harmony happiness healing

Jaartraining – Wees stil en wees in Vrede

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom!

Het doel van de I AM jaartrainingen is om jezelf te her-EEN-igen met het Goddelijk Zelf. Zodat de uiterlijke vorm opnieuw een expressie kan zijn van het Góddelijk Zelf in plaats van een expressie is van de vervormingen van het valse zelf. Zodat je een Poort kan zijn voor de Meesters (die WIJ ZIJN! Begrijp dit goed! De Opgevaren Meesters zijn deel van onze eigen HIGHER MIND en toegankelijk wanneer je jezelf in dezelfde frequentie brengt). De Opgevaren Meesters zeggen hierover het volgende:

Begrijp dat niets echt is of kracht heeft in onze wereld als het niet volmaakt is. Deze waarheid in ons gevoel bekrachtigen met de hulp van de Opgevaren Meesters die altijd bij ons zijn. Om dit zo sterk in onszelf te verankeren en dit inzetten dat niets in de wereld ons ervan kan afhouden’.

Op de een of andere manier lijkt dit voor veel mensen ogenschijnlijk moeilijk te begrijpen (logisch, want de programmeringen verhinderen dat dit werkelijk begrepen kán worden). De programmering houdt het bewustzijn verankerd in het valse zelf en daarom is het niet mogelijk om deze materie werkelijk te begrijpen ZONDER het doen van de prayers, decrees of meditaties. Omdat deze het opslagbewustzijn opschonen van die programmeringen. Zonder het doen van de practice kan je dus niet gaan VOELEN dat je de I AM Presence bent. Je blijft dan ronddwalen in het mentale veld en kan deze materie dus enkel vanuit die laag interpreteren. Die programmeringen maken ook dat je steeds in een loop van hetzelfde denken, voelen en handelen blijft hangen.

Boodschap van de AMO:
‘There is a proper time for each;  but in all that you do, if you would try always to remember to call the Sun Presence of the Victory of Eternal Peace in and around yourself, before you start to handle a situation. That will give your ‘Presence’ the stillness and control in the outer that will enable the right ideas to come through, and will enable IT to pour forth the Harmony that will enable you to do the right thing at the right time and in the right way. Then, as you ask to be enfolded in the Sun Presence of whatever Sacred Fire Love from the Ascended Masters Octave, will make you Victorious in every condition of the outer world, then We can come to your assistance; and clothing the outer self in those Activities of the Sacred Fire from the Ascended Masters Octave that are Power without limit, It surrounds you with the Cosmic Vibratory Action from Our Octave that clothes whatever you are doing in the Protection you require to keep destructive forces from either intruding or interfering with you or trying to destroy the good you are seeking to manifest’.

‘Er is een juiste tijd voor iedereen en onthoud om de ‘Sun Presence’ van de Eeuwige Vrede in en om jezelf aan te roepen voordat je iets doet en in alles wat je doet. Dat zal de ‘Presence’ de stilte en de controle over de buitenwereld geven die het mogelijk maken om de juiste ideeën bij jou door te laten komen, en zal het in staat stellen om de Harmonie te creëren waardoor jij het juiste op de juiste manier en het juiste moment doet. Dan, als je vraagt om te worden omhuld in de ‘Sun Presence’ van welke mate van ‘Sacred Fire Love’ van de Octaaf van de Opgevaren Meesters je ook nodig hebt in de gegeven situatie, zal je elke toestand van de uiterlijke wereld overwinnen. Dan kunnen we je helpen; en het uiterlijke zelf omkleden met de frequentie van de ‘Sacred Fire’ van de Octaaf van de Opgevaren Meesters. Dit is een Kracht die geen beperking kent. Het omkleedt je met de Kosmische Vibrerende Frequentie van Onze Octaaf die jou omhult met alle Bescherming die je nodig hebt om destructieve krachten te weerhouden van het binnendringen, zich met je te bemoeien of proberen te vernietigen van het goede dat je probeert te manifesteren’.

Mediteer erop
Lees deze tekst heel goed door en ga dan zitten. Vraag vervolgens:
‘Wat heeft deze tekst mij persoonlijk te vertellen? I AM, welke inzichten zijn er voor mij naar aanleiding van wat ik net gelezen heb en hoe kan ik dit praktisch naar mijn eigen dagelijks leven vertalen?’

 

‘Niets komt tot stand vooraleer het in de Hogere Sferen is klaargezet’

Als je – in afstemming – een prayer of een decree doet, dan zet je alvast jouw ervaring klaar in de laag van mind. Dan hoef je enkel de focus te houden om de Volmaakte Levensenergie de tijd te geven zichzelf in de juiste vorm, op de juiste manier, met de juiste timing te manifesteren. Energie manifesteert zich altijd maar zodra deze door de lower mind stroomt, wordt de Volmaakte Levensenergie omkleedt met de trillingen van de mentale wetten die je daar hebt neergezet. Dit MOET gebeuren. Dus zo kunnen jouw verlangens vervormd worden en kunnen zich manifestaties laten zien die verre van ‘volmaakt’ zijn.

Maak nu de energie vast schoon door het doen van prayer 124 (het helen van de energie van ruimtes en gebouwen) die we hebben aangepast:

Prayer 124 – Het helen van de energie van mijn lower mind

Ik roep nu de Heilige Geest op om de energie van mijn lower mind naar een hoger niveau te tillen, te helen, te reinigen, te zuiveren en te zegenen. Het Goddelijk Zelf is het centrum van het Licht dat mijn lower mind vult. Deze Goddelijke Energie doordringt en vult mijn lower mind.
Haar Licht schittert en vult mijn lower mind.
Haar vrede straalt en vult mijn lower mind.
Haar Genade pulseert en vult mijn lower mind.
Mijn lower mind is nu getransformeerd in Goddelijk Licht.
Mijn lower mind is nu geheeld door Goddelijke Liefde.
Mijn lower mind is nu ondergedompeld in Goddelijke Energie.
Mijn lower mind baadt nu in Goddelijke zegeningen.
Mijn lower mind is nu ondergedompeld in de Aanwezigheid van het Goddelijk Zelf.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

BEVESTIG NU:

Prayer 73 – Leven in het Goddelijke Hart

IK BEN een oneindig Wezen. IK BEN een stralende Lichtdrager.
IK BEN één met oneindig leven en oneindige Wijsheid.
Mijn hart is één met het Hart van mijn Goddelijk Zelf. Mijn mind is één met de oneindige Goddelijke Mind.
Mijn lichaam is één met het onsterfelijke Lichaam van mijn Goddelijk Zelf.
Het Licht van mijn Goddelijk Zelf schijnt helder door me heen.
Het eeuwige leven van dit Goddelijk Zelf in mij leeft en ademt in mij, door mij, overal om me heen, als mij.
Het leven van mijn Goddelijk Zelf, het enige leven, is nu míjn leven.
De zuivere Volmaakte Levensenergie van mijn Goddelijk Zelf stroomt door mij heen, vanuit het centrum naar de omtrek, nooit eindigend.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Prayer 144 – Gemak en flexibiliteit

IK BEN flexibel, soepel en vloeiend.
IK BEN elegant in alles wat ik doe.
IK BEN Goddelijk gecoördineerd.
Ik beweeg altijd soepel en gracieus, moeiteloos en met Goddelijke elegantie. Ik laveer soepel door het leven.

Ik ontspan en laat het leven ongedwongen door me heen stromen. Ik beweeg me vloeiend door elke nieuwe ervaring.
IK BEN in vrede met waar IK BEN.
Ik laat alle verwachtingen los.

Elke stap brengt mij vreugde. Alles is goed.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Prayer 174 – Dankbaarheid voor de overvloed van het Goddelijk Zelf

Alles wat IK BEN, alles wat ik heb en alles wat ik van plan ben is gecreëerd, onderhouden en eeuwig in stand gehouden
door het Goddelijk Zelf.
IK BEN dankbaar 
voor de overvloed die mij gegeven is door dit Goddelijk Zelf,
dat alles en iedereen eeuwig en overvloedig ten deel valt.
Ik dank mijn Goddelijk Zelf voor alles wat het is,
Dit is mijn inspiratiebron, het Lichtbaken van mijn leven, de adem van mijn Wezen.
Ik omarm mijn Goddelijk Zelf, dat IK BEN, mijn troost en mijn bevrijding, mijn veilige haven van zorg en bescherming.
Ik behoor toe aan mijn Goddelijk Zelf. IK BEN mijn Goddelijk Zelf.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Een prayer ‘werkt’ als je deze méént. Wanneer je deze ECHT uitspreekt vanuit een gevoel van ‘DIT IS ZO’. Dan kan het wonder direct voltrekken. En dat is eigenlijk het enige wat we te doen hebben. Onszelf te brengen naar het gevoel dat dat wat wij uitspreken de ‘waarheid’ is.

Als je nog een keer een reminder nodig hebt met betrekking tot HOE je de prayers doet, ga dan nog een keertje deze cursus bekijken:
iam cursus

 

Decrees

Decrees zijn als wetten. Ze MOETEN opgevolgd worden in de mate waarin je ze vanuit Innerlijke Autoriteit uitspreekt.

Ga in jouw Innerlijke Autoriteit staan.
VOEL:

‘IK BEN Meester over mijn EIGEN universum! EN IK BEN een Liefdevolle God!’.

Dit zet jou in het Centrum van jouw Wereld. Het maakt jou de Autoriteit. En vanuit verbinding met jouw Goddelijk Zelf kan zo de Volmaakte Levensenergie zijn weg vinden door jou, voor jou, als jou, als alles en iedereen om jou heen. Zo beweeg je jezelf in een trillingsveld van de Volmaakte Levensenergie die voor jou uitgaat en alles en iedereen waarmee het in aanraking komt, oplaadt met de Absolute Volmaaktheid.

 

Als er desondanks toch tweedracht lijkt te ontstaan, gebruik dan het volgende bevel:

‘De Onsterfelijke Overwinnende Liefde van de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid beschermt mij NU!’

Zeg tegen elke menselijke verschijning:

‘Wel, wat ik nodig heb is MEER van de ‘Sacred Fire’!’ 

Dan zal een of meer van de Engelen de Vlam in en om je heen laten flitsen als een hartslag; En als dat krachtiger wordt door het gebruik, wordt het onoverwinnelijk tegen de haat, het gebrek en de beperking van de buitenwereld! Jee!

Voor bescherming (elke dag gebruiken);

‘BEMINDE MACHTIGE IK BEN TEGENWOORDIGHEID EN BEMINDE SAINT GERMAIN! VUL, VUL, VUL mij met zoveel Licht dat IK ONAANRAAKBAAR en ONOVERWINNELIJK BEN! EN ZO IS HET!’

VOEL DIT, ACCEPTEER DIT, WEET DIT! DIT IS ZO!

Bevestig:

‘Ik neem het bewuste beheer over mijn Gevoelswereld.
En ik beveel het om de Waarheid van de Aanwezigheid van de Opgevaren Meesters te voelen. 
Ik kies ervoor om de ‘Sacred Fire’ en de Kracht van de Aanwezigheid van de Opgevaren Meesters te voelen in alle omstandigheden in en om mij heen.
Ik kies ervoor om mezelf voortdurend in harmonie te houden. Zodat hun Aanwezigheid veel sneller naar mij toe kan komen!’

Bevestig:

‘Ik eis en beveel dat mijn gevoelswereld alle frequenties blokkeert en weigert die niet overeenkomen met de frequentie van ONEINDIGE LIEFDE, PUURHEID en VREDE van de Opgevaren Meesters.
En ik accepteer dat dit net zo makkelijk gaat als het sluiten van de deur tegen de tocht’.

Herhaal dit bevel elk uur en elke dag totdat de gewoonte van alertheid is ingesloten in jouw gevoelswereld. En je bewustzijn hebt op alle naderende disharmonie, of dat wat niet gelijk is aan de Volmaaktheid van de IK BEN Tegenwoordigheid, direct wordt buitengesloten door jouw gevoelswereld en de disharmonie onmiddellijk blokkeert en enkel de Waarheid van Zijn toelaat!

Bevestig:

‘Ik beveel dat mijn GEVOELSWERELD nu OPGELADEN IS met het VUUR van ONEINDIGE PERFECTIE die geen enkele disharmonie toelaat.
Zodat ik in alle rust elke grootse overwinning binnenhaal zonder enige vertraging, onderbreking of tegenwerking’.

Bevestig:

‘Beminde Machtige IK BEN Tegenwoordigheid en de zeven Machtige Elohim (mede scheppers van het universum en bewakers van het Licht). Vul mijn wereld met jullie wereld van Puurheid. Met alle kracht in mijn wezen beveel ik, dat de wereld van Puurheid van de zeven Machtige Elohim nu mijn overwinning is’.

Mediteer erop
Ga zitten en lees de decrees goed door. Zoek de stilte op en voel hoe de woorden van de decrees resoneren. Wat zegt het je? Herhaal ze en ga dieper, dieper en dieper de stilte in. 

Kennis

God in Actie
Door voortdurend te praten, door de aandacht te richten op de uiterlijke dingen, door de algehele onrust in de atmosfeer van de Aarde, trekt de mensheid middels deze vibraties meer van hetzelfde naar zich toe. Dat is ‘The Law of Life’ en deze is altijd actief. The Law of Life maakt geen onderscheid tussen harmonie en disharmonie. Het heeft geen onderscheidend vermogen. Het brengt slechts meer energie naar datgene waar jij je op focust omdat JIJ het BENT die jouw Leefwereld ‘beveelt’. JIJ BENT de Autoriteit in jouw Leefwereld, OOK wanneer je je hiervan niet bewust bent. IEDEREEN is ALTIJD ‘God in Actie’.

Disharmonie is niet ‘normaal’
In onze wereld is het heel normaal om constant aandacht te geven aan de disharmonie. ‘Op de hoogte zijn van wat er speelt’ wordt dat genoemd. En het wordt als naïef bestempeld wanneer iemand zich hiervan afwendt en deze ‘nieuwtjes’ niet tot zich wil nemen. Wijs is echter iemand die zich bewust is van de destructieve kracht die schuilt in het aandacht geven aan de disharmonie. Of deze disharmonie nu zichtbaar is in een omstandigheid of dat deze zich nu vertaalt naar roddel of een gevoel van hebben van iemand niet leuk vinden of jezelf ergeren aan het een of het ander. Het is allemaal een expressie van DEZELFDE energie. Destructieve energie die opgebouwd wordt om zich vervolgens in een steeds ‘ergere’ vorm te manifesteren. Geef aandacht aan de destructieve energie en het zal zich meer en meer in jouw leven uitdrukken. ELKE vorm van disharmonie is eerst in de hogere sferen klaargezet voordat het zich in jouw leven kon manifesteren en het is jouw EIGEN ENERGIE die jij omkleedt hebt met onvolmaaktheid. Daarom is het zo essentieel om jezelf af te wenden van disharmonie. IN WELKE VORM die zich dan ook aan je aandient! OOK als deze zichzelf toont aan je in de vorm van een emotie. Een emotie is slechts een ‘healing signal’. Het laat je zien waar je jezelf vereenzelvigt met het valse ik in plaats van je eigen Goddelijk Ware Zelf. Dus het serieus nemen van een emotie (in de zin van dat je het hoe en waarom ervan wil uitpluizen) in plaats van dat je je ogenblikkelijk afwendt en jezelf innerlijk tot jouw Goddelijk Zelf wendt in de erkenning dat DIT jouw Ware Zelf is, is voorbijgaan aan wat het je WERKELIJK te vertellen heeft. Jezelf afwenden, de Liefde voor het Goddelijk Zelf voelen en het Goddelijk Zelf bevelen de oorzaak van de emotie op te lossen door jouw tools in te zetten, is – vanuit I AM perspectief – de ENIGE manier om adequaat om te gaan met emoties. Al het andere is wellicht kloppend vanuit het perspectief van de methode die je gebruikt maar bevestigt enkel het valse zelf. Ware bevrijding ligt in het jezelf bevrijden van de identificatie met het valse ik.

Kosmische krachten
Om datgene wat je stoort uit te schakelen, moet je jouw gevoelswereld onder het beheer brengen en opladen met de Sacred Fire van de AMO. Dit ‘vuur’ is The Sacred Fire en het bestaat uit drie krachten: Love, Wisdom & Power. The Sacred Fire is onoverwinnelijk. Er kan werkelijk NIETS tegen op. En het is het enige dat een einde kan maken aan de bouwwerken van het valse zelf en jouw zekere bevrijding uit jouw identificatie met het valse zelf. Het is een wérkelijke Kosmische Kracht die enkel in actie KAN komen wanneer je erom vraagt. Wanneer je stil genoeg bent om deze door te laten. Zodat het zijn werk kan doen door jou, voor jou, als jou, als alles en iedereen om jou heen. Het is in staat om ELKE situatie te harmoniseren wanneer jij jezelf bekwaamd in het jezelf erop afstemmen.

Houd jezelf stil, stil en nog stiller
Om de Poort te kunnen zijn voor The Sacred Fire MOET je jouw gevoelswereld in harmonie kunnen houden. Daarom is het belangrijk om te leren onaanraakbaar te zijn voor de buitenwereld. En dat doe je door jouw innerlijke werk te doen. Door de prayers, de decrees en de meditaties te doen en vooral door stil te kunnen worden. Zodat enkel en alleen de Volmaaktheid van de AMO zich laat zien in jouw gevoelswereld.

Omdat de energie van je gevoelswereld, die één is met de energie van de menselijke creatie – een vibratie is van een octaaf, of frequenties van vibratie, die OVERAL in de GEVOELSWERELD van de mensheid voorkomen, tenzij je dit verhoogt en in afstemming brengt met de GEVOELSWERELD en de VURIGE PERFECTIE van de AMO, kan je op elk moment geraakt worden door die uiterlijke omstandigheden. Tenzij jij het Heilige Vuur aanroept!

In de Stilte komt het voelen
Geef jezelf de tijd en ruimte om in de ‘Great Great Silence’ te zijn. Weg van de dagelijks beslommeringen. Om in de afstemming te gaan op de frequentie van de Ascended Master Octave, zodat je de FEELING WORLD kunt opladen met dié frequentie in plaats van met de frequentie waarmee je je dagelijks ongemerkt en onbewust oplaadt. Vind je het gek dat het soms zo moeilijk lijkt om in de harmonie te komen of te blijven? Het Veld waarin je je beweegt, IS disharmonie (van 7 miljard mensen!)

Je moét de energie van jouw Feeling World opladen met de energie van de Sacred Fire als je onafhankelijk of eeuwig onaangeraakt wilt blijven door de energie van de uiterlijke wereld. Net zoals je een regenjas aantrekt om je te beschermen tegen regen, een jas tegen koude, of zonnebrand opsmeert, zo MOET je jezelf ‘aankleden’ met een mantel van Cosmic Fire als je je door de uiterlijke wereld beweegt, zodat je niet aangeraakt wordt door menselijke tweedracht.

The Sacred Fire

Als je merkt dat je uit balans gaat, negatieve gedachten krijgt, STOP! Neem een moment en BEVEEL jouw I AM of een van de opgevaren Meesters onmiddellijk om jouw FEELING WORLD op te laden met the SACRED FIRE OF PERFECTION. Dit zal onmiddellijk de ‘substance’ (thetahedrons) van jouw FEELING WORLD opladen en alle tweedracht stoppen. JE HEBT DIT NODIG, BEMINDEN!

Zou je dit consequent doen, dan zou je snel op een punt komen waar je nooit meer ziek zou kunnen worden. Epidemieën kunnen zich hierin niet tonen. Tweedracht kan zich er niet mee verbinden. Hoe de ‘sinister force (valse ik)’ zichzelf verbindt met jou, is VIA jouw FEELING WORLD. Daarom MOET je het VUUR van jouw PRESENCE hierin opladen.

Decree:

‘BEMINDE MACHTIGE IK BEN TEGENWOORDIGHEID, VUL, VUL, VUL mijn Gevoelswereld met het Kosmische Vuur van de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid en zie erop toe dat ik het voel’.

‘BELOVED MIGHTY I AM PRESENCE, CHARGE CHARGE CHARGE into my FEELING WORLD the COSMIC FIRE of YOUR PRESENCE and make me FEEL it’.

Wanneer je dit consequent doet, ben je NOOIT meer ZONDER de Aanwezigheid van de Opgevaren Meesters die dan net zo ‘echt’ voor je zijn als het valse ik dat is. Het is zo simpel, het is zo makkelijk, het is ZO ECHT en het is zo tastbaar. Ik wil dat je het zo snel mogelijk voelt. Het ENIGE wat je dient te doen is jouw gevoel onder het beheer van jouw bewustzijn te brengen en in harmonie te houden.

Als je wilt dat jouw gevoel rustig is, beveel het rustig te zijn en WEES IN VREDE IN DIE RUST in plaats van dat je de druk op jezelf zet en spanning krijgt omdat het de hele tijd wil bewegen. Bewegingen in het uiterlijke zelf gaan altijd door, zoals golven van de zee. Je moet de ‘outer self’ leren om gehoorzaam te zijn aan de I AM en dat doen we hier door echt in de GREAT GREAT SILENCE te ZIJN en in vrede TE ZIJN.

Decree:

‘IK Beveel mijn uiterlijke zelf stil te zijn en de LIEFDE van de GROTE, GROTE STILTE te voelen, waar geen onrust is’.

I command my outer self to be STILL and FEEL the LOVE of the GREAT GREAT SILENCE that has NO TURMOIL in it’.

Geef jezelf de ruimte om in de Liefde van de GREAT GREAT SILENCE te gaan en het kan niet anders dan dat je het Licht zult ZIEN. Letterlijk. Het Licht zal jouw aandacht vasthouden en aan jou laten zien wat je nodig hebt MITS je JOUW LICHAAM STIL HOUDT.

WANT WANNEER het LICHT komt en wanneer de PRESENCE aan je gaat laten zien wat je nodig hebt, je het lichaam toestaat om te bewegen, verander je de frequentie en zal het LICHT verdwijnen. Maar als je de FIRE PRESENCE van ETERNAL PERFECTION beveelt om de energie van jouw gevoelswereld op te laden en te kwalificeren, zal je in vrede zijn en zal je de GREAT GREAT SILENCE binnen kunnen gaan zodat de LIEFDE hiervan jou zijn zegeningen kan geven en jou laat zien wat je nodig hebt. WANNEER dit ECHT ONGESTOORD zijn gang kan gaan, kan je ALLES onthuld worden en zal je NOOIT MEER een fout maken.

Maar zodra je het lichaam laat bewegen, verstoor je de afstemming op het Licht en kan het eenvoudigweg niet naar je toekomen omdat jouw frequentie niet is afgestemd op de frequentie van het Licht. Het KAN er gewoon niet doorheen komen.

De reden waarom je de decrees doet en jouw gevoelswereld vult met the SACRED FIRE is om te voorkomen dat je afgeleid kunt worden door pijn of tweedracht in het lichaam waardoor je het gevoel krijgt dat je moet bewegen.

Door van tevoren de decree heel zorgvuldig een uur te doen, is jouw gevoelswereld zó opgeladen dat het makkelijk is om onbeweeglijk in de GREAT GREAT SILENCE te blijven zonder je te laten afleiden door eventuele pijntjes of andere dingen die maken dat het lichaam wil verzitten. Je kan dan werkelijk ONBEWEEGLIJK blijven zodat je  afgestemd BLIJFT op het Licht zodat het Licht ECHT tot je kan komen.

WANNEER JE DIT DAGELIJKS ZOU DOEN, gedurende 30 dagen, zou je verbaasd staan over het verschil in ontspanning in het lichaam, de gezondheid, de gratie, de reacties van het lichaam want het zou zich afstemmen op de volmaaktheid!

HET IS ESSENTIEEL dat je jezelf AFSLUIT voor verstoringen die uit de uiterlijke wereld komen. Zet liever jouw aandacht op het erkennen van jouw Presence en op het doen van decrees zodat je jouw gevoelswereld zuiver houdt van tweedracht. Elke keer wanneer je jouw aandacht BEWUST richt naar JEZUS word je opgetild. Dat komt omdat JEZUS het RECHT heeft om een deel van de energie van het uiterlijke zelf te reinigen omdat hij het ZELF heeft doorgemaakt.

EN JE WEET HET! Energie volgt AANDACHT. Dus geef je aandacht aan de PRESENCE of aan de Kosmische Christus en je ONTVANGT deze energie. Dat is the LAW OF LIFE!

Probeer je te realiseren dat wanneer je de energie van de I AM aan het opladen bent in jouw gevoelswereld hier een POSITIEF GEVOEL bij hoort want dit heb je nodig om jezelf te bevrijden van de destructieve krachten die binnengedrongen zijn in de energie van de substantie van jouw wereld. Wanneer je diep in het HART van de GREAT GREAT SILENCE gaat, word je heel stil maar HEEL POSITIEF. Want als je niet positief bent, val je in slaap en dan kom je niet waar je wilt zijn.

Mediteer erop
Lees deze tekst heel goed door en ga dan zitten. Vraag vervolgens:
‘Wat heeft deze tekst mij persoonlijk te vertellen? I AM, welke inzichten zijn er voor mij naar aanleiding van wat ik net gelezen heb en hoe kan ik dit praktisch naar mijn eigen dagelijks leven vertalen?’

Oefening: In de verstilling gaan

 • Tijdskader: 70 minuten.
 • Zet een timer op een uur en neem even pauze na het doen van de oefening.

Doel: In de verstilling gaan. Dit kan alleen maar gebeuren als je hier de tijd voor neemt en zo gefocust mogelijk op het waakbewustzijn – het enige punt in jou waar het constant is – onderstaande decrees herhaalt. Bij het uitspreken van de decrees is het essentieel dat je het MEENT EN VOELT en dat dat wat je zegt WAARHEID is.

 • Ga zitten en doe de hartademhaling (4 in en 4 uit)
 • Beveel de volgende decree met overtuiging:

‘I COMMAND my outer self to be STILL and FEEL the LOVE of the GREAT GREAT SILENCE that has NO TURMOIL in it’.

‘IK BEVEEL mijn uiterlijke zelf STIL te zijn en de LIEFDE te VOELEN van de GROTE, GROTE STILTE, waar geen chaos is’.

 • Herhaal deze tot je de verstilling voelt. Minimaal 45 minuten.
 • Wanneer je die voelt, zeg dan:

‘BELOVED MIGHTY I AM PRESENCE, CHARGE, CHARGE, CHARGE into my FEELING WORLD the COSMIC FIRE of YOUR PRESENCE and make me FEEL it’.

‘BEMINDE IK BEN TEGENWOORDIGHEID, VUL, VUL, VUL mijn gevoelswereld met het KOSMISCHE VUUR van UW TEGENWOORDIGHEID en zie erop toe dat ik dit VOEL’.

 • Herhaal dit.
 • Blijf INNERLIJK ONBEWEEGLIJK
 • Blijf gefocust op de STILTE
 • Als het Licht komt, blijf INNERLIJK ONBEWEEGLIJK! Open jezelf en Accepteer het Licht dat naar je toekomt.
 • De inzichten en de informatie die je nodig hebt, kunnen enkel aan je worden gegeven wanneer je volkomen stil blijft zitten, afgestemd op de frequentie van het LICHT.

PEACE, PEACE, PEACE BE STILL

BE STILL AND BE AT PEACE…

Download HIER de oefening