokkade oproept), zodat je werkelijk een ‘clean blank slate’ wordt. Gebruik deze procedure ook om het originele plaatje op te sporen waar het valse zelf zichzelf voor het eerst gecreëerd heeft.

NOTE: Je kan dit ook doen voor het plaatje wat ten grondslag ligt aan de huidige pandemie. Want dit kan ook slechts voortkomen uit energie die al in het verleden is uitgestuurd.

Download hier de printversie: IAMDR procedure