harmony happiness healing

Jaartraining – Zelfliefde

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

I AM chart I AM Academy

Boodschap van I AM over deze les

“You know, Beloved Ones, Great is the Love of God’s Heart. Infinite are the Manifestations and Ways and Means by which that Love acts upon mankind and enters into the Life of this world. So the more opportunities We have through your Call, of anchoring the more intense Action of Our Love in and around you all, the more We can assist the world to be Free. While the shadows of outer selfishness have seemed to increase to a certain bursting point, yet there has been great progress made in the use of some of the things of this world on the constructive side of Life; and now you are privileged to draw as much of the Sacred Fire of Our Love in and around conditions of the outer world- you are privileged to draw It without limit. Since mankind’s accumulation of hatred increases the shadows of mankind’s distress, when We have a few people who are interested in lifting the shadows of hate from the world, I assure you, the Light of Our Love will come to you without limit, and flood forth at your Command until the Miracles for which you have called become the Manifestations in the physical octave that release mankind from their limitations”.

oftewel:

‘Weten jullie, Beminden, hoe Groot de Liefde van het Hart van God is? Oneindig zijn de manifestaties en de manieren waarop deze Liefde invloed heeft op de mensheid en het Leven van deze wereld binnenkomt. Des te meer kansen zijn er voor Ons wanneer je Ons aanroept om de meest intense Actie van onze Liefde in en om jullie allen te ankeren, des te meer kunnen we de wereld helpen om Vrij te zijn. Terwijl de schaduwen van het uiterlijke egoïsme ogenschijnlijk een zeker punt van barsten heeft bereikt, is er tevens grote vooruitgang geboekt in het gebruik van sommige constructieve dingen in deze wereld: en nu zijn jullie zo bevoorrecht dat jullie zoveel van het Heilige Vuur van onze Liefde in en om de condities van de uiterlijke wereld kunnen trekken – bevoorrecht om dit zonder beperking te doen. Omdat de opeenhoping van de haat van de mensheid de schaduwen van het menselijk leed nog erger maakt en er maar weinigen geïnteresseerd zijn om het werk te doen wat nodig is om de schaduwen van de haat van deze wereld op te tillen, verzeker ik je dat het Licht van onze Liefde zonder beperking naar je toe zal komen en op jouw bevel door zal stromen tot de wonderen waarom je vraagt zichzelf gemanifesteerd hebben in de fysieke octaaf waardoor de mensheid wordt bevrijd van de beperking’.

Het Hogere mag niet ingrijpen op het Lagere TENZIJ…..
Er zijn nog maar weinig mensen die het bewustzijn hebben dat er ‘meer’ is en die ook een diep begrip hebben van wat dat ‘meer’ dan is. Die bewustzijn hebben op hoe ‘the Law of Life’ werkt en dat alles met alles verbonden is. Die bewustzijn hebben op het gegeven dat de I AM Presence, de Volmaakte Goddelijke Aanwezigheid, is wie ZIJ werkelijk ZIJN. En die bewustzijn hebben op de Kracht die hierin huist. Die bewust zijn van het feit dat de Opgevaren Meesters, de Engelen, Aartsengelen en andere Kosmische wezens van Liefde en Licht een deel zijn van hun EIGEN bewustzijn en die zich bewust zijn dat zij – door zichzelf af te stemmen op de frequentie van deze octaaf – de Kracht hiervan IN ZICHZELF ontsluiten. Die zich bewust zijn dat zij deze Kracht kunnen gebruiken door hun aanroep. En daarmee dus een verschil kunnen maken in deze wereld. Die mensen die dat zijn – waar jij er een van bent – zullen ALTIJD gesteund worden door de Intelligente Goddelijke Kracht die deze wereld creëert. Zij worden altijd GEHOORD en hun prayers en decrees zullen altijd VERHOORD worden als diegene zich maar aan zijn of haar bevel HOUDT. Wanneer je de woorden ‘IK BEN’ gebruikt of de IK BEN Tegenwoordigheid aanroept om dit of dat te bewerkstelligen, dan MOET er gebeuren wat je vraagt. Sterker nog, je wordt toegejuicht om zoveel en zo vaak mogelijk het Hogere in het lagere aan te roepen want dan – en ENKEL DAN – kan het Hogere ingrijpen op het lagere. Tot die tijd moet het Hogere toekijken op hoe het lagere doet wat het doet. Of het er nou een potje van maakt of niet. Het maakt niet uit. Het MAG niet ingrijpen vanwege vrije wil. Maar als er eenmaal iemand is die snapt hoe de Wet werkt en die begrijpt hoe de bevrijding ligt in de aanroep die je kan doen, dan kan deze enorme Kracht die de planeten in een baan om de zon houdt en het universum geschapen heeft – DIE LIEFDE IS – zichzelf uitdrukken en ingrijpen. En dan kunnen er WONDEREN gebeuren. En kunnen we de Hemel op Aarde terugbrengen.

Zelfliefde is Liefde voor het Zelf

Liefde is de drijvende kracht achter het universum. WIJ ZIJN Liefde. En het voélen daarvan opent voor ons de deur naar het Veld van de Ascended Masters, naar hun ‘octaaf’ (frequentie). Naar de octaaf waar alle wijsheid ligt en waar alles in ligt besloten wat wij nodig hebben op Aarde. Het is onze werkelijke Kracht. Overal waar wij onszelf nog steeds van die Liefde – die allesvergevend is – afwenden, kunnen we onze eigen Kracht dus niet ontvangen. We sluiten dan zelf de deur naar ons Hogere Zelf. Dat gebeurt ook wanneer je je enkel richt op de persoonlijkheid van een ander en je oordeelt of veroordeelt, je jezelf ergert, je iemand haat, of je boos of verdrietig bent over wat een ‘ander’ je heeft aangedaan. Doordat je dan die ander ziet als de persoonlijkheid en jezelf vereenzelvigt met jouw persoonlijkheid kom je terecht in de frequentie van de lower mind. Je kan de frequentie van jouw Goddelijk Zelf die Liefde is, niet meer voelen. En daarom is elk verstorend gevoel naar een ‘ander’ in werkelijkheid een verstoring die maakt dat je jouw eigen Hoger Zelf niet meer kan voelen. En die tevens maakt dat de Poort naar de AMO niet kan openen. Het zet je vast in de illusie.

Daarom is het belangrijk om élke relatie op te schonen. Om datgene wat je al dan niet bewust hebt gevoeld of gedacht over wie of wat of waar dan ook, oplost zodat de Waarheid die eronder verscholen ligt (de Liefde) weer tevoorschijn kan komen. Om je te bevrijden van psychische koorden die je zelf hebt geïnstalleerd of toegelaten hebt – al dan niet bewust – en die je vastzetten in lower mind.  Zodat je opnieuw de Poort bent voor het Stralende Licht – dat Liefde is – dat JE BENT. Daarom is elke prayer uit hoofdstuk 3, ‘Het helen en vergeven van relaties’ (I AM, Woorden met helende kracht), sowieso ondersteunend en effectief om je weer terug te brengen in de Liefde voor het Zelf.

Doe bijvoorbeeld deze prayer meerdere keren. Om op een dieper niveau de relatie te herstellen met ALLE ouders die je ooit hebt gehad.

Prayer 166 – Behandeling voor een Volmaakte relatie met ouders

Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor een Volmaakte liefdevolle relatie met mijn ouders, of beter, nu.
Ik erken dat het Goddelijk Zelf de eeuwige, onbegrensde Bron van Liefde is. Deze Goddelijke Energie is Volmaakte Liefde, Heelheid, Eenheid en vrede. Dit Goddelijk Zelf is eeuwige harmonie en vreugde, en is de Bron van nederigheid en dankbaarheid.
IK BEN één met de eeuwige, onbegrensde Liefde van het Goddelijk Zelf. Het Goddelijk Zelf houdt onvoorwaardelijk van mij, nu en altijd. IK BEN Heelheid, Eenheid en vrede. De eeuwige harmonie en vreugde van mijn Goddelijk Zelf zijn nu de voedingsbodem van mijn leven. IK BEN vervuld met dankbaarheid en nederigheid tegenover de oneindige Liefde van mijn Goddelijk Zelf. Ik claim dus voor mezelf, [volledige naam], mijn Volmaakte liefdevolle relatie met mijn ouders, of beter, nu. Ik heel nu alle negatieve gedachten, die deze bewering in de weg staan, en laat ze los, of ze nu bekend of onbekend, bewust of onbewust zijn. Mijn gedachten zijn nu één met, hetzelfde als en in overeenstemming met de gedachten van mijn Goddelijk Zelf. Ik accepteer, in Bewustzijn, dat mijn relatie met mijn ouders nu geheeld en vergeven is. Ik laat alle gevoelens van onwaardigheid en schuldgevoelens nu los uit mijn gedachten. Ik los alle oordelen over mijn ouders nu op. Ik laat alle overtuigingen los dat mijn ouders mij bekritiseren, nu. Ik laat alle gevoelens van woede en wrok jegens mijn ouders los, nu. Ik laat de gedachten los dat mijn ouders op welke manier dan ook moeten veranderen. Ik omarm nu de wetenschap dat mijn ouders Volmaakt zijn zoals ze zijn.
Ik accepteer mijn ouders nu precies zoals ze zijn, zonder dat ik ze probeer te veranderen. IK BEN gevuld met eigenwaarde, zelfacceptatie en vergeving van mijn ouders, nu. Ik weet dat ze in elke situatie met mij het beste hebben gedaan wat ze konden doen en ik deed het beste wat ik in elke situatie met hen kon doen. Daarom is er geen schuld of schaamte. Ik vergeef mezelf volledig en ik hou nu onvoorwaardelijk van mijn ouders. Ik bevrijd mijn ouders zodat ze zich op hun eigen unieke manier kunnen uitdrukken, en ik bevrijd mezelf, om mij op mijn eigen, individuele manier uit te drukken. Ik roep de Heilige Geest aan om alle psychische koorden tussen mijn ouders en mijzelf te verbreken, nu. Deze psychische koorden zijn nu liefdevol doorgeknipt, opgetild, liefgehad, geheeld, los- en vrijgelaten, in het Licht van de Liefde en Waarheid van het Goddelijk Zelf.
IK BEN nu vrij om mijn ouders lief te hebben in Volmaakte Liefde. Ik accepteer nu volledig, in Bewustzijn, mijn Volmaakte liefdevolle relatie met mijn ouders, of beter, nu. Ik dank het Goddelijk Zelf dat dit goede zich nu in mijn leven laat zien. Dank U, I AM, en ZO IS HET.

En als je dat gedaan hebt, doe dan deze prayer en herstel de relatie met ALLE kinderen die je ooit hebt gehad:

165 – Behandeling voor Volmaakte relaties met kinderen

Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor Volmaakte, liefdevolle, respectvolle relaties met mijn kinderen, of beter, nu. Ik erken dat mijn Goddelijk Zelf de Bron van Liefde en respect is. Dit Goddelijk Zelf is de altijd liefhebbende, barmhartige, vreugdevolle, eeuwige Bron van onvoorwaardelijke Liefde en respect. Het is de Bron van overvloedige Liefde. IK BEN nu één met de onvoorwaardelijke Liefde van het Goddelijk Zelf. IK BEN nu onvoorwaardelijke Liefde. IK BEN nu onvoorwaardelijk respect. IK BEN een Bron van voortdurende vreugde. IK BEN de Liefde van het Goddelijk Zelf, nu en altijd. IK BEN de overvloed van Liefde van het Goddelijk Zelf. Ik claim daarom voor mezelf, [volledige naam], Volmaakte, liefdevolle, respectvolle relaties met mijn kinderen, of beter, nu. Ik heel en bevrijd nu alle beperkende concepten die deze claim verstoren, of ik ze ken of niet, of ik me er nu bewust van ben of niet. Mijn gedachten zijn nu één met, hetzelfde als, en in overeenstemming met de gedachten van mijn Goddelijk Zelf. Ik weet nu dat mijn relaties met mijn kinderen gevuld zijn met Liefde en harmonie. Ik laat nu alle gedachten van wrok en angst over mijn kinderen los uit mijn gedachten. Ik open mijn armen nu voor onvoorwaardelijke Liefde voor mijn kinderen. Ik laat nu elke ogenschijnlijke behoefte los om mijn kinderen te domineren, te dwingen of te controleren. Ik laat nu alle ogenschijnlijke behoefte los om alle beslissingen voor mijn kinderen te nemen. Ik laat het idee los dat alleen ik weet wat het beste is voor mijn kinderen. Mijn kinderen zijn vrij om hun eigen hart te volgen en IK BEN Goddelijk vrij om mijn eigen hart te volgen. Ik laat het idee los dat ik mijn kinderen bezit en ik laat de angst los dat ze op de een of andere manier van mij worden weggenomen. Ik weet dat er geen limiet is aan dat wat Goed voor me is en dat het Goddelijk Zelf me altijd geeft wat ik nodig heb. Daarom hoef ik niets of niemand te bezitten. Ik laat mijn kinderen volledig los en accepteer nu al het goede en alle vreugde in alle vormen van het universum. Ik verbreek nu alle psychische koorden tussen mijzelf en mijn kinderen. Deze psychische koorden zijn nu liefdevol doorgesneden, opgetild, liefgehad, geheeld, los- en vrijgelaten door de Heilige Geest. Ik laat nu alle gevoelens van gebrek aan zelfacceptatie, gebrek aan zelfliefde en gebrek aan eigenwaarde los uit mijn gedachten. Ze zijn nu losgelaten, ontbonden en vrijgelaten door het Goddelijke Licht van het Goddelijk Zelf. Ik accepteer mezelf zoals IK BEN en IK BEN vrij om mijn Zelf uit te drukken zoals IK BEN. Ik accepteer mijn kinderen zoals ze zijn en zij zijn vrij om zich uit te drukken zoals ze zijn. IK BEN de Volmaaktheid van het Goddelijk Zelf in menselijke vorm en IK BEN Volmaakt voor mij voor nu. Mijn kinderen zijn ook Volmaakt voor zichzelf voor nu. IK BEN nu gevuld met zelfliefde, zelfacceptatie en eigenwaarde. IK BEN nu vrij om mijn kinderen lief te hebben en te respecteren en ik aanvaard nu hun liefde en respect.
Ik accepteer volledig, in Bewustzijn, mijn Volmaakte, liefdevolle, respectvolle relaties met mijn kinderen, of beter, nu. Ik dank het Goddelijk Zelf voor het manifesteren van liefdevolle relaties met mijn kinderen, nu, op Volmaakte Goddelijke wijze. Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Herstel nu de relaties met iedereen waarmee je ooit getrouwd bent geweest of mee in een partnerschap hebt geleefd:

168 – Behandeling voor een gelukkig, harmonieus huwelijk

Doe deze prayer ook als je niet getrouwd bent of single. Het werkt doorheen levens, lagen en dimensies.

Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor een Volmaakt liefdevol, harmonieus huwelijk, of beter, nu.
Ik erken nu dat er één liefdevolle Kracht en één liefdevolle Aanwezigheid aan het werk is in het universum en in mijn leven: het Almachtige, Goede,
Goddelijk Zelf. Dit Goddelijk Zelf is zuivere Liefde, vrij van voorwaarden, oordelen en veroordelingen. Het is barmhartig, allesvergevend, medelevend, allesomvattend en allesomhullend. Dit Goddelijk Zelf is de Bron van vergeving, dankbaarheid, Heelheid en Eenheid. Het is Volmaakte harmonie, vreugde en geluk. IK BEN nu één met het Goddelijk Zelf. Het Goddelijk Zelf is in mij en overal om mij heen. In deze Energie leef, adem, beweeg ik en heb ik mijn Wezen. IK BEN Volmaakt verenigd en samengesmolten met het Goddelijk Zelf in een Volmaakte naadloze Eenheid. Het Goddelijk Zelf is het centrum en de essentie van mijn Wezen. IK BEN de onvoorwaardelijke Liefde die het Goddelijk Zelf is. IK BEN de barmhartigheid, het medeleven en de acceptatie die het Goddelijk Zelf is. IK BEN de vergeving, dankbaarheid, Heelheid, Eenheid, harmonie, vreugde en het geluk die het Goddelijk Zelf is. Ik weet en claim nu voor mezelf, [volledige naam], mijn Volmaakte, liefdevolle, harmonieuze huwelijk, of beter, nu. Ik laat nu alles los en laat alles gaan wat mijn Volmaakte, liefdevolle, harmonieuze huwelijk belemmert, of het nu bekend of onbekend, bewust of onbewust is. Ik doe nu een beroep op de Heilige Geest, de Geest van Waarheid en Heelheid, om alle gedachten van controle, dwang, kritiek, oordeel, minachting, woede, wrok, blaam, angst, frustratie, ongeduld, schuld, schaamte, onwaardigheid, gebrek, onvolledigheid, ontevredenheid en ontgoocheling uit mijn mind te bevrijden. Deze gedachten zijn allemaal opgetild, liefgehad, geheeld, los- en vrijgelaten. En ze zijn verdwenen. Ik verwelkom nu in mijn hart en mind positieve, creatieve, prachtige gedachten van loslaten, toegeeflijkheid, vergeving, mededogen, barmhartigheid, acceptatie, waardering, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, wijsheid, moed, geloof, vertrouwen, geduld, verdraagzaamheid, waardigheid, overvloed, volledigheid, tevredenheid, schuldeloosheid en onschuld. Ik knip nu alle psychische koorden tussen mijzelf en mijn partner door. Deze psychische koorden zijn nu liefdevol doorgeknipt, knip, knip, knip, knip (herhalen totdat het goed voelt), opgetild, liefgehad, geheeld, los- en vrijgelaten, in het Licht van de Liefde en Waarheid van het Goddelijk Zelf. Ik weet nu dat ik vrij ben om mezelf te zijn, en mijn partner is vrij om zichzelf te zijn. Ik weet nu dat ik een gelukkig, harmonieus huwelijk heb, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip, liefde, dankbaarheid, respect, geduld, nederigheid en vergeving. Ik weet nu dat mijn relatie met mijn partner gevuld is met Liefde, harmonie en vreugde. IK BEN het Goddelijk Zelf nu oprecht dankbaar voor mijn partner en mijn huwelijk. Ik accepteer nu volledig, in Bewustzijn, mijn Volmaakte, liefdevolle, harmonieuze huwelijk, of beter, nu. Ik laat deze prayer nu los in de spirituele Wet, wetende dat hij nu in mijn leven tot uiting komt. Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Versterk nu jouw aantrekkingskracht zodat je een magneet wordt voor de Volmaakte Levensenergie.

En doe deze prayer dan nu op het ‘huwelijk’ met de I AM Presence.

162 – Je aantrekkingskracht versterken

IK BEN een prachtig Wezen van Liefde en Licht.
Ik straal Goddelijke Liefde en Goddelijk Licht uit naar iedereen om me heen.
IK BEN gevuld met Volmaakte Goddelijke Levensenergie.
Mijn energieveld straalt deze Goddelijke Energie en dit Goddelijk magnetisme uit.
Ik breng zuivere Liefde over en mensen voelen zich tot mij aangetrokken.
Mijn energieveld is stralend, aantrekkelijk en charismatisch.
IK BEN aantrekkelijk, fascinerend, innemend en boeiend.
Liefde is overal om me heen, en ik trek Liefde aan.
IK BEN een liefdesmagneet.
IK BEN gevuld met Liefde.
IK BEN geliefd.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

IK BEN Meester over mijn EIGEN Universum!

Herinner jezelf eraan dat jij de Meester bent over jouw EIGEN universum! God van JOUW Rijk. En kies wat voor ‘soort’ God jij wil zijn.
Zet jezelf in het centrum en ZIE/VOEL/WEET hoe de Volmaakte Levensenergie binnenstroomt door jou, voor jou, als jou en zichzelf verspreidt via jouw energieveld. WEET dat wanneer je dit doet, jij jouw rechtmatige plek inneemt en zo voorkomt dat jij buigt voor andermans mentale wetten. Zo voorkom je dat je onbewust akkoord gaat met mentale wetten die enkel en alleen vervormingen zijn en die maken dat er zoveel chaos, pijn en lijden in de wereld is.

VERKLAAR daarom ELKE OCHTEND als je opstaat:

‘IK BEN Meester over mijn EIGEN universum!
IK BEN God van mijn RIJK.
En IK BEN een liefdevolle God!’

Maak vervolgens de wetten die gelden in jouw Rijk, bijvoorbeeld:

‘IK BEN de Wet van de Volmaaktheid, OVERAL, NU.’
‘IK BEN de Wet van de Volmaaktheid, HIER, NU!’

Voél dat jij die Autoriteit BENT! DIT is de Waarheid. JIJ BENT dat. En jij hebt daarom het RECHT om wetten uit te vaardigen vanuit deze innerlijke Autoriteit. Je doet het sowieso, maar nu bewust. Of je beveelt vanuit de programmatie van het valse zelf of je beveelt heel bewust vanuit verlangen om de I AM de leiding te geven over jouw Leefwereld. En als je dan beseft dat jij een LIEFDEVOLLE God bént, WEET dan dat jij nooit een ‘slechte’ of egoïstische Wet kan uitvaardigen. Daarom mag je ook helemaal gaan STAAN in jouw Decree, VOOR jouw Decree. Met heel je Hart en heel jouw Presence. Zodat – wanneer anderen zich in ‘jouw’ Universum begeven – zij moeten buigen voor die Decree, die ALTIJD liefdevol is wanneer deze is uitgevaardigd vanuit de focus op I AM en daarom helend. Dit is hoe wij een verschil uit gaan maken in de wereld. Door allemaal onze eigen liefdevolle, helende Wetten in ons ‘eigen’ Universum uit te vaardigen. Waardoor wij als een olievlek de energie van die decrees uitbreiden en zo bijdragen aan de Hemel op Aarde, wat de vervulling is van het Goddelijk Plan.

Als jij NIET BEWUST zelf jouw Leefwereld beveelt, beveel je onbewust vanuit de programmaties, zoals al gezegd. En dan ziet het er zo uit:

Alle prayers en decrees die je doet, halen je uit vereenzelviging met het valse zelf en clearen je Lower mind van programmaties die jouw bewustzijn vastzetten in een beperkt ik. Het doen van prayers en decrees is impactvoller dan je kan vermoeden. Elke keer wanneer je een decree of een prayer uit kan spreken met een volledig gevoel van ‘DIT IS DE WAARHEID’, IS dat wat je uitspreekt ‘waar’ en kan de heling direct plaatsvinden. Plaats jezelf kalm en vastberaden elke dag opnieuw in het centrum van jouw Leefwereld – vanuit een werkelijk besef dat het uiterlijke zelf (vals zelf) NIET gelijk is aan de uiterlijke vorm (lichaam). Vanuit een besef dat het Hoger Zelf de werkelijke IK is die het lichaam aan te sturen heeft. En het gebabbel in je hoofd slechts ruis op de lijn. Dus pak elk moment dat je kan pakken om jezelf te richten tot het Goddelijk Zelf IN jou. De leiding over jouw denken, voelen en handelen hieraan over te dragen waarbij je gebruik maakt van de prayers en decrees die je tot je beschikking hebt. GELOOF GEEN ENKELE NEGATIEVE OF BEPERKENDE GEDACHTE MEER! Het zijn leugens. Wend je er vanaf en bekrachtig jezelf steeds weer opnieuw in de WAARHEID van wie JE BENT! GOD IN ACTIE.

Decrees die de energie van het Zelf bekrachtigen:

‘BELOVED MIGHTY I AM PRESENCE!
CHARGE my Electronic Circle and everything within It,
with the Invincible God-Victorious Powers and Activities
which produce the Fulfillment of God’s Divine Plan,
and hold *the sustained, ever-expanding Victory of God’s Eternal Joy
as the only Consciousness in my being and world, everywhere forever!’
*Also use: my sustained, ever-increasing Supply

‘THROUGH THE “BELOVED MIGHTY I AM PRESENCE” WHICH “I AM” AND THE INVINCIBLE HONOR FLAME OF GOD’S GREAT COSMIC HEART!
I DEMAND my Electronic Circle be charged
with the Ascended Masters’ Cosmic Light Substance as of a Thousand Suns,
to repel the discordantly qualified substance in the lower atmosphere of Earth!
I demand I be insulated in the Ascended Masters’ Activities of the Sacred Love of the Sacred Fire at all times,
everywhere forever!’

In het Nederlands

‘BEMINDE MACHTIGE IK BEN TEGENWOORDIGHEID!
LAAD mijn Elektronische Cirkel en alles daarbinnen op,
met de Onoverwinnelijke, God-Zegevierende Krachten en Activiteiten
die de Vervulling van het Goddelijk Plan voortbrengen,
en de voortdurende, steeds groter wordende Overwinning van Gods Eeuwige Vreugde
als het enige Bewustzijn in mijn wezen en leefwereld behouden, voor altijd!’
* Gebruik ook: mijn aanhoudende, steeds toenemende aanbod

‘VANUIT DE “BEMINDE MACHTIGE IK BEN TEGENWOORDIGHEID” DIE “IK BEN” EN DE ONOVERWINNELIJKE VLAM VAN EER VAN GOD’S GEWELDIGE KOSMISCHE HART!
EIS IK dat mijn Elektronische Cirkel wordt opgeladen met de Kosmische Lichtstof van de Opgevaren Meesters vanuit de duizend Zonnen,
om de vervormde substanties in de lagere atmosfeer van de Aarde af te stoten!
Ik eis dat ik altijd en overal voor altijd wordt ingekapseld met de activiteiten van de Opgevaren Meesters van de Heilige Liefde van het Heilige Vuur!’

 

Love is all
Onze Volmaakte Levensenergie IS LIEFDE. En reageert daarom direct wanneer je iets vraagt vanuit de verbondenheid met dié frequentie. Dus als jij het leven wilt transformeren naar een Leven vol Liefde en verwondering? Ga dan uitzinnig en oneindig liefhebben. Heb de zon lief. Heb het water lief. Heb je naasten lief. Heb elk woord dat je leest lief. Heb de Aarde lief. Heb de lucht die je inademt lief. Heb alles wat je bezit en niet bezit lief. Heb de natuur lief. Heb je lichaam lief. En boven alles: Heb JEZELF lief. Heb jouw Goddelijk Zelf zo lief dat je naar niets anders meer verlangt dan het Goddelijk Zelf dat IN jou huist. En dat een antwoord geeft op jouw Liefde. Op die trilling die doorkomt wanneer jij LIEFHEBT. NU. Dus doe je prayers vanuit dit gevoel van Liefde. Doe je decrees vanuit het contact met dit gevoel. En het antwoord kan zichzelf nog sneller manifesteren omdat jij het razendsnel jouw leefwereld intrekt. Voel je dus vooral geroepen om verliefd te worden op het Leven, op jezelf en op dit prachtige pad dat bezaaid is met wonderen. Heb daarom oneindig lief en meer dan dat…… 

Nog even dit

Naast het doen van de prayers uit deze les is het van belang om ook psychische koorden door te knippen met het verleden. Koorden tussen jou en alle relaties en/of partners die je hebt gehad, of dat nu uit dit leven is of uit vorige levens.

Mentale lichamen, die jasjes uit het verleden zijn die we bewust of onbewust, wetend of niet-wetend meedragen, brengen onderdrukkende emoties met zich mee. Emoties die jouw waakbewustzijn ‘gevangen’ houden in het verleden. Emoties onderdrukken de Liefde. Dus hoe meer je jezelf loskoppelt van de identificatie met emoties (en het denken) hoe beter je de verbinding voelt met jouw Bron en dus Liefde kunt toelaten in je leven.

Je kunt ervoor kiezen om onderstaande prayer in combinatie te doen met ‘De Wet van Vergeving’ decrree:

Prayer 29 – Het doorknippen van psychische koorden

Ik roep de Heilige Geest aan,
om alle psychische koorden door te knippen
tussen mijzelf en [naam van persoon, plaats, ding of verslaving].
Deze psychische koorden zijn nu liefdevol
doorgeknipt, opgetild, liefgehad, geheeld, los- en vrijgelaten
in het Licht van Gods Liefde en Waarheid.
Ik verwelkom nu mooie, Goddelijke, onvoorwaardelijke liefdeskoorden die de ruimte opvullen tussen mijzelf en
[naam van persoon, plaats, ding of verslaving].
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Ik beroep me op de Wet van Vergeving voor alle vervormingen in mijn denken, voelen en handelen, waarmee ik mijn Volmaakte Levensenergie heb gekwalicifeerd met onvolmaaktheid. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dankjewel.