harmony happiness healing

Jaartraining – Spiritueel Onderscheidingsvermogen

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

IK BEN Meester over mijn eigen Universum!
Deze woorden geven weer wat de Waarheid van ZIJN is. WIJ ZIJN allen ‘Meesters over ons eigen Universum’. Wij zijn allen de scheppers van onze eigen werkelijkheid. En in die rol kunnen we dus zelf bepalen wat zich wel en niet mag tonen in onze werkelijkheid. We ZIJN die Meesters. Altijd. Ook nu. Echter, de meeste mensen zijn van deze Waarheid afgedreven. Vereenzelvigd geraakt met slachtofferschap. Het tegenovergestelde van Meesterschap. En omdat ‘the Law of Life’ altijd werkt (energie volgt aandacht. Dé reden waaróm je de Schepper van je eigen werkelijkheid bent), krijg je ook precies datgene gespiegeld waar je jezelf op focust.

Wanneer je deze stelling uitspreekt, kan je precies voelen of je dit echt gelooft. Of je merkt op dat je het wel WILT geloven, maar niet kan voelen. En ergens weet je ook dat dit de Waarheid is (anders zat je niet in deze training) ondanks dat het leven op allerlei fronten ook het tegendeel kan laten zien. Denk maar aan de conflicten, disharmonie, ziekten, tekorten, negatieve gedachten, emoties die je zoal tegenkomt. We kunnen ons voorstellen dat het soms best verwarrend is. Je bent op cruciale aspecten tegengesteld geprogrammeerd en je hebt door levens heen de tijd gehad om behoorlijk wat ‘error beliefs’ op te bouwen. Overtuigingen die heel ‘echt’ voelen, maar die niet ‘echt’ zijn omdat ze niet de Waarheid van ZIJN weerspiegelen. Het zijn vervormingen. Daarom kan het wellicht voelen alsof iemand je verteld heeft dat jouw naam helemaal niet jouw naam is en dat je eigenlijk een andere naam hebt.


Het ‘denkende ik’ (het valse ik) is het datgene in jou wat zich via taal van BUITENAF heeft opgebouwd en wat zich bekrachtigd heeft met allerlei overtuigingen die dus niet ‘waar’ zijn. En omdat het praat met jouw stem in jouw hoofd ben je je ermee gaan vereenzelvigen. Identificeren heet dat. Je denkt dat je het bént. Dat is wat er ‘normaal’ voelt voor je. Maar het is dus tevens datgene in jou dat ALLE chaos, pijn en lijden creëert in jouw leven en in de hele wereld. Het is de oorzaak van ALLE disharmonie. Het is ‘human creation’, geen product van jouw ‘Goddelijk Zelf’ maar een product van het menselijke denken. ‘Human creation’ staat los van wie je werkelijk bent. Het is een vervorming van jouw Volmaakte Levensenergie. Het heeft NIETS te maken met wie JE werkelijk BENT.

I AM Presence
Wat jij werkelijk BENT, is I AM Presence. De Goddelijke Aanwezigheid – BewustZIJN – die door middel van de Volmaakte Levensenergie zichzelf manifesteert in vorm. Voordat zich iets in het fysieke toont, is het in de fijnstoffelijke laag allang zichtbaar. Alles wat wij dus ervaren op het fysieke niveau, is energetisch al aanwezig vóórdat het zich verstoffelijkt. En dat is geweldig nieuws, toch? Hierdoor kan je energie dus bijsturen.

Wanneer je jezelf weer terugplaatst als Meester van jouw Universum kom je tegen wat je over jezelf bent gaan geloven waarmee je dit tegenspreekt. Dat kunnen gedachten of gevoelens (emoties) zijn die in de mind een plekje hebben gekregen. Die vervormingen kunnen in Mind gedurende lange periode opgebouwd en bekrachtigd zijn. Daarom lijken ze zo ‘echt’. Daarom geloof je ze. Daarom vind je ze waar. Ze zijn gewoon geworden. Het zijn constructies geworden die kunnen staan als een huis. Sommige van die bouwwerken heb je zo versterkt dat het tijd nodig heeft om af te bouwen. En sommige brokkelen zo af. ‘Jij’ hoeft niets te pushen of erdoor heen te trekken. Door het innerlijk werk wat je gaat doen in deze training, wordt dit door jouw Goddelijk Zelf gedaan. Waarnemen is de sleutel eruit. Door een stap terug te doen en afstand te creëren tussen dat wat je ervaart en wie je bent (dat wat door jouw ogen kijkt), kan je onderscheid leren maken tussen het Zelf en het valse ik. Dat wat je kan waarnemen kan je namelijk niet zijn. Door je af te wenden van een situatie en jouw focus te richten op de Presence, die JE BENT, haal je je focus uit de omgeving en train je jezelf om afstand te creëren. En zo los te komen van alle identificaties (met emoties, gedachten, mensen, omgeving) die je door de jaren gemaakt hebt. In deze training leer je hoe jij jouw focus kan houden op de Presence, die JE BENT. Je hoeft alleen maar te gaan zitten, jezelf af te stemmen, te vragen (in de vorm van een prayer of een decree), de aandacht te houden, en te vertrouwen op jouw Goddelijk Zelf om het te doen, voor je, door je, als je, ALS ALLES EN IEDEREEN om je heen. Daarna laat je los en kan je vanzelf de veranderingen gaan ervaren in jouw denken, voelen, handelen EN in jouw omgeving.

Om je te ondersteunen in dit proces hebben we Marlou gevraagd om vanuit afstemming een piano compostitie te maken, die we als titel ‘overgave’ hebben gegeven. Ware Meesterschap begint bij te erkennen dat je het Goddelijk Zelf bent en je hier aan over te geven. En door te vertrouwen en achterover te leunen in jouw BewustZIJN.

Let go, Let God!

Marlou – Piano compositie, geïnspireerd op overgave aan het Goddelijk Zelf 

 

 

iam cursus

 

Scientific prayers
In dit programma maken we onder andere gebruik van zogenaamde ‘scientific prayers’ (wetenschappelijke gebeden), affirmaties en ‘decrees’ (commando’s). Deze methodes, die helpen om ons Goddelijk Zelf te voelen, zijn niet nieuw. Het zijn universele technieken die niet op een specifieke religie gebaseerd zijn. Ze vormen een laagdrempelige toegangspoort voor iedereen die harmonie wil ervaren in zijn/haar leven.
Ze hebben hun Kracht de laatste 150 jaar al miljoenen malen bewezen door de levens van mensen die ze toepasten in een oogwenk ten goede te veranderen. Er zijn dus bewijzen te over dat ze werken. Het mooie hieraan is, is dat ze werken zonder dat je hoeft te snappen waarom ze werken. Je kunt er dus gelijk mee starten en al een positieve werking verwachten.
Voor ons boek I AM, Woorden met helende kracht hebben we een speciaal programma gemaakt dat lezers en deelnemers krijgen wanneer ze het boek bestellen. Je bent dit al tegen gekomen in de voorbereidingsles en als het goed is ben je hier ook de afgelopen tijd mee aan de slag gegaan.
Zo niet, dan is hier nogmaals de link naar deze korte cursus.
Bekijk dit eerst voordat je aan de prayers gaat beginnen. Zo weet je hoe je de juiste houding aanneemt ten aanzien van het doen van prayers en decrees.
De basisprayers 1, 3 en 10 kan je gaan gebruiken als onderdeel van jouw dagelijkse ritueel. Start jouw dag ermee en elke prayerronde die je voor jezelf doet. Het zijn belangrijke prayers.

De mentale atmosfeer

Om ons heen is een zogenaamde ‘mentale atmosfeer’. Dit is de energie die zich op het niveau van MIND verzamelt. Het collectieve onderbewustzijn waarin alle gezamenlijke overtuigingen, gedachten, gewoonten, gevoelens, aannames, imprints en conditioneringen liggen opgeslagen. Het wordt gevoed door 7 miljard mensen en is dus niet persoonlijk. Het toont zich wel in ons via ons automatische denken/voelen (valse ik). Je draagt zelf ook bij aan het veld door aandacht te geven aan datgene wat je denkt/voelt. Je voedt de frequentie van datgene waar jij jouw – al dan niet bewuste- aandacht op richt. Deze frequentie stuur je uit en die krijg je ook beantwoord in de vorm van ervaringen op het niveau van BODY/OMGEVING. In die mentale atmosfeer zit ‘informatie’ en die informatie ‘downloaden’ we. Je gaat er naar leven. Terwijl die informatie niets te maken heeft met wie je WERKELIJK bént. Het zijn overtuigingen waarmee je jouw Volmaakte Levensenergie zo vervormt dat je de Waarheid van wie JE BENT, de I AM Presence, niet meer kan voelen. Sterker nog, dat je het niet eens meer kan geloven dat je dát bent en dat je er een training voor moet volgen om het jezelf weer te herinneren.

Religie heeft een grote impact gehad op MIND. Het heeft het Godsbeeld vertaald en vervormd. Als je een reactie hebt op het woord ‘God’, dan heb je te maken met zo’n vervorming. Anders kan je er namelijk gewoon ‘neutraal’ naar luisteren. Die vervorming kan ook zijn ontstaan als je in andere levens deel hebt uitgemaakt van een organisatie of een cult die de Waarheid van ZIJN vervormd heeft.

Door de woorden van de onderstaande prayer uit te spreken, clear je jouw MIND van de imprints die jou afhouden van het voelen dat JE het Goddelijk Zelf BENT. Dit hoeft niet bewust te zijn. Doe de prayer sowieso. Het kan namelijk een onderbewuste blokkade oplossen die het je bemoeilijkt om je ZELF weer te voelen.

Alle prayers die je doet, hebben dit effect. Ze bevestigen de Waarheid van ZIJN en ze clearen de MIND van imprints die dit vervormen.
Daarom is het zo belangrijk om de prayers te doen. Zij kunnen je helpen op een manier die je zelf echt niet kan. Ze zijn in staat om sommige imprints INSTANT te helen. Daarom heet de originele titel van het boek ‘I AM, Woorden met helende kracht’ ook INSTANT HEALING. Het is werkelijk mogelijk om eeuwenoude imprints in een paar minuten tijd op te lossen. Je moet het alleen DOEN.

Elke keer wanneer je een prayer doet en hier de tijd voor neemt, los je imprints op die op onderbewust niveau verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van disharmonie en die dit in stand houden. Het is echt een essentieel deel van het proces om jezelf te her-EEN-igen met jouw Ware Zelf. Juist omdat het zo’n makkelijke manier is met zo’n diepe impact.

De prayers voor deze les

Doe nu de volgende prayers die je bekrachtigen:

 • Ga zitten
 • Focus op het hart
 • Adem in en uit totdat je je rustig voelt
 • Zeg prayers 1, 3 en 10
 • Spreek dan de onderstaande woorden uit:

  Prayer 65 – Behandeling voor spiritueel onderscheidingsvermogen

  Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor Volmaakt spiritueel onderscheidingsvermogen, of beter, nu.
  Ik weet en erken nu dat er één Kracht en één Aanwezigheid is in het universum en in mijn leven: de Goede, Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende Volmaakte Levensenergie van het Goddelijk Zelf, met Volmaakte Wijsheid. Deze Goddelijke Energie is het Lichtbaken van het leven, de Goddelijke innerlijke leraar en gids. Dit Goddelijk Zelf is het rechte en smalle pad dat naar Volmaaktheid leidt. Het is het Licht dat dit pad verlicht. Dit Goddelijk Zelf is Volmaaktheid, overal, nu. Het is Volmaaktheid, hier, nu.

  IK BEN nu één met de Kracht en de Aanwezigheid van dit Goddelijk Zelf. IK BEN nu één met het Goede, met deze Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende Energie en Volmaakte Wijsheid. Ik volg nu het rechte en smalle innerlijke pad dat naar Volmaaktheid leidt, terwijl mijn Goddelijk Zelf me van binnenuit de weg wijst. IK BEN één met het Lichtbaken van het leven. Het Licht van het Goddelijk Zelf verlicht mijn weg.
  IK BEN Volmaaktheid, overal, nu. IK BEN Volmaaktheid, hier, nu.

  Daarom ken en claim ik nu voor mezelf, [volledige naam], mijn Volmaakte spirituele onderscheidingsvermogen, of beter, nu.
  Ik laat nu alle gedachten, gevoelens en emoties los die mijn gedachten en gevoel hebben vertroebeld en die me in verwarring hebben gebracht.
  Ik laat nu alle gedachten los van goedgelovigheid, slechte keuzes, vervormde beoordelingen, onwetendheid, onnadenkendheid, onkunde, verwarring, onzekerheid, afwijzing, gemiste kansen en gebrek aan vertrouwen in het Goddelijk Zelf. Deze gedachten zijn nu opgetild, geheeld, los- en vrijgelaten, en ze zijn verdwenen. Ze zijn verbrand in het Goddelijk vuur van onderscheidingsvermogen.

  Ik laat nu alle neiging los om misleid, bedrogen of opgelicht te worden door vervalsers, fraudeurs, bedriegers, oplichters, zwendelaars en criminelen van deze wereld en van de astrale wereld. Mijn Goddelijk Zelf heeft de leiding. Mijn Goddelijk Zelf is de enige Autoriteit in mijn leven.
  IK BEN Goddelijk beschermd door het Licht van mijn Wezen. Ik sluit mijn aura af voor alle vervalsers, fraudeurs, bedriegers, oplichters, zwendelaars en criminelen,of beter, nu.

  Ik verbreek nu alle psychische koorden tussen mijzelf en degenen die mij bedrogen, voor de gek gehouden, gedupeerd, opgelicht, misleid en afgezet hebben. Ik sluit mijn aura af voor de lagere astrale niveaus van het denken. Mijn Goddelijk Zelf is de enige Autoriteit in mijn mind en in mijn leven. IK BEN nu verlost van alle oplichters en bedriegers. Ik loop nu het vlijmscherpe, zuivere en Volmaakte pad dat rechtstreeks naar het Goddelijk Zelf leidt. Ik struikel niet langer en kom onderweg niet langer valkuilen en gevaren tegen.

  Ik accepteer en verwelkom nu in mijn mind en hart nieuwe, krachtige, positieve, wijze gedachten en gevoelens die me in staat stellen de Waarheid te zien en te kennen. IK BEN gevuld met gedachten van Wijsheid, Waarheid, gezond verstand, scherpzinnigheid, voorzichtigheid, oordeelkundigheid, vernuft, coherentie, logica, rede en rationaliteit en IK BEN streetsmart, of beter, nu. Ik weet nu dat mijn mind kristalhelder is en doordrongen is van spiritueel onderscheidingsvermogen. Ik open mijn hart voor de Wijsheid van het Goddelijk Zelf, wat mij een haarscherp intellect brengt met Volmaakt, helder, Goddelijk inzicht, intuïtie en onderscheidingsvermogen. Ik accepteer nu, in Bewustzijn, mijn Volmaakte spirituele onderscheidingsvermogen, of beter, nu.

  Ik dank de I AM voor het manifesteren van Volmaakt spiritueel onderscheidingsvermogen. Ik laat deze claim nu los in de spirituele Wet, die ermee aan het werk is en dit manifesteert, onder leiding van mijn Goddelijk Zelf. Deze claim manifesteert zichzelf nu in Volmaakte Goddelijke orde en timing, nu. Dank U, I AM, en ZO IS HET.

  Prayer 126 – Het verlichten van (de sfeer in huis) dit lichaam

  Deze prayer is speciaal voor deze les aangepast. We hebben de woorden ‘de sfeer in huis’ vervangen door ‘dit lichaam’ (Dit kan je zelf ook doen wanneer je een prayer krijgt en je voelt dat deze een beetje aangepast dient te worden. Volg je gevoel). Verder blijft deze prayer exact hetzelfde in de opbouw.

  Dit lichaam wordt nu overspoeld met het Licht van het Goddelijk Zelf.
  Ik roep de Heilige Geest aan, de Geest van Waarheid en Heelheid,
  om dit lichaam te vullen met Goddelijke bescherming.
  Ik verwelkom nu alle Goddelijke Wezens, Opgevaren Meesters,
  Engelen en Aartsengelen, die komen in de naam van de machtige I AM, om dit lichaam te zegenen met hun liefdevolle Aanwezigheid.

  Los alle duisternis op en zet het in het Goddelijk Licht. Til de energie van dit lichaam op
  naar de hoogste trillingsoctaaf van Energie die goed voelt voor mij en alle anderen.

  Ik roep de Heilige Geest op om dit lichaam te vullen
  met het Goddelijke witte vuur van de vrede, Liefde en harmonie.
  Dit lichaam is nu ondergedompeld in en omhuld met Goddelijke Energie, Goddelijk Licht,
  Goddelijke Liefde en Goddelijke zegening.
  Ik roep nu Meester Jezus op om een prachtige gouden bol van beschermende Liefde en beschermend Licht rond dit lichaam te plaatsen. Ik vraag dit briljante, schitterende, gouden Licht om dit lichaam binnen te stromen, te vullen en te omringen.
  Het brengt rust, troost, veiligheid en Goddelijke energie. 
  Ik vraag Aartsengel Michaël om boven, onder
  en aan elke kant van deze stralende gouden bol te gaan staan,
  page146image991363536 met zijn zwaard van de Blauwe Vlam van de Waarheid, die Goddelijke bescherming, geborgenheid en onschendbaarheid brengt.

  Ik roep Saint-Germain aan om dit lichaam te vullen met de Violette Verterende Vlam van transmutatie. Dit Violette Vuur wervelt nu door dit lichaam, als een tornado van zuiverend Goddelijk Licht, reinigend, helend en verheffend, reinigend, helend en verheffend, (herhalen totdat je voelt dat het voldoende is), reinigend, helend en elk plekje van dit lichaam opvullend.

  Ik roep Moeder Maria en Kwan Yin op, om dit lichaam te vullen met het roze Licht van de Goddelijke Liefde, dat vrede, harmonie, kracht en wijsheid brengt. Ik vraag de grote Mahamuni Babaji om dit lichaam te zegenen met het heldere Licht van de Verlichting en om de Energie van de Himalaya’s in te zetten om dit lichaam te vullen met het stralende Licht van de onsterfelijke Yogi’s, Rishi’s en Siddha’s. Dit lichaam is een tempel van het levende Goddelijk Zelf badend in het Hoogste Licht van Goddelijke Liefde en vrede.

  Dank U, I AM en ZO IS HET.

   

  Download hier de printversie

   

Een paar I AM decrees en wat opmerkingen

In de vorige les bij ‘Hoe harmoniseer je energie’, hebben we het onderwerp van decrees al behandeld. Dit zal dan wellicht een herhaling zijn voor velen, maar dit kunnen we niet vaak genoeg zeggen! We gaan nogmaals de les over de decrees herhalen. Je weet inmiddels dat decrees helpen om jouw focus te richten en in de mate waarin je accepteert en gelooft wat je uitspreekt, zal je het effect van jouw ‘decree’ (of prayers) terugzien in jouw omgeving. De betekenis van het woord ‘decree’ is ‘bevel’. En de vooronderstelling van het woord ‘bevel’ is dat ‘het moet gebeuren’. Onthoudt dus dat elke decree die jij met overtuiging uitspreekt, MOET gebeuren! Dat GEVOEL wil je eraan meegeven.

Waarom is het zo belangrijk om decrees te leren gebruiken?
Wanneer je leert decreëen, leer je jouw ‘gezag’ uit te oefenen als ‘Meester over jouw Universum’ vanuit BEWUSTE FOCUS. Je leert dat je een positie in kan nemen ten aanzien van wat jij goedkeurt dat zich in jouw Leefwereld mag tonen. JIJ, als ‘opperbevelhebber’ van jouw Leefwereld, hebt te leren dat je niet zomaar akkoord hoeft te gaan met alles wat zich toont. Dat wat zich toont, daar mag je ‘nee’ tegen zeggen. ‘NEE, niet in MIJN wereld’. En je kan tevens de ‘regels’ bepalen voor jouw Leefwereld. Dat heb je vast nog niet bewust gedaan, maar het is wel de bedoeling dat je dit uiteindelijk gaat doen. De I AM Presence heeft het vermogen om alle problemen op te lossen en deze op den duur te voorkomen. En dat heeft alles te maken met het feit dat jij ZELF mag bevelen wat er wel en niet mag verschijnen in jouw wereld. Als jij jouw focus op de harmonie houdt, KAN de disharmonie zich op den duur niet meer tonen. Het is zo simpel als dat. Decrees zeg je dus in jouw eigen WARE autoriteit zodat je dat niet meer afgeeft aan anderen/omstandigheden/gedachten/gevoelens/
herinneringen/ogenschijnlijke trauma’s etc.

‘Niet in mijn Leefwereld!’
Wanneer je in staat bent om jouw Leefwereld te beheren, verander jij jouw PERCEPTIE ervan. In het geval van Corona bijvoorbeeld, zal je dan merken dat Corona er nog wel is in de buitenwereld, maar dat jij er niet mee bezig bent en dat je er geen last van hebt. Het speelt niet in je gedachten noch in je gevoel. Je weet nog steeds waar je je aan te houden hebt ten aanzien van richtlijnen en dergelijke en je volgt ze gewoon, maar je wordt er mentaal, emotioneel of fysiek niet door aangeraakt. 

Hoe ben JIJ present?
Op dit moment is er veel gaande dat onze aandacht van de I AM Presence die wij ZIJN kan afleiden. Ons eigen persoonlijke leven kan onze aandacht opeisen maar ook alles wat er zich op het wereldtoneel afspeelt kan zich soms maar moeilijk laten rijmen met onze ‘Perfection of Being’. Probeer je liever te focussen op jouw manier van aanwezig zijn en stel jezelf daarbij deze vraag:
‘Draag ik bij aan heling (eenheid) of draag ik bij aan pijn/verdriet etc. (dualiteit/afgescheidenheid)?’
‘Is dit wat ik waarneem (of dat nou gevoel, een gedachte of gedrag is) een expressie van het Goddelijk Zelf?’
Wanneer je gebeurtenissen op micro- of macroniveau waarneemt, ga er niet in mee, maar wend je er innerlijk van af. Neem afstand en neem waar. Focus je op jouw Hart.
En zeg liever in jouw hoofd:

‘Alleen de IK BEN handelt daar/hier.
IK BEN de Volmaaktheid in deze situatie.
I AM, help me’.

Wees je bewust dat alle gedachten automatisch en geconditioneerd zijn (tenzij je ze bewust kiest). Door deze decree rustig te zeggen en te voelen, focus je jezelf op de I AM Presence en kun je jouw Volmaakte Levensenergie voelen stromen in jouw lichaam. Misschien voel je het niet altijd of nog niet, maar dat komt vanzelf. Dit zal zich doorheen jouw lichaam laten voelen. Op die manier draag je bij aan de energie van heling en genezing in plaats van dat de energie van jouw geconditioneerde gedachten de uitkomst in jouw leven bepaalt. Het is belangrijk dat je snapt wat je zegt, dus denk even na over deze zin en kijk of je echt kunt VOELEN wat je zegt.
Je zegt dus:

Enkel de IK BEN kan handelen in mijn leefwereld. Alleen de zuivere, liefdevolle energie van dit niveau van mijn bewustzijn kán handelen’.

En je weet dat deze energie VOLMAAKT is, dus deze kan niet anders dan volmaaktheid creëren. Dát is wat je zegt. Je stelt hier dus dat het ‘valse ik’ in de vorm van het ‘denkende en emotionele ik’ niet kan handelen doorheen jou en dat jouw I AM krachtiger is dan het valse ik. Wanneer je snapt dat jij de IK BEN bént, kan je ervoor kiezen om dit te belichamen.

Neem je gedachten/emoties van disharmonie waar? Gebruik dan ‘het Violette Vuur’ (dit is een energie die het vermogen heeft om dingen te ‘verbranden’. Het is violet van kleur. Veel mensen kunnen het zien met hun innerlijke oog of voelen de warmte tijdens het ‘verbranden’). Eén van de decrees die we hier voor kunnen gebruiken is:

‘IK BEN de machtige Verterende Vlam die alle vervormingen in het denken en voelen, oorzaak en gevolg, record en memory, volledig verteert’.

Herhaal dit in jezelf zonder dat je aandacht geeft aan de emoties en gedachten die door je heen gaan. Wanneer je je focust vanuit I AM Presence, snap je elke keer weer dat ELKE disharmonische gedachte ENKEL kan worden voortgebracht vanuit het valse ik. Het KAN eenvoudigweg niet voortkomen vanuit jouw Hogere Intelligentie, I AM, die ‘God in actie’ betekent.

Wil je iets optimaliseren?
Kwalificeer dan met volmaaktheid!
Kies datgene wat je wilt optimaliseren (werk, relatie, geld etc.) en herhaal: 

IK KWALIFICEER ……(vul maar in) met de Absolute Volmaaktheid van de Stralende IK BEN.

Adem goed in en uit en herhaal. Ga dieper! ‘Ga dieper’ wil zoveel zeggen als ‘wacht’. Neem de tijd voor de energie om zichzelf uit te werken. Een kwalificatie in rust waarin je ruimte aan de energie geeft om te reageren is effectiever dan een kwalificatie die je doet terwijl je door de Albert Heijn heen rent. Jouw rol is de energie die je oproept te ‘faciliteren’. Op een gegeven moment zal je de energie kunnen voelen stromen. Hoe meer jij jezelf toestaat er ‘in’ te gaan, hoe effectiever jouw kwalificatie kan zijn. 

Zeg hierbij tegen jezelf: 

IK, … (jouw naam), hoef niets te doen. Het is de IK BEN door mij, voor mij, als mij, als alles en iedereen om me heen die dit voor me doet. EN ZO IS HET!

 

Spiritueel onderscheidingsvermogen

Spiritueel onderscheidingsvermogen is het vermogen om te onderscheiden wat de bron is van datgene wat zich aan jou toont, ofwel in de buitenwereld, ofwel in jou in de vorm van een gedachte, een gevoel, een beeld, een energie etc. Dit is belangrijk omdat energie aandacht volgt. Dat houdt in dat wanneer jij jouw focus laat meegaan met datgene wat zich aan jou toont, jij feitelijk jouw Volmaakte Levensenergie aan die bron geeft. Want energie volgt aandacht en bekrachtigt datgene waar het naartoe gaat.

Dus als een onzuivere bron jouw aandacht vraagt (het denkende ‘ik’ – wat ‘onecht’ is –  bijvoorbeeld), bekrachtig je deze door jouw focus. Je versterkt het dus. Het maakt voor de bron overigens niet uit of je hier positieve of negatieve aandacht aan geeft. Aandacht is aandacht. Wanneer je ervoor kiest om jouw I AM, te belichamen, is spiritueel onderscheidingsvermogen essentieel. En dat bouw je allereerst op door cognitie op te bouwen OVER de verschillende bewustzijnslagen. Zodat je kan herkennen, waar wat vandaan komt en zo een bewuste keuze kan maken in wat je wel of niet energie wilt geven.

Het is dus belangrijk om te snappen dat er verschillende lagen van bewustzijn zijn. Maar voordat we daarmee verder gaan, is het goed om het volgende even kort te herhalen. Namelijk dat I AM of IK BEN de werkende kracht is achter alles om ons heen en datgene is wat ons ‘bezielt’. Zonder deze Aanwezigheid, die Intelligentie is, ís er geen leven. Deze energie hiervan stroomt dus ALTIJD door alles en iedereen heen en wordt beïnvloed door ALLES wat wij denken of voelen. We laden deze energie op met de lading van onze gevoelens en onze gedachten.

Elke keer wanneer wij denken ‘ik ben’, of ‘ik doe’, of ‘ik kan’ of ‘ik kan niet’, zetten wij deze energie in beweging. Deze energie volgt ten alle tijden onze FOCUS en bevestigt datgene waar je jouw focus op zet. Met ‘focus’ wordt hier bedoeld: De aandacht die je ergens aan geeft. En omdat veel mensen gevangen zitten in automatische, onbewuste, ongerichte, irrationele gedachtenspinsels, is hun leven een uitdrukking van de energie die door deze gedachten wordt opgeroepen. Dit is hoe het creatieproces werkt, of je dit nou gelooft of niet, of je dit je nou bewust bent of niet. Het hangt niet af van jouw geloof erin of jouw kennis ervan. Het probleem is dat de werking van dit proces niet aan ons geleerd wordt waardoor we niet zien dat datgene wat we ervaren (onbewust) door onszelf is gecreëerd. Door jouw spiritueel onderscheidingsvermogen te trainen kan je hier verandering in brengen. En bewust leren kiezen hoe jij jouw focus richt.

Hoe doe je dat?
Allereerst gaan we een decree zeggen voordat we verder gaan zodat we deze informatie goed tot ons kunnen nemen.  

Oefening:
Adem een paar keer diep in en uit met focus op jouw hart en zeg:
IK BEN het volmaakte begrip van alles wat ik wens te kennen en te begrijpen.

Zeg het zo vaak als je voelt dat nodig is of herhaal het zelfs tijdens het lezen van deze les– mocht het nodig zijn.

Hoe bouw je spiritueel onderscheidingsvermogen op?

Focus
Wanneer je spiritueel onderscheidingsvermogen wil opbouwen, dan verplaats je de focus van de buitenwereld naar de binnenwereld. Je draait je dus als het ware ‘in jezelf om’ en kijkt naar binnen in plaats van naar buiten. Dan kom je als eerste de ‘Lower Mind’ (onbewust) tegen die uit verschillende lagen bestaat, namelijk het denken en het voelen. De ‘Lower Mind’ is een frequentie. Hierin zit de frequentie van het valse ik. Het deel waarin de mensheid informatie heeft opgeslagen: de database van de mensheid. Het is er altijd en het zal er altijd zijn. Onze Volmaakte Levensenergie wordt in dit deel ‘opgeladen’ met de frequentie van deze laag. Dus de kwaliteit van onze werkelijkheid is zo goed als de kwaliteit van de informatie in de ‘Lower Mind’.

Wat wil dat zeggen?
Het valse ik is een ENERGIE. Het is de energie van chaos, pijn en lijden. En het heeft ZELF geen enkele kracht. Het blijft aanwezig zolang jij jouw aandacht eraan schenkt want daarmee bekrachtig je het (energie volgt aandacht). Simpel gezegd: Als jij jouw focus zet op chaos, pijn en lijden, houd je het zelf in stand. Je schenkt je energie eraan. De programmaties van het valse ik laten je feilloos zien waar jij jezelf hebt afgewend van het Goddelijk Zelf en waar jij je bent gaan vereenzelvigen met jouw overtuigingen, het valse ik. En aandacht = energie dus hap, hap, hap, het valse ik is weer gevoed. Eckhart Tolle noemt dit overigens het ‘pijnlichaam’. Het pijnlichaam is dus ‘vals ik’.

Dit ‘valse ik’  gedraagt zich als een virus en heeft een basis overlevingsstrategie. Het wil zichzelf in stand houden zoals elk organisme. Datgene wat we in ons hoofd horen, wat onze eigen stem gebruikt en wat jou NEGATIEF beïnvloedt,  bén je dus niet. Onthoudt dit. Elke keer wanneer je jezelf negatief beïnvloed voelt door je denken, herinner jezelf eraan wat de bron ervan is. Positieve, liefdevolle gedachten zijn een expressie van jouw Goddelijk Zelf. Negatieve gedachten worden gevormd door vereenzelviging met het ‘valse ik’ (onechte ik, negatieve ego). Het heeft nooit zin om je in het hoe en waarom ervan te verdiepen want aandacht = energie (Law of Life). Wat zin heeft, is ogenblikkelijk jezelf er van af te wenden (afstand creëren van dat wat je waarneemt) en jezelf te wenden tot de Vlam in jouw Hart, waar jouw verbinding met het Goddelijk zelf huist.

The Presence/Het Goddelijk Zelf

Weet je nog dat we het er allemaal over eens waren dat er in een baby al ‘aanwezigheid’ is? Dat hebben we de Presence genoemd. Het is bewustzijn. Een baby is zich al bewust, enkel nog niet van zichzelf en niet van woorden want die zijn nog afwezig. Maar we kunnen allemaal in een baby zien dat daar iets is wat ‘waarneemt’. En datgene wat ‘waarneemt’ noemen we de ‘Conscious Mind’. We kunnen ook bij babies waarnemen dat ze al wel een eigen ‘kleur’ hebben. Ze zijn niet allemaal gelijk. Dát is de Zielenkleuring die je ziet (wat een overblijfsel is van alle persoonlijkheden die de baby ooit is geweest). Het verklaart ook waarom kinderen uit hetzelfde gezin allemaal anders kunnen zijn. De ‘Conscious Mind’ en gedachten KUNNEN nooit hetzelfde zijn, omdat gedachten pas ontstaan wanneer er taal wordt geleerd. Het ‘ik’ in ons hoofd KUNNEN we daarom nooit ZIJN aangezien het ‘ik’ aangeleerd is en omdat het bestaat uit taal. Bij veel mensen is meer dan 70% van hun gedachten niet liefdevol, niet ondersteunend, beperkend en zelfs negatief. Toch geloven de meeste mensen die gedachten omdat ze zich vereenzelvigd hebben met dat valse ik. Ze gaan zich ernaar VOELEN en ze gaan ernaar HANDELEN. En genereren zo meer van hetzelfde.

Tijd om te beginnen met het onderscheid te maken tussen het bewustzijn dat waarneemt (de Conscious Mind, jouw waakbewustzijn) en de gedachten die worden gegenereerd vanuit het valse ik, dat verantwoordelijk is voor ALLE pijn, chaos en lijden in ons leven. We hebben onze Conscious Mind los te maken uit het automatische denken. Anders kunnen we niet vrij zijn van onze programmaties.

Waarom is kennis van de verschillende niveaus van bewustzijn zo belangrijk? 
Begrip van de vibrationele levels van jouw Wezen geeft je een volledige kaart van jouw innerlijke leven, zodat je een basis hebt om jouw (spirituele) ervaringen te herkennen en te interpreteren (spiritueel onderscheidingsvermogen). Dat is essentieel wanneer je jezelf spiritueel/persoonlijk wilt ontwikkelen! Het risico bestaat namelijk dat je verstrikt raakt in de onbewuste lagen van de Mind. Dit vertraagt enkel jouw groei en ontwikkeling.

Er is een programmatie die zegt dat je het pad van verlichting alleen maar kán bereiken door middel van pijn, lijden en chaos, maar dat is een misvatting die we als waarheid zijn gaan zien. Je kan ervoor kiezen om het pad van pijn, lijden en chaos te volgen, realiseer je alleen wel dat je daarmee alleen maar nog meer van hetzelfde creëert. Het wordt tijd dat we snappen dat we al HEEL zijn en dat we ons enkel te focussen hebben op onze I AM Presence om volmaaktheid te creëren. Gedachten van pijn, lijden en chaos komen enkel voort uit de programmatie van het valse ik die zichzelf daarmee in stand houdt door nog meer van hetzelfde te creëren, de kracht van de aandacht dus. Door welk filter kijk jij naar jezelf en jouw omgeving? Is het harmonisch of leidt het naar disharmonie? Zou het Goddelijk Zelf dit ook voelen, denken of doen? Dat is wat je jezelf constant kunt vragen bij elke situatie of bij de gedachten waar je je bewust van wordt.

Ben je er nog bij? Of is het nodig om even een decree te zeggen? 

Oefening:
Adem een paar keer diep in en uit en zeg:

IK BEN het volmaakte begrip van alles wat ik wens te kennen en te begrijpen.

Herhaal deze een paar keer.

Partneren met I AM 
De I AM is de Goddelijke Kracht in jou. En de Volmaakte Levensenergie van dit Goddelijk Zelf kan je richten door middel van jouw FOCUS om zich op jouw omgeving uit te drukken. FOCUS is hier dus het ‘toverwoord’.  

Het valse ik is volledig opgebouwd uit taal. We hebben hier zelf onze aandacht aan gegeven waardoor het zichzelf zo krachtig heeft kunnen opbouwen. Het heeft dus alleen maar kracht omdat wij het er zelf aan geven. We geloven wat het zegt. Het kletst de hele dag door en we zijn onszelf vaak niet eens echt bewust van de gedachten die er door ons heen gaan. Zo vervormen we onze Volmaakte Levensenergie (die gericht wordt door onze Conscious Mind) en krijgen we constant bevestigd wat we al dan niet bewust denken. Hier hebben we dus werk op te doen!  

Wij gebruiken de tool van het valse ik (woorden) om onze FOCUS stevig te richten op onze I AM Presence. Dit doen we door decrees (bevelen/commando’s) of ‘scientific prayers’ of meditaties te doen. De decrees die we doen, geven de Volmaakte Levensenergie een bewuste richting. Het is alsof je een laser richt op het doel wat je voor ogen hebt. Door de Volmaakte Levensenergie erop te richten, kan de I AM door het lichaam heen stromen en het werk doen wat er nodig is om jouw doel te bereiken. Door vervolgens bewust te observeren, zie je vanzelf terug waar je jouw Volmaakte Levensenergie vervormd hebt. Dit kan in de vorm van conflicten zijn of in de vorm van negatieve gedachten/gevoelens die jouw geloof in het bereiken van jouw doel ontkrachten. Om de oorzaak van die gedachten en gevoelens te helen, gebruiken wij de prayers, de decrees en de meditaties.

Begrijp tevens het volgende goed: jouw geconditioneerde denken is ook ‘bidden’. Je bent eigenlijk constant jouw energie aan het sturen vanuit de gedachten die je denkt. Dit staat gelijk aan vragen om jou te ‘bewijzen’ dat het waar is wat jij denkt. Je doet het alleen niet bewust. Vervolgens krijg je bewezen dat het inderdaad zo is wat jij denkt en denk je: ‘Zie je wel! Ik dacht het al’. Omdat je het creatieproces niet begrijpt, snap je niet dat het niet anders kón. Het moest wel zo gaan omdat jij ALTIJD jouw energie stuurt. OOK als je niets afweet van de wetten die deze werkelijkheid creëren. The Law of Life werkt altijd.

 

Hoe stroomt energie?

Kijk naar het schema hieronder. Het schetst een versimpelde versie van de verschillende bewustzijnsniveaus. Deze niveaus zitten in eenieder van ons, of we ons dit nou bewust zijn of niet, of we dit nou weten of niet, of we dit nou wel of niet kunnen aannemen. Het hangt niet af van ons ‘geloof’ erin, onze kennis erover, ons vertrouwen erin. Het werkt door ons, als ons, onafhankelijk van ons bewustzijn ervan. Wanneer wij ons blijven focussen op onze omgeving en trachten om onze problemen op dat niveau op te lossen, gaat dat weinig effect hebben. Dit is de reden waarom het kan zijn dat je steeds dezelfde thema’s in jouw leven tegen komt. Zoals Einstein al aangaf: ‘Je kunt de problemen in jouw leven niet oplossen met dezelfde soort gedachten als waarmee je die problemen in het leven hebt geroepen’. Met andere woorden: Het niveau dat de problematiek in het leven heeft geroepen, is niet in staat om de problemen op te lossen aangezien het er ZELF de oorzaak van is.

Hier zie je een uitvergroting van de afbeelding rechts:

 

De bewustzijnsniveaus

BODY
De omgeving (environment): Dit is de meest verdichte vorm van energie. Onze ervaring op dit niveau is er een van fysieke beperking, wetten en veranderlijkheid. De omgeving is de materiële wereld. De materiële wereld is opgebouwd uit 5 elementen (van de meest verdichte vorm naar het subtiele): aarde, water, vuur, lucht en ether.  Het lichaam van de omgeving is het fysieke universum. Het is gedachten-energie gemanifesteerd in fysieke vorm.

Het fysieke lichaam:
Jouw lichaam is jouw persoonlijke manifestatie van jouw I AM Presence. Het is een individuele expressie van de energie van Spirit. In de essentie is het ‘Volmaakte Levensenergie’ maar omkleed met alles wat jij gelooft. Jouw lichaam geeft vorm aan de onderbewuste overtuigingen die jij hebt opgeslagen in Mind.

MIND
Lower Mind:
In de ‘Lower Mind’ bevindt zich het deel van ons bewustzijn waar we alle informatie opslaan, zowel collectief als individueel. Het heeft een mentale laag waar onze individuele en collectieve herinneringen, afspraken, contracten, trauma’s, vooronderstellingen, mentale wetten en nog veel meer liggen opgeslagen. En het heeft een voelende laag waar alle individuele en collectieve emoties samensmelten. Het waakbewustzijn (dat deel van jou in het NU) wordt constant beïnvloed door dit deel van het bewustzijn omdat het dit deel van het bewustzijn als referentiekader gebruikt om de ervaringen in het NU te interpreteren. Het mentale veld horen we in ons hoofd als het ‘denkende ik’. Het voelende veld ervaren we als het ’emotionele ik’. En wanneer we denken dat we dit ZIJN, identificeren we ons met iets wat we niet ZIJN, maar met iets wat we HEBBEN (Dit is het ‘valse ik’, ‘vals’ in de zin van ‘onecht’). Het probleem in deze is dat de informatie die we volgen, vervormd is. Daar waar we vervormingen in ons denken, voelen, handelen en de buitenwereld waarnemen, hebben we onze Volmaakte Levensenergie vervormd met gedachten of gevoelens aangestuurd door het denkende of emotionele ik. Daar waar ons denken, voelen en handelen Volmaaktheid uitdrukt, heeft de Presence van wie WE ZIJN zichzelf onvervormd kunnen uitdrukken. Daar is onze Levensenergie niet omgebogen door herinneringen, emoties, afspraken, collectieve imprints etcetera.

Ziel:
Wat wij als mensheid als ‘ziel’ zijn gaan benoemen, staat niet op de I AM chart. Het is in feite het concept van ‘ziel’ van het valse ik; dit zit niet in Spirit, maar in Mind (en is dus een menselijke creatie; het is niet echt!). Dit concept van ziel bevat alles wat er over is gebleven van het valse ik uit vorige levens, alle verhalen, alle imprints en dit heeft drang (‘missie’) om zichzelf in stand te houden. Hiermee is het begrip ‘zielsmissie’ óók een creatie van het valse ik. Onze enige echte ‘missie’ is om ons te herenigen met wie we werkelijk zijn. Door te erkennen wie je werkelijk bent, I AM Presence en het belichamen van deze Waarheid, kan je jezelf bevrijden uit het wiel van incarnatie (karma).

Higher Mental Body
Dit is jouw Hogere Zelf, het Christus-Bewustzijn, en dit is de Zuivere Ziel. Dit is de link tussen jou en I AM en dit is nooit getraumatiseerd geraakt, wordt nooit ouder, is altijd heel, altijd stralend en is gevuld met Goddelijke Liefde. Het is jouw beste vriend.
Wat de I AM chart laat zien is een lichaam, de Higher Mental Body en I AM Presence. Dat is wie WIJ ZIJN. Er staat geen vals ik met al het ‘negatieve denken’ of ziel op deze chart. Er is maar 1 zuivere missie en dat is het onvervormd uitdrukken van je I AM Presence.

SPIRIT
The I AM Self
:
Dit is het basiscomponent van jouw individualiteit. I AM is de fundamentele karakteristiek van het Zelf, toch heeft het geen uniciteit ín zichzelf. Het is het meest abstracte deel van onszelf als individu. Het Absolute Bewustzijn drukt zich uit als individu om te kunnen communiceren en zichzelf uit te drukken als mens. I AM is de individualisatie van het Absolute Bewustzijn. Het doel van jouw I AM Presence is om jouw ‘Goddelijkheid’ uit te drukken doorheen jou. De innerlijke ervaring van I AM is Liefde, Wijsheid, Kracht en een gevoel van ZIJN. Er zijn nog meer levels van het Hogere Bewustzijn, maar we hebben er bewust voor gekozen om op dit moment te werken met een versimpelde versie.

 

Tafelgesprek

Street Smart Spirituality!

I AM in de praktijk.

We delen hier een tafelgesprek met Marjolijn, Joyce en Lisa. Hierin worden verschillende onderwerpen uit deze les besproken en hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Besproken onderwerpen in de video zijn onder andere:

– Spiritueel onderscheidingsvermogen. Hoe bouw je dit op?

– Uitleg over, “doe niets, niets en nog eens niets”

– Waarom is waarnemen zo belangrijk

– Wat is het verschil tussen waarnemen en afwenden?

VIDEO HIER

 

 

Tafelgesprek met Lisa, Joyce en Marjolijn

 

Pad B Rescue

Kom je nog steeds pad B tegen? Wend je er innerlijk vanaf en gebruik dan de tools die je tot nu toe geleerd hebt;

 • Ga rustig zitten en doe de hartademhaling. Dit brengt je in afstemming op de frequentie van jouw Aanwezigheid, I AM.
 • Zeg de prayers 1, 3 en 10 en wacht.
 • Voel met welke decree je resoneert op dit moment en welke je voelt dat je wilt herhalen; ‘IK BEN de Enige Zegevierende Tegenwoordigheid in mijn Leefwereld die handelt’. ‘IK BEN de machtige Verterende Vlam die alle vervormingen in mijn denken, oorzaak en gevolg, record en memory, volledig verteert’. ‘IK kwalificeer …… (vul in) met de Absolute Volmaaktheid van de IK BEN’. ‘IK BEN de Volmaaktheid in deze situatie’. Of welke andere decree er nu ook in jou opkomt.
 • Of sla het boek – I AM, Woorden met helende kracht – open en doe de prayer waar jouw oog op valt.
 • Of luister naar een meditatie. De kunst is om de decrees of de prayers te doen vanuit een gevoel van Innerlijke Autoriteit (het IS zo) en ze de ruimte geven. Je WACHT en geeft de energie de ruimte om te volgen. Op een gegeven moment zal je de energie kunnen voelen stromen. Hoe meer jij jezelf toestaat er ‘in’ te gaan, hoe effectiever jouw aanroep zal zijn.

Jij faciliteert het Goddelijk Zelf, I AM, om door jou, voor jou, als jou en iedereen om jou heen te werken om Volmaaktheid te creëren. Jij hoeft niks te doen, of niet te bedenken hoe dit eruit moet zien. Geef je over aan de Hogere Intelligentie in jou, I AM, deze weet echt wel wat te doen gezien het gegeven dat deze alwetend, alomtegenwoordig en Absolute Volmaaktheid is. Als er een actie van je gevraagd wordt, zal je merken dat je deze automatisch zal doen en het uiteindelijke resultaat van je werk is dat je meer en meer innerlijke vrede zult ervaren.

When you sing…

Informatie komt via verschillende kanalen ons systeem binnen. We laten ons inspireren door krachtige woorden, mooie beelden en prachtige klanken die ons vervullen en ons aanraken.

In deze les zetten we de spotlight op Marlou van der Heijden, brand manager bij I AM Academy, tevens intuïtief pianiste. Voor de lessen van de I AM Academy speelt zij prachtige piano composities, die in het moment tot stand komen. Marlou neemt ons mee ‘achter de schermen’ en vertelt onder andere over intuïtief spelen en hoe haar muziek tot stand komt.

 

Luister hier nogmaals naar de piano compositie voor deze les:

 

Marlou – piano compositie geïnspireerd op overgave aan het Goddelijk Zelf