harmony happiness healing

Jaartraining – Integratie

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

Dit is alweer de laatste les van onze online jaartraining.

Inmiddels begrijp je misschien meer dan ooit dat alles energie is. Alles – maar dan ook alles – wat wij waarnemen, bestaat uit energie. Ook al lijken we met onze ogen vaste vormen waar te nemen. En alles wat we waarnemen, staat in contact met onszelf, ook al kunnen we niet altijd de verbanden leggen. In werkelijkheid is alles met elkaar verbonden. Dit heb je – als het goed is – zelf mogen ervaren in de afgelopen maanden. Je hebt ongetwijfeld jouw eigen ervaringen gehad, waarin je kon merken dat er door het doen van de prayers, decrees of meditaties iets verschoof in jouw wereld. Dat een situatie veranderde of dat iemand ineens anders dan normaal reageerde, terwijl jij bijvoorbeeld ‘I AM, help me’ of ‘IK BEN de Volmaaktheid in deze situatie/persoon’ aan het denken was. Of hoe jij dan ook hebt mogen ervaren dat alles met alles verbonden is en dat jij bewuste, positieve invloed kan uitoefenen.

In de afgelopen maanden is jouw bewustzijn op The Law of Life vergroot. En heb je als het goed is meer bewustzijn gekregen op de werking van jouw Levensenergie en hoe je jouw bewustzijn weer kan vereenzelvigen met de Presence die JE BENT. Je hebt hopelijk meer en meer het verband gezien tussen jouw – al dan niet bewuste- overtuigingen en focus en het effect op jouw omgeving.

Als het goed is snap je nu meer dan ooit:

 • Dat disharmonie GEEN deel uitmaakt van wie je werkelijk bent.
 • Dat je te stoppen hebt met je te vereenzelvigen met alle disharmonie en alle ‘valse ik’ constructen. En 100% verantwoordelijkheid dient te nemen voor alles wat je waarneemt. Denk in elke situatie altijd ‘ik’. Ook als je wilt denken ‘die ander doet het’. Dat brengt jouw Ware Kracht terug. Vervolgens kan je datgene wat je waarneemt aan disharmonie vragen te verteren, wanneer je er innerlijk vanaf wendt en je richt tot de Presence.
 • Dat je de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid BENT en dat je alle oordeel en pijn die je waarneemt in jezelf, verteert en kwalificeert met de Absolute Volmaaktheid en het terugbrengt naar de Liefde die het werkelijk is.
 • Dat je je focus ten alle tijden (tijdens gesprekken etc.) te houden hebt op het Hart en denkt ‘IK BEN de Volmaaktheid in deze situatie/persoon’.
 • Dat je jezelf toe hebt te staan om zoveel mogelijk Liefde in jezelf op te roepen. En verschillende manieren vindt die daaraan bijdragen. Want dat is wie JE werkelijk BENT. En dat Liefde de frequentie is waarop de Presence zich bekrachtigt in jezelf. Waar angst en afgescheidenheid de frequentie is van het valse zelf.
 • Dat je jezelf elke dag te beroepen hebt op de Wet van Vergeving voor alle disharmonie die jij in het leven hebt geroepen, bewust of onbewust, in je denken, voelen en handelen. Dit bevrijdt je van de greep van het valse zelf.
 • Dat je de Machtige Verterende Vlam aan te roepen hebt om alle disharmonie die je in het leven hebt geroepen met terugwerkende kracht te verteren en terug te brengen naar de Liefde die het werkelijk is.
 • Dat als je enkel het Goddelijk Zelf in de ander ziet, deze ook enkel vanuit het Goddelijk Zelf op jou kán reageren. Wanneer het denken een mening heeft, zegt: ‘Stop, jij hebt hier geen mening over. Enkel God handelt hier’.

In deze laatste les gaan we The Law of Life en alle tools die we je de afgelopen maanden hebben meegegeven integreren in een oefening. Zo kan je heel snel ervaren wat voor positieve veranderingen het toepassen van deze principes kan brengen op micro-niveau (en op den duur op macro-niveau).

“Door de Kracht en de Intelligentie die IK BEN, BEVEEL IK Absolute Volmaaktheid in het denken, voelen en handelen van een ieder die dit leest”.

Integratie oefening

Duur oefening: +/- 1 uur

Plaatsankers
Pak een aantal velletjes papier of post-its en schrijf contexten op waarin jij je begeeft. Voorbeeld: gezin, werk, lichaam, relatie, gezondheid, financiën, sport, practice, etc. Maak er ook eentje met de woorden ‘I AM’. Gebruik voor elke context 1 velletje papier. Leg deze ‘plaatsankers’ vervolgens in een cirkel op de vloer met in het midden ‘I AM’ (zie foto).

Voorbereiding
Houd pen en papier bij de hand om je bevindingen op te schrijven. Pak de pendelprocedure en jouw pendel erbij en leg alvast de plaatsankers neer. Lees de oefening goed door voordat je gaat beginnen.
Neem een innerlijk besluit om de oefening echt goed te doorvoelen en te mogen ervaren. En neem de tijd om de oefening helemaal ‘in’ te gaan.

Start

1. Ga op het plaatsanker ‘I AM’ staan.

Besluit nu dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen Leefwereld.
Weet dat je de I AM Presence BENT en weet dat deze Absolute Volmaaktheid ís. (‘Weten’ = voelen. Voel dit tot in het diepst van je Wezen. Dit IS de WAARHEID).

Adem in- en uit met de focus op jouw Hart.

2. Doe prayers 1, 3 en 10 (doe jouw practice). Doe dit langzaam en neem er de tijd voor, want je wil de woorden voélen en bekrachtigen met een gevoel van ‘Dit is de waarheid’.

Adem en voel je rustig, kalm en gecentreerd.

Zeg nu met autoriteit: “IK BEN het Volmaakte Begrip van ALLES wat IK WENS te kennen en te begrijpen. IK BEN de Volmaakte uitvoering van deze oefening”.

ADEM in- en uit

Zeg:
“IK BEN in mij, kom tevoorschijn en neem de leiding over dit denken, voelen en handelen. De IK BEN die IK BEN is de enige Autoriteit in mijn leefwereld.
IK BEN de Wet van de Volmaaktheid, hier, NU.
IK BEN de Kosmische Wet van de onsterfelijke, onoverwinnelijke Actie van het Heilige Vuur van de Violette Vlam die alle aspecten, details en elementen van mijn universum zuivert, heelt en regeert voor de vervulling van het Goddelijk Plan van mijn Machtige IK BEN Tegenwoordigheid”.

Adem, weet dit. Dit IS zo. Dit is de Waarheid. JIJ BENT DAT.

3. Terwijl je nog op het plaatsanker ‘I AM’ staat, kijk je vervolgens naar de overige plaatsankers die voor je liggen. Je zegt dit nou allemaal wel, maar klopt het ook met wat je gemanifesteerd ziet? Waar zie je de bovenstaande uitspraken in terug? Overal waar je jouw leven in harmonie ziet, daar heeft jouw Volmaakte Levensenergie onvervormd kunnen stromen. Realiseer je dit. Dát is een expressie van je Ware Zelf.

Stap nu van de Presence af en stap op elk plaatsanker dat je hebt neergelegd. Neem de tijd om op elk plaatsanker even te kijken naar wat zich daar toont. Vanuit dit standpunt kan je naar de disharmonie kijken. Waar zie je de vervorming terug? Waar heb je de leiding over jouw leven afgegeven aan het valse zelf? Aan iemand of iets, het lichaam, aan emoties of aan het denken met alle gevolgen van dien.

Opmerking:
We doen dit niet met als doel om jouw aandacht te vestigen op wat je niet wilt. We doen dit zodat helder is waar jij jouw Leefwereld hebt laten creëren door (al dan niet bewuste) niet helpende programmeringen die jij aangenomen hebt als zijnde waar en door andermans ‘wetten’. Hier heb je jouw Innerlijke Autoriteit afgegeven waardoor dit zichzelf heeft kunnen manifesteren in jouw Leefwereld.
Dit kunnen dingen zijn, die jij op micro-niveau in jouw Leefwereld waarneemt maar ook op macro-niveau. Alles is een expressie van hetzelfde. Alle harmonie is een expressie van het ongehinderd doorstromen van jouw Volmaakte Levensenergie. Alle disharmonie laat je dus zien waar jouw Volmaakte Levensenergie is vervormd geraakt door de aanvaarding van niet helpende programmeringen, het negatieve denken en emoties.


4.
Stap nu terug op de Presence en associeer je ermee. JE BENT dit. Ga nu jouw Universum creëren, zoals jouw Ware Zelf hier vorm aan wil geven. De JIJ van waaruit je dit doet, is dus de I AM, die HEEL en ZUIVER is. De oefening is altijd vanuit afstemming op deze laag in jouw bewustzijn. Niet vanuit vereenzelviging met het valse zelf wat een agenda kent (namelijk het creëren van chaos, pijn en lijden omdat het zichzelf enkel zo in stand kan houden).

5. Kijk vanuit die Volmaaktheid nu opnieuw naar de plaatsankers.

Zeg: “I AM in mij, laat me zien in welke context in mijn leven de harmonie zich op dit moment mag bekrachtigen”.

6. Naar welk plaatsanker wordt jouw aandacht getrokken? Stap op dit plaatsanker. Laat je verrassen door hoe dit zich vormgeeft en volg wat er wordt aangegeven. Wat het gevoel zegt, klopt. Als je merkt dat het denken een plaatsanker wil kiezen, sluit dan je ogen. Laat je leiden door het lichaam en volg wat er wordt aangegeven. Stap vervolgens met gesloten ogen op een plaatsanker.

7. Je staat nu op een plaatsanker. Associeer je met die plek. Wat komt er in je op? Wat toont zich aan disharmonie nu je hierop staat? Welke healing signals krijg je hier die terug gebracht kunnen worden naar de Volmaaktheid? Beschrijf dit in het kort voor jezelf of schrijf je bevindingen op. Realiseer je dat de disharmonie in deze situatie moét voortkomen uit vereenzelviging met het valse zelf. Want jouw I AM kan deze situatie eenvoudigweg niet creëren. Je hebt dus te maken met een vervorming. Identificeer voor jezelf binnen deze context:

 • Wat neem je waar op omgevingsniveau?
 • Welke personen of dingen laten zich in deze situatie zien?
 • Welke emoties worden hierbij geraakt?
 • Welke gedachten heb je hierover?
 • Welke (collectieve) energie is hier actief? (herken je de ‘velden’?).

Loop alle lagen af en schrijf bij elke laag je bevindingen op. Beschrijf dit kort voor jezelf.
Wees hier heel eerlijk in en blijf binnen de context!

Hier de voorbeelden per laag:

Omgeving:
Wat zie je op omgevingsniveau terug waar je jouw Innerlijke Autoriteit uit handen hebt gegeven? Wat komt er in je op? Wat toont zich aan disharmonie? Welke healing signals krijg je hier die terug gebracht kunnen worden naar de Volmaaktheid? Zie je dit terug in hoe je behandeld wordt door jouw omgeving? Hoe reageren mensen op je? Zijn er conflicten? Of is alles in harmonie?

Lichaam:
Laten zich binnen deze context lichamelijke klachten zien? Laat je je meenemen en/of afleiden door lichamelijke pijntjes of je fysieke gesteldheid? Of is dit altijd in harmonie? Schrijf ook op als dit in harmonie is! Het is goed om te zien op welke laag je wel (en niet) de leiding neemt.

Emotioneel:
Welke emoties laten zich binnen deze context zien? Laat je jezelf te veel leiden door emoties? Gebeurt het nog teveel of te vaak binnen deze context? Voel je je wispelturig, verdrietig of schiet je vaak uit de slof? Wat komt er in je op?

Denken:
Welke gedachten komen er langs fietsen? Merk je op dat je binnen deze context niet helpende, naar beneden halende, terugkerende gedachten hebt over jezelf of anderen? Wat komt er in je op?

Energie:
Heb je te veel ‘last’ van energieën van anderen of energieën op bepaalde plekken of in gebouwen (bijvoorbeeld in de IKEA). Kom je vaak moe thuis van het boodschappen doen? Of heb je nergens last van?

8. Als je dit helder hebt voor jezelf, kijk je naar jouw lijst. Waar laat je, binnen de context die naar boven is gekomen tijdens deze oefening, jouw innerlijke leiding varen en zie je de vervormingen terug? Op welke laag heb je wél de leiding? En op welke laag is dat niet het geval?

Het is goed om je hier bewust van te zijn. Zodat je ook sneller de patronen gaat leren herkennen. Zo kan je in het moment beslissen om de leiding terug te pakken.

Herstellen van de Harmonie

9. Ga weer op het plaatsanker ‘I AM’ staan (als je niet meer kan staan, ga je er lekker bij zitten) met jouw gezicht naar de ‘situatie’ gericht, oftewel het plaatsanker waar je net op stond.

Maak voor jezelf de beslissing om jouw Innerlijke Autoriteit te bekrachtigen. Kies ervoor om de patronen te doorbreken. Dit is de plek van de I AM Presence, de Waarheid die JIJ BENT.

Adem rustig door jouw Hart. Neem hier jouw ruimte voor. Voel de rust van dit niveau. Voel de wijsheid, voel dat je DIT BENT. Je bént I AM, Absolute Volmaaktheid. Voel wanneer het voldoende is.

10. Gebruik vervolgens de pendelprocedure uit les 8. Begin direct bij vraag 2, het uittesten van de emoties (vraag 1 heb je namelijk al helder). Dat laat je ingangen zien op de laag van emoties. En het geeft je de ondersteuning om je los te maken van de ingangen die ten grondslag liggen aan deze niet helpende patronen.

11. We gaan ervan uit dat je de pendelprocedure hebt afgerond. Je staat nog steeds op het plaatsanker ‘I AM’ met jouw gezicht naar de situatie gericht.

Adem in- en uit

Zeg: “IK BEN in mij, kom tevoorschijn en neem de leiding over dit denken, voelen en handelen. De IK BEN die IK BEN is de enige Autoriteit in mijn leefwereld. IK BEN de Wet van de Volmaaktheid, hier, NU.
IK BEN de Kosmische Wet van de onsterfelijke, onoverwinnelijke Actie van het Heilige Vuur van de Violette Vlam die alle aspecten, details en elementen van deze situatie (of vul in…) zuivert, heelt en regeert voor de vervulling van het Goddelijk Plan van mijn Machtige IK BEN Tegenwoordigheid”.

Herhaal het een paar keer totdat je VOELT dat het waar is.
DIT IS ZO. Er is GEEN andere mogelijkheid! Dit is een WETEN/VOELEN.

Actie

12. Stel jezelf de volgende vraag:

“Welke actie wordt er van mij gevraagd in deze situatie? Wat vraagt deze situatie concreet van mij? I AM in mij, laat het me zien”.

Dit is een ACTIE.

Sluit je ogen adem in- en uit. Laat het antwoord opkomen. Als er niets komt, is dat ook goed. Dan kan dat inzicht komen in Divine order and timing.

13. Met de inzichten die je gekregen hebt, sta je nog steeds op het plaatsanker ‘I AM’.

Stel jezelf voor dat je volledig en totaal de inzichten in deze oefening hebt toegepast.
De situatie is dus geharmoniseerd. Hoe voel je je dan? Hoe ziet het eruit? Waar ben je dan? Met wie ben je dan?
Zie, voel en ervaar wat er veranderd is op omgevingsniveau terwijl je je bekrachtigd voelt in de Waarheid van wie JE BENT – I AM – NU.

Je kan dit voor jezelf opschrijven of enkel ervaren.

14. Sluit af met prayer 29: Het doorknippen van psychische koorden

Ik roep de Heilige Geest aan,
om alle psychische koorden door te knippen
tussen mijzelf en [naam van persoon, plaats, ding, verslaving of situatie].
Deze psychische koorden zijn nu liefdevol
doorgeknipt, opgetild, liefgehad, geheeld, los- en vrijgelaten
in het Licht van Gods Liefde en Waarheid.
Ik verwelkom nu mooie, Goddelijke, onvoorwaardelijke liefdeskoorden die de ruimte opvullen tussen mijzelf en
[naam van persoon, plaats, ding, verslaving of situatie].
Dank U, I AM, en ZO IS HET

15. Sluit af en bedank jezelf voor het doen van deze oefening:

“I AM, dank je wel voor deze sessie. I AM in mij, zie erop toe dat ik mezelf geef wat ik nodig heb en alles wat is ontladen in deze sessie volledig loslaat. En ZO IS HET!”

16. WEET nu dat de situatie is geharmoniseerd. Het is slechts een kwestie van tijd totdat je dit terugziet in de omgeving. Voel je elke dag dankbaar dat het zo IS en houd je hieraan. Wanneer de situatie zich niet direct oplost, blijf dan in dit Weten. Weiger gedachten die je zou kunnen doen twijfelen. Houd je te allen tijde aan het bevel dat er gegeven is.

 

Download hier de oefening

Dank

IK wil je bedanken vanuit het diepste van mijn Hart. IK dank je voor jouw vertrouwen en voor het gehoor geven aan het Licht IN jou. En voor het bekrachtigen van dat Licht waarmee je niet alleen jezelf maar ook jouw omgeving meeneemt in die stroom van Liefde, Harmonie, vrede, vreugde en vrijheid. En dat je dapper genoeg bent om in dat Licht te gaan staan en erkent dat dit de kracht is die je doet leven. De Liefde is die je doet bewegen.

Dít is ons geboorterecht. Eis het op en laten we gezamenlijk een wereld creëeren waarin we enkel nog Volmaaktheid tegenkomen. Het smalle, rechte pad naar verlichting. Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. IK BEN dankbaar voor jouw OVERWINNING! En zo is het!

Namasté 

@Karsten, kan je hier een mooiere sfeerbeeld plaatsen?

Tot slot

Vanaf het moment dat de live lessen stoppen, heb je nog even toegang tot de elearning (check de mail die je hierover hebt ontvangen. Heb je geen mail ontvangen neem dan contact op met support: support@iamacademy.nl). Je ontvangt sowieso een samenvatting van álle lessen inclusief alle video’s uit de lessen (met uitzondering van de live lessen). Zo kun je altijd alles op je gemak herhalen. Herhaling is key. Het geprogrammeerde denken is zó geprogrammeerd door de kracht van de herhaling. Door deze kracht bewust in te zetten, kan je deze dus op een constructieve manier gebruiken. Namelijk: om je te helpen jezelf te bevrijden van jouw identificatie met het valse zelf en jezelf bekrachtigen in wie JE werkelijk BENT.

Als het goed met je gaat, doe je werk dan JUIST! Want zo kan je meeliften op die energie. Terwijl de neiging dan juist kan zijn om je werk NIET te doen. Want ‘het gaat toch goed’. Nee, lekker doorpakken zodat je nog meer profijt kan hebben van hoe de energie werkt.

En wil je je verder verdiepen? Er is de mogelijkheid om onder ónze begeleiding verder te gaan:

 • We hebben een prachtige jaartraining 2 waarin je met gelijkgestemden het proces van eenwording met het Ware Zelf nog meer bekrachtigt. En een volledige integratie van de kennis ondergaat. De training bestaat uit dezelfde opbouw als jaar 1: Live dagen, een gezamenlijke besloten forum, online meditaties en nog zoveel meer. Heb je interesse in de jaartraining 2 of ben je nieuwsgierig naar ons aanbod, klik dan hier.

Mijn overwinning is jouw overwinning.

Dank je wel voor het meedoen!

@Karsten, kan je hier een soortgelijke beeld vinden met hogere resolutie?

 

 

 Meditatie: Voorbereiding op de reis naar huis