harmony happiness healing

Jaartraining – I AM Practice 2.0

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

De Kracht die erin jou huist, is er altijd. De Kracht die jouw hart doet kloppen, ondersteunt je altijd. Het is de Levenskracht in je. Onverstoorbaar. En het enige dat je hoeft te doen, is de kracht van jouw aandacht vastberaden en oprecht te houden op jouw verlangen om vrij te zijn. Vrij te zijn van chaos, pijn en lijden. Door te erkennen dat dit geen deel is van wie JE werkelijk BENT. Door steeds opnieuw jezelf te richten naar het Licht in jou. Door je te richten op jouw Hart in plaats van op de buitenwereld, op de fysieke verstoringen, op de emotie of de gedachte. Door deze te zien als ‘healing signals’.

Het zijn richtingaanwijzers die je tonen waar je jouw eigen Volmaakte Levensenergie hebt omgebogen door vervormingen in je denken en voelen. Door te erkennen wat je WEL bent, de I AM Presence. Wanneer je zegt ‘Dát BEN IK’ en je blijft ‘nee’ zeggen tegen elke vervorming die op je Pad komt (hoe uitdagend ook) bekrachtig je het Licht in je. Dit is een frequentie. En die frequentie is een KRACHT. Waar een emotie slechts een reactie is die in zichzelf geen kracht heeft (alleen de Kracht die JIJ eraan geeft), is de energie van jouw Ware Zelf wel degelijk een Kracht. Het is de Kracht achter alles. En wanneer je deze weer bewust leert richten op, harmoniseer je de energie die jij eeuwenlang vervormd hebt uitgestuurd (wetend of niet-wetend, bewust of onbewust). 

Bron
Alle disharmonie kent maar één bron. Alle harmonie kent ook maar één Bron.
De disharmonie wordt ‘menselijke creatie’ genoemd en komt voort uit onze eigen vereenzelviging met het valse ik.
Alle harmonie is Goddelijke creatie. Een creatie van ons Ware Zelf dat niet anders in staat is dan harmonie te creëren.
Wanneer je jezelf vereenzelvigt met de Liefde, de Waarheid, de Vergeving, de Heelheid, de Overvloed, de Harmonie, de Schoonheid, de Eenheid van het Ware Zelf, wordt DIT jouw werkelijkheid.
Laten we ons dan ook heel bewust richten op die frequenties en enkel op die frequenties.

Dat betekent: Houd je ten alle tijden – in elke situatie dus – INNERLIJK – gericht op de Presence door jezelf in je Hart te focussen en jezelf helemaal rustig te leren houden.
Helpt het je om even geen nieuws te kijken? Dan kijk je dat niet.
Helpt het om even niet te kletsen met iemand ergens over. Doe het niet.
Helpt het je om lekker veel prayers te doen? Doe ze.

Creëer de voorwaarden die jou helpen om jouw aandacht te focussen en je emoties te beheersen.

Dit is extreem belangrijk als je jouw Goddelijk Zelf wilt belichamen. Emoties vervormen namelijk de frequentie waardoor je het Goddelijk Zelf niet kan belichamen. Ze stoten (en onderdrukken) de energie van de Presence af. Gevoelens van Liefde, blijheid, vrolijkheid, eenheid, schoonheid roepen de energie van de Presence op. Zo word je een magneet voor al het mooie en het goede in het leven.

Gelukkig zijn is jouw geboorterecht! Het is wie JIJ BENT.
Jouw Ware Zelf is net zoals de energie van ‘je gelukkig voelen’. Jouw Ware Zelf is gewoon een blij ei. Zie het onder ogen. Jouw persoonlijkheid mag dan misschien stemmingsgevoelig, depressief, verdrietig, boos, angstig, getraumatiseerd, chagrijnig, eenzaam, alleen, raar, onecht, vreemd, ijdel etc. zijn. JIJ bent dat niet! Jij bent niets van dat alles. Jij bent een stralend wezen van Liefde en Licht.

Erken dit elke dag als je op staat en als er dan een boze, angstige, chagrijnige, eenzame, alleenige, rare, vreemde, onechte, ijdele, verdrietige, depressieve gedachte of een gevoel langskomt, herinner je jezelf er dan aan wie JE BENT. En vraag jezelf af: ‘Zou het Goddelijk Zelf dat IK BEN dit denken of voelen?’. Nee? Waarom er dan aandacht aan schenken. Want jouw aandacht is jouw kostbare Levensenergie. Het bekrachtigt enkel maar wat je denkt. Dus wend je er innerlijk ervan af.

En denk: ‘Dit ben ik NIET. IK BEN het Goddelijk Zelf. IK BEN een Stralend Wezen van Liefde en Licht! Dit is de Waarheid. Dus ik zeg ‘nee!’ tegen deze gedachte. Nee, nee, nee!’ IK BEN de IK BEN. Dat is wie IK BEN. En dat is wat ik ERKEN te ZIJN’.
Adem in, adem uit… en door!

De prayers voor deze les

Bekrachtigen in het Goddelijk Zelf
Misschien ben je al een keer tegen gekomen dat je er helemaal lekker ‘in’ zat, maar dat je dan toch van alles tegenkwam wat je weer uit het veld deed doen slaan. Je voelde je helemaal ‘zen’ en happy en toen vond iemand het nodig om een rotopmerking tegen je te maken. Of je voelde jouw I AM Presence echt en toch ging je twijfelen. Of je probeerde het aan iemand uit te leggen en die verklaarde je voor gek. Waardoor jij zelf ging wankelen. En hoewel het lijkt alsof die twijfel of die wankeling door iets of iemand in de buitenwereld wordt veroorzaakt, is het in werkelijkheid een expressie van iets IN jou. In werkelijkheid geef je je macht af aan iets of iemand buiten jezelf en zeg je ‘jij bepaalt hoe ik mij voel’ of ‘jij mag zeggen hoe ik nu reageer in deze situatie’. Al die slachtofferschap programmaties die je klein houden, kan je proactief aanpakken. En er is geen betere manier dan dit op te ruimen door het gemeend en gevoeld uitspreken van prayers. Daarom staan in deze les de prayers centraal die je bekrachtigen in het Goddelijk Zelf en dus bevrijden uit slachtofferschap.
Maak de keuze voor jezelf om echt los te willen komen van die patronen, waarmee je jezelf klein hebt gehouden. Wees ervan bewust dat hoe meer je je Licht bekrachtigt door het doen van prayers en decrees, hoe groter je Licht wordt en hoe Krachtiger je bent.

Licht = Kracht.
En dat betekent dus dat zodra je je focus wendt naar het vals zelf – door de beperkende patronen/overtuigingen/beperkingen te honoreren – jij jouw Lichtkracht als een vuurpijl loslaat in het veld. We gebruiken hier het woord ‘vuurpijl’ om je bewust te maken van de intensiteit van jouw Kracht. De potentie die IN jou huist! Daarom is het van belang om hier proactief aan te werken en jezelf los te maken van slachtofferschap (of je hier nu bewust van bent of niet). Slachtofferschap is heel normaal in een wereld waarin we denken in ‘slachtoffer – dader’. Wanneer je de Presence niet kan voelen en je niet kan voelen dat je zélf de Schepper bent van jouw werkelijkheid lijken situaties je te overkomen. Wanneer je niet kan voelen dat je het Goddelijk Zelf bént en geen voelend weten hebt op het gegeven dat je vorige levens hebt gehad, kan je geen verband zien tussen dat wat er in het nu gebeurt en dat wat er in het verleden is uitgestuurd aan energie. Wanneer je niet meer weet dat gedachten een kracht zijn en dat energie nooit verloren gaat, ontbreekt het je ook aan inzicht. Onwetendheid houdt ons bewustzijn gevangen. Door jezelf te onderwijzen in de wetenschap van de Geest – wat we hier doen – kan je jezelf bevrijden uit de chaos, de pijn en het lijden. Zo kan je jezelf verheffen boven de energie die chaos creëert en je bewust richten op de harmonie in jezelf.

Kies ervoor om het Licht IN jouw meer en meer te bekrachtigen en jouw focus te houden op wie je werkelijk bent zodat je vanuit die afstemming de Volmaakte Levensenergie in al z’n zuiverheid door jou heen kan laten stromen de wereld in. Zodat je niet alleen jezelf optilt uit de programmaties, vervormingen en beperkingen maar ook jouw omgeving meeneemt. Erken het Licht in jezelf, jouw I AM Presence als de ware macht en kracht in jouw leven en ga erin staan. Ga IN het Licht staan van wie je werkelijk BENT. Daar zit de ware Bevrijding en zo maak jij het verschil in de wereld. Jouw overwinning is mijn overwinning.

Doe de komende dagen elke dag (een aantal keer) de prayers die in deze les centraal staan zodat je (ook proactief) datgene opruimt wat jou kan doen twijfelen of waarmee je jouw macht uit handen geeft.

NOOT: Vind je het nazeggen van een prayer prettiger? Dan kan je ervoor kiezen om de prayers zelf op je mobiel in te spreken. Zo heb je ze altijd bij de hand en kan je een prayer ‘on the go’ doen, als je bijvoorbeeld op de fiets, of in de auto zit.

Prayer 124 – Het helen van de energie van (gebouwen of ruimtes) dit lichaam
Elke ruimte (en lichaam) kan naar een hoger niveau worden gebracht in het Licht, de Liefde, de Energie, de vrede, de Genade en de Kracht van het Goddelijk Zelf. Roep de Heilige Geest op om die hogere trilling te creëren, en het is gebeurd.

Prayer 124 is speciaal voor deze les aangepast. We hebben de woorden ‘gebouwen of ruimtes’ vervangen door ‘dit lichaam’ (Dit kan je zelf ook doen wanneer je een prayer krijgt en je voelt dat deze een beetje aangepast dient te worden. Volg je gevoel). Verder blijft deze prayer exact hetzelfde in de opbouw.

Ik roep nu de Heilige Geest op
om dit lichaam naar een hoger niveau te tillen, te helen, te reinigen, te zuiveren en te zegenen.
Het Goddelijk Zelf is het centrum van het Licht dat dit lichaam vult.
Deze Goddelijke Energie doordringt en vult dit lichaam.
Haar Licht schittert en vult dit lichaam.
Haar vrede straalt en vult dit lichaam.
Haar Genade pulseert en vult dit lichaam.
Dit lichaam is nu getransformeerd in Goddelijk Licht.
Dit lichaam is nu geheeld door Goddelijke Liefde.
Dit lichaam is nu ondergedompeld in Goddelijke Energie.
Dit lichaam baadt nu in Goddelijke zegeningen.
Dit lichaam is nu ondergedompeld in de Aanwezigheid van het Goddelijk Zelf.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Prayer 74 – Leven zoals het Goddelijk Zelf
Als je volledig samensmelt met en je volledig afstemt op jouw Goddelijk Zelf, in Volmaakte Eenheid, dan is dat het leven dat het waard is om te leven, het Volmaakte, Goddelijke leven. Leef dat leven, en je zult nooit alleen zijn. Want het Goddelijk Zelf is altijd bij je, het zit in jou en is in alles, in iedereen en overal om je heen.

IK BEN samengesmolten met, ondergedompeld in, gericht op, afgestemd op en verenigd
met de Kracht en Aanwezigheid van mijn Goddelijk Zelf.
IK BEN een kind van het Goddelijke.
Ik besta uit deze Energie. Ik denk als deze Energie.
Ik spreek als deze Energie. Ik gedraag me als deze Energie.
Ik voel me als deze Energie en ik reageer als mijn Goddelijk Zelf in elke situatie.
Elke adem die ik neem, is de adem van mijn Goddelijk Zelf
Mijn hart klopt met het hart van deze Energie.
Ik zie de wereld door haar ogen.
Ik hoor de stem van mijn Goddelijk Zelf en ik spreek haar woorden.
Mijn handen doen het werk van mijn Goddelijk Zelf.
En mijn voeten volgen haar, waar ze ook gaat.
IK BEN een wandelende, pratende, ademende vertegenwoordiger van mijn Goddelijk Zelf.
IK BEN God in actie, de Volmaakte Levensenergie in werking.
IK BEN de ambassadeur van het Goddelijk Zelf, de Goddelijke filantroop.
IK BEN de vonk van het Goddelijk Zelf die IK BEN in menselijke vorm en vlees.
Het Koninkrijk van het Goddelijke is in mij.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Luister hier naar de pianocompositie van Marlou die geïnspireerd is op prayer 74 

Marlou – pianocompositie geïnspireerd op prayer 74 en het bekrachtigen in het voelen van het Goddelijk Zelf. Deze compositie is onderdeel van een drieluik. Onder het tabje ‘When you sing’ zijn de overige composities te vinden.

Vertrouwen 

De I AM stroomt middels de Volmaakte Levensenergie door ons heen en zou in haar Volmaaktheid ons leven Volmaakt kunnen creëren. Wanneer deze energie ONGEHINDERD door ons heen zou kunnen stromen tenminste. Helaas is dat niet altijd het geval. Door onze (on)bewuste programmeringen ‘vinden’ wij van alles. Over onszelf, de wereld om ons heen, anderen en die meningen ‘laden’ de energie van onze I AM als het ware op. Omdat jouw I AM Volmaakt is, gaat het niet oordelen over hetgeen waar het mee opgeladen wordt. Het zegt niet bij het één: ‘Dat is niet zo’n goed idee. Dat volg ik NIET’. Om het bij het andere wél te volgen. Nee, het zegt als het ware enkel: ‘Your wish is my command’. Als jij dat wilt, dan is dat zo.

Nou heb je bewuste gedachten en onderbewuste gedachten. Bewuste verlangens en onderbewuste programma’s die jouw bewuste verlangens verstoren. Zet maar eens een ‘IK BEN’ bevel neer voor een dag. Wanneer je gedurende de dag kunt waarnemen dat een bevel alles behalve wordt gevolgd, zie dit dan als een healing signal. Het laat jou zien welke onderbewuste programmeringen en overtuigingen jij hebt die de energie van jouw bevel vervormen. Het is dus zeer belangrijke feedback voor iedereen die serieus met bewustZIJN bezig is! Het biedt een enorme kans tot groei tenzij je gaat denken: “Het werkt niet, het lukt me niet, ik kan het niet”, of er op welke manier dan ook aan twijfelt. Stop elke gedachte van twijfel. Stop elke gedachte van het ter discussie stellen of dit waar is of niet. Omdat The Law of Life altijd werkt – volgt de energie altijd jouw aandacht. Als jij twijfelt en denkt “dit werkt niet”, dan moet de energie dit bevestigen.

Nu je de lessen aan het volgen bent, durven we te stellen dat jouw bewustzijn op een bepaald niveau is aangeland. Op dit niveau kun je werkelijk stappen maken in het bewust oppakken van jouw Innerlijke Meesterschap. Maar daar is voor nodig dat je ook echt gaat staan. Maak de keuze om jouw geboorterecht als medeschepper op te eisen!

Stop daarom onmiddellijk elke twijfel over het een en ander (twijfel is niet volmaakt en kan dus nooit van jouw I AM komen). Wanneer je twijfelt, zie het als de kans die het is, een healing signal. Het is een kans om te gaan staan in jouw Goddelijke Kracht, door steeds maar weer te kiezen om jezelf te vereenzelvigen met het Ware IN jou, het Goddelijke IN jou. Je bent in dit leven NU op dit niveau gekomen. Je kunt het dan ook NU oppakken. Er is enkel het NU. En als niet nu, wanneer dan?

Voelen
Er is een verschil tussen het ‘voelen’ van het Goddelijk Zelf en het emotionele veld (wat ook het ’emotionele lichaam’ wordt genoemd). En in het kader van het lopen van Pad A is het belangrijk om te leren om het een van het ander te onderscheiden. Anders blijf je een speelbal van je emoties en blijft jouw Levensenergie naar het emotionele lichaam gaan. Wanneer we niet leren om onze aandacht te verleggen, ben je constant aan het meebewegen met de emoties die je voelt. De ene keer leuk en fijn, het volgende moment kan je je dan ineens depressief, verdrietig of gespannen voelen.

Wat voelen we nou eigenlijk? Binnen het kader waarin wij werken (Alles is energie) kunnen we stellen dat ook ons lichaam bestaat uit energie. Binnen ons lichaam zijn er constante stromen van energie. Sommige stromen voorzien organen en spieren van energie, sommige zijn stromen van emoties, sommige zijn signalen en sommige geven een signaal om te vechten en te vluchten. Het zijn allemaal ‘patronen van energie’. Wanneer energie niet goed door je heen kan stromen, ontstaat er fysieke pijn. Ook dit is een healing signal!

Acupunctuur en acupressuur zijn gebaseerd op dit principe. Deze toepassing van Oosterse geneeskunde zoekt de punten op waar de verstoring zit en door dit punt te stimuleren, door druk of een naald, wordt de energiestroom weer op gang gebracht zodat de blokkade weer kan oplossen. Doe je echter niets aan de mentale oorzaak van de blokkade, dan zal dit op lange termijn niet werken.

Prikkels
Een deel van wat we voelen, is afkomstig uit het collectief. Een ander deel van wat er door ons heen gaat, is een reactie vanuit ons opslagbewustzijn op de prikkels die we krijgen vanuit de omgeving. Er komt altijd een gedachte omhoog als reactie op dat wat je waarneemt. En die gedachte kan weer gekoppeld zijn aan een emotie. Deze gedachten en emoties hebben niets te maken met wat er in het moment gebeurt, maar zijn opgeslagen herinneringen die geprojecteerd worden op het NU. Dit is een hele belangrijke! En bijvoorbeeld ook iets waar bewust gebruik van gemaakt wordt. Denk aan het volgende voorbeeld: aan de geur van appeltaart is een gevoel van ‘thuis’ of ‘huiselijkheid’ gebonden. Daarom gebruiken ze dat in bepaalde winkels of zet je een appeltaart in de oven als er kijkers komen voor het huis dat je wil verkopen. Marketeers weten precies hoe dit werkt. Het is hun vak. Ze kunnen ofwel inspelen op een verlangen of een behoefte of spelen in op een al dan niet bewuste angst (denk aan verzekeringen).

Een emotie is een ‘gevoel’ dat bepaalde programmeringen oproept in ons lichaam. Wanneer jij jouw AANDACHT (let op: dit is jouw I AM) in de emotie stopt en vervolgens de aandacht richt op de gedachten die eraan gekoppeld zijn: ‘Ik voel me niet goed, ik voel me niet lekker, ik heb hoofdpijn, ik ben moe’, dan BEVESTIG je dus dit gevoel. Door dit te bevestigen ben je het aan het goedkeuren. Je trekt het dus als het ware dieper jouw leven in. Zo van: “kom maar hoor, je mag er zijn.”

Hier zijn we hartstikke goed in, laten we eerlijk zijn. Onze hele maatschappij werkt op deze manier. Kijk in de kranten, de tijdschriften, tv et cetera. Wanneer we niet leren hoe het werkt, blijven we dit in ons leven in stand houden op micro- en macroniveau.

Waar ben ik met mijn aandacht?
Je weet inmiddels dat alles draait om aandacht. Door ergens jouw aandacht op te richten, verbind je jezelf ermee en bevestig je dit. Wanneer je wilt dat de Volmaakte Levensenergie van jouw Ware Zelf zich meer en meer in jouw leven laat zien, zul je dus echt moeten leren om jouw I AM te bevestigen in plaats van het valse ik. Een manier om dit te doen is het herhalen van de decrees en prayers. De Kracht van de verklaring bevestigt zichzelf. Dit houdt in dat wanneer je de decrees zegt zonder dat je het werkelijk VOELT of GELOOFT, de decrees weinig of geen uitwerking zullen hebben in jouw leven. Er zit tenslotte geen kracht achter (maar wellicht zelfs ongeloof waardoor je dat ongeloof enkel bevestigd krijgt). Uiteindelijk gaat het er bij het doen van de prayers of de decrees dus over of jij de Waarheid ervan kan VOELEN. Het IS zo. Zonder twijfel. Wat jij uitspreekt, is de Waarheid.

Op het moment dat jij een prayer of een decree volledig als ‘waar’ accepteert in jouw gevoel, is dat wat jij uitspreekt gemanifesteerd. Want zo werkt het proces van manifestatie. Dat waar jij van overtuigd bent, manifesteert zichzelf. Dat geldt voor alle (al dan niet) bewuste overtuigingen, ook wanneer deze negatief of vervormd zijn. Je krijgt altijd je ‘zin’ als je het even zo zou willen stellen.

Is het niet bijzonder hoeveel tijd wij besteden aan het valse ik? Hoeveel ruimte dit van ons krijgt? Waardoor het groter en groter wordt en ons denken, voelen en handelen (al dan niet bewust) beïnvloedt? Op micro- EN macroniveau en zeg nou zelf: Is dit wat wij willen?
Als deze wereld op macroniveau een reflectie is van wat er in het innerlijke massabewustzijn (en dus ook in ons, hoe graag we dit misschien willen ontkennen) ligt opgeslagen, moeten we dan niet als de donder besluiten om in elk geval verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf? Voor ons eigen denken, handelen en voelen? Is het dan niet NU het moment om die ruimte te gaan maken voor ons Hogere Ware Zelf? En dit Goddelijk Zelf door ons heen te laten stromen zodat we in elk geval de energie die wij uitsturen niet vervormen? Door dit te doen, ieder van ons, creëren we net zo goed een energiestroom. Die energiestroom wordt groter en groter naarmate wij het Goddelijk Zelf toestaan ons leven perfect te leiden door ons, voor ons, als ons, als alles en iedereen om ons heen. Zo kunnen wij anderen inspireren en deze groep groter maken. Er is een omslagpunt. We hebben niet IEDEREEN nodig om de omslag in bewustzijn te kunnen maken. JIJ bent nodig om die omslag te kunnen maken. Want JIJ bent HIER. Jij leest deze woorden. De tijd is NU.

All you need is love
Als je de komende tijd iéts wil bekrachtigen, bekrachtig jezelf dan in het voelen van Liefde. Laat jezelf inspireren door alles wat een gevoel van Liefde in je oproept. En wend je aandacht innerlijk af van datgene wat jou naar beneden trekt. En als je je goed voelt, doe dan juist prayers! Lift mee op de energie van je goed voelen. Zo kan je meer en meer ervaren dat je goed voelen ‘normaal’ is. Negativiteit is GEEN deel van wie je WERKELIJK bent. Jouw Ware Zelf is enkel Liefde. Dus open innerlijk de deuren naar jouw Ware Zelf en sluit ze voor eens en voor altijd voor de vervormingen van programmeringen en het valse zelf. Jouw Ware Zelf IS gelukkig. Het heeft niets van buiten nodig om dat te ZIJN. Want het IS dat. Het is niet afhankelijk van een uiterlijke omstandigheid om dat te zijn. Het is niet afhankelijk van het weer. Het heeft niets nodig om dat te ZIJN. Wanneer je jezelf dus richt op wie JE werkelijk BENT, ervaar je dit als staat. Niet als een tijdelijke toestand zoals je gewend bent. Het is er altijd, nooit niet. En wanneer je jezelf standvastig bekrachtigt in de focus op jouw Ware Zelf, jouw I AM Presence, ervaar je dit ook. Ook in uitdagende situaties. Ook als de omstandigheden helemaal niet zoveel reden hebben om geluk op te roepen.

Zoek gerust die kleine geluksmomenten op in het dagelijkse leven. Kom je in bepaalde situaties niet zo makkelijk bij het gevoel van geluk, blijdschap, liefde, vreugde of vrijheid, dan is het juist helpend om dingen te doen waar je blij van wordt of waar je van houdt. Zoals bijvoorbeeld dansen in je woonkamer, of keihard zingen onder de douche, of een heerlijke maaltijd voor jezelf klaarmaken, of een wandeling te maken in de natuur, of met je vrienden afspreken. Doe dan juist dat wat je helpt om in die uplifting energie te komen. Doe dit totdat het niet meer nodig is. En zolang je kalm en vastberaden jouw practice blijft doen, dan zal je merken dat je niets meer buiten jezelf nodig hebt om te voelen wie je werkelijk BENT.

Je kan er ook voor kiezen om een meditatie te doen. Luister hier naar de ‘One size fits all’ I AM meditatie:

Decree(s) voor deze les

Zeg zo vaak als je kan de volgende decree. Hiermee creëer je ruimte om de Waarheid te erkennen IN jezelf en dit naar het voelen te brengen:

“IK BEN de Tegenwoordigheid die het ERKENNEN van de Waarheid van wie ik BEN, KOPPELT aan het VOELEN van deze Waarheid zodat het zich in mijn leven kan uitdrukken”.


TIP: Het valse zelf ‘denkt’ de hele dag door jou, voor jou, als jou. Maar jij kan zelf ook kiezen om iets anders te denken.
Lees de onderstaande lijst van decrees maar eens door. Kies er vervolgens eentje uit die jou aanspreekt.
Kijk of je op gevoelsniveau begrijpt wat er staat. Leer de decree uit jouw hoofd en zeg hem bijvoorbeeld een dag lang elk uur één of meerdere keren. Met in jouw achterhoofd dat de kracht van deze woorden een tegenkracht is voor alle woorden van onwaarheid die er door het valse zelf worden uitgesproken. 

 • IK BEN het leven dat zich in al haar activiteiten kenbaar maakt. 
 • IK BEN God in actie, Ik BEN het zuivere begrip van toegewijde gedachten en gevoelens dat nooit onderbroken wordt. 
 • IK BEN God’s Grote Overvloed, die voor mijn gebruik door mijn handen heenstroomt. 
 • IK BEN de Absolute Volmaaktheid die zich overal op natuurlijk wijze uitdrukt. 
 • IK BEN het oorspronkelijke doel van het leven. 
 • IK BEN de Liefde, de Vrede, de Schoonheid, de Harmonie en de Overvloed. 
 • IK BEN de eeuwig uitdijende Volmaaktheid in de manifestatie. 
 • IK BEN de activiteit in dit leven. IK BEN de bevrijding van de Bron van eeuwig altijd durend leven, zodat dit ongestoord kan stromen. 
 • IK BEN de open deur die niemand kan sluiten. 
 • IK BEN de volle werking van God. 
 • IK BEN de erkenning van mijn eigen veroverende Goddelijkheid. 
 • IK BEN het Volmaakte Begrip van de IK BEN in verpersoonlijking. 
 • IK BEN de Kracht in elk gesproken woord, stille gedachten of gevoelens. 
 • IK BEN de strenge wachter over mijn gedachten en uitdrukkingen. 
 • IK BEN de Volmaakte aanvaarding van mijn IK BEN Tegenwoordigheid. 
 • IK BEN de machtige onbegrensde energie in beweging die alsmaar voortduurt. 
 • IK BEN de enorme Kracht van God. 
 • IK BEN de volmaakte bevrijding van de kringloop van reïncarnatie. 
 • IK BEN het hoogste grondbeginsel van het Leven, gebruikt en uitgedrukt door elke beschaving die ooit bestaan heeft. 
 • IK BEN de zelfbewuste vorm van het leven. 
 • IK BEN de Volmaakte acceptatie, erkenning en belichaming van de IK BEN. 
 • IK BEN de Volmaakte uitdrukking van mijn Goddelijkheid. 
 • IK BEN de Volmaakte gezondheid, overvloed, volmaaktheid, vreugde, vrede en kracht. 
 • IK BEN de Volmaakte herinnering van de onoverwinnelijke Tegenwoordigheid die IK BEN. 
 • IK BEN de open deur voor de zuivere essentie en intelligentie van deze wonderlijke Volmaaktheid verweven in mijn persoonlijkheid. 
 • IK BEN het brandijzer dat de woorden IK BEN en het Volmaakte begrip hiervan onuitwisbaar in mijn bewustzijn brandt. 
 • IK BEN de Volmaakte erkenning, acceptatie en gebruik van de Almachtige Glorievolle Tegenwoordigheid van God die IK BEN. 
 • IK BEN de poortwachter die enkel God, die Volmaakt is in mijn leven, toelaat. 
 • IK BEN de Volmaakte aanvaarding van de Waarheid van de Universele Wetten. 
 • IK BEN de Volmaakte bevrijding van alles wat ik heb aanvaard dat niet overeenstemt met deze Universele Wetten. 
 • IK BEN het volmaakte besef van mijn creërende kracht en IK BEN vrij van elke beperking hiervan. 
 • IK BEN bevrijd van elke onwaarheid of verkeerd gebruik van mentale kracht. 
 • IK BEN het Volmaakte gebruik van mijn mentale kracht en IK BEN vrij van de spiraal van disharmonie. 
 • IK BEN het standpunt dat van niets of niemand iets aanneemt over mezelf behalve van God en IK BEN steeds toegewijd aan God. 
 • IK BEN de volmaakte rust in mijn gedachten. 
 • IK BEN de energie die mijn lichaam beheerst en controleert. 
 • IK BEN de ontworteling van alles wat niet Volmaakt is. 
 • IK BEN de Tegenwoordigheid die mijn aandacht gericht houdt op alles wat ik wil. 
 • IK BEN de Volmaakte vergeving. 

Doe het zelf

In les 4, I AM Practice 1.0 hebben we het ‘modelen’ geïntroduceerd. Wat is ‘modelen’ ook al weer?

Modelen: neem iemand die een ‘modelvoorbeeld’ is van datgene wat jij graag wilt leren en kijk hoe diegene het heeft aangepakt om zo goed (of beter ;)) te worden als hij of zij is.

Dit programma gaat over Zelfrealisatie. Het gaat hierbij om onafhankelijkheid te creëren, niet om afhankelijkheid te bewerkstelligen. Het gaat erom dat je je bevrijdt van alles wat je van ‘buiten’ (lees: anderen) denkt nodig te hebben en van alle programmeringen en emoties die je binden aan een vals concept van ‘zelf’. Hiervoor gebruiken we onder andere onze meditaties.
Deze meditaties verschillen van andere meditaties, omdat ze gebruik maken van de Kracht van het gesproken woord om de focus op de I AM Presence te activeren. Door het doen van de prayers of decrees wordt de focus naar datgene gebracht wat de Volmaakte Levensenergie van de Presence vervormt. Hierdoor kan er zelfs ‘instant healing’ tot stand komen. Wellicht heb jij ook al op momenten directe verlichting ten aanzien van een bepaalde vervorming mogen ervaren. Het doen van deze vorm van meditatie is essentieel, omdat deze helingen tot stand kan brengen die wij met onze persoonlijke wil niet kunnen bewerkstelligen.

Geleide meditaties zijn fijn en het doen van de prayers en decrees is natuurlijk ook heerlijk. EN het is essentieel dat je het zelf kan. Dus tijd om jouw eigen meditatie zelf vorm te leren geven. Zonder boek of met behulp van een (be)geleide meditatie van iemand anders.

Hoe doen anderen dit? En hoe kun je hun practice als inspiratie gebruiken voor het opbouwen van jouw eigen meditatie? We hebben voor deze les onze teamleiders en trainers van de I AM Academy gevraagd om als voorbeeld een deel van hun practice voor te doen. Hoe zetten zij hun dag klaar? Hoe bouwen zij hun eigen meditatie op? Hoe lang doen ze over een meditatie? Welke prayers/decrees gebruiken ze?

Allemaal geven ze ons een inkijkje in hun private practice. Best intiem en privé. Dus dank daarvoor!

 

Voorbeelden practice:
Luister naar één van onderstaande persoonlijke meditaties en kijk welke elementen van die meditaties jou aanspreken. Door welke meditatie ben je geïnspireerd geraakt? Schrijf vervolgens die elementen op en ‘bouw’ van daaruit  jouw eigen meditatie. Je haalt dus jouw favoriete stukken uit de verschillende meditaties en gaat ermee ‘knippen en plakken’. Vervolgens werk je jouw eigen meditatie uit en lees je het aan jezelf voor wanneer je deze gaat doen. Zo leer je de prayers en de decrees uit jouw hoofd en kan je er gaandeweg mee spelen.

In het begin is het dus een kwestie van een zin oplezen, naar binnen keren, wachten en herhalen. Gun jezelf de ruimte om jouw persoonlijke meditatie vorm te geven. Kies een moment dat je echt niet gestoord kan worden en bepaal hoe lang jij in meditatie wilt zijn. Zet eventueel een timer.
Tien minuten biedt niet zoveel mogelijkheid om echt diep te kunnen gaan. Laat jezelf eens ervaren wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een half uur of langer gaat zitten en herhalen.

Neem steeds een pauze na het oplezen van je decree of prayer. Houd je ogen gesloten en focus jezelf op je ademhaling. Herhaal de decree of een prayer wanneer het denken weer begint.
Merk op dat de pauzes steeds langer worden naarmate je jezelf hierin bekwaamt.

 

@Kartsen – hier wil ik graag de meditaties uit Gegrond les 10 delen: https://leden.iamacademy.nl/om-les-10-gegrond-in-i-am/

 

Dag 1: Rina

Dag 2: Desiree

Dag 3: Mariske

Dag 4: Lucia

Dag 5: Evelyn

Dag 6: Maak nu jouw eigen meditatie

Dag 7: Doe jouw eigen meditatie

 

 

Pendelprocedure

“IK BEN de Tegenwoordigheid die het ERKENNEN van de Waarheid van wie ik BEN, KOPPELT aan het VOELEN van deze Waarheid zodat het zich in mijn leven kan uitdrukken.”

Onze ‘pendelprocedure’ kan je een belangrijke rol toekennen in jouw proces, wanneer jij jezelf toestaat om jezelf hierin te bekwamen. Het maakt het mogelijk onderbewuste vervormingen en verbanden zichtbaar te maken die jouw Volmaakte Levensenergie vervormen. Door die verbanden te leren zien, creëer je een afstand tussen jou en de emotie. de gedachten erover en de basisbehoeften. Je leert door het volgen van de procedure steeds beter om de positie van ‘waarnemer’ in te nemen. De waarnemer is gelijk aan jouw waakbewustzijn, dat deel van jou dat in het NU ‘wakker’ is. Dit is het enige deel in jou waar jij in staat bent om jezelf te ervaren en waarin je een bewuste keuze kan maken. Het trainen van de waarnemer is cruciaal wanneer je jezelf wilt bevrijden van de identificatie met de programmeringen, de gedachten, de emoties en al het andere.

Als je pendelt, kan je ervaren dat de pendel ‘wordt bewogen’. Jij beweegt – als je goed afgestemd bent – de pendel niet. Dat alleen al kan soms best als een verrassing voelen. Het kan ook zijn dat pendelen niet gelijk lukt. En dat je daar allerlei gedachten over krijgt. Ook dat is feedback. Het laat je iets zien over hoe jouw systeem geprogrammeerd is. En ook hierin mag JIJ een bewuste keuze maken. Laat jij je leiden door de beperkende gedachten of kies er JIJ zelf voor om de leiding te nemen. Het laat je ook zien in hoeverre jij zelf die leiding kán nemen. En in hoeverre jij die leiding behoudt. Wanneer jij bijvoorbeeld een paar keer probeert om een ‘ja’ te krijgen en het lukt niet, blijf je dan rustig en gefocust? Doe je dan eerst een prayer om de leiding terug te nemen? Kwalificeer je met Volmaaktheid of gooi je de pendel in een hoek om hem een paar jaar later onder een laagje stof vandaan te vissen? Onderzoek je of een andere vorm van ja/nee vragen beter bij je past? Of hoe doe jij dit? Want je zal ook zien dat dat wat jij kan waarnemen wat er zich in deze procedure aan je toont patronen zijn die ook in het dagelijks leven op andere vlakken zichtbaar zullen zijn. Alle ervaringen spiegelen je slechts datgene terug wat je zelf al dan niet hebt uitgestuurd.

De pendelprocedure lijkt een ‘makkelijke’ procedure en dat is het ook. En dat is er ook zo leuk aan. Het is makkelijk, geeft informatie die je misschien niet had verwacht, het laat je verbanden zien, het maakt je bewuster, het leert je de waarnemer zijn en het maakt dat je de valse zelf programmeringen en strategieën steeds gemakkelijker zal herkennen. En dus steeds makkelijker zelf kan bepalen of jij gehoor wil geven aan het volgen van die strategieën. Een simpele procedure dus maar met een diepgaande werking. ALS je het tenminste toepast.

Daarnaast zal je merken dat wanneer je toegewijd de pendelprocedure volgt deze jou direct verlichting kan brengen. Waar je voorheen misschien nog ergens in zou kunnen blijven ‘hangen’, kan je met behulp van de pendelprocedure de energie onmiddellijk omzetten. Niks blijven ‘hangen’, niks ‘ik wil met een dekentje over mijn hoofd in bed gaan liggen’. Disharmonie die je waarneemt, is een ‘healing signal’. Het vraagt er niet om dat je met een dekentje over je hoofd in bed gaat liggen. Ja, dat is een mogelijke reactie, maar geen adequate reactie wanneer je de disharmonie in jouw leven wilt oplossen. Een adequate reactie is om het ‘healing signal’ datgene te geven wat het nodig heeft: heling. En de pendelprocedure is een tool die je hierbij kan inzetten (naast het doen van de prayers, de meditaties etc).

Hoe doen we dat? Nadat je jezelf in harmonie hebt gebracht – de frequentie van jouw Ware Zelf – identificeer je de emotie en zoek je de prayer op om de oorzaak op te lossen. Inzicht in welke emotie hieraan ten grondslag ligt, helpt je om te zien waar je triggers liggen. De prayers helpen om dit op te lossen zodat je vrij kan zijn.

Blijf jezelf trainen in de focus houden op de I AM Presence, het Goddelijk Zelf dat JE BENT. Als dat namelijk jouw focus is, dan harmoniseer je als vanzelf die andere lagen. Je hoeft je dan niet te richten op de disharmonie om te ‘helen’. Sterker nog, je WIL jezelf niet richten op de disharmonie omdat dit jouw Levensenergie ernaar toestuurt.
Je wilt jezelf verenigen met het Goddelijk Zelf zodat je vanuit die laag de vervorming harmoniseert. JIJ hoeft dit proces alleen maar te faciliteren door steeds te kiezen waar jij de Poort voor wilt zijn.

Help je eraan te herinneren dat je voor jezelf een keuze hebt gemaakt. De keuze om vanuit de Heelheid die JE BENT jouw Leven vorm te geven. Houd die keuze voor jezelf vast. Je hebt ervoor gekozen om te Leven vanuit wie je ECHT BENT en vanuit de Waarheid van ZIJN jouw Leven vorm te geven. Dus laat je vooral niet ‘uit het Veld slaan’ en houd je focus op jouw I AM.

Neem een situatie waar je waarneemt dat er zich disharmonie aan je toont. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: iemand snijdt je af in het verkeer en je wordt hier echt kwaad over of juist heel angstig. Maar het kan ook een situatie zijn waarbij je vermijdend gedrag vertoont en dingen liever uit de weg gaat, of een familie conflict: ruzie met jouw ouders/broers/zussen/familieleden of jouw partner. Overal waar je disharmonie waarneemt, neem je een vervorming waar van jouw Volmaakte Levensenergie. Je geeft hier jouw Kracht weg. Het ‘valse ik’ is dan aan het roer. Emoties zijn een uiting van belemmerende overtuigingen die je je al dan niet bewust bent. Ze zijn richtingaangevers. Ze laten je zien waar je afgestemd bent op de programmering in plaats van 1 met het Goddelijk Zelf.

De procedure

Klik op deze link om naar de pendelprocedure te gaan: @Karsten, link naar de pendelcursus

Let op: de link is naar de pendelcursus waar de pendelprocedure een onderdeel van is. In principe kan je meteen doorscrollen naar de pendelprocedure, aangezien we de rest van de pendelcursus tijdens de live lessen hebben behandeld. Maar je mag uiteraard alle stappen van de cursus nogmaals doorlopen 😉

 

When you sing…

Informatie komt via verschillende kanalen ons systeem binnen. We laten ons inspireren door krachtige woorden, mooie beelden en prachtige klanken die ons vervullen en ons aanraken.

In deze les zetten we de spotlight op Maartje Lawrence, een van de deelnemers aan de jaartraining. Maartje woont met haar gezin in Californië (US), waar ze haar eigen dansstudio heeft. Ze sluit elke online live les af met een dans. Geïnspireerd door de prachtige piaoncompositie van Marlou uit les 3 (overgave) is deze mooie dans tot stand gekomen. En we willen die natuurlijk dolgraag met jullie delen!

Kijk hier mee naar de video van Maartje:

 Video Maartje 

Pianocompositie Marlou, geïnspireerd op prayer 74 en het bekrachtigen in het Goddelijk Zelf.

Luister hier naar de prachtige drieluik:

 

Piano 1 – PROLOOG

Piano 2 – prayer 74 en bekrachtigen in het Goddelijk Zelf

Piano 3 – EPILOOG

Een brief van Einstein aan zijn dochter

Eind jaren 80 schonk de dochter van de beroemde genie, Lieserl, 1400 brieven, geschreven door Einstein, aan de Hebreeuwse Universiteit, met de opdracht om hun inhoud niet eerder te publiceren dan twee decennia na zijn dood. Dit is een van hen.
Bron: klik hier

… Toen ik de relativiteitstheorie voorgesteld had, begrepen maar weinigen mij, en wat ik nu zal onthullen om over te brengen aan de mensheid zal ook nu botsen met de misverstanden en vooroordelen in de wereld. Ik vraag je om de brieven zo nodig, jaren, tientallen jaren te bewaken, zolang totdat de maatschappij ver genoeg is gevorderd om te accepteren wat ik hieronder zal uitleggen. Er is een buitengewoon krachtige macht waar de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring voor heeft gevonden. Het is een kracht die alle anderen omvat en betreft, en zelfs achter elk verschijnsel werkend in het heelal en nog niet geïdentificeerd is door ons.
Deze universele kracht is LIEFDE. Toen wetenschappers zochten naar een verenigde theorie van het universum vergaten ze de meest krachtige onzichtbare kracht.

Liefde is Licht, dat diegene verlicht die geven en ontvangen.
Liefde is de zwaartekracht, want het maakt dat sommige mensen zich aangetrokken voelen tot anderen.
Liefde is macht, want het vermenigvuldigt het beste dat we hebben, en staat de mensheid toe niet te worden uitgedoofd in hun blinde zelfzuchtigheid.
Liefde ontvouwt en openbaart.
Want voor Liefde leven en sterven wij.
Liefde is God en God is Liefde.

Deze kracht verklaart alles en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we te lang hebben genegeerd, misschien omdat we bang zijn voor Liefde, want het is de enige energie in het universum dat de mens niet heeft geleerd om aan zijn wil te onderwerpen.
Om zichtbaarheid te geven aan Liefde, maakte ik een eenvoudige vergelijking in mijn meest beroemde formule.
Als we in plaats van E = mc2, accepteren dat de energie om de wereld te genezen kan worden verkregen door liefde, vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in het kwadraat, komen we tot de conclusie dat liefde de sterkste kracht is, want het heeft geen grenzen. Na de mislukking van de mensheid in het gebruik en de controle van andere krachten van het universum die zich tegen ons hebben gekeerd, is het dringend noodzakelijk dat we onszelf voeden met een ander soort energie…

Als we willen dat onze soort zal overleven, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de wereld willen redden en elk levend wezen dat het bewoont, is liefde het enige antwoord. Misschien zijn we nog niet klaar om een bom van liefde te maken, een apparaat krachtig genoeg om volledig de haat, egoïsme en hebzucht te vernietigen die de planeet verwoest. Echter, elk individu draagt in zich een kleine maar krachtige generator van liefde waarvan de energie erop wacht vrijgegeven te worden.
Wanneer we leren om deze universele energie, lieve Lieserl, te geven en te ontvangen, zullen wij hebben bevestigd dat liefde alles overwint, en in staat is om alles en nog wat te overstijgen, want liefde is de essentie van het leven. Ik betreur het ten zeerste dat ik niet in staat ben geweest te kunnen uitdrukken wat er in mijn hart is, welk stilletjes heeft geklopt voor jullie allemaal, mijn hele leven. Misschien is het te laat om te verontschuldigen, maar omdat tijd relatief is, moet ik je vertellen dat ik van je hou en dankzij jou heb ik het ultieme antwoord aan kunnen reiken!

Je vader Albert Einstein