harmony happiness healing

Jaartraining – Mind is Law

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom!

Even ter herinnering: Wat is het kader van deze training? 

In deze training leer je:

 • het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen tussen jouw lichaam (de veruiterlijking van jouw Goddelijk Zelf), jouw aangeleerde geconditioneerde patronen, het ‘valse ik’ (het ‘uiterlijke zelf’), jouw Goddelijk Zelf (jouw Ware Zelf) en hét Goddelijk Zelf.
 • de energetische dynamiek tussen deze aspecten van het bewustzijn begrijpen en daardoor adequaat te reageren op de effecten die je waarneemt in het lichaam en de omgeving.
 • het leren voelen & erkennen van jouw Presence als ENIGE werkelijke WARE Kracht en Macht in jouw Leefwereld;
 • je te bevrijden van de identificatie met de programmeringen die gezamenlijk het valse zelf vormen;
 • om uiteindelijk de belichaming te worden van I AM Presence, jouw Goddelijk Zelf. Dat wat je leert, lijkt haaks te staan op hoe je gewend bent in het leven te staan. En het vraagt dus een commitment om de stappen te nemen zodat je kunt gaan ervaren dat je al HEEL bént. De vooronderstelling van deze training is dan ook dat je de HEELHEID bént en dat al het andere aangeleerd is. Dat gegeven zie je ook op de I AM Chart terug. Dit is een represenatie van wie JE werkelijk BENT. Op deze Chart vind je dus ook geen weergave terug van het valse zelf. Het is afwezig omdat het niet bestaat. Het bestaat enkel in onze gedachten en we hebben ons geïdentificeerd met dit ‘valse ik’ dat zichzelf in stand kan houden door onze aandacht en ons geloof erin. Want onze aandacht is LETTERLIJK Levensenergie.

Vanuit deze optiek geeft deze training je de kans om ‘buiten’ de geoefende paden iets nieuws te ontdekken, namelijk dat je MEER bent dan jouw geconditioneerde zelf. En dat betekent niet dat bepaalde dingen niet meer mogen, maar dat je BEWUST kiest voor een focus op Harmonie, Vrede, Liefde of Volmaaktheid, om te ervaren dat die focus meer Harmonie, Vrede, Liefde of Volmaaktheid zal genereren. Het vraagt dus om een doelgerichte actie. En dat die doelgerichte actie een effect heeft, zal zich uitdrukken in jouw leven. Omdat dat een expressie zal gaan zijn van meer Liefde, Vrede en Harmonie.

We onderdrukken dus niets, maar we brengen meer Liefde, Vrede en Harmonie naar dingen die zich aandienen in plaats van dat we datgene wat zich laat zien gaan bekrachtigen door ons af te vragen waar het vandaan komt, ‘erin’ te gaan of het te bespreken. Want dat kennen we nu toch wel?

Hier kan je voor kiezen als je eenmaal begrijpt dat jouw Levensenergie VOLMAAKT ís. En dat chaos, pijn en lijden GEEN ONDERDEEL is van die Levensenergie. Chaos, pijn en lijden wordt veroorzaakt door onze identificatie met de programmeringen van het ‘valse ik’, dat zich gedraagt als een virus en wat als enige agenda heeft om zichzelf in stand te houden. Je kan de dingen die het creëert wel serieus nemen, maar waarom zou je dat doen als het geen deel is van jouw werkelijke zelf? Het is de programmatie van een ONECHTE IK. Wat we zelf ooit gecreëerd hebben, maar wat we nu mogen loslaten wanneer we ons er eenmaal bewust van zijn.

Zo krijg je Meesterschap over jouw leven en wordt jouw leven een uitdrukking van Liefde, Harmonie en Geluk. Precies dat wat je altijd verlangd hebt.

 

 

Prayer voor deze les

Prayer 83 – Behandeling voor het helen van verlegenheid

Hier gaat het om de ‘verlegenheid’ om je Ware Zelf uit te drukken. 

Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor het Volmaakt harmoniseren van alle ogenschijnlijke verlegenheid, of beter, nu.
Ik weet en erken nu dat er één Kracht en één Aanwezigheid aan het werk is in het universum en in mijn leven: de Goede, de Almachtige Volmaakte Levensenergie die IK BEN, van het Goddelijk Zelf. Dit Goddelijk Zelf is de rots van Kracht waar een schuilplaats wordt gevonden.
Het is de enige vesting, de enige bevrijder, de enige verlosser. Het Goddelijk Zelf behoudt alles, onderhoudt alles en geeft Leven aan alles en iedereen.
Het is de Bron van het Leven en de Kracht die Leven in alles en iedereen ademt.
IK BEN gesterkt in de Kracht van deze Goddelijke macht. IK BEN een toren van Kracht en stabiliteit.
Waar het Goddelijk Zelf ook is, daar wordt Kracht gevonden. Daarom vult en omringt de macht en standvastigheid van het Goddelijk Zelf mij nu.
IK BEN gezegend met de ondersteunende Kracht van mijn Goddelijk Zelf die verlossing en bevrijding brengt. IK BEN vervuld van de leven gevende Kracht van mijn Goddelijk Zelf, die moed en vertrouwen geeft.
Daarom ken ik nu en claim ik voor mezelf, [volledige naam], het Volmaakte harmoniseren van alle ogenschijnlijke verlegenheid, of beter, nu.
Ik laat nu alle ogenschijnlijke aanwezigheid van verlegenheid los uit mijn gedachten en gevoel.
Ik sta mezelf nu toe mijn Zelf te zijn met Volmaakt zelfvertrouwen en Volmaakte eigenwaarde, of beter, nu. Ik laat nu alle gedachten en emoties van bedeesdheid, verlegenheid, schaamte, angst om een fout te maken, angst om veroordeeld te worden en angst om dom of stom over te komen los.
Deze negatieve gedachten zijn nu liefdevol opgetild, geheeld, los- en vrijgelaten in het Licht van de Liefde en Waarheid van het Goddelijk Zelf.
IK BEN nu gevuld met nieuwe, mooie, creatieve gedachten en gevoelens van moed, kracht, vriendelijkheid, beminnelijkheid, sympathie, innemendheid, zelfvertrouwen, zelfacceptatie, eigenwaarde, zelfrespect en zelfliefde. Ik weet nu dat IK Volmaakt BEN zoals IK BEN. Ik hoef mijn Licht niet te verbergen.
Ik laat nu mijn Licht in alle pracht schijnen. Mijn gedachten zijn nu gevuld met de Kracht van mijn Goddelijk Zelf. Die Kracht is in mij vrijgegeven en ik verander dagelijks meer en meer in een gelijkenis met mijn Goddelijk Zelf. De eeuwige Kracht en pracht van mijn Goddelijk Zelf vult en omringt mij met moed.
IK BEN niet geraakt door de meningen van anderen. IK BEN niet afhankelijk van anderen om me een gevoel van waarde te geven. Ik weet nu dat de eeuwige waarde van het Goddelijk Zelf in mij is gevestigd en dit geeft me Kracht en waardigheid, hier en nu.
Ik accepteer nu volledig, in Bewustzijn, dat ik elke schijn van verlegenheid overwin, of beter, nu. IK BEN vervuld van Innerlijke Kracht, zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfexpressie, of beter, nu. Ik dank mijn Goddelijk Zelf nu voor het manifesteren van dit Goede in mijn leven, onder leiding van mijn Goddelijk Zelf, op Volmaakte wijze. Ik laat deze prayer volledig en totaal los in de spirituele Wet van Volmaaktheid overal, nu, wetende dat het geaccepteerd is en dat het zich op Volmaakte wijze in mijn leven manifesteert. Dank u, I AM, en ZO IS HET.

Download hier de printversie

Je kan de begeleide prayer hier beluisteren. Deze duurt +/- 17 minuten, daarna loopt de muziek door zodat je het kunt gebruiken bij je meditatie:

 

Wat wil je gespiegeld krijgen?

Je gebruikt de Kracht van het Woord de hele dag en je krijgt de hele tijd bevestigd wat je denkt en uitspreekt, door levens heen.
Jouw waakbewustzijn is gehecht aan de ‘bouwwerken’ die je bedacht hebt in de vorm van gedachten en verhalen. Door jouw aandacht breng je jouw Levensenergie hiernaar toe en houd je dit in stand. Je komt deze ‘bouwwerken’ onvermijdelijk tegen en ze weerhouden je om te voelen wie JE werkelijk BENT. Om jouw werkelijke kracht te belichamen en uit te drukken.
Hoe breek je die bouwwerken af waarmee jij je hebt geïdentificeerd? Door de volgende woorden uit te spreken in combinatie met de Wet van Vergeving en beschermings decree:

Ik beroep me op de Wet van vergeving voor alle vervormingen in het denken, voelen en handelen, waarmee ik mijn Volmaakte Levensenergie heb gekwalificeerd met onvolmaaktheid. Het spijt me, vergeef me, ik hou van je, dank je wel.

IK BEN de Machtige Magische cirkel van Bescherming rondom mij die alles wegzendt wat niet gelijk is aan haar.
Deze cirkel van bescherming is onoverwinnelijk en stoot elke verstorende gedachte en al het verwarrende af dat bij mij naar binnen wil dringen!
Dank u I AM en zo is het.

Ik spreek direct tegen alle menselijke creatie.
Jij hebt geen kracht. Jij hebt geen kracht in mijn leefwereld.
Machtige IK BEN Tegenwoordigheid die IK BEN, neem de leiding over dit denkvermogen en dit lichaam.
Het is van U.
Creëer uw volmaaktheid en neem de leiding.
Laat uw machtige stroom van energie mijn leefwereld instromen.
Maak het schoon en zuiver het. Veeg alles wat destructief is weg van mijn pad.
Vervang het door de zelf-verlichtende intelligente substantie van de Opgevaren Meesters dat licht is.
Laat dat licht voor me uitgaan en neem hier de leiding.

I speak directly to all human creation.
You have no power. You have no power as far as my world is concerned.
Mighty I AM Presence, take command of this mind and this body – they are yours.
Produce your perfection, hold your dominion there.
Release your mighty currents of energy into my world.
Cleanse and purify it. Sweep out of my pathway every destructive thing.
Replace it by the Ascended Masters’ self-luminous intelligent substance which is light.
Let that light go forth and hold it’s dominion before me.

Bovenstaande decree is ingesproken in het Engels door Marjolijn. Kom je onvolmaaktheid tegen? Of wil je preventief jouw opslagbewustzijn schoonmaken van de menselijke imprints? Doe deze meditatie. Deze zou je dagelijks kunnen doen. Je kan hem overigens ook in de auto doen. Gewoon nazeggen. Het is wel effectiever wanneer je gaat zitten met jouw ogen gesloten. Dan kan je de energie ervan ook echt in beweging gebracht voelen.

Waakbewustzijn = I AM

In het onderstaande model zie je een weergave van SPIRIT/I AM. De Volmaakte Levensenergie stroomt doorheen de MIND (die je rechts ziet uitgedrukt in de verschillende lagen ervan, om zich uit te drukken op het niveau van BODY (wat zoveel wil zeggen als ALLES wat we in onze omgeving waarnemen. Ons eigen lichaam en alle andere vormen dus).
Wat je goed moet begrijpen is dat het Waakbewustzijn en I AM één zijn. Jouw bewuste focus (jouw waakbewustzijn, wat in het Engels ‘Conscious Mind’ wordt genoemd) stuurt direct jouw Levensenergie naar datgene waar jij jouw aandacht aan geeft. En omdat MIND slechts een medium is, geeft het geen oordeel over datgene waar jij jouw Levensenergie naar toe stuurt. Het enige wat het doet, is datgene wat wordt ‘gezaaid’ in de MIND vorm te geven. Totdat het ‘zakt’ en zichtbaar wordt op het niveau van BODY.

(Bron Science of Mind/Divine Revelation)

Hier zie je een uitvergrote versie van de afbeelding aan de rechterkant

MIND = LAW
In MIND zitten allemaal ideeën, overtuigingen, ‘Wetten’ die je zelf hebt aanvaard, al dan niet bewust. Dit kan gaan om ‘beliefs’ oftewel overtuigingen, waarmee je geboren bent (onbewuste overtuigingen die meegekomen zijn uit vorige incarnaties), of om overtuigingen die je meekregen hebt vanuit de voorouderlijn, overtuigingen die in het rassencollectief zitten, overtuigingen die je zelf hebt opgebouwd. Wanneer een overtuiging aanvaard wordt en vaak gevolgd wordt, wordt het een ‘Wet’. Een ‘Wet’ is een overtuiging die de MIND zo aanvaard heeft als ‘gewoon’ dat deze altijd geldt, of je je dit nou bewust bent of niet of je dit nou weet of niet. Zo’n Wet kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van gezondheidsproblemen of armoede. Alles wat je tegenkomt in jouw leven is altijd een expressie van iets wat in de MIND zit, omdat BODY, zoals je in het diagram ziet, altijd een expressie is van MIND. Je kunt zo’n Wet omzetten (door heel bewust te kiezen voor een nieuwe Wet en deze uit te spreken als Waarheid. Zo wordt dit een ‘Wet’ want MIND = LAW) maar het systeem moet deze Wet dan nog als het ware aanvaarden.

Het Conscious Creator proces – wat je in de volgende les met Marjolijn & Joyce gaat leren en waarmee je bewust kunt leren creëren – is een heel belangrijk proces waarmee je nieuwe wetten in MIND zet. Dit proces is essentieel als je wilt ervaren dat jij heel bewust nieuwe ervaringen kunt klaarzetten in MIND  die zich vervolgens gaan manifesteren in BODY wanneer er voldoende ‘gewicht’ aan hangt. En met gewicht bedoelen we ‘overtuiging’. Wanneer je dus volledig overtuigd bent van jouw creatie, zakt deze door naar BODY en ‘precipiteert’ deze (‘precipiteren’ betekent ‘neerdalen’).

Een Wet die we allemaal geaccepteerd hebben, is dat ‘we allemaal ‘fouten’ maken’ en dat we ‘door fouten lessen leren’. Deze aanname gaat echter in tegen het feit dat onze Levensenergie Volmaakt is. Zou Volmaaktheid fouten maken? Het antwoord is ‘nee’. Zou Volmaaktheid lessen moeten leren? Het antwoord is weer ‘nee’. De overtuiging dat we niet foutloos zijn, niet ‘Volmaakt’ zijn, zit in MIND. Dat kán ook niet anders omdat het een expressie is van dualiteit. Maar deze Wet maakt dat we ervaringen creëren die bewijzen dat we fouten maken. Deze Wet kunnen we uit onze MIND halen door het tegenovergestelde te verklaren. Dat kan je doen door het volgende uit te spreken:

ZEG (het liefst hardop zodat je het overtuiging kan meegeven):

Vanuit het WEZEN van MIJN ZIJN, de IK BEN die IK BEN, VERKLAAR IK:

(VERKLAAR met overtuiging en gevoel. Dit IS ZO)

‘Geen fouten zijn gemaakt, geen worden gemaakt, noch kunnen er worden gemaakt.

Er is ÉÉN ONEINDIGE INTELLIGENTIE die beheert, begeleidt en de wacht houdt, die me vertelt wat te doen, wanneer te reageren en hoe te reageren.

(WEET dat de I AM Presence foutloos IS, Volmaaktheid IS, Liefde IS, VREUGDE, GEZONDHEID, OVERVLOED, VREDE, etc. IS. Jouw Volmaakte Levensenergie IS zonder fouten. ‘Fouten’ bestaan dus niet wanneer je leeft vanuit focus op I AM, de Presence die Volmaakt is, die JIJ BENT).

Ik representeer de Waarheid, de hele Waarheid en niets dan de Waarheid.
Dit maakt nooit fouten. Het is foutloos.
Er zijn geen fouten in het Goddelijke plan voor mij.
Er is geen beperking, armoede, behoeften, noch tekorten.
Ik sta te midden van eeuwige mogelijkheden, die zich altijd bewijzen in hun volledige uitdrukking.
IK BEN vreugde, vrede en geluk.
IK BEN de Geest van vreugde in mij.
IK BEN de Geest van vrede in mij, van gemak en van kracht.
IK BEN de Geest van geluk in mij.
IK STRAAL Leven uit.
IK BÉN Leven. Er IS slechts één leven en dát Leven is mijn Leven NU.

IK WEET dat ik NU op de drempel sta van al het Goede, de Wijsheid en Waarheid. Al het goede dat ik kán belichamen, is NU het mijne. Ik open de deur naar mijn I AM, de Presence DIE IK BEN, en accepteer datgene wat klaar is om zich door mij, voor mij, als mij, als alles en iedereen om me heen uit te drukken. IK WEET, volledig en met gevoel, dat het antwoord op mijn prayer van vandaag gegeven IS. Op dit moment bezit ik datgene waar ik zo naar verlang. Ik laat nu al mijn angst voor tekort los en alle ontkenningen, want het is de enige barrière die in de weg staat voor mij om het Goede te ervaren.

Het Goede komt naar me toe, NU, ruimschoots voldoende om over te houden, om weg te geven en te delen. Ik ben nooit vermoeid, het Goede kan nooit leeglopen, want de Bron waaruit het Goede naar me toekomt, is onvermoeibaar.

Vandaag, op dit moment, reageert de Wet (die MIND is) op mijn gedachten. Mijn woord is er één van affirmatie, die voortkomt vanuit de kennis dat het Goede, de Volhardendheid en het Ware eeuwigheden zijn in mijn ervaring. Ik kán niet gescheiden zijn van dat wat goed voor me is. Dat wat goed voor me is, komt uit de essentie van het Leven dat in mij huist, mijn I AM Presence, die IK BEN. De ENIGE TEGENWOORDIGHEID die handelt in mijn leefwereld’.

ENKEL de IK BEN handelt hier.

IK BEN de enige Tegenwoordigheid die handelt in mijn Leefwereld.

Mijn leven is NU een uitdrukking van de Volmaaktheid DIE IK BEN.

EN IK WEIGER IETS ANDERS TE AANVAARDEN.

Verklaar dit elke dag en jouw omgeving gaat een demonstratie zijn van de woorden die je uitspreekt.

Oorzaak én symptoom
Als je oorzakelijk wilt werken en disharmonie wilt oplossen, heeft het nooit zin om je te richten op het niveau van BODY. Natuurlijk wel om een symptoom aan te pakken. Voorbeeld: Je snijdt in jouw hand. Je hebt een diepe snee. Deze moet gehecht worden want je bent nog niet zover dat je jouw energie zo kan richten dat het je lukt om ter plekke de atomaire structuur van jouw hand terug te brengen naar heelheid. Dan heb je dus naar een arts te gaan en het te laten hechten. De oorzaak van het in jouw hand snijden zit echter in MIND en om dat op te lossen, richt je jouw bewuste aandacht op SPIRIT, vereenzelvig je je met dit niveau IN jou. Weet je dat JE dit BENT en richt je die Volmaakte energie op de oorzaak in de MIND.

Download hier de printversie van de Verklaring

THE LAW OF ATTRACTION

@Note to self (JOYCE) – boodschap over dit hoofdstuk is het volgende:  “the power of your attention alone would set you free in no time, if you would only hold it where it belongs instead of accepting the appearances of imperfection and limitation. You cannot know a thing without placing your attention upon it. Where your attention is, there you are. What your attention is upon, you become! Do not lose sight of that, please, if you want to be free”

The Law of Attraction – De Wet van Aantrekkingskracht – is een wetmatigheid die altijd werkt. Of je je er nou bewust van bent of niet.

Elke keer wanneer je een IK BEN commando/decree/prayer uitspreekt of denkt (of als je gewoon iets denkt en dat je ‘waar’ vindt), focus je jouw Levensenergie op de uitspraak die jij doet en omkleed je dit met het gevoel dat dit oproept. En omdat The Law of Attraction altijd actief is, breng je zo datgene waarop jij je focust in jouw ervaring. Zo lang als jij je nog identificeert met het valse ik, zo lang je dus nog steeds ergens iets van vindt, dingen labelt, beoordeelt, veroordeelt etc., identificeer je je met het valse ik. Jouw kostbare Levensenergie neemt vervolgens de frequentie van het onechte ik aan, die de overtuigingen oproepen, waardoor je DIE ervaring in jouw werkelijkheid gespiegeld krijgt.

De gerichtheid houden op het WETEN dat jij I AM bént, de Volmaakte Aanwezigheid, is de eerste stap naar het VOELEN van de waarheid hiervan. Zodat je de belichaming wordt van deze Volmaakte Essentie die JIJ BENT. In plaats van deze essentie te vervormen met onvolmaaktheid, waardoor je onvolmaaktheid gespiegeld krijgt.

‘Energy flows where intention goes. Your thoughts determine your experience’

Wanneer je echter twijfelt, het ter discussie stelt, het vergeet, afgeleid wordt, vindt dat het verhaal rondom emoties ‘normaal’ zijn en dat emoties ‘erbij horen’, laat je zien dat je nog geïdentificeerd bent met het valse ik. Die identificatie maakt dat je de Volmaakte Levensenergie van de I AM Presence, die JE BENT niet ten volle kunt belichamen, noch benutten. Identificatie met het valse ik is per definitie een beperkende visie op wie JE werkelijk BENT.

Wat is een emotie eigenlijk?
Een emotie is een release of energy van een omstandigheid waar jij jouw HEELHEID niet hebt erkend. Hier heb je dus jouw Levensenergie vervormd.  Hierdoor ontstaat in jouw lichaam een noodzaak om energie te moeten ontladen. Dit noemen wij een ‘healing signal’ – een vraag om heling.
Als zich dit voordoet – wat we allemaal herkennen – zorg dan dat de energie zich kan ontladen zonder dat als verhaal te projecteren op jezelf of op de ander. Bij de gratie van het verhaal eromheen bekrachtig je de energie van dat wat zich laat zien. Je hebt dus niet ‘in’ het drama van de emotie te gaan maar deze te herkennen als een ‘healing signal’ die aangeeft dat jij jouw aandacht in het valse zelf hebt zitten. Je hebt jouw aandacht dan dus in de Liefde voor het Goddelijk Zelf te brengen. Zodat er een (werkelijke) release kan plaatsvinden en de energie weer in balans komt. Gebruik hiervoor jouw tools.

Als je ‘in’ de emotie gaat, bekrachtig je het valse ik ermee. Want je bevestigt jezelf dat ‘jou’ iets is ‘aangedaan’ in plaats van je te vereenzelvigen met de Waarheid van ZIJN, namelijk dat je HEEL bént, ONAANRAAKBAAR bént, ONAANTASTBAAR bént.

Dit suggereert NIET dat je in een gegeven disharmonische situatie NIET handelt. Wat de practice is, is dat we onszelf eerst terugbrengen in de harmonie van wie WE ZIJN om vanuit die staat van bewustzijn te reageren. Dan handel je altijd adequaat en kan het niet anders dan dat op korte of langere termijn zich meer harmonie laat zien in plaats van het drama.

RESULTAAT

Ben je al een tijdje bezig met deze practice en heb je nog geen resultaat?
Realiseer je dat wanneer iets zichzelf niet gelijk in de vorm laat zien, dit niet betekent dat de energie niet in beweging is gebracht. Het proces van manifesteren gaat via de etherische lagen (fijnstoffelijke lagen) om zich vervolgens in de fysieke laag te laten zien. Als jouw wens zich nog niet in de fysieke vorm heeft omgezet, wil dat niet betekenen dat het niet lukt! Het wil enkel zeggen dat het er nog niet is. Vanwege onze eigen menselijke ‘tegenstrijdigheden’ (gedachten en gevoelens die we hebben die tegenstrijdig zijn) kan het zijn dat we een kwalificering of een decree zelf onbewust ontkrachten omdat we er iets over denken of voelen.

Een voorbeeld:
Jij doet ‘s ochtends een I AM meditatie. Je focust je op de frequentie van het Goddelijk Zelf. Je kwalificeert jouw dag met de Absolute Volmaaktheid. Je komt lekker ‘zen’ uit jouw meditatie en je bent er helemaal klaar voor. Je vertrekt naar je werk en je komt in de file en op dat moment begint het denken: ‘Nou, dat is ook lekker volmaakt. Ik sta in de file. Nou kom ik te laat. Balen zeg, ik kom te laat. Zie je wel I AM-en werkt niet….’.

Wat je hiermee doet, heeft tot gevolg dat je de kwalificering van Volmaaktheid teniet doet. Wat je hier ziet, is dat de programmaties van het valse ik erdoor heen komt. Vanuit een hoger perspectief hoeft een file of ‘te laat komen’ niet onvolmaakt te zijn. Het is wat het is. Laat je niet afleiden door jouw omstandigheden. Ga gewoon door met kwalificeren, gebruik de tijd dat je in de file staat om prayers te doen en dan kom je alsnog ‘zen’ op jouw werk aan.

Een ander voorbeeld:
Je kwalificeert jouw relatie met Volmaaktheid.
Vervolgens krijg je ineens conflicten met jouw partner die zo erg oplopen dat de relatie op het spel komt te staan. De kunst is dan om te begrijpen dat dat wat er zich aandient in het moment misschien (door het valse ik) niet als Volmaakt gezien kan worden, maar dat dit wellicht nodig is om Volmaaktheid te BEREIKEN. Ben je dan in staat om in het vertrouwen te blijven staan en te WETEN dat je VOLMAAKTHEID hebt ‘bevolen’ en dat dit zich MOET laten zien op termijn? Ben je in staat om de disharmonie die zich laat zien te kwalificeren met Volmaaktheid en uit elke discussie te blijven? Ben je in staat om jouw eigen reactie op de ‘onvolmaaktheid’ die je waarneemt te kwalificeren met Volmaaktheid? Dan kan het niet anders dan dat harmonie zich herstelt en hoe dat eruit ziet, heb je los te laten. Let Go, Let God.

Realiseer je je dat jouw Volmaakte Levensenergie, ELKE kwalificatie volgt? Elke gedachte is in wezen een kwalificatie. Daarom is het zo belangrijk om elke disharmonische gedachte onmiddellijk te kwalificeren met Volmaaktheid. Houd jouw focus op het Hart. Zie dat gedachten slechts gedachten zijn (die voorgeprogrammeerd zijn) maar dat die gedachten (zodra je deze met passie gelooft) gemanifesteerd worden omdat jij jouw Levensenergie ermee oplaadt.

Jouw Volmaakte Levensenergie KAN enkel VOLMAAKTHEID creëren.
Als jij in jouw leven onvolmaaktheid waarneemt, dan kun je enkel vaststellen dat dit een verstoring is van jouw Volmaakte Levensenergie. Als je de focus blijft houden op het denken dat voortkomt uit het valse ik, dan is jouw leven een uitdrukking daarvan. Je krijgt dan wat je denkt. Als je echter leert dat je het valse ik niet BENT, maar je leert focussen op die hogere laag in jouw Bewustzijn, namelijk het Goddelijk Zelf, dan kun je NU al ervaren dat er een laag in jouw Bewustzijn aanwezig is waar het VOLMAAKT is. Jij hoeft het ego dus niet uit te zuiveren van het valse ik om NU al Volmaaktheid te ervaren. En met Volmaaktheid wordt – nogmaals – niets anders bedoeld dan: ‘AFWEZIGHEID van INNERLIJKE DIALOOG’ (en dat is dus Innerlijke Vrede).

Wat ik maar wil zeggen is dat je je vooral niet moet laten afleiden door negatieve gedachten. Reageer er niet op. Het zijn programmeringen die voortkomen uit het onechte ik. Focus jezelf door middel van decrees op de Volmaakte Aanwezigheid die JIJ BENT. Verteer de twijfel met de Verterende Vlam voor nu en altijd, oorzaak en gevolg. Kwalificeer het Ego met de Absolute Volmaaktheid van de IK BEN en ervaar dat je op deze manier elke saboterende, twijfelachtige, disharmonische gedachte kunt omzetten en jezelf weer vredig in jouzelf kunt voelen.

 

Tafelgesprek

Street Smart Spirituality!

Marjolijn, Joyce en Lisa zijn weer terug met een tafelgesprek. 

Besproken onderwerpen in de video zijn (onder andere):

– The law of Attraction: Hoe werkt dit precies?

– Mind is Law: Hoe herken ik een mentale wet?

– Emoties: Wat is het verschil tussen een ‘release’ en een emotie?

 

 

MENTALE WETTEN overschrijven

MENTALE WETTEN overschrijven

Wanneer je zegt ‘I AM Presence’ weet dan dat je dit BENT. Altijd. Nooit niet. Je bent er dus nooit NIET mee ‘verbonden’. Sommige mensen zeggen ‘Ik voel het niet’ of ‘Ik voel me niet verbonden’. Dat kan. Dat komt omdat je jouw waakbewustzijn (Conscious Mind in het Engels) dan gericht hebt op het geprogrammeerde denken. Daar voél je de harmonie van wie JE BENT ook niet. Het onechte ik bestaat uit allerlei valse constructen, denkbouwwerken, denkstructuren en matrixen in MIND. Die hebben allesbehalve de frequentie van harmonie. En hierlangs stroomt dan vervolgens jouw Levensenergie (SPIRIT) en omkleedt zich met de frequentie van die structuren. Deze verdichten zich en verschijnen in BODY. Die denkconstructen bevinden zich in MIND. En MIND is LAW. Het zijn dus ‘wetten’ geworden waarlangs jij jouw leven vormgeeft. En dat kunnen collectieve wetten zijn, maar ook individuele wetten. ‘Wetten’ die jij zélf hebt aangenomen en die ook nog dagelijks worden aangevuld.

Hoé ontstaat een mentale wet?
Het is simpel: eerst is een ‘wet’ slechts een ‘idee’. Dan begint dat idee te groeien. Omdat een ‘idee’ zichzelf gaat laten zien in BODY (want energie volgt aandacht). Dus ga je bevestigd krijgen dat jouw ‘idee’ waar is. En daarmee bekrachtig je dat idee. En zo bouwt dat idee zich op in een stevig construct en wordt het een ‘wet’. Eentje die je je niet meer bewust bent maar die altijd de frequentie van jouw Levensenergie vervormt. Waardoor je die ‘wet’ keer op keer bevestigd krijgt en bekrachtigt. Als je hebt gekozen om vanuit jouw Volmaakte Levensenergie jouw leven vorm te geven, is het nodig om je bewust te worden van die wetten zodat je ze kunt tackelen en kunt oplossen. Een mooie manier om dat te doen, is door de volgende oefening te doen.

Oefening:

Je kan deze oefening op 2 manieren insteken:

 1. Reactief – Wil je werken aan een bepaalde situatie die zich steeds voordoet in jouw leven?
 2. Proactief – Wil je werken aan onbewuste wetten? Wetten die jouw leven vormgeven vanuit de coulissen, zeg maar?

1) REACTIEF

Als je hebt gekozen voor optie 1, volg dan de volgende stappen:

 • Welke mentale wet is de oorzaak van een bepaalde situatie in jouw leven? Let op dat je niet in ‘schuld’ gaat denken. Een mentale wet is slechts dat wat het is, iets wat je aan hebt genomen, bewust of onbewust, wetend of niet wetend. Meer hoef je er niet van te vinden. The Law of Life ‘volgt’ deze wet welke zich vervolgens manifesteert in BODY.
 • Schets kort de situatie. Je hoeft niet in de inhoud te duiken.
 • Adem door jouw hart in en uit.
 • Als je rustig bent, doe 1, 3 en 10.
 • Vraag: Welke mentale wet creëert deze situatie door me, voor me, als me, als alles en iedereen om me heen? Wat geloof ik al dan niet bewust dat dit veroorzaakt wordt?
 • Sla een willekeurig boek open en lees waar jouw oog op valt of pendel een boodschap.
 • Wat komt er in je op met betrekking tot datgene wat je gelooft in deze situatie?
 • Op een schaal van 0 – 10 hoe sterk geloof je deze wet? Pendel dat uit.
 • Als je dat helder hebt, doe er de mental law prayer (21) op. Deze prayer heelt de mentale wet.
 • Gebruik de schaal als referentie. Dus: ‘In hoeverre geloof je de wet nu nog?’.
  Als je helemaal geen reactie meer voelt, ben je ‘klaar’.
 • Zorg ervoor dat je een nieuwe wet gaat creëren. Wat wil je WEL geloven?
  Ga deze herhalen in meditatie en gedurende de dag.
  Je kunt hier de volgende zin voor gebruiken:

IK BEN de WET die …….of IK BEN de Wet van ……….. (vul in wat jij aan wet wilt uitvaardigen voor jouw leefwereld)

 • Gebruik ‘STOP, je hebt geen kracht’ als je nog echo’s van de oude wet tegen komt.

Herhaal in dat geval ook prayer 21.

2) PROACTIEF

Als je kiest voor optie 2, volg dan deze stappen:

 • Adem door jouw hart in en uit.
 • Als je rustig bent, doe 1, 3 en 10.
 • Vraag: Welke mentale wet zie ik niet, die wel mijn Levensenergie vervormt en disharmonie creëert of eraan bijdraagt door me, voor me, als me, als alles en iedereen om me heen?
 • Sla een willekeurig boek open en lees waar jouw oog op valt of pendel een boodschap uit een boek die jou inzicht geeft in de wet die buiten jouw zicht jouw leven vormgeeft of pendel een boodschap (of welke manier jij dan ook gebruikt op dit moment).
 • Wat komt er in je op met betrekking tot datgene wat je gelooft in deze situatie?
 • Op een schaal van 0 – 10 hoe sterk geloof je deze wet?
 • Als je dat helder hebt, doe er de mental law prayer (21) op. Deze prayer heelt de mentale wet.
 • Gebruik de schaal als referentie. Dus: ‘In hoeverre geloof je de Wet nu nog?’.
  Als je helemaal geen reactie meer voelt, ben je ‘klaar’.
 • Zorg ervoor dat je een nieuwe wet gaat creëren. Wat wil je WEL geloven?
  Ga deze herhalen in meditatie en gedurende de dag.
  Je kunt hier de volgende zin voor gebruiken:

IK BEN de WET die …….  of IK BEN de Wet van ……….. (vul in wat jij aan wet wilt uitvaardigen voor jouw leefwereld)

 • Gebruik ‘STOP, je hebt geen kracht’ als je nog echo’s van de oude wet tegen komt. Herhaal in dat geval prayer 21.

Download hier de oefening zodat je deze kunt printen.