harmony happiness healing

Jaartraining – I AM Practice 1.0

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

Misschien ben je er al achter gekomen dat ons bewustzijn (bewust ZIJN) zichzelf uitvouwt. Opengaat zoals een bloem zichzelf voor de warmte van de zon opent. Wakker wordt, wakker uit het denken, dat het waakbewustzijn hypnotiseert met verhalen, drama, emoties, vooronderstellingen, ‘waarheden’, spirituele illusies, beloftes, familielijnen, fysieke ongemakken, conflicten, situaties en welke andere constructen van ‘zelf’ het dan ook gecreëerd heeft om jouw waakbewustzijn in gevangen te houden. Door het jezelf innerlijk afwenden van de disharmonie in jouw leven (hoe deze zich dan ook aan je toont) en jouw bewuste zelf (jouw aandacht) weer te wenden naar het Goddelijk Zelf in jou – het Ware Zelf – word je als die bloem die opengaat. Word je met de dag meer en meer bewust van je Werkelijke, Goddelijke Zelf, die ZUIVER ís. En word je je meer en meer bewust dat disharmonie GEEN deel is van jouw Ware Zelf. Maar voortkomt uit vervorming, die is ontstaan omdat je je hebt vereenzelvigd met een onecht zelf, een ‘vals’ ik. En vanuit die vereenzelviging heb je daar onbewust jouw Volmaakte Levensenergie aan gegeven (want energie volgt aandacht) waardoor dat ‘valse ik’ die constructen van ‘zelf’ heeft kunnen opbouwen. Dat afbreken van die constructen kan soms pijn doen. Dat afbreken kan confronterend zijn. Maar het loskomen hiervan is zo de moeite waard. Hoe meer je jouw waakbewustzijn los koppelt van dit soort constructen, hoe meer jouw leven in ‘Flow’ komt. En wanneer je hiervoor kiest, is het helpend om het verlangen in jezelf naar het Licht in jou zo groot mogelijk te maken. De Liefde voor het Licht in jou zo groot mogelijk te maken. Zodat je als een magneet wordt voor de Volmaakte Levensenergie die resoneert met dit verlangen, die resoneert met die Liefde. En die komt aansnellen wanneer jij dit verlangen en deze Liefde voelt. Dus alles wat jou helpt om jezelf te bekrachtigen in het voelen van dit verlangen en deze Liefde werkt ondersteunend. Het helpt je zodat jij jouw waakbewustzijn kan bevrijden uit de ‘hypnose’ van het valse zelf concept waardoor je kan ervaren dat JIJ inderdaad de I AM Presence BENT, Volmaakt, Compleet en Heel.

En dit is de Waarheid. DIT is zo.

REMINDER

Scientific prayers

Het doen van prayers is een belangrijk onderdeel van het programma. Het is namelijk een hele snelle en makkelijke manier om jouw systeem te ontdoen van valse programmeringen. Niet alleen omdat de woorden een sterke helende kracht hebben en zichzelf al bewezen hebben, maar ook omdat elke prayer die er gedaan wordt, aanhaakt op de prayers die anderen gedaan hebben. Door dezelfde bewoordingen te gebruiken, creëren we dus een krachtig positief geladen veld waar iedereen op aanhaakt die dezelfde prayers uitspreekt. Je wordt dus gedragen door een onzichtbaar Liefdevol Veld dat je activeert door het uitspreken van de woorden.

Het is helpend als je de tijd neemt voor de prayers en de energie de kans geeft om de woorden die je uitspreekt te volgen. Wanneer je – vanuit jouw verlangen om jezelf te herenigen met jouw Ware Zelf – de woorden gaat uitspreken, word je als een magneet voor de Volmaakte Goddelijke Levensenergie.  En omdat energie aandacht volgt (the Law of Life) stuur je deze energie naar datgene wat je uistpreekt. Vandaar dat het ook van belang is om jouw aandacht erbij te hebben en te menen wat je zegt. Als je een prayer 100% voelend kunt menen, is de heling een feit. Dan kan de heling ‘instant’ zijn (Vandaar dat de oorspronkelijke titel van dit boek ‘Instant Healing’ is).

Zoals je weet, hebben we voor ons boek I AM, Woorden met helende kracht een online cursus gemaakt. Je bent deze al tegen gekomen in de voorbereidingsles en als het goed is ben je hier ook de afgelopen tijd mee aan de slag gegaan. Als je hier nog niet aan toegekomen bent, dan is hier nogmaals de link naar deze korte cursus.
Bekijk dit eerst voordat je aan de prayers gaat beginnen voor zover je dit nog niet hebt gedaan. Zo weet je hoe je de juiste houding aanneemt ten aanzien van het doen van prayers en decrees en hebben jouw prayers een maximaal effect.De basisprayers 1, 3 en 10 kan je gaan gebruiken als onderdeel van jouw dagelijkse ritueel. Start jouw dag ermee en elke prayerronde die je voor jezelf doet. Het zijn belangrijke prayers omdat ze jouw Ware Zelf bekrachtigen.

Prayers voor deze les

Voor elke les vragen we aan de Presence welke specifieke prayers de les ondersteunen. Voor deze les kwamen er de volgende prayers uit:

Prayer 123 – Behandeling voor bevrijding uit gevangenschap
Zonder dat je het weet, kan je behoorlijk vast zitten in constructen van zelf die jou letterlijk gevangen houden. Deze prayer weekt het waakbewustzijn los uit het net van strategieën die het valse zelf heeft gespannen. 

 

Familie-karma
Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom bepaalde families door bepaalde dingen worden getroffen? Of waarom rijke families ook rijke kinderen voortbrengen? Of families waarin veel tekorten voorkomen, ook kinderen voortbrengen die dit tegenkomen? Dit heeft uiteraard alles te maken met programmeringen die al dan niet bewust worden overgebracht in de familielijn en aangenomen worden door de nakomelingen.
Door het doen van prayers maak je jezelf vrij van die onjuiste programmeringen. Zodat je weer kan VOELEN wat juist is in plaats van te reageren vanuit programmeringen die je aangeleerd zijn. Onderstaande prayers helpen je om jezelf los te maken van onderbewuste blokkades vanuit de voorouderlijn die jou weerhouden om de I AM te belichamen in dit leven in dit lichaam.

Prayer 93 – Het helen van overleden voorouders.
De invloed van voorouders houdt niet op bij de dood. Ze kunnen je nadelig beïnvloeden, zelfs als je ze nog nooit hebt ontmoet. Gebruik deze prayer voor het helen van overleden voorouders door ze liefdevol los te laten.

Geen enkele energie van deze wereld of van andere werelden
kan mijn Goddelijk Bewustzijn verminderen of doen afnemen.
Alle energieën van deze wereld en alle andere werelden
die niet de Waarheid van mijn Wezen weerspiegelen,
zijn nu liefdevol opgetild, geheeld, gezegend, bevrijd, losgelaten
en gevuld met het Licht van het Goddelijk Zelf.

Alle ogenschijnlijke invloed van het verleden
van alle voorouders die niet in het Licht van het Goddelijk Zelf zijn
en van alle andere dierbaren die hier zijn voor heling,
-al deze wezens en dierbare energieën zijn nu liefdevol en voor altijd
opgetild in het Licht van de Liefde en de Waarheid
van de Volmaakte Goddelijke Levensenergie.

Beminden, jullie zijn verenigd met de Waarheid van Zijn.
Jullie zijn opgetild in Liefde.
De stralende Liefde, het stralende Licht en de stralende Kracht
van het Goddelijk Zelf vullen en omgeven jullie nu
met onmetelijke vrede en onmetelijke Liefde.

JULLIE ZIJN nu vrij van deze aardse vibraties.
JULLIE ZIJN nu vrij om in de heilige Goddelijke Aanwezigheid
en het Goddelijk Licht te gaan.

Ga in vrede, dierbaren, en ga in Liefde.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.
 

 

 

 

 

 

 

Prayer 136 – Volmaakte spirituele gezondheid
Spirituele gezondheid is de basis en oorsprong van welzijn op alle niveaus.
In het Goddelijk Zelf is jouw spirituele gezondheid op alle manieren Volmaakt.

Met het Goddelijk Zelf
BEN IK heel, BEN IK compleet, BEN IK mijn Zelf.
Met het Goddelijk Zelf,
sta ik in de Volmaaktheid van Zijn,
leef ik mijn ware doel en bestemming,
woon ik in veiligheid en geborgenheid.
Met het Goddelijk Zelf,
wandel ik in genade en ben ik gezegend.
Met het Goddelijk Zelf
BEN IK tevreden, BEN IK thuis, BEN IK vredig.
IK BEN in Volmaakte spirituele gezondheid, hier en nu.
Dank U, I AM, en ZO IS HET

Decrees voor deze les

Wat is een decree ook alweer?
Wanneer je gaat ‘I AM-men’, binnenkort ook in de Dikke van Dale als werkwoord :-), maak je gebruik van de Kracht van het gesproken woord, zoals je weet. Onder andere door het doen van prayers, affirmaties en zogenaamde ‘decrees’. Een decree is een engels woord voor ‘decreet’, een ‘bevel’. En de vooronderstelling van een ‘bevel’ is dat het MOET gebeuren. Dat wat je uitspreekt, moét worden opgevolgd. En omdat energie aandacht volgt, is dat dan wat gebeurt. Dit kan niet voldoende benadrukt worden. Dat kan in het opslagbewustzijn van sommige mensen nogal eens op wat weerstand stuiten. Ze voelen een ‘nee’ bij het woord ‘bevel’. En krijgen gedachten als: ‘Wie ben ik om te bevelen?’. De Presence zegt daar dit over:

Het valse zelf – wat je kunt zien als een ‘entiteit’ (wat letterlijk ‘iets wat een bestaan heeft’ betekent) is ontstaan doordat de mensheid het waakbewustzijn heeft afgewend van het Goddelijk Zelf. Het waakbewustzijn – dat gelijk aan I AM ís – werd niet meer gericht op het geestelijke vlak, maar richtte zich op de materie, het emotionele en het mentale. En daarin verloor het de voelende verbinding met zichZELF en werd het 1 met allerlei ideëen over ‘zelf’, 1 met emoties en 1 met de verschijningswereld (de uiterlijke vorm). Zo verbond het de Volmaakte Levensenergie met disharmonische frequenties. In essentie bleef de Volmaakte Levensenergie harmonisch van aard, maar eromheen kwamen ‘jasjes’ die deze essentie in een vervorming hulden en zo in het mentale, emotionele en materiële veld disharmonie creëerden. Die disharmonie zien wij dagelijks terug in elke vervorming die wij kunnen waarnemen. ELKE vervorming is een effect van het afwenden van ons Ware Zelf. Een effect van vereenzelviging met iets wat zich voordoet als ‘ik’, maar in werkelijkheid slechts een idee is. En in dat Veld van Bewustzijn werd het Ware Zelf vergeten. En ontstonden er dingen als religie, sekten en andere stromingen die moesten helpen om het onverklaarbare te verklaren. Sommigen boden inzichten die wel degelijk leken op de Universele Waarheid, maar toch ook vervormingen in zich droegen. Deze vervormingen ontstonden door culturele of persoonlijke interpretaties, door hebberigheid of machtswellust. En terwijl de mensheid hun energie bleef vervormen, werd de mentale atmosfeer meer en meer verzadigd door deze vervormingen. En dat is wat het ‘astrale veld’ wordt genoemd. Het veld dat alle gedachten, emoties, ideëen, beloften, contracten, herinneringen, afspraken, rituelen, overeenkomsten, overtuigingen, mentale wetten, beelden, geluiden, kleuren etc. van de mensheid in energetische vorm bevat en waar het valse ik als een dictator over regeert. Dit rijk zit om de aarde heen en is een deel van ons bewustzijn. Dat valse ik – dat slechts een frequentie is – kan niet zonder de Volmaakte Levensenergie. Het is de basis van zijn rijk in het astrale veld. Het heeft onze aandacht nodig om dat rijk te behouden. En het MOET de frequentie van de Volmaakte Levensenergie vervormen om het te kunnen gebruiken. Dus fluistert het valse zelf je in jouw oor. Dompelt het je onder in een bad van wanhoop, eenzaamheid, afgeslotenheid, machteloosheid, pijn, verdriet, armoede of waar jij dan ook maar gevoelig voor bent. Zodat jij dat voélt. En dat allemaal omdat jij – die Presence IS – een Bron bent van de energie die het nodig heeft. Het is jouw aandacht die het wil pakken. En in dit zogenaamde rijk heeft het allerlei ideeëen ingebracht over ‘bevelen’. Omdat het weet dat zodra jij de scepter pakt van jouw Ware Zelf, zodra jij jouw Ware Plek inneemt, het standpunt inneemt van wie JIJ werkelijk BENT en vanuit dát standpunt een ‘bevel’ uitvaardigt, dit MOET gebeuren. En het laatste uur van het valse zelf is geslagen. Dat is dus de werkelijke reden wanneer je een weerstand op het woord ‘bevel’ voelt. De werkelijke reden van het in slaap vallen tijdens een I AM meditatie. De werkelijke reden van gedachten die je weerhouden een practice te doen. De werkelijke reden van elke negatieve gedachte en elke emotie die je voelt.

Bovenop het woord ‘bevel’ gaan zitten en jou daar gedachten over gaan geven, is een briljante zet van het valse zelf. Het houdt zichzelf hiermee direct aan de macht en het ontkracht jou. Dus wees onverstoorbaar vastberaden in het volgen van jouw verlangen je te bevrijden van de vereenzelviging met dat wat JE niet BENT. En zet elke tegenstand opzij die jou doen wil weerhouden een bevel tot Volmaaktheid te geven of een prayer te doen. Want je weet nu waar je mee te maken hebt. En je weet nu wat er van jou gevraagd wordt als je jezelf wilt bevrijden van de dictator die zich ‘ik’ noemt en die regeert met ijzeren vuist. Weet het is slechts een creatie van jezelf. En daarom kan je jezelf er van bevrijden. Niet door je erop te richten (….want?) maar door je te bekrachtigen in wie JE werkelijk BENT. En dát te voelen. Totdat de woorden die je bevestigt als WAARHEID voelen en dan breekt het Licht door.

Wil je zelf de leiding terugnemen? Laat je dan niet leiden door gedachten die jou vertellen dat je geen bevel ‘mag’ geven. Zeg nee. Houd je aan jouw keuze Pad A te lopen. En spreek de onderstaande woorden uit vanuit jouw keuze en vanuit dat standpunt. Neem een standpunt in. Dat is wat er nodig is. ‘IK BEN enkel nog de Poort voor de Presence die IK BEN. Ik sluit de poort voor het valse ik. En vanuit dit gegeven spreek ik de volgende woorden uit’:

109 – Behandeling voor het helen van astrale onderdrukking

Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor het helen van astrale onderdrukking, of beter, nu. Ik erken nu dat het Goddelijk Zelf de enige Kracht en de enige Aanwezigheid is in dit universum. Deze Energie is Volmaakte Kracht en onoverwinnelijkheid. Zij is de allerhoogste Autoriteit, bevelende Aanwezigheid, rechtvaardig en onafhankelijk, regerend met onvoorwaardelijke Liefde. Ze is de Volmaakte genezer, die alle dingen nieuw en heel maakt. De Volmaakte Levensenergie van het Goddelijk Zelf is Volmaakte Eenheid en Heelheid.

IK BEN nu één met, opgegaan in en verenigd met het Goddelijk Zelf in een Volmaakte, naadloze Heelheid. In het Goddelijk Zelf leef ik, beweeg ik en heb ik mijn Wezen. IK BEN één met de macht, Aanwezigheid, Kracht en onoverwinnelijkheid van het Goddelijk Zelf. IK BEN één met de Hoogste Autoriteit, de bevelende Aanwezigheid, rechtvaardig en onafhankelijk, die het Goddelijk Zelf is. IK BEN één met de onvoorwaardelijke Liefde en helende Kracht. IK BEN één met de Kracht die alle dingen nieuw en heel maakt. IK BEN één met Volmaakte Eenheid en Heelheid.

Ik claim daarom voor mezelf [volledige naam], de Volmaakte heling van astrale onderdrukking, of beter, nu. Ik roep nu de Heilige Geest aan om alle dierbaren te genezen die mij negatief hebben beïnvloed of zich aan mij hebben gehecht. Dierbaren, jullie zijn nu liefdevol genezen, opgetild, liefgehad en vergeven. Jullie zijn verenigd in Liefde en verenigd met de Waarheid van je Wezen. Jullie zijn vervuld van en omringd en versmolten met de Liefde, het Licht, de Waarheid en de zegeningen van het Goddelijk Zelf. Jullie zijn niet langer aan deze aardse vibratie gebonden. Jullie zijn vrij van angst, pijn, verwarring, schuld, schaamte en verlies. Jullie zijn gezegend, vergeven en losgelaten in de Liefde, het Licht en de Heelheid van het Goddelijk Zelf. Jullie zijn gezegend, vergeven en losgelaten in de Liefde, het Licht en de Heelheid van het Goddelijk Zelf (herhalen totdat het compleet voelt). Jullie zijn opgetild in het Licht van het Goddelijk Zelf, opgetild in het Licht van het Goddelijk Zelf (herhalen totdat het compleet voelt). Jullie zijn nu vrij om naar het Licht van het Goddelijk Zelf te gaan, naar je Volmaakte plaats van expressie. Ga nu in vrede. Ga nu in Liefde.

IK BEN nu vervuld van, omringd met en ondergedompeld in de Liefde, het Licht en de Waarheid van het Goddelijk Zelf. Het Goddelijk Zelf heeft de leiding. Mijn Goddelijk Zelf is de enige Autoriteit in mijn leven. IK BEN Goddelijk beschermd door het Licht van mijn Wezen. Mijn aura en Lichtlichaam zijn afgesloten voor het astrale veld, voor alle astrale entiteiten en voor alles behalve mijn innerlijke Goddelijkheid. Ik weet nu dat mijn energieveld wordt opgetild tot de hoogst mogelijke comfortabele trillingsfrequentie. Dit energieveld is nu omringd met een prachtig Lichtpantser dat gemaakt is van pure Goddelijke Liefde en Goddelijk Licht. Geen kracht, entiteit of energie kan mijn energieveld binnendringen, overnemen, onderdrukken of bezitten. Ik behoor enkel mijzelf en mijn Goddelijk Zelf toe. IK BEN onoverwinnelijk, onafhankelijk, en volledig verenigd met mijn Goddelijk Zelf. IK BEN een machtig, krachtig, Spiritueel Wezen, gevuld met het Licht van het Goddelijk Zelf. IK BEN onstuitbaar, niet te stoppen en ontembaar. IK BEN de machtige ‘I AM Presence’, en IK BEN die innerlijke Goddelijkheid. Ik accepteer volledig, in Bewustzijn, de Volmaakte heling van astrale oderdrukking, of beter, nu. Ik laat deze prayer los in de spirituele Wet, wetende dat hij zich hier en nu demonstreert, onder leiding van het Goddelijk Zelf, op volmaakte wijze. Dank U, I AM, en ZO ZAL HET ZIJN.

ZO! En vanuit hier kan je verder gaan. Want decrees zijn de Poort naar de vrijheid!

Het belang van decrees
Wanneer je het gevoel van zekerheid van dat het MOET gebeuren, koppelt aan het uitspreken van een decree/bevel terwijl je dit beeld in je oproept, maak je gebruik van de drie manifesterende krachten die je bezit:

 • Het ‘zien’ (derde oog). Het je kunnen voorstellen van jouw doel.
 • Het gesproken woord (‘Logos’, in den Beginne was er het woord. Een klank is een trilling. En inmiddels weet je dat alles trilling is. Het gesproken woord is dus van invloed op hoe electronen zich gedragen).
 • Het ‘voelen’ (de ‘Feeling World’. Deze heeft de sterkste manifesterende kracht en is de bepalende factor. Dit komt omdat in gevoel zowel ‘gesproken woord’ als ‘verbeeldingskracht’ is verwerkt). Heb je vragen over deze drie manifesterende krachten? Heb dan nog even geduld, we gaan hier in één van de latere lessen verder op in!

Wanneer je een decree met verbeeldingskracht en met een GEVOEL van zekerheid uitspreekt, kan deze zich zeer snel manifesteren. Het zit hem dus niet zozeer in het HERHALEN ervan, maar in het gevoel van zekerheid dat je het uitspreken ervan meegeeft. De reden waarom het essentieel is om met decrees te leren werken, zit hem in het volgende: Het valse ik is constant aan het ‘decree-en’. Is je dat wel eens opgevallen? Elke gedachte die jij niet zelf bepaalt of kiest, die langskomt en die in jou een gevoel oproept (waarmee je dus die gedachte ‘aanneemt’) en die je uitspreekt, is een ‘decree’. Alleen noemen we het niet zo. We noemen het ‘denken’ of ‘praten’. Daarom is het zo belangrijk dat je ook woorden uitspreekt die resoneren met de Waarheid van Zijn. Als tegenhanger van alle woorden die de frequentie van het valse zelf voeden.

Karma
Zoals je in voorgaande lessen hebt uitgelegd gekregen, zijn we verantwoordelijk voor ALLE energie die we OOIT hebben uitgestuurd. Alle energie die we in beweging zetten, komt ALTIJD terug bij ons. Positief of negatief geladen, Volmaakt of vervormd. Niemand ontkomt hieraan (dit is wat er bedoeld wordt met ‘Goddelijke gerechtigheid’, wat niets anders wil zeggen dat iedereen altijd oogst wat hij of zij gezaaid heeft. Je hoeft jezelf dus niet af te vragen of een ander wel krijgt wat hij of zij verdient, want iedereen krijgt wat hij of zij ‘verdient’, ALTIJD. Het is een Spirituele Wet).

In het kader van het bovenstaande is het goed om te beseffen dat ook jij de energie die jij in het verleden hebt uitgestuurd (bewust of onbewust, wetend of niet wetend, expres of niet expres) ergens weer gaat tegenkomen. Daar kan je op gaan wachten en maar hopen dat het goed uitpakt, OF je kan er proactief jouw practice op doen. Zodat je al energie naar het Licht brengt voordat het zich manifesteert als een ervaring. Je bent dan al proactief aan het opruimen. En je bespaart jezelf situaties en omstandigheden, die je anders als een ‘healing signal’ zou tegenkomen.

Decree voor deze les

Een decree die je helpt om de electronen die je vervormd hebt uitgestuurd op te sporen en te helen, is de volgende:

Decree om electronen te clearen:
Beminde Machtige I AM Presence, Beminde Meester Saint Germain.
IK BEVEEL de Vlam van de Vrijheid van Saint Germain,
de Violette Verterende Vlam, om alle elektronen – die mijn stempel dragen –
die door mij
of mijn levensstroom zijn uitgezonden
en die nog niet naar me terug gekomen zijn, te zuiveren.
Laad ze op met de Absolute Volmaaktheid van de Machtige IK BEN Tegenwoordigheid.
Maak ze los van alles waar ze zichzelf aan vastgehecht hebben.
Zuiver dit en kwalificeer dit ook met de Absolute Volmaaktheid.
En breng mijn elektronen vervolgens naar me terug.
En terwijl zij op hun reis terug zijn naar mij,
laden zij alles – wat zij aanraken – op met de Absolute Volmaaktheid
van de Stralende IK BEN.
Dank u, I AM, en ZO IS HET.

Spreek deze woorden uit in afstemming op de I AM Presence, vanuit een gevoel van ‘Dit IS zo. En het is nu gebeurd’. En herhaal dit. Combineer deze decree met de aanroep voor de Wet van Vergeving en je hebt een prachtige combinatie die je helpt om Karma te clearen.

@ Marjolijn – onderstaande oefening gebruiken voor deze les? @JOyce AANVULLEN MET ‘I AM the great divine diractor enzo?

OEFENING

Het valse zelf ‘denkt’ de hele dag door jou, voor jou, als jou. Maar jij kan zelf ook kiezen om iets anders te denken. Lees de onderstaande lijst van decrees maar eens door. Kies er vervolgens eentje uit die jou aanspreekt. Kijk of je op gevoelsniveau begrijpt wat er staat. Leer de decree uit jouw hoofd en zeg hem bijvoorbeeld een dag lang elk uur één of meerdere keren. Met in jouw achterhoofd dat de kracht van deze woorden een tegenkracht is voor alle woorden van onwaarheid die er door het
valse zelf worden uitgesproken. 

 • IK BEN het leven dat zich in al haar activiteiten kenbaar maakt.
 • IK BEN God in actie, Ik BEN het zuivere begrip van toegewijde gedachten en gevoelens dat nooit onderbroken wordt.
 • IK BEN God’s Grote Overvloed, die voor mijn gebruik door mijn handen heenstroomt.
 • IK BEN de Absolute Volmaaktheid die zich overal op natuurlijk wijze uitdrukt.
 • IK BEN het oorspronkelijke doel van het leven.
 • IK BEN de Liefde, de Vrede, de Schoonheid, de Harmonie en de Overvloed.
 • IK BEN de eeuwig uitdijende Volmaaktheid in de manifestatie.
 • IK BEN de activiteit in dit leven. IK BEN de bevrijding van de Bron van eeuwig altijd durend leven, zodat dit ongestoord kan stromen.
 • IK BEN de open deur die niemand kan sluiten.
 • IK BEN de volle werking van God.
 • IK BEN de erkenning van mijn eigen veroverende Goddelijkheid.
 • IK BEN het Volmaakte Begrip van de IK BEN in verpersoonlijking.
 • IK BEN de Kracht in elk gesproken woord, stille gedachten of gevoelens.
 • IK BEN de strenge wachter over mijn gedachten en uitdrukkingen.
 • IK BEN de Volmaakte aanvaarding van mijn IK BEN Tegenwoordigheid.
 • IK BEN de machtige onbegrensde energie in beweging die alsmaar voortduurt.
 • IK BEN de enorme Kracht van God.
 • IK BEN de volmaakte bevrijding van de kringloop van reïncarnatie.
 • IK BEN het hoogste grondbeginsel van het Leven, gebruikt en uitgedrukt door elke beschaving die ooit bestaan heeft.
 • IK BEN de zelfbewuste vorm van het leven.
 • IK BEN de Volmaakte acceptatie, erkenning en belichaming van de IK BEN.
 • IK BEN de Volmaakte uitdrukking van mijn Goddelijkheid.
 • IK BEN de Volmaakte gezondheid, overvloed, volmaaktheid, vreugde, vrede en kracht.
 • IK BEN de Volmaakte herinnering van de onoverwinnelijke Tegenwoordigheid die IK BEN.
 • IK BEN de open deur voor de zuivere essentie en intelligentie van deze wonderlijke Volmaaktheid verweven in mijn persoonlijkheid.
 • IK BEN het brandijzer dat de woorden IK BEN en het Volmaakte begrip hiervan onuitwisbaar in mijn bewustzijn brandt.
 • IK BEN de Volmaakte erkenning, acceptatie en gebruik van de Almachtige Glorievolle Tegenwoordigheid van God die IK BEN.
 • IK BEN de poortwachter die enkel God, die Volmaakt is in mijn leven, toelaat.
 • IK BEN de Volmaakte aanvaarding van de Waarheid van de Universele Wetten.
 • IK BEN de Volmaakte bevrijding van alles wat ik heb aanvaard dat niet overeenstemt met deze Universele Wetten.
 • IK BEN het volmaakte besef van mijn creërende kracht en IK BEN vrij van elke beperking hiervan.
 • IK BEN bevrijd van elke onwaarheid of verkeerd gebruik van mentale kracht.
 • IK BEN het Volmaakte gebruik van mijn mentale kracht en IK BEN vrij van de spiraal van disharmonie.
 • IK BEN het standpunt dat van niets of niemand iets aanneemt over mezelf behalve van God en IK BEN steeds toegewijd aan God.
 • IK BEN de volmaakte rust in mijn gedachten.
 • IK BEN de energie die mijn lichaam beheerst en controleert.
 • IK BEN de ontworteling van alles wat niet Volmaakt is.
 • IK BEN de Tegenwoordigheid die mijn aandacht gericht houdt op alles wat ik wil.
 • IK BEN de Volmaakte vergeving.

Alles is energie

De energie die door ons heen stroomt en die ons ‘doet leven’, noemen wij Volmaakte Levensenergie. Deze energie stroomt ALTIJD door alles en iedereen heen en is absoluut zuiver in essentie. Wanneer je Meesterschap over jouw Leven wilt, is het nodig dat je jezelf leert ervaren als energetisch Wezen dat energie gebruikt om zichzelf te manifesteren. En dat je de Wetten leert waarlangs de energie zichzelf manifesteert. Onwetendheid hierover creëert chaos, pijn en lijden en maakt dat geschiedenis zichzelf herhaalt.

Zoals je weet, bestaat alles uit electronen met een Kern. De Kern is de Volmaakte Levensenergie die alles en iedereen ‘bezielt’. Deze Levensenergie is ‘Volmaakt’ en heeft een ongekende kracht. Het zit in alles en iedereen en is overal gelijk. Toch heeft alles een eigen vorm. En elke vorm heeft een eigen ‘stempel’. Zo ‘herinnert’ een atoom zichzelf welke vorm het heeft en heeft alles wat wij waarnemen steeds dezelfde vorm, onszelf incluis. Jouw Levensenergie draagt dus een ‘stempel’ in zich. Die stempel zegt: ‘Dit is ….. (vul jouw naam in)’ en aan die ‘stempel’ is een vorm verbonden die verbonden is aan het bewustzijn dat jij als ‘IK’ ervaart.

Alles om ons heen is dus opgebouwd uit dezelfde energie. Al het zichtbare, maar ook het niet-zichtbare. En wanneer wij voelen, denken en bewegen, brengen wij deze energie in beweging. Wat belangrijk is om je te beseffen, je ‘stempelt’ de energie die je in beweging brengt met jouw persoonlijke stempel. Jouw naam komt er dus op te staan en de energie neemt jouw trilling over. En dan komt er iets heel belangrijks in actie namelijk: ‘The Law of Life’. ‘The Law of Life’ zegt: ‘Alles komt terug bij de bron’. Dat betekent dus dat elke energie die je met jouw bewustzijn in beweging zet of deze nou positief of negatief geladen is bij jou terug komt. Altijd. Het doet er niet toe of je je dit bewust bent of niet, of je dit weet of niet, of je dit gelooft of niet. Het is een Spirituele WET waarlangs onze wereld – die wij ‘realiteit’ noemen – wordt geschapen. En dat is niet de enige Spirituele Wet die actief is. Een andere belangrijke Spirituele Wet is ‘de Wet van Magnetisme’: “hetzelfde trekt elkaar aan”. Dat betekent dat wanneer wij energie uitzenden, deze energie zichzelf vermenigvuldigt, zoals een sneeuwbal steeds groter wordt als je hem over de grond rolt.
In praktijk wil dit zeggen dat de energie die jij – al dan niet bewust – uitstuurt dezelfde energie weer aantrekt. En dat zie je terug in de ervaringen in je leven.

Innerlijk Weten
En zo creëren we – wellicht zonder ons daarvan bewust te zijn – onze eigen realiteit. Wanneer je hier geen kennis over hebt, dan kan het lijken alsof alles wat je meemaakt toevallig is en dat je een slachtoffer van de omstandigheden bent. Zeker wanneer je ook nog bent gaan geloven dat er maar 1 leven is. Dan kan je al helemaal geen verband meer zien tussen energie die er ooit is uitgestuurd en die je nu terug ‘ontvangt’. Het is dus essentieel dat je dit begrijpt wanneer je Meesterschap over jouw leven wilt. Zonder begrip van hoe dingen werken doe je maar wat, in de hoop op een goede afloop. Het mooie hiervan is dat je het niet zomaar hoeft aan te nemen. Wanneer je de principes en tools die je leert toepast, merk je vanzelf verschil. In plaats van aan te nemen, kan je dan ervaren dat het zo is. Daarnaast ga je iets anders ervaren en dat is dat het Innerlijk Weten (iets wat wij allemaal hebben) wakker wordt door het werk wat we doen. Het Innerlijk Weten bevestigt dan wat je leert terwijl het hoofd (dat nou eenmaal is geprogrammeerd door de omgeving) er soms nog een beetje achteraan hobbelt. Wij gebruiken onze Levensenergie onbewust de hele dag door. Het is niet alleen de energie die ons het leven geeft, maar ook de energie om ons heen. Zoals water in de zee tastbaar om je heen is, zo is deze kosmische substantie in tastbare EN ontastbare vorm om ons heen. Het omringt ons altijd.  Want het is de ‘substantie’ van waaruit dit universum is opgebouwd en het werkt geheel op ‘trilling’. Wij gebruiken deze energie om te manifesteren. Doorgaans doen we dit onbewust.

Sneeuwbaleffect
Om echt Meesterschap te krijgen, ontkom je er niet aan om te leren denken in ‘trilling’. Alles is ‘trilling’. In principe is het mogelijk om enkel Volmaaktheid te creëren wanneer we onze electronen enkel Volmaakt gebruiken. Echter ons denken, voelen en handelen ‘kleurt’ onze electronen met een trilling. De trilling van de emotie, de gedachte of handeling. En wanneer de emotie, de gedachte of de handeling een disharmonisch gevoel oproept, neemt het electron de trilling hiervan over. De Volmaakte Levensenergie die de Kern uitstuurt, wordt gekleurd met de onvolmaakte, vertragende trilling die de gedachte, de emotie of de handeling oproept. De KERN blijft altijd onaangetast en Volmaakt. Het is het veld erom heen dat de onvolmaaktheid aanneemt. En omdat alle electronen voorzien zijn van een stempeltje met het adres van de  ‘afzender’ komt ALLE energie weer keurig terug bij je. Alleen wel een beetje of heel erg versterkt, afhankelijk van de kracht van de disharmonie die je eraan gegeven hebt OF wat een ander met de energie die jij hebt uitgestuurd heeft gedaan. Wanneer wij namelijk negatief over een ander denken, dan komt die energie bij die persoon aan. En die plakt aan de electronen van de ander. Op het moment dat die persoon jouw kritiek onbewust aanneemt en ernaar handelt, word jij als afzender ook verantwoordelijk voor de handeling die de ander er aan koppelt. ‘The Law of Life’ is onverbiddelijk, nietsontziend en feitelijk. Niemand ontkomt hieraan. En nogmaals het maakt ook niet uit of je erin gelooft of niet of dat je het je bewust bent of niet. ‘Energy returns to the Source of its arising’. Als kleine magneet-balletjes reizen onze electronen ‘aeons and aeons of lifetimes’ door dit universum, ondertussen nog meer van dezelfde energie naar zich toehalend. Dit gaat doorheen levens want – ondanks dat we hier zijn gaan geloven dat er slechts 1 leven is, is dit niet het geval. En zo komen we het ene probleem na het andere tegen, om het ene probleem na het andere op te lossen, om weer het ene probleem na het andere tegen te komen omdat we het achterliggende creërende principe niet hebben begrepen. Time to wake up!

‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’
Albert Einstein 

De omgeving is een effect
Het oplossen van problemen op omgevingsniveau is hetzelfde als alleen het symptoom aanpakken en niet de oorzaak. HET HEEFT GEEN ZIN! Zodra er één probleem is opgelost, dient de volgende zich weer aan wanneer je NIET werkt aan de oorzaak van het probleem. De omgeving is een afspiegeling van je beliefsystem, van datgene wat jij – al dan niet bewust – gelooft dat waar is. Het is ‘the Law of Life’ dat energie de aandacht moét volgen, dus zo ook de inhoud van jouw opslagbewustzijn. Waar de Volmaakte Levensenergie ongehinderd heeft kunnen stromen, ervaar je flow, Liefde, gemak, vrijheid, creativiteit en alle andere kwaliteiten die deze energie in zich draagt. Beperkende overtuigingen – daarentegen – veroorzaken de vervormingen van de Volmaakte Levensenergie. Daarom kunnen we de omgeving en de omstandigheden in ons leven gebruiken om erachter te komen waarmee we die Volmaakte Levensenergie vervormen. We zien het namelijk terug in alle disharmonie die we waarnemen. Het is ‘feedback’. Het laat ons zien wat zich in ons onderbewustzijn nog bevindt, waardoor onze Volmaakte Levensenergie gekwalificeerd wordt met onvolmaaktheid. En die feedback kunnen zien voor wat het is (een terugkoppeling van je eigen energie die je hebt uitgestuurd), helpt je om je ervan te bevrijden. In plaats van jezelf erdoor te laten leiden en af te laten leiden, kan jij het dus enkel nog zien als feedback. Is dat wat je waarneemt een afspiegeling van het ‘valse zelf’ of een expressie van jouw I AM Presence?

Heel belangrijk! Je hoeft je niet te richten op een vervorming wanneer deze zich aandient! Nee, je hoeft jezelf er enkel innerlijk vanaf te wenden en je innerlijk te richten naar jouw I AM Presence. Wanneer je dit doet, bekrachtig je de trillingsfrequentie van jouw Goddelijk Zelf in jou. En deze frequentie ‘verteert’ automatisch de vervorming. Waardoor de ‘Volmaaktheid’ die besloten ligt in ALLE energie als vanzelf weer tevoorschijn komt. 

There is no outhere, outhere
Alles is dus energie. En deze energie doet het volgende: Het VOLGT JOUW FOCUS (we kunnen het niet vaak genoeg herhalen)! Focus jij je op jouw problemen of op het bestrijden ervan? Guess what? Je bent ‘meer van hetzelfde aan het creëren’, want de energie volgt jouw FOCUS! Focus jij je op wat je allemaal NIET hebt in jouw leven? Guess what? Je krijgt NOG meer van wat je NIET hebt….Twijfel je eraan dat focus op het Goddelijk Zelf je kan helpen? Guess what? Je krijg het BEVESTIGD want de energie volgt nou eenmaal jouw FOCUS. Het toverwoord is focus, focus, focus.

Maak gebruik van de Kracht die jij NU al in je hebt om jouw problemen aan te pakken door gebruik te maken van de Spirituele Wetten. In plaats van het valse ik te volgen die je jouw aandacht erop wil laten vestigen omdat deze zo jouw Levensenergie krijgt. Houd je aandacht gefocust op wat je WEL wilt. Bespreek enkel problemen met een ander die op hetzelfde niveau van bewustzijn staat. Die persoon kan jou namelijk ondersteunen om de oorzaak ervan te helen door middel van het doen van een prayer of decree. Dat is pas echt helpend. Als je over je probleem nadenkt, kwalificeer dan onmiddellijk jouw gedachten met Volmaaktheid. Zó los je effectief de oorzaak van je problemen op. Focus je op het Goddelijk Zelf en kwalificeer jouw situatie met de Absolute Volmaaktheid. Doe dit gedisciplineerd, in vertrouwen en de problemen ZULLEN OPLOSSEN! Misschien kost het wat tijd en zie je niet direct ‘resultaat’. Dat is normaal. Je hebt gewoon vol te houden want de Wet moet zijn werk doen. En daarom is het focussen op de I AM Presence, die JE BENT het enige dat jou een daadwerkelijk structurele oplossing biedt voor datgene wat disharmonie creëert in jouw leven. 

Hoe doen zij dat?

Practice, practice, practice
Het belang van het doen van een practice wordt je wellicht gaandeweg steeds meer helder. Elke gemeende, toegewijde practice reinigt de energie die je via jouw bewustzijn in beweging hebt gebracht van vervormingen op verschillende lagen. De practice doe je dus:

1. om de disharmonische energie te onttrekken aan de dingen die zich al aan je tonen in jouw leven, zodat de situatie geharmoniseerd wordt. 

2. om de disharmonische energie die je al hebt uitgestuurd via je denken, voelen en handelen te zuiveren en te vervolmaken, zodat het zich niet meer als een ‘healing signal’ hoeft te tonen. 

3. om te leren te stoppen met constant disharmonie uit te sturen, anders is het dweilen met de kraan open!

Modelen
Als je iets wilt leren, dan leer je dat van iemand die het goed kan. Een muziekleraar moet zelf het instrument bespelen wat hij of zij iemand anders leert bespelen. Iemand die het instrument niet zelf kan bespelen, kan het een ander logischerwijs niet leren. Als je iets wilt leren, ga dan naar diegenen toe die dat het beste kunnen. En leer van hoe zij datgene hebben geleerd wat jij graag wilt leren. ‘Modelen’ wordt dat in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) genoemd. Neem iemand die een ‘modelvoorbeeld’ is van datgene wat jij graag wilt leren en kijk hoe diegene het aan heeft gepakt om zo goed (of beter) te worden als hij of zij is.
Hoe bekrachtigen de teamleiders en trainers van de I AM Academy in het dagelijks leven zichzelf in het Goddelijk Zelf? In de onderstaande video’s leggen zij je uit hoe zij dit in verschillende situaties aanpakken.

Video’s:

Mariske werkt als zelfstandig IAMDR-coach in haar eigen praktijk. Binnen de I AM Academy is zij onder meer forumleider bij de jaartrainingen en trainer in het 2e jaar van de jaartraining

Rina is teamleider in het forum van het online programma ‘Thuis in I AM’ en is part-time werkzaam bij ons op kantoor als support medewerker.

Nelleke is teamleider in het forum van het online programma ‘Thuis in I AM’ en was tot voor kort co-trainer van Marjolijn in het eerste jaar van de live jaartraining.

Ellen is teamleider in het forum van het online programma ‘Thuis in I AM’ en is part-time werkzaam bij ons op kantoor als sales medewerker.

Lucia is trainer in het eerste jaar van de jaartraining.

Désirée werkt als zelfstandig IAMDR-coach in haar eigen praktijk. Binnen de I AM Academy is zij onder meer bezig met het ontwikkelen van de Coachopleiding.

@Marjolijn, onderstaande video kunnen we jammer genoeg niet gebruiken – je refereert een paar keer naar Gegrond…niet zo handig lijkt me…tenzij je het heeeel graag wil 

‘Het was 6 uur in de ochtend toen ik deze video opnam. Vers uit een ervaring van niet kunnen slapen. Ik lag nog in bed en dacht dat de video horizontaal werd opgenomen. Not. Ik heb hem toch gebruikt omdat ik de afgelopen tijd veel deelnemers ben tegen gekomen met slaapproblemen. Dan maar wat mindere kwaliteit….’.

Marjolijn is oprichter van de I AM Academy, hoofdtrainer en geeft samen met Joyce Chamaoun vorm aan alle content van de I AM Academy.

Geïnspireerd geraakt?
Door welk verhaal ben je geïnspireerd geraakt? Wat resoneerde er met jou? Maak daar de komende tijd dan jouw practice van. Begin eerst met het simpelweg ‘kopiëren’ van de practice die bij jou resoneerde. Zodra je dit in de vingers hebt, maak je het eigen. Ga er mee spelen en voel je vrij om dingen uit te proberen. Wees er wel bewust van dat je niet jouw kennis gebruikt om ‘je zin te krijgen’. Je past de tools alleen toe vanuit afstemming op het Goddelijk Zelf (en niet op het valse zelf) met als doel om disharmonie op te lossen en de harmonie te herstellen. Het ‘hoe’ hiervan en ‘wanneer’ laat je los. Zo kan de energie de vorm terug vinden en laat je iedereen om je heen ook in hun proces. Let go, let God!

Zelfbevrijding

Er zijn veel dynamieken, programmeringen, emoties, vooronderstellingen, afspraken die ons denken, voelen en handelen beïnvloeden zonder dat wij dat in de gaten hebben. Het is normaal voor ons geworden en daarom is het soms moeilijk om ze te zien of te onderscheiden. Vanuit de identificatie kan je ze niet onderscheiden, want je ‘bent’ het. Je kan het slechts onderscheiden wanneer je het kan waarnemen. En om het te kunnen waarnemen, is ‘afstand’ nodig. Om je daarbij te helpen, hebben wij een procedure ontwikkeld waardoor je leert afstand te nemen van de verschillende lagen. Zodat je leert om de houding van ‘waarnemer’ aan te nemen. Zo leer je het onderscheid te maken tussen omgeving, emoties, gedachten, vals zelf, en de Presence en leer je zien waar jouw waakbewustzijn mee geïdentificeerd is geraakt. Daarnaast helpt deze procedure je om jezelf snel te bevrijden van emoties die je uit balans brengen door a. de emotie die je uit evenwicht haalt te identificeren in afstemming op de Presence, b. door het doen van de prayers die de emotie oplossen en c. door het jezelf geven van datgene wat je werkelijk nodig hebt. Het klinkt heel simpel en dat is het ook. Het is tevens een zeer krachtige, helende procedure die door de Presence is doorgegeven. Waarvan wordt gezegd dat het effect ervan niet moet worden onderschat en waarvan het potentieel slechts kan worden benut als je je er echt in verdiept. Om deze procedure te doen moet je kunnen pendelen (of een andere vorm van testen).

Pendelen

De procedure die we in de volgende live les met Marjolijn en Joyce gaan behandelen, heet de pendelprocedure. Hierbij maak je gebruik van het gegeven dat je een ja/nee kan krijgen via een pendel. Het fijne hiervan is dat dit voorbij gaat aan je programmeringen. Je leert in deze procedure je waakbewustzijn in het Goddelijk Zelf te brengen dat zicht heeft op alle lagen van je bewustzijn. En je kan ervaren dat de Presence in staat is om een pendel in beweging te brengen, zonder dat ‘jij’ dit zélf doet. Een hele verrassing als je dit nog nooit hebt gedaan. Je kan dus door middel van het ‘testen’ van ja/nee antwoord krijgen van de Presence. Het pendelen laat je heel concreet zien en voelen dat de Presence ‘echt’ is. Dit versterkt je onderscheidingsvermogen en helpt je jezelf te bevrijden van automatische reacties en/of belemmerende overtuigingen.

Praktisch voorbeeld:
Je merkt dat je niet voor jezelf kan opkomen en dat zit je dwars. Je denkt er veel over na, moppert erover en voelt je er niet lekker door. Via het testen kan je opsporen wat de trigger is die maakt dat je niet voor jezelf kan opkomen. En vervolgens gebruik je één of meerdere prayers om die trigger op te lossen. Waarna je zal merken (wanneer de energie is opgelost) dat je als vanzelf je grenzen gaat aangeven. Je hoeft jezelf dat dus niet meer op te leggen. Het gebeurt ineens gewoon op een adequate manier. Dat is zo fijn aan deze manier van werken. Je faciliteert jouw Levensenergie om het werk te doen, door je, voor je, als je en je merkt vervolgens dat patronen zijn opgelost en dat je anders in de dingen staat.

 

Voorbereiden op de volgende live les

Zelf maken
Tijdens de volgende live les met Lucia en Désirée gaan we je leren hoe je met een pendel kan werken. Mocht je geen pendel hebben dan kan je er ook zelf één maken. Lucia zal onder meer uitleggen hoe je een Ja/Nee kan testen met de pendel.

Hieronder leggen we in een paar stappen uit hoe je zelf een pendel maakt.

Je hebt hiervoor nodig:
1x grote paperclip
1x stevig koord/touw – 45cm

1. Je knipt een stuk van het touw af, ongeveer 45 cm lang en maakt een lus door beide uiteinden bij elkaar te brengen.

  

2. Haal de lus door het oog van de paperclip en zet er een knoop in.
Let op – terwijl je beide uiteinden bij elkaar brengt, dat de lengte van de touw ongeveer net zo lang is als de lengte van jouw onderarm (niet langer). Dan kan je vervolgens zelf de lengte bepalen die jij lekker vindt pendelen.

 

3. Zet nog een knoop in de uiteinden van de touw en voilà, je hebt een pendel.

De juiste houding

Neem de pendel in de hand waar je mee schrijft.
Houd het koord tussen duim en wijsvinger vast; jouw elleboog rust op tafel.

Kijk of je een houding kunt vinden waarin het voor jou prettig voelt om te pendelen. Sommige mensen pendelen graag met een wat langer touwtje. Een ander vindt een korter touwtje misschien prettiger. Als het werkt voor jou, is dat wat je volgt.

Tot slot
Denk je eraan om jezelf te registreren voor de volgende live les met Lucia en Désirée?

@Marjolijn en Karsten, deze pagina komt pas vrij tijdens de live les van Lucia en Desiree op 2 juni – tot die tijd is het verborgen

Ja en Nee testen

Voorbereiding
Om te kunnen communiceren met het Hogere Zelf is het eerst nodig dat je afspraken maakt ten aanzien van wat een ‘ja’ of een ‘nee’ betekent. Je gaat als eerste stap dit afspreken (voor zover je dit nog niet hebt gedaan). Neem de tijd om een sessie te doen.
Doe onderstaande voorbereiding voordat je begint met pendelen.

Doe de Hartademhaling gedurende 3 minuten. 5 tellen in; 5 tellen uit.
Adem naar je buik met de focus op het Hart.
Verbind jezelf via jouw Hart met jouw I AM.
Let op: het gaat om intentie. Te voelen dat je dit wilt, is in principe al voldoende.

Zeg: “I AM in mij kom nu tevoorschijn, neem de leiding over het denken, voelen en mijn handelen” en wacht. Herhaal dit nog een paar keer.
Zeg vervolgens: “I AM in mij, ga voor mij uit en beveel absolute Volmaaktheid in alles wat ik doe of zeg en neem de leiding over deze pendelsessie. Enkel de IK BEN die IK BEN handelt hier. En zo IS het”.
Voél ‘DIT is de Waarheid’. Spreek het uit met Autoriteit. Zou je jezelf geloven als je jezelf deze woorden uit zou horen spreken? Want dát is de energie die je erop wilt hebben zitten.
Herhaal dit zo vaak als je voelt dat het nodig is, totdat je jezelf hier stevig in verankerd voelt.
Zet nu de energie stevig neer door het doen van de volgende basisprayers uit les 1 van ‘Thuis in I AM, door te luisteren naar onze I AM meditatie of doe jouw eigen practice.

Let op!
Marjolijn heeft het in deze video over het ‘Herstellen van de doorstroming’ – dit is een video die in de volgende les pas aan bod komt. We geven je verderop in de tekst handvatten mee, zodat je deze week verder kan met het oefenen van Ja en Nee met de pendel.

Uitvoering

1. Ga zitten in een rustige omgeving en begin eerst met de voorbereiding op de sessie (als je dit nog niet gedaan hebt). Focus terwijl je dit doet op jouw I AM. We gaan jouw persoonlijke Ja en Nee uitvragen. Dit kan je dus pendelen!

2. Denk aan jouw houding: je zit comfortabel en houdt het koord tussen duim en wijsvinger vast. Jouw elleboog rust op tafel en jouw pendel hangt (nu nog) stil.

3. Vraag nu een Ja. Dit doe je op de volgende manier:

Zeg“I AM in mij, geef me een duidelijke JA door een eerlijke, onderbewuste beweging van de pendel”

Wacht

De pendel gaat een beweging geven. Het kan zijn dat deze in het begin zwak is. Dat wordt naarmate je jezelf erin bekwaamt steeds krachtiger en meer helder.

4. Mocht jouw pendel een duidelijke maar zwakke JA beweging maken?

Zeg: “I AM in mij, maak de beweging groter”

Wacht

5. Vraag nu een Nee. Dit doe je op de volgende manier:

Zeg: “I AM in mij, geef me een duidelijke NEE door een eerlijke, onderbewuste beweging van de pendel”

Wacht weer op het antwoord. Mocht je een duidelijke maar zwakke Nee krijgen, herhaal dan stap 5 en vraag jouw I AM om de beweging groter te maken.

Wanneer jouw Ja en Nee niet helder genoeg voor je is, kan je gebruik gaan maken van prayers, zodat de energie beter kan gaan stromen.
Vraag: “I AM, welke prayer spreek ik nu uit om de Volmaaktheid te herstellen zodat ik een zuivere Ja en Nee krijg?”
Sluit jouw ogen, adem in en uit en sla het boek open. Zeg de prayer waar je oog op valt. Doe het zo vaak als je voelt dat nodig is. En pak het Ja en Nee testen vervolgens weer op.

Wanneer jouw Ja en Nee duidelijk voor je is kan je beginnen met het uittesten van prayers.
Vraag: “I AM in mij, welke prayer(s) is toepasselijk voor mij om nu uit te spreken? Is het prayer nummer 1 – 50, 50 – 100….” ga door totdat je een Ja krijgt. Zo kan je hier een vaardigheid in krijgen.

* We gaan dit onderwerp en de pendelprocedure in de volgende les bespreken. Voor nu is het belangrijk dat je alvast gaat wennen aan het gebruik van een pendel. Mocht je dingen tegenkomen, schrijf je bevindingen dan op. Hier kan je dan naar aanleiding van de volgende les mee aan de slag gaan.

En nu lekker oefenen!

Ga de komende weken oefenen met het uittesten van een Ja en Nee met de pendel. Neem er echt de tijd voor om de energie klaar te zetten voordat je begint. Gebruik hiervoor de practice die voor jou werkt. Mocht je tegen dingen aanlopen, maak hier een notitie van voor jezelf. We gaan in de volgende les door op het pendelen en bouwen het gedegen op naar de pendelprocedure toe. Dus alle bevindingen neem je mee naar de volgende les. Heb je al vrij snel een Ja en Nee uitgetest, ga hier dan de komende tijd mee oefenen. Test voor jezelf uit welke prayers je kan gaan zeggen in jouw dagstart of meditatie of welke prayers je kan zeggen om je te helpen jezelf te bekrachtigen in het Goddelijk Zelf.

NOOT:
Ga geen adviezen vragen of voorspellingen pendelen of vragen stellen over anderen!!! Dat is niet waar we dit voor gebruiken.