harmony happiness healing

Jaartraining – The Angelic Host

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom!

Deze les staat in het teken van de ‘Great Angelic Host’, de Grote Heerschaar van de Engelen, die altijd bij ons zijn, maar die de meesten van ons vergeten zijn. Wanneer we ons bewustzijn weer richten op hun bestaan en wanneer we hen erkenning geven en hen accepteren, kunnen zij deel worden van je dagelijks leven en je de hulp geven die geen ander je kan bieden. De Engelen zijn geen wezens die enkel in onze verbeelding bestaan, maar ze zijn deel van het Hogere Bewustzijn en wachten met (engelen)geduld tot de mensheid klaar is met het experiment van chaos, pijn en lijden. Het is nodig dat er BEWUST BEGRIP komt ten aanzien van wat de Engelen doen bij die mensen die voldoende intelligentie hebben om dit te kunnen BEVATTEN. In de tijd waarin we nu leven, zouden we geen dag voorbij moeten laten gaan zonder de Engelen bewust aan te roepen om bij ons te komen. Bij ons te blijven en ons de bescherming te bieden die we nodig hebben. De ‘Angelic Host’ (wat betekent: Alle Engelen samen) zijn de Hoeders van het Goede. Ze zijn de Meesters en de Aanwezigheid van de Alles-overwinnende Liefde. De Zegeningen van deze Liefde kunnen door de mensheid voor slechts een zeer klein deel begrepen worden. En ze zijn maar aan het wachten, wachten, wachten, wachten op erkenning van jou, aan het wachten op jouw acceptatie ervan, aan het wachten tot je het gebruikt. Aan het wachten op je Aanroep ervan, zodat het zich in de uiterlijke wereld kan tonen. Waardoor de transformerende Liefde ervan de Volmaaktheid – die besloten ligt in en omsloten is door de disharmonie – terug kan brengen.

Wanneer je je eenmaal realiseert hoe geweldig deze Grote Wezens zijn en hoeveel er aan het wachten zijn op een opening en op een kans om te helpen en de Zegeningen te brengen die iedereen gelukkig maken, is het eigenlijk bevreemdend op te merken hoe weinig hier gebruik van wordt gemaakt. Enkel en alleen omdat de mensheid hun Aanwezigheid niet meer kan voelen, omdat ze teveel bezig zijn met de uiterlijke omstandigheden en hun eigen verlangens.

 

‘IK BEN de Tegenwoordigheid die de vergeten herinneringen herstelt die het gewaarzijn van de Angelic Host herstellen!’
(Lees deze, voel, herhaal, voel, herhaal. Doe dit vele malen. Het zal je bewuster maken van de Engelen die aan je zijde staan).

Meer dan ooit wordt hier de hoop uitgesproken dat je begrijpt dat jij een poort bent voor ofwel het valse zelf (dat enkel chaos, pijn en lijden KAN voortbrengen, hetgeen de ‘menselijke creatie’ wordt genoemd) ofwel de Poort voor het Goddelijk Zelf en alle aspecten hiervan. Op elk moment van de dag ben jij een poort. Door jouw bewustzijn ergens op te richten (waardoor je er 1 mee wordt), word je dit. De ernstige hoop wordt uitgesproken dat jij weer kan bevatten en kan begrijpen dat JIJ een Spiritueel Wezen BENT. Een Goddelijk Wezen in een fysiek lichaam. Je bent niet ‘maar menselijk’. Nee, jouw bewustzijn IS 1 met het bewustzijn van het Goddelijk Zelf. Eén met de Aanwezigheid die het Universum geschapen heeft. Eén met de Kracht die de planeten in een baan om de zon houden. Eén met die Ene die ALLES is. Alle Kracht en Macht om verandering teweeg te brengen in de buitenwereld ligt IN JOU besloten. In jouw focus die je kan richten wanneer je kalm en vastberaden bent en jezelf innerlijk stil maakt. Zodat jouw frequentie kan worden afgestemd op de frequentie van de Angelic Host, op de frequentie van de Ascended Masters Octaaf, op de frequentie van de I AM Presence. De ernstige hoop wordt uitgesproken dat je jouw aandacht meer en meer innerlijk weet af te wenden van de uiterlijke omstandigheden, omdat je meer en meer innerlijk kan voelen dat dit slechts ‘geprecipiteerde’ energie (energie die is ‘neergeslagen’) is uit het verleden, die zich nu laat zien. HET HEEFT GEEN ZIN OM IETS TE PROBEREN TE VERANDEREN IN DE UITERLIJKE WERELD. Het heeft zin om de Presence, de AMO, de Engelen aan te roepen om de oorzaak van dat wat je waarneemt op te lossen en te kwalificeren met Volmaaktheid. Het heeft zin om dit vanuit VOL VERTROUWEN te doen. Hier tijd voor te maken, de GREAT GREAT SILENCE in te gaan, zodat jij de Poort kan zijn doorheen welke de Volmaakte Levensenergie kan stromen die vervolgens de oorzaak van de vervorming verheft in die Volmaaktheid. Dit is jouw Goddelijke taak. Dit is jouw Missie. Dit betekent het om het Goddelijk Plan te vervullen. En in het opnemen van die taak WEET dan tot in het diepste van jouw Wezen, tot in ELKE VEZEL van jouw lichaam dat er voor je gezorgd wordt. Voor nu en voor altijd.

In Liefde verblijven wij……

 

Eerst een Prayer

Het waakbewustzijn – dat deel in jou wat ‘waarneemt’ – IS de ‘Presence’. Het IS Aanwezigheid. Dit waakbewustzijn is 1 met de Presence. Vandaar dat – wanneer jij jouw waakbewustzijn ergens op richt, wanneer jij iets jouw aandacht geeft, wanneer jij iets ‘vindt’, wanneer jij iets voelt en daar jouw aandacht op richt – jij jouw Volmaakte Levensenergie daar naar toe brengt. Zo bekrachtig je altijd datgene waar je jouw aandacht op richt.

Realiseer je nu:
Waakbewustzijn = I AM

Realiseer je ook:
IEDEREEN = I AM

Weet nu:
Waar je het waakbewustzijn op richt, daar gaat de Volmaakte Levensenergie heen.
Richt je het waakbewustzijn op het denken? Dan stroomt de Levensenergie naar het denken en wordt alles wat je denkt bekrachtigd!
Als je denkt dat je je denken bént, dan wordt jouw Volmaakte Levensenergie gestuurd naar het ‘ik’ in je hoofd.
JE BENT nog steeds de I AM Presence, maar je voelt het niet meer.
Je bent niet meer ‘present’, je slaapt.
Je hebt je vastgezet in de gevangenis van de overtuigingen, programmeringen, koorden, verbintenissen van het valse zelf.

Bevrijd jouw waakbewustzijn uit die gevangenis!
En spreek de onderstaande woorden uit met een intens verlangen om vrij, vrij, vrij te zijn! Om je WARE ZELF te ZIJN.
Om te voelen hoe Krachtig, Allesomvattend, Liefdevol JE BENT. Om te weten dat je alles kan wat je maar wilt, er zijn letterlijk geen beperkingen!
Spreek de woorden uit met een gevoel van DIT IS ZO. Het kan niet anders. En WEET jezelf bevrijd!

123 – Behandeling voor bevrijding uit gevangenschap

Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor mijn Volmaakte bevrijding uit gevangenschap, of beter, nu.
Ik erken nu dat het Goddelijk Zelf de enige Aanwezigheid en enige Kracht is die aan het werk is in het universum. Deze Goddelijke Levensenergie is
Volmaakte Goddelijke vergeving. Ze is de alles liefhebbende, barmhartige, medelevende Volmaaktheid van Zijn. Ze is Goddelijke gerechtigheid en
vrijheid. Ze is de veilige haven van Goddelijke bescherming. De Aanwezigheid en Kracht van dit Goddelijk Zelf zijn aan het werk in mijn leven.
IK BEN de Goddelijke vergeving die dit Goddelijk Zelf is. IK BEN de Liefde, de zegening, het mededogen, de gerechtigheid en de vrijheid die het Goddelijk Zelf is. Ik woon in de veilige haven van bescherming van
dit Goddelijk Zelf. De wet van rechtvaardigheid van het Goddelijk Zelf werkt nu Volmaakt door mij heen naar alle mensen toe en door alle mensen heen naar mij toe. Daarom weet ik en claim ik, [volledige naam], nu mijn Volmaakte bevrijding uit gevangenschap, of beter, nu. Ik roep de Heilige Geest aan, de Geest van Waarheid en Heelheid, om alle gedachten, overtuigingen, voorwaarden, patronen en gewoonten die me
niet langer dienen, uit mijn mind te bevrijden. Ik laat nu alle gevoelens van schuld, schaamte, wroeging, schande, ontering, vernedering, zelfverwijt, zelfbestraffing, zelfbeschuldiging, verdachtmaking, gevangenschap en zelfveroordeling los en ze zijn verdwenen. Ze zijn verbrand tot as in het vuur van Goddelijke vergeving. Ik weet dat alles wat ik ogenschijnlijk kwaad of verkeerd heb gedaan, in dit leven of in een vorig leven, nu is schoongeveegd door de liefhebbende, genadige hand van het Goddelijk Zelf.

Ik weet nu dat het Goddelijk Zelf me in onvoorwaardelijke Liefde en mededogen vergeeft, zelfs voordat ik het vraag. Ik weet nu dat het Goddelijk Zelf gratie verleent voor alle ogenschijnlijke zonde en alle ogenschijnlijke schuld en schaamte verwijdert. Hoe verachtelijk en beschamend ik me ook heb gevoeld, ik weet nu dat het Goddelijk Zelf me onvoorwaardelijk liefheeft en vergeeft, nu. Het Goddelijk Zelf houdt me in zijn liefdevolle armen en veegt alle tranen weg. Ik verwelkom en accepteer nu nieuwe, mooie, creatieve, inspirerende overtuigingen, gedachten en gevoelens van vergeving, Genade, clementie, absolutie, vrijstelling, zelfvertrouwen, zelfacceptatie, zelfrespect, zelfverzekerdheid, waardigheid, eer, trots, vrijheid, gerechtigheid en dankbaarheid.

Ik weet nu dat IK gewassen BEN in de zuiverende wateren van Goddelijke Liefde. Ik baad in de liefdevolle oceaan van vergeving van het Goddelijk Zelf en IK BEN gezuiverd. Ik weet nu dat elk zaadje of neiging tot ogenschijnlijk wangedrag uit mijn gedachten is verwijderd en IK BEN herboren in de geest van de Liefde van mijn Goddelijk Zelf. IK BEN vrij van alle criminele activiteiten en ik wend mij nu tot mijn Goddelijk Zelf voor leiding. Ik loop nu het pad van gerechtigheid, en IK BEN vrij. Ik accepteer nu volledig in Bewustzijn dat IK vrij BEN van elke ogenschijnlijke vorm van gevangenschap, of beter, hier en nu. Ik dank het Goddelijk Zelf voor het tonen van mijn Volmaakte bevrijding uit gevangenschap, nu, gezegend, op Volmaakte Wijze.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Download hier de printversie van de prayer

Decrees

Eén decree doen en deze herhalen met een intens gevoel van ‘Dit is zo’ kan een hele situatie veranderen. De kracht van een decree is namelijk gelijk aan de Kracht van het Goddelijk Zelf in de mate waarin je dit accepteert. Via een decree focus je jouw aandacht (Volmaakte Levensenergie) op datgene wat je in jouw decree beveelt. En het gaat verder. Een decree roept energie aan. De energie van het Violette Vuur bijvoorbeeld. Dit verterende Vuur is GEEN VERBEELDING. Het is ECHT! Het is een energie die karma verteert en daardoor – doorheen levens – energie kan harmoniseren. Energie die de oorzaak is van verstoringen die je terug gespiegeld krijgt in het moment. Er zijn ook decrees die ‘The Sacred Fire’ aanroepen: Dit Goddelijke Vuur bestaat uit drie elementen, Love, Wisdom en Power. Deze 3 elementen in 1 brengen dus – wanneer je dit vuur aanroept – Liefde, Wijsheid en Kracht terug in de situatie of in jou. En dat is merkbaar omdat ofwel de situatie verandert of jouw perceptie ervan. DAT is het wonder! Door het doen van een simpele decree die je met intens veel Liefde en verlangen aanroept vanuit een gevoel dat het moet gebeuren, kan je een situatie volkomen veranderen. Misschien niet op de manier waarop het valse zelf het zou oplossen, maar op een Goddelijke manier die vaak onverwacht is. En wanneer dit gebeurt, wanneer de energie het oppakt en de situatie terugbrengt naar de Heelheid, dan VOEL je dit. Je WEET dat het het antwoord is op de vraag die je zelf hebt gesteld.

Gebruik de decrees die je hebt geleerd. Of koop een decree boek via deze link: http://www.saintgermainpress.com/books/decree-books/.
Er zijn 5 verschillende decree boeken met honderden verschillende decrees. Soms vragen deelnemers waarom er zoveel verschillende decrees zijn en het antwoord is dat er zoveel decrees zijn als er gedachten zijn. Elke decree is als een gedachte van God, die elke energie die door een gedachte van het valse zelf wordt voortgebracht, neutraliseert en de energie die het veroorzaakt heeft in harmonie brengt.

Mooie decrees voor deze tijd:

‘IK BEVEEL de Beschermende Liefde vanuit mijn eigen Levensstroom en vanuit de Fysieke Zon en de Grote Centrale Zon, om mijn Beschermende Zon Aanwezigheid te zijn, in en om mij heen. Die het Licht rondom mij onoverwinnelijk maakt; zo Stralend dat het alle schaduw oplost; en zo Stralend in mij, dat het uiterlijke zelf oplost in dat Licht!’

‘I DEMAND the Protecting Love from within my own Life Stream and from the Physical Sun and the Great Central Sun, become the Protecting Sun Presence about me, that always makes the Light invincible about me; so Blazing that the hordes of the shadows cannot gaze within; and so Blazing within me, so the human cannot live within that greater Light!’

Onderstaande decree is uit les 2 maar ook weer toepasselijk voor deze les. De decree is bedoeld om het valse zelf, het negatieve ego, tot zwijgen te brengen dat al dan niet bewust kan reageren op de informatie die je leest. En jouw perceptie van wat je leest onbewust negatief beïnvloedt. Doe de decree toegewijd met focus op jouw Hart. Door zo snel mogelijk te gaan wennen aan deze decrees, hun opbouw en hun taal – ook als we ze nog niet helemaal begrijpen – kunnen we ze des te sneller gaan inzetten in ons eigen ontwikkelingsproces en ook voor anderen.

‘Beminde IK BEN TEGENWOORDIGHEID, IK BEVEEL en IK BEN uw Liefde die naar voren komt en die de Stilte van het Violette Vuur naar de Aarde brengt om alle tweedracht op te lossen! Alle chaos MOET worden getransmuteerd en vervangen worden door de Liefde, de Stilte en de Vrede van de Violette Verterende Vlam, overal en voor altijd.
IK EIS de onoverwinnelijke Vlam van Eer van het Grote Kosmische Hart van God, het Grote Violette Hart van Vuur in de Grote, Grote Stilte, de Stilte van het Violette Vuur en de Liefde van beminde Charity uit de Stilte van de Violette Vlam, om naar voren te komen en om elke gedachte, elk gevoel, en elk gesproken woord dat geen expressie is van Volmaaktheid tot in de vernietiging ervan tot zwijgen te brengen’.

‘BELOVED MIGHTY I AM PRESENCE, I DEMAND AND ‘I AM’ Your Love come forth! and bring to Earth the Violet Flame Silence to still all *discord! All turmoil must be consumed; then replaced by the Love, the Silence, and the Peace of the Violet Consuming Flame, everywhere forever!

I DEMAND the Invincible Honor Flame of God’s Great Cosmic Heart, the Great Violet Flame Heart in the Great Great Silence, the Violet Flame Silence and Beloved Charity’s Love from the Violet Flame Silence, come forth now; and silence into annihilation every thought, feeling and spoken word which is not Perfection’.

Voel je hier een reactie op in de vorm van hoesten (keelchakra), een andere fysieke reactie of gedachten erover. REALISEER je dan de BRON. Het is het valse zelf dat je hoort praten, het zijn imprints die reageren. Deze reacties zijn JUIST de uitnodiging om deze decree veel en vaak te gebruiken.

Kennis

Op dit moment is de wereld als een uitgedroogde grond. Zoals uitgedroogde grond water nodig heeft, zo heeft de wereld de Liefde van het Goddelijk Zelf nodig om te herstellen van de chaos die momenteel de boventoon voert. Het hunkert naar deze energie. Het is wat er nu het hardst nodig is. Het heeft de hoogste prioriteit. En JIJ bent 1 van de mensen die dit kan geven. JIJ kan de deur openen, zodat er een tsunami van Goddelijke energie deze wereld in kan stromen en alle disharmonie kan wegspoelen waar de wereld op dit moment mee geïmpregneerd lijkt te zijn. Niet door jezelf te focussen op de disharmonie in de buitenwereld uiteraard. Want je weet inmidels dat bekrachtigt enkel. Maar door jezelf te focussen op de Vlam in je Hart. Liefde in jezelf op te roepen voor het Ware Zelf, voor God en alle aspecten van ons Hogere Bewustzijn. Onze ‘Kosmische familie’. En hen aan te roepen het Licht in jou te bekrachtigen waardoor het Licht dat IN ALLES verborgen zit, wakker wordt. En de disharmonie van zich afschudt. Zoals een hond het vuil uit zijn vacht schudt.

Wees zorgvuldig
Dit is overigens niet iets waar je mee te koop gaat lopen. Dit is niet iets wat je bespreekt met mensen die het niet kunnen horen of begrijpen. Er zijn levens genoeg geweest waar je belachelijk gemaakt bent en waar je hebt moeten boeten voor jouw openheid en jouw verlangen om de Poort te zijn voor de Hemel op Aarde. Dit is een innerlijk proces wat je enkel kunt delen met gelijkgestemden en een proces dat op dit moment meer prioriteit zou moeten krijgen dan eender welk ander ding.

Wat essentieel is om te snappen is dat er voldoende mensen zijn die in de uiterlijke wereld op praktische wijze hulp kunnen bieden aan mensen in nood (denk bijvoorbeeld aan vluchtelingenhulp) maar er zijn vooralsnog minder mensen die de werkelijke oorzaak van deze problematiek kunnen inzien. En hier werkelijke heling kunnen brengen. Door de Poort te zijn voor de Goddelijke Levensenergie, de Zuiverheid hiervan door je heen te laten stromen, waardoor het karma dat zich toont geheeld wordt. En dat enkel omdat je jezelf – vanuit Bewustzijn – innerlijk afwendt van de disharmonie, de waarnemer bent, jezelf her-innert wie JE werkelijk BENT en vanuit dat Bewustzijn jouw Goddelijk Zelf om hulp vraagt. Jouw Kosmische familie aanroept – Jouw Hoger Zelf, de AMO, de Grote Heerschaar van Engelen – en om hulp vraagt.

‘IK ERKEN de IK BEN als ENIGE Ware Kracht en Macht in mijn Leefwereld!
IK BEN de ENIGE Tegenwoordigheid die hier handelt!
IK BEN in mij, KOM tevoorschijn!
Neem hier de leiding en verteer dat wat zich hier toont, NU.
Breng de disharmonie weer terug naar de Liefde die erin verborgen zit!
BEVEEL Volmaaktheid en houdt de Heerschappij!’.

Dit is de enige manier om werkelijke verandering te bewerkstelligen op langer termijn. Dit is jouw taak als Lichtwerker. Ga er IN staan. JIJ bent de sleutel tot bevrijding en 1 van de brengers van de Waarheid. Maar je kan dit enkel doen wanneer je jezelf afwendt van de disharmonie in de buitenwereld en in jezelf. Je kan dit alleen doen wanneer je Present blijft. Jezelf bewust opent voor het Licht om zo de Poort te zijn voor het Hogere. Zo breng JIJ de Hemel op Aarde. Je bent hier niet alleen in en je hoeft het ook niet alleen te doen. Je hebt een groep van gelijkgestemden om je heen die je helpen op dit pad van verlichting en die samen met jou bereid zijn om deze waarheid te dragen en uit te dragen. Dit vraagt om werkelijke erkenning van wie JE BENT.

Weet dat jouw bevelen niet kunnen falen. OOK als je niet direct resultaat ziet zoals je dat kunt ervaren wanneer je praktische hulp biedt. Maar het effect van het doen van decrees of prayers is onvermijdelijk.
Want je zaait er nieuwe zaadjes mee in de grond van Mind en wanneer jij jouw Licht bekrachtigt en bekrachtigt en bekrachtigt en dit Licht straalt op deze zaadjes die bewaterd worden door jouw Liefde, dan MOET de omgeving dit gaan laten zien. En kunnen de bloemen die jij plant niet anders dan zichzelf tot volle wasdom ontwikkelen.

Jouw innerlijke Licht was voldoende groot om de Waarheid van ZIJN te herkennen, is de boodschap. Je bent 1 van de mensen die gehoor heeft gegeven aan de oproep van het Hogere Zelf om zichzelf terug aan te sluiten bij de Orde van Lichtwerkers die hun dagelijkse taak opnemen om de Lower Mind te bevrijden van de schimmel van het valse zelf. Laat je hier nooit meer vanaf brengen.

Herinner je keer op keer dat disharmonie GEEN DEEL is van wie JE BENT. Elke vorm van disharmonie is een expressie van een vervorming van de Volmaakte Levensenergie en een onbewuste acceptatie van de onvolmaaktheid. Het laat je enkel zien waar je jezelf hebt afgewend van je WARE ZELF en het geeft je een kans om vergeving aan te roepen en jezelf te her-EEN-igen met de Waarheid.

Zodra jij de ‘Volmaaktheid’ kan zien in iets of iemand, MOET de energie van datgene of diegene je dat terug spiegelen. En zo herstelt de Volmaaktheid zichzelf.
Waar je dit niet kan, waar je de onvolmaaktheid in de ander slechts kan waarnemen, word je geconfronteerd met je eigen identificatie met het valse ik. Want slechts dit deel is in staat om onvolmaaktheid te zien in iets anders of in iemand anders. En dan heb je dus je innerlijk werk te doen. Gebruik alle tools die je hebt om je waakbewustzijn te bevrijden van de identificatie met het ‘ik’ in je hoofd. Je BENT dit niet. Je bent het nooit geweest en je zal het nooit zijn. Het is werkelijk het ENIGE dat chaos, pijn en lijden veroorzaakt. Het laat je van alles denken wat niet waar is en als je de illusie van wat het creëert blijft aannemen, blijf je als in de gevangenis van het valse zelf zitten.

BEVRIJD JEZELF!
Kies waar jij de poort voor wilt zijn en weet dat je deze keuze elk moment weer kan maken.

JIJ BENT een Goddelijk Wezen van Liefde en Licht.
DIT is de WAARHEID.
JIJ BENT verbonden met de energie die het Universum gecreëerd heeft.
JIJ KENT geen beperkingen alleen de beperking die jij jezelf oplegt.
DIT IS DE WAARHEID.
De WAARHEID is dat wat jij accepteert in je gevoel dat ‘waar’ is.

Waar kies JIJ voor?

Behandeling voor het helen van een relatie (met het Goddelijk Zelf)

Er wordt wel eens gezegd dat de mens zichzelf in een donkere kamer heeft geplaatst waar hij vervolgens de rest van zijn leven blijft, zonder zich te beseffen dat hij zich bevindt in een kasteel vol met prachtige lichte ruimtes die gevuld zijn met schatten. Dit beeld geeft precies weer hoe het zit tussen ‘jou’ en je ‘Hogere Zelf’.

Hoog tijd om de relatie met het Hogere Zelf te herstellen. Hoog tijd om écht te begrijpen waar je nou precies mee te maken hebt. Zodat je jouw waakbewustzijn weer kunt richten waar het hoort. Zodat je kan stoppen met gedachten en emoties aannemen waarmee jouw Volmaakte Levensenergie zich omhult. Zodat de disharmonie in je Leven eindigt. En dat doet deze prayer: ‘De behandeling voor het helen van de relatie met het Goddelijk Zelf‘: alle ideeën erover oplossen die de Waarheid van wie JE BENT vertroebelen. Zodat je weer helder wordt. Weer gaat voelen wie JE werkelijk BENT. Weer vanuit je ZIJN kan leven. Zodat je kan ervaren dat jij echt de Schepper bent van je eigen werkelijkheid. Zodat je je Grootsheid kan demonstreren. Zodat je de Liefde kan laten stromen. Zodat je jouw Ware Kracht kan inzetten voor het Goede, het Schone en het Ware. Zodat je de Poort wordt voor de Hemel op Aarde.

Dat is het Goddelijke plan!

 

Prayer 39 – Behandeling voor het helen van een relatie (met het Goddelijk Zelf)

De originele tekst van Prayer 39 is aangepast van ‘helen van een relatie’ naar ‘het helen van een relatie met het Goddelijk Zelf’ (Dit kan je zelf ook doen wanneer je een prayer krijgt en je voelt dat deze een beetje aangepast dient te worden. Volg je gevoel). Verder blijft de prayer exact hetzelfde in de opbouw.

Dit is een behandeling voor mezelf (zeg je volledige naam) voor de Volmaakte heling van mijn relatie met het Goddelijk Zelf, of beter nu. Ik erken dat het Goddelijk Zelf onvoorwaardelijke Liefde is. Deze Goddelijke Energie is de alles liefhebbende, alles vergevende, helende Aanwezigheid en helende Kracht die in ons en om ons heen is. Zij is Volmaakte vergeving en Goddelijke vastberadenheid. Zij is de opstanding en het leven, de alles liefhebbende, barmhartige en allesomvattende. Zij is Eenheid en Harmonie. Dit Goddelijk Zelf is de Volmaakte relatieadviseur.

Het Goddelijk Zelf is de enige Kracht in mijn leven die nu aan het werk is. Deze liefdevolle. alles vergevende Goddelijke Energie herstelt mij tot Eenheid en Harmonie. De Goddelijke Barmhartigheid en onvoorwaardelijke Liefde van het Goddelijk Zelf vullen en omgeven mij met vrede. IK BEN nu de Volmaakte, helende Aanwezigheid en helende Kracht. Ik ben geheeld en herrezen door de Volmaakte vergeving en Goddelijke vastberadenheid van mijn Goddelijk Zelf. IK BEN nu één met de Wijsheid van mijn Goddelijk Zelf.

Daarom claim ik nu voor mezelf (zeg je volledige naam) de Volmaakte heling van mijn relatie met het Goddelijk Zelf, of beter, nu. Ik sta deze Volmaakte heling in mijn bewustzijn toe, nu. Ik laat nu alle beperkende ideeën los die deze bewering in de weg staan, of ze nu bekend of onbekend, bewust of onbewust, wetend of niet wetend zijn. Mijn gedachten zijn nu één met, hetzelfde als en in overeenstemming met Volmaaktheid. Volmaakte Liefde lost alle angst en woede in onze relatie op. Liefde verenigt ons nu in Volmaakte Harmonie.

Ik vergeef mezelf nu en ik stuur Liefde naar mezelf. Ik weet dat ik gedaan heb wat ik kon. Ik weet dat ik het beste heb gedaan in elke situatie. En daarom is er geen schuld, of verwijt. Ik roep nu de kracht van God op om alle psychische koorden tussen mijzelf en alles wat mij ervan heeft weerhouden om van mezelf te houden, nu te verbreken. Al deze psychische koorden zijn nu liefdevol doorgeknipt, doorgesneden, opgetild, geliefd, geheeld, genezen, ontbonden, vrijgelaten en losgelaten door de kracht en de Aanwezigheid van het Almachtige Goddelijk Zelf.

Ik weet nu dat het onmogelijk is voor mij om mijn Volmaaktheid te schenden. IK BEN nu Volmaakt. IK BEN altijd Volmaakt geweest en ik zal dat altijd blijven. Dat kan niemand veranderen. Ik stort mijn hart uit in onvoorwaardelijke Liefde naar het Zelf. Ik weet, zie, voel en accepteer dat het Goddelijk Zelf in mij, mij vergeeft. Ik visualiseer nu een prachtige bol van gouden Goddelijk Licht. Mijn innerlijke schoonheid en uitstraling vullen mijn Wezen nu met Volmaakte vergeving.

Ik accepteer nu volledig, in Bewustzijn de Volmaakte heling van mijn relatie met het Zelf, of beter, nu. Ik dank mijn Goddelijk Zelf, dat deze heling in mijn leven is gemanifesteerd, nu. Ik maak nu aanspraak op deze heling en op de natuurlijke wetten van de Schepping, waardoor de Kracht en de Aanwezigheid van mijn Goddelijk Zelf worden getoond. Dat is de aard van de natuurwet. Dank U, I AM, en ZO IS HET.

 

Download hier de printversie van de prayer