harmony happiness healing

Jaartraining –
IK BEN de Volmaaktheid van mijn Leefwereld

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

De Kracht die erin jou huist, is er altijd. De Kracht die jouw hart doet kloppen, ondersteunt je altijd. Het is de Levenskracht in je. Onverstoorbaar. En het enige dat je hoeft te doen, is de kracht van jouw aandacht vastberaden en oprecht te houden op jouw verlangen om vrij te zijn. Vrij te zijn van chaos, pijn en lijden. Door te erkennen dat dit geen deel is van wie JE werkelijk BENT. Door steeds opnieuw jezelf te richten naar het Licht in jou. Door je te richten op jouw Hart in plaats van op de buitenwereld, op de fysieke verstoringen, op de emotie of de gedachte. Door deze te zien als ‘healing signals’.

Het zijn richtingaanwijzers die je tonen waar je jouw eigen Volmaakte Levensenergie hebt omgebogen door vervormingen in je denken en voelen. Om die reden ben je in de situatie waarin je bent. Alles is energie. Energie volgt aandacht en hetzelfde trekt elkaar aan. Dit zijn Spirituele Wetten. En als je je werkelijk wilt bevrijden uit de disharmonie is het noodzakelijk om dit te begrijpen. Dat je echt voelend begrijpt dat de omgeving een EFFECT is en geen oorzaak. Het is een verdichting van frequenties die je in het verleden hebt uitgestuurd. Het helpt je niet om erop in te gaan. Want daarmee erken je het. Daarmee bevestig je het. Daarmee bekrachtig je het. Omdat je het weer opnieuw jouw aandacht schenkt. Aandacht schenken aan iets betekent: ‘Ik erken jou. Je mag er zijn’. Dus -tenzij jij het oké vindt dat deze wereld blijft ondergedompeld in chaos, pijn en lijden – kan je je afwenden van de buitenwereld. Niet letterlijk natuurlijk. Maar innerlijk. Op het niveau van je gevoel. Door in je gevoel te erkennen dat JIJ de Volmaaktheid BENT.  En dat – dat wat je waarneemt – geen expressie van je Ware Zelf maar een vervorming die je zelf gecreëerd hebt door dingen die je over jezelf of de wereld hebt aangenomen vanuit het denken. Door te erkennen wat je WEL bent, bekrachtig je de energie van de I AM Presence, je Ware Zuivere Zelf. Wanneer je zegt ‘Dát BEN IK’ en je blijft ‘nee’ zeggen tegen elke vervorming die op je Pad komt (hoe uitdagend ook) bekrachtig je het Licht in je. Dit is een frequentie. En die frequentie is een KRACHT. Waar een emotie slechts een reactie is die in zichzelf geen kracht heeft (alleen de Kracht die JIJ eraan geeft), is de energie van jouw Ware Zelf wel degelijk een Kracht. Het is de Kracht achter alles. En wanneer je deze weer bewust leert richten, harmoniseer je de energie die jij eeuwenlang vervormd hebt uitgestuurd (wetend of niet-wetend, bewust of onbewust). 

Bron
Alle disharmonie kent maar één bron. Alle harmonie kent ook maar één Bron.
De disharmonie wordt ‘menselijke creatie’ genoemd en komt voort uit onze eigen vereenzelviging met het valse ik.
Alle Harmonie is Goddelijke creatie. Een creatie van ons Ware Zelf dat niet anders in staat is dan Harmonie te creëren.
Wanneer je jezelf vereenzelvigt met de Liefde, de Waarheid, de Vergeving, de Heelheid, de Overvloed, de Harmonie, de Schoonheid, de Eenheid van het Ware Zelf, wordt DIT jouw werkelijkheid. Wanneer je dus steeds zegt: ‘Liefde in mij, kom maar. Vergeving in mij, kom maar. Hier BEN IK’, open je de poort voor de energie die je oproept. En kan dat door je denken, voelen en handelen heenstromen. Dan word je een constructieve bijdrage in plaats van dat je steeds het platform geeft aan het valse zelf. Dat geen andere agenda kent dan chaos, pijn en lijden creëren. Laten we ons dan ook heel bewust richten op die frequenties en enkel op die frequenties.

Dat betekent: Houd je te allen tijde – in elke situatie dus – INNERLIJK – gericht op de Presence door jezelf in je Hart te focussen en jezelf helemaal rustig te leren houden.
Helpt het je om even geen nieuws te kijken? Dan kijk je dat niet.
Helpt het om even niet te kletsen met iemand ergens over. Doe het niet.
Helpt het je om lekker veel prayers te doen? Doe ze.
Creëer de voorwaarden die jou helpen om jouw aandacht te focussen en het denken/emoties te beheersen.

Dit is extreem belangrijk als je jouw Goddelijk Zelf wilt belichamen. Emoties vervormen namelijk de frequentie waardoor je het Goddelijk Zelf niet kan belichamen. Ze stoten de energie van de Presence af. Gevoelens van Liefde, blijheid, vrolijkheid, eenheid, schoonheid roepen de energie van de Presence op. Zo word je een magneet voor al het mooie en het goede in het leven.

Laten we elkaar bekrachtigen in de Waarheid. Let’s make a difference!

 

I AM the Creator, the Decreer and the Doer in my world
IK BEN de Volmaaktheid van mijn Wereld

Alles is energie. Alles maar dan ook alles wat wij waarnemen, bestaat uit energie. Ook al lijken we met onze ogen vaste vormen waar te nemen. En alles wat we waarnemen, staat in contact met onszelf ook al lijkt er tussen ons en datgene wat we waarnemen ruimte te zitten. In werkelijkheid zijn zowel de vaste vormen als de ruimte ertussen uitdrukkingen van dezelfde energie in een andere vorm waar wij op onze beurt weer mee verbonden zijn. Dit heb je – als het goed is – zelf mogen ervaren in het afgelopen jaar. Je hebt ongetwijfeld jouw eigen ervaringen gehad waarin je kon merken dat er door het doen van de prayers, decrees of meditaties iets verschoof in jouw wereld. Dat een situatie veranderde of dat iemand ineens anders dan normaal reageerde terwijl jij bijvoorbeeld ‘I AM, help me’ aan het denken was. Of hoe jij dan ook hebt mogen ervaren dat alles met alles verbonden is en dat jij bewuste, positieve invloed kan uitoefenen.

In dit eerste jaar heb je jouw bewustzijn op The Law of Life vergroot. En heb je als het goed is meer bewustzijn gekregen op de werking van jouw levensenergie en hoe je jouw bewustzijn weer kan vereenzelvigen met de Presence die JE BENT. Je hebt hopelijk meer en meer het verband gezien tussen jouw -al dan niet bewuste- overtuigingen en focus en het effect op jouw omgeving.

Wat is The Law of Life ook alweer?
The Law of Life is een spirituele wet die stelt dat energie aandacht volgt. Onze Volmaakte Levensenergie wordt gestuurd door jouw waakbewustzijn. Jouw waakbewustzijn richt jouw energie. Datgene wat jij aandacht geeft, of dat nou bewust is of niet, groeit. Geef aandacht aan de dingen die je NIET wilt, en het zal zich aan je blijven laten zien. De omgeving die je waarneemt is een effect van hoe jij jouw energie hebt gestuurd. Zolang als je denkt dat de omgeving de OORZAAK is van jouw gedachten en gevoelens sla je de plank nog steeds volledig mis. De omgeving is de laag waarop de energie zich in verdichte vorm ‘neerslaat’ (precipiteren) maar voordat het dit doet, heeft het zich in de mentale en emotionele laag van ons wezen al genesteld. Voordat het zich in de vorm laat zien, is er dus al van alles aan voorafgegaan.

De vier gezichten van GOD
God, die jij niet bént maar waar je wel een druppel en dus een expressie van bent, kent 4 ‘gezichten’.

Het Spirituele SPIRIT de oorsprong van de energie
Het Mentale MIND de plek waar alle overtuigingen, mentale wetten, afspraken etc. opgeslagen worden
Het Emotionele MIND de plek waar alle emoties worden opgeslagen
Het Fysieke BODY de plek waar alles wat in de lagen erboven zich heeft verzameld een fysieke vorm heeft

Op elk van deze lagen drukt de Goddelijke energie zich uit en wanneer deze onvervormd zou stromen, zou elke laag hier een volmaakte expressie van zijn. Echter: vanaf het niveau van het Mentale Veld hebben wij ons vereenzelvigd met het valse zelf, het negatieve ego. De ‘ik’ die we daar denken te zijn, wordt gevormd door ‘concepten’. Ideëen over wat die ‘ik’ zou moeten zijn en over hoe de wereld in elkaar zit (en het Goddelijke). Dit vervormt onze Volmaakte Levensenergie  naar de trilling die het nodig heeft om zelf te blijven bestaan. Dit valse zelf – een creatie van onszelf die enkel op het niveau van MIND bestaat – is in wezen niet ‘echt’ in de zin dat het geen expressie is van onze Volmaakte Levensenergie maar een vervorming ervan. Het lijkt alleen maar zo ‘echt’ omdat we onszelf er mee geïdentificeerd hebben en dat door vele levens heen. We hebben ons afgewend van wie we in wezen ZIJN en zijn ons gaan vereenzelvigen met een kleine, beperkte versie van ons Ware Zelf dat verantwoordelijk is voor ALLE pijn en lijden in deze wereld. EN – en dat is heel belangrijk om te beseffen – er GEEN ENKEL BELANG bij heeft om het op te lossen want daarmee zou het zichzelf oplossen. Dit voel je als de angst voor de dood. Allerlei strategieën houden jouw aandacht gefixeerd op de ‘ikjes’ waarmee je je vereenzelvigd hebt. Want jouw aandacht is energie. Deze strategieën kan je soms zelf zien maar vaak ook niet omdat ze ‘gewoon’ zijn voor je. Je ziet ze niet als strategie van het valse zelf. Anderen kunnen deze strategieën wel waarnemen. Daarom is het – wanneer je ervoor kiest om jezelf te bevrijden van de identificatie met het valse zelf – belangrijk om je te omringen met mensen die je hierover feedback kunnen geven. Die je het kunnen teruggeven wanneer er waargenomen kan worden dat er een strategie actief is die voor jou niet zichtbaar is omdat je er zo mee vereenzelvigd bent. Tip: Maak een groepje met mensen om je heen waarmee je dit afspreekt voor zover je dit nog niet hebt.

Hoe ga je om met dingen die gebeuren in de wereld wanneer je dit vanuit bewustzijn op de IK BEN wilt doen?

Wil je bijdragen aan een betere wereld?

 • Deel GEEN filmpjes die te maken hebben met disharmonie.
  Praat er niet over met anderen tenzij je er met iemand over kan praten die er vanuit de IK BEN met je over kan spreken, dus zonder lading en oordelen.
 • Praat er niet langer over dan nodig is om het te kunnen begrijpen.
 • Moét je er om wat voor reden dan ook wel over praten? Wees dan waakzaam en alert naar datgene wat je bijdraagt met jouw gesproken woord. Hoe kan je vanuit de wijsheid die je al hebt reageren?
 • Vind je er iets van? Kwalificeer dan je reactie met de Absolute Volmaaktheid. Verteer jouw oordelen en de pijn.
 • Kwalificeer wat je waarneemt met de Absolute Volmaaktheid.
 • Beveel de IK BEN om de menselijke Tegenstrijdigheden in het menselijk collectieve Bewustzijn te verteren, oorzaak en gevolg, voor nu en altijd.
 • Focus je tijdens het gesprek op het Hart en denk ‘IK BEN de volmaaktheid in deze situatie’.
 • Onttrek achteraf alle macht en kracht aan dat wat er uitgesproken is of aan dat wat je waarneemt aan disharmonie.
 • Sta jezelf toe om zoveel mogelijk Liefde in jezelf op te roepen. Vind manieren die daaraan bijdragen.
 • Beroep je elke dag op de Wet van Vergeving voor alle disharmonie die jij in het leven hebt geroepen, bewust of onbewust, wetend of niet wetend, in je denken, voelen en handelen.
 • ‘Zie’ geen persoonlijkheden. Zie enkel het Goddelijk Zelf in de ander. Wanneer het denken een mening heeft, zeg: ‘Wacht even, jij hebt hier geen mening over. Enkel God handelt hier’.
 • Neem 100% verantwoordelijkheid voor alles wat je waarneemt. Denk altijd ‘ik’. Dat brengt jouw Ware Kracht terug. Vervolgens kan je datgene wat je waarneemt aan disharmonie vragen te verteren, wanneer je er je innerlijk vanaf wendt en je richt tot de Presence.

De ‘uiterlijke’ wereld is een expressie van onze innerlijke gedachtewereld. Het is geen OORZAAK van hoe we ons voelen maar een EFFECT van datgene wat wij al dan niet bewust voelen als zijnde waar. Wat wij waarnemen in de uiterlijke wereld is een expressie van wat wij geloven, individueel EN collectief. Je kunt bijdragen aan de collectieve expressie door VOLMAAKTHEID te BEVELEN terwijl je WEET dat de IK BEN elk bevel dat je geeft moét opvolgen TENZIJ jij zelf twijfelt. Dan kan de IK BEN niet anders dan jouw twijfel volgen. WEET dat de IK BEN altijd actief is! Ook als je stopt met decree’s zeggen. Ook als je niet op de IK BEN mediteert. Ook als je het onzin vindt.

De IK BEN is de Aanwezigheid die in ieder mens is en die zichzelf via de Levensenergie in alles en iedereen uitdrukt. Die Levensenergie stroomt altijd! En deze volgt ALTIJD jouw focus en geeft je daar ‘meer’ van door middel van The Law of Attraction. Als jij jouw gedachten niet BEWUST kwalificeert met Volmaaktheid en jouw focus zet op wereldlijke zaken en meegaat in wat er om ons heen wordt gecreëerd, verwacht dan geen ander resultaat dan wat er al is. Het wordt alleen maar MEER. Houd daarom jouw aandacht gefixeerd op de I AM Presence. WEET dat deze ALLEEN maar VOLMAAKTHEID kan creëren wanneer de energie ervan niet vervormd wordt door jouw meningen, overtuigingen en geloofsstructuren. Vraag jouw I AM Presence zichzelf in de volmaakte actie uit te drukken. Wend je altijd tot jouw I AM, wend jouw aandacht af van de omgeving en je richt je innerlijk tot het Goddelijk Zelf in jou om de leiding te nemen. Zo reageer je adequaat op datgene wat zich in jouw leefwereld laat zien.

Bedenk ook dit:
Jezelf wenden tot de I AM Presence hoeft je geen tijd te kosten. JE BENT het namelijk al. Je hebt die Presence alleen gefocust op het denken in plaats van op het waarnemen van het waarnemen. Dus gebruik iets wat je sowieso altijd toch al doet! Jouw denken! Jouw gedachten zijn ALTIJD actief. Vanuit bewustzijn heb je een keuze:
OF je ‘luistert’ (en je laat je hypnotiseren) door de geautomatiseerde, geconditioneerde gedachten die je hebt en die jou een ‘waarheid’ voorspiegelen over jou, jouw omgeving en de wereld (het negatieve ego oftewel het ‘valse ik’ met al zijn stemmen) OF je focust jouw aandacht op de I AM Presence en je herhaalt – in stilte- gedurende de dag – zoveel mogelijk – een decree die jou aanspreekt.
Het is niet mogelijk om de Presence niet te zijn, het is niet mogelijk dat the Law of Attraction, the Law of Life of andere spirituele wetten niet werken. De I AM Presence is tenslotte de creërende Kracht in jouw leven. Kun je werkelijk voelen wat dit betekent? Dat dit betekent dat er een ENORME Kracht in jou huist? Dat jij dus een verschil kunt maken op deze planeet door deze laag in jouw bewustzijn te koesteren en aandacht te geven. SNAP je wat dit impliceert? En welke Kracht ons dit geeft om wel degelijk ‘iets’ te kunnen doen aan wat zich nu in jouw directe omgeving of op het wereldtoneel afspeelt?

Mediteer erop.
Vraag jouw Presence jou het inzicht te geven dat nodig is om deze informatie werkelijk te laten landen in jouw bewustzijn.

Als jij dit kunt lezen en kunt begrijpen wat hier staat, dan heb je een verantwoordelijkheid om ernaar te handelen. Ik spreek je aan op die verantwoordelijkheid omdat het tijd wordt dat we handelen. Enkel door deze verantwoordelijkheid op te nemen en de I AM te bevelen om onze leefwereld te harmoniseren, kunnen we een wezenlijk verschil maken op deze planeet.

Let’s make this difference!

In woelige tijden kan je je soms misschien een beetje machteloos of nietig voelen. Of gedachten krijgen die je vertellen dat het niet uitmaakt wat je doet. Niets is minder waar. Je hoeft niet toeschouwer te zijn, JIJ maakt als iemand die zich bewust is van zijn of haar Machtige IK BEN Tegenwoordigheid wel degelijk verschil. Wanneer jij disharmonie waarneemt en daar een reactie op krijgt, clear dan allereerst jouw eigen reactie door jezelf weer tot rust te ademen en jezelf in de harmonie te brengen van WIE JE BENT. En dán kan je een verschil maken door de IK BEN op te roepen in alles en iedereen en de leiding te nemen over de situatie. Of maak bijvoorbeeld regelmatig tijd vrij voor het doen van de prayer voor wereldvrede. Waarom niet?

 

Prayer 243 – De Hemel op aarde

Prayer 243 – Behandeling voor de Hemel op aarde

Dit is een behandeling om de hemel op aarde op deze planeet te vestigen, of beter, nu. Ik weet en erken nu dat er maar één Leven, één Mind, één Kracht en één gelukzaligheid in het universum is het Goddelijk Zelf. Er is slechts één Goddelijke Aanwezigheid aan het werk in de kosmos die goed, Volmaakt, heel en compleet is. Er bestaat geen plek waar dit Goddelijk Zelf niet is, want deze Goddelijke Energie is overal aanwezig. God is het Leven dat alles heelt, de Wijsheid die alles leidt en de Liefde die alles troost. God is de hemel. God is het paradijs. God is Volmaaktheid overal, nu. God is Volmaaktheid hier, nu.

Ik open nu mijn hart voor deze heilige Goddelijke Aanwezigheid en ik vertrouw op de eeuwigdurende Liefde van God. IK BEN één met het Leven, de Mind, de Kracht en de gelukzaligheid van dit Goddelijk Zelf. Er is maar één Goddelijke Aanwezigheid aan het werk in mijn leven die goed, Volmaakt, compleet en heel is. God is overal en daarom is God hier in mij. Het Goddelijk Zelf is in het centrum van mijn wezen. Het Goddelijk Zelf heelt mij, Goddelijke Wijsheid leidt mij en Goddelijke Liefde troost mij. Want IK BEN verenigd, samengevoegd en één met de liefdevolle Goddelijke Aanwezigheid, hier en nu. IK BEN de hemel en het paradijs dat God is. IK BEN Volmaaktheid overal, nu. IK BEN Volmaaktheid hier, nu.

Daarom ken ik nu en claim ik nu, voor en met deze hele planeet, de Volmaakte vestiging van de hemel op aarde, of beter, nu. Ik weet nu dat deze planeet gevuld is met Goddelijk Licht. Elke centimeter en elk atoom van de planeet is volledig ondergedompeld in Goddelijke Liefde, Goddelijk Lichtpage255image2761037760 en Goddelijke Volmaaktheid. Ik roep Saint Germain op om zijn Violette Verterende Vlam tevoorschijn te laten komen, die in en om deze planeet draait, kolkt, vlamt en zwaait, en daarmee deze hele wereld aanraakt, eromheen wervelt, haar transmuteert, transformeert, zuivert en reinigt, en de planeet daarmee verandert in een planeet van Goddelijk Licht en Hoger Bewustzijn. Deze hele planeet verheft zich nu naar een hoger octaaf de vibratie van Goddelijk Bewustzijn.

Alle beperkende gedachtepatronen op de hele wereld die de hemel op aarde hebben geblokkeerd of voorkomen, zijn nu los en vrijgelaten. Ik roep nu de Heilige Geest op om alle gedachtevormen, emoties, gevoelens, gewoonten en omstandigheden die de mensheid niet dienen te vernietigen, te helen, los te laten en te laten gaan. Alle gedachten van beperking, dualiteit, onwetendheid, negativiteit, pessimisme, conflict, superioriteit, inferioriteit, lijden, ziekte, dood, misdaad, oorlog en alle andere destructieve overtuigingen, bekend of onbekend, bewust of onbewust, zijn nu liefdevol opgetild, gezegend, geheeld, bevrijd en losgelaten in het Licht van Goddelijke Liefde. De hele astrale wolk van negatieve gedachtevormen die de aarde omcirkelt, is nu liefdevol geheeld en vergeven, opgetild in Liefde, verenigd met de Waarheid van Zijn, opgelost, los en vrijgelaten. Ik verbreek nu alle psychische koorden, bindende karmische banden en negatieve overtuigingen die de aarde hebben verbonden met de astrale wolk met zijn schadelijke gewoonten en patronen. Deze koorden zijn nu doorgeknipt: knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip (herhalen totdat het goed voelt), geliefd, geheeld, opgetild, los en vrijgelaten.

Ik weet nu dat ik, voor en met de hele wereld, krachtige, positieve, nieuwe, optimistische gedachtevormen, emoties en gevoelens verwelkom en ontvang. De aarde is nu gevuld met schoonheid, Waarheid, onbegrensdheid, Eenheid, Heelheid, Wijsheid, Verlichting, positiviteit, optimisme, overeenstemming, harmonie, gelijkheid, vrijheid, ultieme gezondheid, welzijn, levenskracht, persoonlijke verantwoordelijkheid, vertrouwen, en sereniteit.

Deze aarde is een paradijs, gevuld met vrede, Liefde en geluk. Alle leven de wezens leven nu in harmonie met de natuur en met elkaar. Het natuurlijke evenwicht van Moeder Aarde is nu in Volmaakte balans. De hele planeet is een hemels heiligdom van Goddelijke zegeningen en Volmaakte Genade. Alle wezens op deze planeet zijn nu afgestemd op de wil van het Goddelijk Zelf en drukken hun ware talenten, doel en missie uit met grote passie en vastberadenheid. Daarom maakt de planeet een snelle vooruitgang in de richting van Hoger Goed, Hoger Licht, Hoger Bewustzijn en spirituele ontwikkeling.

Ik accepteer nu volledig, in Bewustzijn, de Volmaakte vestiging van de Hemel op Aarde, of beter, nu. IK BEN dankbaar voor deze Volmaakte transformatie van de planeet, nu, gezegend, op de Volmaakte manier. Ik laat deze behandeling nu volledig en totaal los in de spirituele Wet van Volmaaktheid overal nu, die deze claim manifesteert en demonstreert, gezegend en op Volmaakte wijze.

Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Decree(s) ter ondersteuning bij deze les:

Vandaag een boodschap als reactie op de onrust die we terug kunnen zien in het wereldnieuws en de andere uitdagingen waar we als mensheid tegenover staan. Wanneer wij denken dat wij hier geen antwoord op kunnen geven, dan vergeten we wie we ECHT zijn en de mogelijkheden die ERKENNING van de I AM Presence en het VOELEN hiervan met zich meebrengt.

Onthoud ALTIJD: De Volmaakte Levensenergie van de I AM Presence volgt onze FOCUS.

Door onze FOCUS ergens naar toe te brengen, zeggen we: ‘Dit mag bestaan in onze leefwereld’. Onze aandacht is gelijk aan onze toestemming. Dus wanneer je leest over klimaatverandering, terrorisme, ziekten, over oorlogen, over onrecht etc. of er iets over ziet (zonder dat je ‘present’ bent) en je er vervolgens ‘iets van vindt’ (in de vorm van een gedachte of een gevoel), dan ‘beveel’ je dit dus in de werkelijkheid! Je brengt er jouw Levensenergie naartoe. Dit geldt op macroniveau EN op microniveau. Het is exact de reden waarom de ellende blijft bestaan. Doordat we er aandacht aan geven vanuit de persoonlijkheid in plaats van de I AM te BEVELEN de disharmonie te verteren en ons de juiste ondersteunende actie te laten doen.

Als het goed is, begrijp je inmiddels the Law of Attraction.
En hoe deze zich verhoudt tot jouw I AM.
Als het goed is, begrijp je dan ook dat deze energieën ALTIJD werken. Ook wanneer je je er niet bewust mee bezig houdt. OOK wanneer je het niet ‘gelooft’. OOK als je er even geen zin meer in hebt. En OOK als je denkt: ‘ja, je kunt niet alleen maar bezig zijn met de IK BEN’.

Wij bewegen ons in een Veld van Energie die onderhevig is aan ‘wetten’.
Gebrek aan bewustzijn van deze Wetten heeft de werkelijkheid gecreëerd die we kunnen waarnemen in onze alledaagse realiteit. Besef je goed: Deze realiteit is een expressie van ons beliefsystem! En in die zin zijn we niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen individuele creatie maar ook voor de collectieve expressie. De uiterlijke wereld drukt uit wat zich innerlijk in ons afspeelt! Dat is nogal complex om te bevatten misschien. En gelukkig hoeven we het hoe en waarom ook niet precies te begrijpen. WIJ hoeven ons enkel te richten op de energie van de IK BEN. Door onze MIND (onze gedachten) erop te richten, te ERKENNEN dat wij die Machtige Kracht ZIJN en door te leren deze te VOELEN als werkelijke aanwezigheid IN ONS LICHAAM! Wanneer deze Kracht door ons heen stroomt, wordt het ineens zeer gemakkelijk om te begrijpen dat wij enkel deze kracht hoeven te richten op welke disharmonie dan ook! Die Kracht stroomt dan vervolgens door ons heen en zal deze disharmonie verteren en harmonie creëren. En ja, het zou kunnen dat iets instant ‘geneest’. Maar wanneer we praten over grote gezamenlijke manifestaties van energie (zoals oorlogen, terrorisme of wat dan ook) dan kun je begrijpen dat dit langere tijd nodig heeft om zich om te zetten.

Ja, maar ik lees en kijk geen nieuws!
Wanneer je eenmaal snapt dat elk bevel moet worden opgevolgd en je kan neutraal en gecentreerd blijven in datgene wat je waarneemt, kan je bijdragen aan het harmoniseren van de energie die jij waarneemt in jouw omgeving. Op microniveau in jouw eigen leven, in wat je waarneemt bij jouw dierbaren of buren EN op macroniveau, in datgene wat zich afspeelt op het wereldtoneel. Wat net zo goed een EFFECT is als al het andere en daarom te harmoniseren in de Hogere Lagen van Bewustzijn. Dus als je een headline ziet, een nieuwsitem leest of op een andere manier geconfronteerd wordt met dat wat zich vorm heeft gegeven, pak dan jouw verantwoordelijkheid op en zie ook dit voor wat het is; een kans om de energie die dit veroorzaakt heeft te harmoniseren.
ZEG, VOEL en WEET: “IK BEN de Volmaaktheid in deze situatie, in deze persoon, in dit gebeuren”. En laat het los, Let Go and Let GOD, terwijl je erop vertrouwt dat de onderliggende oorzaak nu door I AM wordt aangepakt en dat dit zich zal tonen in ‘Divine Order and Timing’.
Onttrek je niet aan het nieuws. Wanneer je kalm en vastberaden gegrond kunt bijven in de volmaakte levensenergie die JE BENT, kun je beter wel kijken om de VOLMAAKTHEID terug te bevelen in dat wat zich toont en zo bijdragen aan een betere wereld.

Wat dacht je van deze decree

Hieronder een prachtige, krachtige decree die in staat is om disharmonische energie snel om te zetten wanneer je deze gefocust inzet.

In the Name and the Authority of my Mighty I AM Presence, which I AM, ALWAYS VICTORIOUS, I DEMAND and I COMMAND the Presence of who I AM move into action and to annilihate all human creation (in this situation) and raise it into perfection by the Power of my own Victorious Love!

In de Naam en de Autoriteit van de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid die IK BEN, allesoverwinnend, EIS en BEVEEL ik de Aanwezigheid van WIE IK BEN om in actie te komen en om alle menselijke creatie (in deze situatie) te verteren en te vervolmaken door de Kracht van mijn eigen Overwinnende Liefde!

Hoe gebruik je deze decree?

Een paar voorbeelden van hoe je deze decree kan gebruiken is zo:
Leer hem uit je hoofd en wanneer je je uit balans voelt, je niet lekker voelt, je uit het veld geslagen voelt, je merkt dat je emotioneel reageert op het een of het ander, je in een conflict zit, denk je deze decree in plaats van het onechte ‘valse’ ik jouw gedachten te laten beheersen. Of wanneer je het nieuws dus leest en je de oorzaak hiervan wilt oplossen.

Pak hem dieper!
Je kan de decree ook op een dieper niveau laten doorwerken. Dan kan je hem herhalen terwijl je er stiltes tussendoor laat vallen. Dit doe je om de energie die je aanroept de kans te geven om te reageren. Wanneer je dit regelmatig doet, zul je de energie ook voelen reageren. Hoe doe je dit?
– Ga lekker zitten.
– Zorg dat je de decree op papier hebt of deze uit je hoofd kent.
– Doe prayer 1, 3 en 10.
– Herhaal de decree vanuit de houding dat datgene wat je uitspreekt MOET gebeuren. Je wéét dat het zo is. Je weet ook dat je kan loslaten wat er precies vernietigd moet worden. Alleen het onechte kan vernietigd worden. Het Goddelijke laat zich niet vernietigen want dit is onaantastbaar. Je hoeft dan ook bij dit bevel niet bang te zijn dat je er iets verkeerds mee doet. Je legt het in de handen van de Liefde die JE BENT en deze doet wat je vraagt, voor je, door je , als je.

GOD is een vuilnisman
Je kan deze decree op elke situatie doen. Voor jezelf of voor anderen. Of voor de wereld om je heen. Het cleart op alle disharmonie die er door ons menselijke denken is gecreëerd. Je zet eigenlijk een soort Goddelijke vuilinisman aan het werk met een decree. Jouw taak is deze aan te roepen zodat het werk gedaan kan worden.

Ik praat hier over MEESTERSCHAP. Dat realiseer ik me. En IK BEVEEL dat je hoort en voelt wat er hier gezegd wordt.
We zijn geen machteloze toeschouwers van het wereldtoneel! Wij zijn allen verbonden met de VOLMAAKTE energie van de IK BEN die reageert op ELK BEVEL dat wij geven.
STOP daarom NU onmiddellijk met elke disharmonische gedachte die je hebt. BEVEEL de IK BEN om disharmonische gedachten in jou te verteren. Richt vervolgens de IK BEN op de disharmonie die je ‘buiten jou’ waarneemt. En wéét dat de IK BEN deze verteert wanneer jij het bevel geeft! JIJ co-creëert deze realiteit met jouw gedachten en gevoelens. Dit kun je of ONBEWUST doen en dan kun je je afvragen WAT je precies bijdraagt. Of je doet dit zeer BEWUST waardoor je WEET wat je bijdraagt.

Decree’s:

Ik beroep mij op de WET VAN VERGEVING voor alle vervormingen in mijn denken waamee ik mijn Volmaakte Levensenergie gekwalificeerd heb. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dankjewel.

IK BEN de Machtige Verterende VLAM die alle vervormingen in het denken, voelen en handelen, oorzaak en gevolg, voor nu en altijd volledig verteert.

IK BEN De Machtige Verterende VLAM die alle disharmonische energie NU voor eens en voor altijd, oorzaak en gevolg, volledig verteert.
IK BEN de ENIGE Tegenwoordigheid die handelt in mijn Leefwereld.
IK BEN Heer en Meester over mijn Domein.
In mijn Domein is er Verlichting, Broederschap, Vrede, Liefde, Harmonie en Overvloed.

Herhaal, herhaal, herhaal terwijl je VOELT wat je zegt.
Oplezen en ondertussen denken ‘ja, ja het zal wel’ heeft geen zin.
Je moet gaan STAAN in de IK BEN.
“IK BEN de opstanding en het Leven”
“I AM the Resurrection and the LIFE”.
Dat houdt in dat jij jouw bewustzijn ‘laat OPSTAAN’. Je vouwt jouw bewustzijn uit (resurrection).

Dit vraagt verantwoordelijkheid. Het vraagt van je dat je doorgaat en doorgaat met oefenen.
JUIST nu is het nodig om de IK BEN in het collectieve bewustzijn te brengen.

 

Heeft het leven een hoger doel?

Het denken vervormt de Liefde van WIE JE BENT
In ons is een ‘lagere intelligentie’ (het negatieve ego) actief en een ‘Hogere Intelligentie’ (het Hoger Zelf, direct verbonden met de IK BEN). Het ego is niet alleen geprogrammeerd door de ervaringen in dit leven maar ook door ervaringen uit vorige levens. Het heeft een ‘beliefsystem’: een systeem met (onbewuste en bewuste) overtuigingen op basis waarvan het de werkelijkheid interpreteert. Dit systeem geeft het leven vorm want met behulp van The Law of Attraction ‘trek’ je ervaringen naar je toe die deze overtuigingen bevestigen. Zo houd je het eigen beliefsystem in stand en krijg je steeds te ‘zien’ wat je gelooft.

Enkel gefocust zijn op het geprogrammeerde denken van het negatieve ego, het valse ik, heet ‘narrow edge focus’ (tunnelvisie). Dit is voor de meeste mensen hun ‘normale’ toestand. In deze toestand wordt alles wat het negatieve ego – het valse ik –   zegt,  aanvaard als waarheid. Je kunt in deze toestand geen onderscheid maken tussen de ‘waarnemer’ (waakbewustzijn) en de gedachte. Het is één en hetzelfde. Gedachten zijn dus per definitie ‘waar’. Er is geen besef dat gedachten een geconditioneerd proces zijn en dat elke gedachte in feite een geschiedenisreactie is. Deze identificatie met de lagere intelligentie is de oorzaak van het Lijden in het leven.

Wat zijn kernmerken van het valse zelf?

– confrontaties hebben en twistgesprekken voeren.
– concurreren en vergelijken.
– najagen en nastreven.
– zorgen maken.
– tijdslimieten stellen en onder druk staan.
– vermeerderen en bezitten>
– in jezelf praten (of dit nou hardop is of in jezelf).
– genieten van de ellende van anderen (roddelen, kwaadspreken, afgescheiden denken).

Of herken je dit:

– je snel aangevallen of beledigd voelen?
– je uitzonderlijk voelen? Of juist niet?
– meer willen, denken dat je dingen nodig hebt om iets te zijn?
– steeds hetzelde gedrag herhalen ondanks dat het werkt?
– niet willen mediteren? Uitstelgedrag vertonen?

Het doel van ons leven is dat we ons beseffen dat wij het ‘valse’ zelf (in de zin van ‘onecht’) niet zijn, maar dat wij mede-scheppers zijn. Dat wij eeuwig zijn en niet tijdelijk zoals het valse zelf je wil doen geloven. Wanneer dit besef er is, kun je je leren richten op de Hogere Intelligentie – I AM – om vervolgens deze Hogere Intelligentie te gaan belichamen. Dat houdt praktisch in dat je je niet meer door het negatieve ego laat leiden maar dat je voelt dat je de energie van IK BEN bént en dat dit door jou heen stroomt en zo Volmaaktheid creëert in jouw denkvermogen, jouw lichaam, jouw handelen, waardoor je bijdraagt aan het harmoniseren van het collectief.

Om de Hogere Intelligentie – I AM –  te ‘belichamen’ is het nodig om je FOCUS erop te trainen. Om te ERKENNEN dat je dát bent en te stoppen met jezelf te vereenzelvigen met een kleine beperkte versie van jezelf.  Dit is nodig omdat de Hogere Intelligentie – I AM – dan de leiding kan nemen over jouw denkvermogen, jouw voelen en jouw handelen. In plaats van dat het onechte (valse) ik de leiding hierover heeft. I AM heeft een hogere frequentie dan het valse ik. Het is een trilling. Om deze trilling optimaal te kunnen geleiden, moet je deze frequentie kunnen ‘matchen’. Dit kan enkel wanneer er geen ‘lagere trillingen’ meer in jouw systeem zijn. Misschien heb je al gemerkt dat je je veel bewuster bent/wordt van de negativiteit ‘in’ jezelf of in je ‘omgeving’. Dat komt omdat – wanneer je ervoor kiest om de volmaaktheid van wie JE BENT te belichamen – de onvolmaaktheid zich onverbiddelijk aan je toont. Het toont je waar je je vereenzelvigt met de onvolmaaktheid en NIET met de Volmaaktheid van WIE JE BENT. Zo wordt je in staat gesteld om – vanuit de verbinding met het ZELF de Violette Vlam aan te roepen om deze lagere trillingen te verteren. Hierdoor los je stukje bij beetje de identifiaties op met het valse ik zodat je steeds beter in staat zult zijn om te VOELEN wie JE BENT en daarin ook geankerd kan blijven.

GEBRUIK wat je tegenkomt!
Elke emotie/situatie/conflict die een reactie in jou losmaakt, is bedoeld om jou te helpen jezelf weer te focussen op de IK BEN. Wil je toepasselijk reageren, ga dan niet mokken, miepen, of je afvragen ‘hoe het nou kan’ of ‘wat er nou aan de hand is’, maar gebruik de Verterende Vlam om de negativiteit te transmuteren. Om vervolgens te kwalificeren met Volmaaktheid.

De I AM zegt dat je je niet druk moet maken over anderen. Houd je enkel bezig met je eigen proces. Richt jezelf op je eigen uitzuivering, houd de focus op I AM  en je draagt meer bij dan je ooit zou kunnen vermoeden. Op deze manier harmoniseer jij niet alleen jouw eigen disharmonie maar ook de disharmonie die in het collectief is. Jouw aanwezigheid wordt op deze manier al helend.

MISSIE

Als je het één ‘beveelt’, en het ander dient zich aan, WEET dan dat datgene wat je te zien krijgt, net zo goed een ‘bevel’ is geweest. Datgene wat je te zien krijgt, is namelijk net zo goed jouw manifestatie. Alleen: deze is wellicht totaal onderbewust EN een uitdrukking van iets wat jij gelooft. Stel: Je beveelt rust en harmonie. Maar je krijgt vooral chaos te zien. Ga niet denken dat de IK BEN niet voor jou heeft gewerkt. De IK BEN ‘werkt’ altijd! Het is enkel JIJ die de IK BEN kwalificeert. En daar ligt het probleem/uitdaging. Wanneer jij de IK BEN ‘beveelt, MOET deze volgen wat jij BEVEELT. Tenzij je uiteraard stiekem de IK BEN oplaadt met een ander bevel dat krachtiger is dan jouw bewuste bevel. En zo kan het zijn dat het lijkt dat jouw bevelen niet werken. Je beveelt het een en krijgt het ander. Wanneer je dit waarneemt, zie je jouw al dan niet bewuste mentale wetten terug. Jouw levensenergie – I AM- stroomt hierlangs en vervormt op die manier. Stop dus niet met jouw practice wanneer je hier een uiting van tegen komt in de vorm van een tegenslag. Maar ga op zoek naar welke onderbewuste programmeringen jouw volmaakte levensenergie – I AM – vervormd hebben! Dit is een prachtige kans om te clearen. Dit is HET moment om werkelijk wakker te worden en waar te nemen wat zichzelf in jouw onderbewustzijn heeft opgeslagen. Gebruik de tools die je hebt gekregen (hartcoherentie-ademhaling, decrees, meditatie, prayers) om de volmaakte levensenergie in al haar glorieuze aspecten (Violette Vuur, Absolute Volmaaktheid) aan te roepen en dit voor jou, door jou, als jou te verteren. Op te lossen in het NIETS van wat het werkelijk is. Zodat je jezelf bevrijd van de vervorming en jouw volmaakte levensenergie ongehinderd en onvervormd in MIND kan vormgeven en zich op het niveau van BODY kan manifesteren. En dat is jouw MISSIE. Het is de MISSIE van ons allemaal. Ons herinneren wie WE ZIJN. En vandaar uit ons leven vormgeven. Dat kan achter de kassa, in een winkel, een ziekenhuis, als verkoper binnendienst, als leraar, als schoonmaker of waar jouw talenten zich dan ook in mogen uitdrukken. Dat is aan jou.

JIJ DOET ERTOE
We leven in zo’n geweldige tijd. Er worden tools gedeeld die vroeger enkel waren voorbehouden aan mensen die dit ‘waardig’ waren (lees: geestelijken, monniken etc). Tegenwoordig is dit ook toegankelijk voor de ‘gewone’ mens. En deze training heeft je een basis gegeven waardoor je meer en meer begrip hebt kunnen krijgen van hoe de levensenergie werkt en hoe jouw FOCUS jouw levensenergie stuurt omdat jij er EEN mee bent. Net zoals je EEN bent met ALLES om je heen. En omdat die verbondenheid een GEGEVEN is, ben je in staat om het Veld om jou heen BEWUST te beïnvloeden om het te helpen brengen naar een Hogere Trilling, naar een Veld van Harmonie.

PAS TOE
Gebruik de tools! Leer clearen op onderbewuste programmeringen. Ervaar zelf dat de Machtige Verterende Vlam – Het Violette Vuur –  een wezenlijke energie is die ECHT negatieve programmeringen en overtuigingen kan verteren op jouw bevel. En als je merkt dat je dit NIET doet, realiseer je dan dat je kennelijk een blokkade hebt die jou weerhoudt om te werken met deze energieën! Is dat jouw bewuste wens? Of laat je je blokkeren door een onderbewust programma dat jou weerhoudt om te werken met de energie van datgene wat je werkelijk bent? Waardoor je maar in oude patronen blijft hangen en deze blijft herhalen! Alles bestaat bij de gratie van de aandacht. Jij mag bepalen wat jij kiest. Heb je hulp nodig? Ga met een professional werken. Iemand die weet wat die doet en jou kan helpen jouw capaciteiten ten volle te ontwikkelen en benutten. Doe het want de wereld heeft het nodig. Hoe meer mensen begrijpen dat de IK BEN een werkelijke energie is die het bewustzijn kan zuiveren van de negatieve energieën die zichzelf door eeuwen heen hebben vastgezet (en die we allen aan den lijve ervaren in deze werkelijkheid die we gezamenlijk creëren), hoe beter. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan de acceleratie van het bewustzijn. Denk niet, het maakt niet uit dat ik het NIET doe of dat ik het WEL doe. Het maakt namelijk wel degelijk uit. JIJ kunt NET die ene zijn die dat verschil maakt waardoor het GEHELE bewustzijn een stap kan maken. Waardoor het collectieve bewustzijn van deze planeet een volgende stap in de evolutie kan zetten!

Denk niet: WIE BEN IK om dat te doen, maar denk: WAAROM IK NIET?

Als je jouw practice hebt laten versloffen, pak het NU weer op!
Begin weer met de mantra’s. Doe het dagelijks zoveel mogelijk.
Neem jouw leven waar. Neem gebeurtenissen waar.
Neem je denken waar. En beveel – BEWUST – de IK BEN iedere disharmonie te verteren en harmonie te creëren.

Als je wilt weten wat jouw ‘MISSIE’ is, lees dit bericht dan nog eens. Kun jij een betere missie verzinnen dat dit?

DECREE:

‘Machtige IK BEN Tegenwoordigheid, die IK BEN, hier BÉN IK, in de Vlam van het Hart van mijn Machtige IK BEN Tegenwoordigheid en hier BLIJF ik, en ik geef alles in mijn leven over aan uw leiding. IK wacht rustig af en blijf volledig present en aanwezig in de Volmaaktheid van WIE IK BEN’. 

 

Pad A wordt het ‘smalle, rechte pad naar God’ genoemd. Smal omdat je gerichtheid steeds afgekeerd is van de buitenwereld, een innerlijk proces waarin je jouw aandacht steeds gefocust houdt op jouw Ware Zelf. Wat we te leren hebben, is uitzinnig liefhebben. Onze Ware Zelf onze prioriteit maken. DAAR onze Liefde heensturen, want op het moment dat we dit doen, wordt die Liefde beantwoordt. Ons Ware Zelf bekrachtigt de frequentie die we ernaar toe sturen en dat merken we vervolgens omdat ons denken, voelen en handelen liefdevoller wordt en we dus een ander effect op onze omgeving krijgen. Totdat op een dag elke vereenzelviging met het valse ik is verdwenen en er enkel nog het Glorieuze Licht van de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid, die LIEFDE is, VRIJHEID is, VREDE is, MEDEDOGEN is, SCHOONHEID is, GEZONDHEID is, OVERVLOED is, EENHEID is, WAARHEID is, door jou, voor jou, als jou, ALS ALLES EN IEDEREEN om jou heen mag stralen. Zodat je bijdraagt aan de Creatie van de HEMEL op AARDE. NU. 

Door de Kracht en de Intelligentie die IK BEN, BEVEEL ik Absolute Volmaaktheid in het denken, voelen en handelen van een ieder die dit leest. God goes before you, and prepares your Way.

Met Liefde,

Marjolijn, Joyce en het I AM Academy Team.