harmony happiness healing

Jaartraining – Victim Victor Vehicle

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

In elke les hebben we het gehad over ‘The Law of Life’, energie volgt aandacht. Zie/weet/voel/snap/begrijp/ervaar je inmiddels hoe praktisch deze Spirituele Wet is? Hoe absoluut praktisch deze Wet, de Energie, het Licht, de Intelligentie is die in actie komt om datgene te manifesteren wat jij nodig hebt? Zie je inmiddels in dat deze Kracht zichzelf giet in elke vorm waarin JIJ dat al dan niet bewust wil?  Omdat het voor deze Kracht geen enkel verschil maakt HOE het zichzelf manifesteert? Het volgt gewoon jouw aandacht. Positief of negatief. Jij bepaalt waar deze Intelligente Kracht heenstroomt omdat het jouw ‘bevel’ volgt. Jouw aandacht, jouw geloof erin, jouw focus op iets en het voelen dat dat ‘waar’ is, is een bevél!

De Presence houdt zich helemaal niet bezig met of datgene waarin het zichzelf uitdrukt nou geld, geluk, kleding, auto’s, vliegtuigen of wat dan ook is. Het bevrijdt alleen maar de energie die nodig is om datgene te manifesteren waar jij jouw focus op houdt, waar jij van overtuigd bent, waar jij je op richt.

Jouw Hogere Zelf wéét precies wat jij nodig hebt om jezelf gelukkig te voelen. Het weet precies wat jij nodig hebt om te voorzien in je dagelijkse behoeften. Het zijn de ideeën die jij hebt, die de energie van jouw Hoger Zelf vervormen. De beperkingen die jij in je leven tegenkomt, komen enkel voort uit jouw eigen – al dan niet bewuste – ideeën, concepten en overtuigingen over het leven. Mentale wetten die je hebt aangenomen als waar in jouw GEVOEL. Hierin zit de crux.

De sleutel naar de bevrijding van de beperkingen, de pijn, het verdriet, de chaos, het lijden, de tekorten zit IN jou. Er is NIETS in de uiterlijke wereld wat jouw energie kán doen vervormen. NIETS buiten jou heeft kracht. De Kracht bén jij. In elke beperking die jij ervaart, ervaar jij jouw eigen Kracht. Jouw eigen geloof in de beperking creëert de beperking. Snap je welk potentieel hierin huist? Snap je dat – wanneer je jezelf standvastig richt op de Presence en jij je niet meer laat afleiden door de uiterlijke wereld, door disharmonische gedachten of emoties die jouw aandacht trekken – dat je dan ALLES krijgt wat jij verlangt en meer. Want de Volmaaktheid van de I AM Presence kan zichzelf vormgeven door jou, voor jou, als jou en …… nu komt ‘ie….. ALS ALLES EN IEDEREEN OM JE HEEN.

 

Kennis


De Kracht die het Universum geschapen heeft, zit IN jou. JIJ bent de Poort naar het Licht, de Liefde, de Waarheid, de Heelheid, de Overvloed, de Gezondheid, de Eenheid. Het zit allemaal al IN jou. Nu al.
De essentie van jouw Ware Zelf is niet hetgeen wat heling nodig heeft. De Waarheid is dat er niets geheeld hoeft te worden. De Waarheid is dat jij je enkel standvastig, kalm en vastberaden hoeft te richten op jouw Ware Zelf. Jezelf elke dag opnieuw afstemmen op jouw Ware Zelf. Jouw bewustzijn richten op jouw Hogere Zelf, verlangen naar en Liefde voelen voor jouw Hogere Zelf, zodat je als een magneet wordt voor de energie van jouw Hogere Zelf in plaats van een magneet voor alle vervormingen, troep, de chaos, de pijn en het lijden van het valse zelf.

Focus, focus, focus
Begrijp je nu dat het trainen van jouw focus essentieel is wanneer jij een gelukkig, gezond, vervullend en harmonieus leven wilt leiden? Begrijp je nu dat als je ‘The Law of Life’ voor je wilt laten werken, dat het aan jou is? Dat het allemaal gaat over jouw focus, jouw Presence? Dat het niet alleen gaat om het doen van een ochtendmeditatie? Maar ook juist om jouw focus IN het moment? En dat dit training is? Zodat jouw ‘focusspier’ is als een sixpack? Sterk, hard en krachtig? Het draait allemaal om jou. En er is niemand die dit voor je kan doen.

Zodra je jezelf focust op jouw verbinding met de Presence kom je ogenblikkelijk op het niveau in jou waar je in contact komt met het Innerlijk Weten. Het deel van jou dat ‘All Knowing’ (alwetend) is. En daarom kun je concluderen dat er door jou geen andere kracht kan handelen dan welke je je bewust bent. Bewustzijn veronderstelt namelijk dat je ‘Self Knowing’ bent en dat aspect is enkel voorbehouden aan de Hogere Lagen van Bewustzijn. Zodra je op dat niveau van bewustzijn gaat functioneren, kun je ervoor kiezen om jezelf ‘over te geven’ aan die Hogere Wijsheid in jou, omdat je wéét dat deze enkel Volmaaktheid kán voortbrengen. Het hoe en wat maakt dan niet meer uit.

Dit is een proces dat door fases gaat, het zogenaamde ‘victim – victor – vehicle’ proces.

Van ‘Victim’ naar ‘Victor’ naar ‘Vehicle’

Ons bewustzijn loopt doorheen verschillende stadia die elk hun eigen kenmerken hebben.
Het zijn er drie; ons bewustzijn gaat van ‘Victim’ (slachtoffer, afwachtend), naar ‘Victor’ (doen en hebben) naar ‘Vehicle’ (Zijn).

Victim
De eerste fase kun je onder andere herkennen aan de volgende kenmerken:

 • REACTIEF handelen,
 • afhankelijkheid,
 • onbewustheid,
 • anderen de schuld geven van de eigen problematiek,
 • geen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen acties,
 • geen ‘controle’ ervaren, zichzelf machteloos voelen,
 • angsten hebben,
 • beheerst worden door emoties,
 • oppervlakkig zijn en ongefocust zijn,
 • makkelijk opgeven.

In deze fase klaag je, zeur je en geef je anderen de schuld… In het boek van Eckhart Tolle ‘Een nieuwe Aarde’ beschrijft hij de ‘Victim-staat’ als het pijnlichaam. Een opeenstapeling van emotionele ervaringen die je gedurende je leven hebt meegemaakt en die ook nog eens verbonden is aan de collectieve pijn van de wereld – een heleboel ellende bij elkaar dus. So we definitely don’t go there!

Zoals je weet en we al eerder besproken hebben in voorgaande lessen, heeft het geen zin om je te focussen op de disharmonie omdat je hierdoor alleen maar meer van hetzelfde creëert. Het is dus belangrijk om te voelen dat je de Presence – Absolute Volmaaktheid BENT – en dat elke andere identificatie niet klopt. Want wat je aandacht geeft, groeit. Dat is ‘the Law of Life’.

 

Vehicle
De laatste fase ‘Vehicle’ is de fase waarin de persoonlijkheid dienstbaar wordt aan de Presence.  In deze fase VOEL je dat je de IK BEN bént en is er geen innerlijke discussie vanuit een ‘ik’ die iets anders zou willen. Hier ervaar je dat je zelf echt NIETS wilt. Je kan het helemaal overlaten aan de Presence om de Absolute Volmaaktheid te manifesteren in jouw leven.

Victor
Om werkelijk in de laatste fase te komen, MOET je uit de Victim fase komen. De stap van Victim naar Vehicle kan te groot zijn om in één keer te maken (voor de meeste mensen). Daarom is het logisch dat het via een ‘tussenfase’ gaat, die van ‘Victor’. De fase waarin jij kan ervaren DAT jouw energie inderdaad FOCUS volgt. Dat je ervaart dat datgene waarop jij je BEWUST FOCUST gemanifesteerd wordt. Waarin jij keuze ervaart, de karmische wetten ervaart, zelf verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen leven, waarin er bewustzijn is op jouw Ware Zelf en je MOED voelt om het proces aan te gaan.

In deze les gaan we dieper in op deze fase en hoe we onze focus kunnen gebruiken om te manifesteren. Hier hebben we een proces voor geschreven. Dit noemen wij het Conscious Creator Proces. Door dit proces krijg je bewustzijn op de universele wet van manifestatie.  Door je een aantal stappen te laten doorlopen, stem je jouw manifesterende krachten:

 • jouw visualisatie-vermogen;
 • het gesproken woord;
 • jouw voelen;
  op elkaar af en gaan jouw electronen de trilling aannemen van jouw manifestatie waardoor het zich verwerkelijkt. Jouw aandacht is dus ENERGIE!

Kies!

Elk moment van elke dag heb jij de keuze waar jij jouw aandacht aan wil geven. Welke ‘meester’ wil jij dienen? Het valse zelf die enkel chaos, pijn en lijden kán voortbrengen of het Goddelijk Zelf dat niets anders kan creëren dan harmonie. Jij bent de sleutel in deze. En wanneer jij jezelf bevrijdt van slachtofferdenken, kan jij jouw Ware Zelf weer op de troon zetten.
Deze les is hierin cruciaal. Jezelf bevrijden van slachtofferschap en verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen Leven, verantwoordelijkheid nemen als Schepper van jouw realiteit, is een voorwaarde voor een gelukkig, gezond en vervullend leven. Wees wakker en alert op elke gedachte en gevoel van ‘dit overkomt mij weer’ of andere uitingen van slachtofferschap en weiger deze nog langer toe laten. Zolang je er iets van waarneemt, blijf je je practice herhalen en doe je er prayers op. 

Prayers voor deze les:

IK BEN een Stralend Wezen van Liefde en Licht
Misschien ben je al een keer tegen gekomen dat je er helemaal lekker ‘in’ zat, maar dat je dan toch van alles tegenkwam wat je weer uit het veld deed laten slaan. Je voelde je helemaal ‘zen’ en happy en toen vond iemand het nodig om een rotopmerking tegen je te maken. Of je voelde jouw I AM Presence echt en toch ging je twijfelen. Of je probeerde het aan iemand uit te leggen en die verklaarde je voor gek. Waardoor jij zelf ging wankelen. En hoewel het lijkt alsof die twijfel of die wankeling door iets of iemand in de buitenwereld wordt veroorzaakt, is het in werkelijkheid een expressie van iets IN jou. In werkelijkheid geef je je macht af aan iets of iemand buiten jezelf en zeg je ‘jij bepaalt hoe ik mij voel’ of ‘jij mag zeggen hoe ik nu reageer in deze situatie’. Al die slachtofferschap programmaties die je klein houden, kan je proactief aanpakken. En er is geen betere manier dan dit op te ruimen door het gemeend en gevoeld uitspreken van prayers.

Maak de keuze voor jezelf om echt los te willen komen van die patronen, waarmee je jezelf klein hebt gehouden. Wees ervan bewust dat hoe meer je je Licht bekrachtigt door het doen van prayers en decrees, hoe groter je Licht wordt en hoe Krachtiger je bent.

Licht = Kracht. En dat betekent dus dat zodra je je focus wendt naar het vals zelf – door de beperkende patronen/overtuigingen/negatieve gedachten of emoties te honoreren – jij jouw Lichtkracht als een vuurpijl loslaat in het veld. We gebruiken hier het woord ‘vuurpijl’ om je bewust te maken van de intensiteit van jouw Kracht. De potentie die IN jou huist! Daarom is het van belang om hier proactief aan te werken en jezelf los te maken van slachtofferschap (of je hier nu bewust van bent of niet). Kies ervoor om het Licht IN jou meer en meer te bekrachtigen en jouw focus te houden op wie je werkelijk bent zodat je vanuit die afstemming de Volmaakte Levensenergie in al z’n zuiverheid door jou heen kan laten stromen de wereld in. Zodat je niet alleen jezelf optilt uit de programmaties maar ook jouw omgeving meeneemt. Erken het Licht in jezelf, jouw I AM Presence als de ware macht en kracht in jouw leven en ga erin staan. Ga IN het Licht staan van wie je werkelijk BENT. Daar zit de ware Bevrijding en zo maak jij het verschil in de wereld. Jouw overwinning is mijn overwinning.

Doe de komende dagen elke dag (een aantal keer) onderstaande prayers, zodat je (ook proactief) datgene opruimt wat jou kan doen twijfelen of waarmee je jouw macht uit handen geeft.

Prayer 82 – Behandeling voor zelfacceptatie

Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], voor Volmaakte zelfacceptatie, of beter, nu.

Ik weet en erken nu dat er maar één Leven is. Dat Leven is de Volmaakte Goddelijke Levensenergie. Er is maar één Mind en één Kracht. Die Kracht is het Goddelijk Zelf. Er is maar één Liefde. Die Liefde is de Liefde van het Goddelijk Zelf. Dit Goddelijk Zelf is het Leven dat alles heelt, de Wijsheid die iedereen leidt en de Liefde die iedereen troost. Het is pure, onvoorwaar- delijke Liefde, compleet en heel.

Er is maar één Leven en dat is het Leven van het Goddelijk Zelf, God in actie. Dat Leven is nu mijn Leven. Er is geen plek waar het Goddelijk Zelf niet is. Dit Goddelijk Zelf is hier, op dit moment, in mij en overal om mij heen. IK BEN samengesmolten met, verenigd met, ondergedompeld in en één met de Aanwezigheid van dit Goddelijk Zelf. Ik open nu mijn hart voor de Heilige Aanwezigheid van mijn Goddelijk Zelf en ik vertrouw op de aanhoudende, blijvende, oneindige Liefde hiervan. IK BEN vervuld van onvoorwaardelijke Liefde, volledig en heel.

Daarom claim ik nu voor mezelf, [volledige naam], Volmaakte zelfacceptatie, of beter, nu.

Ik laat nu alles in mijn leven los wat niet liefdevol is. Ik laat nu alle negatieve overtuigingen over mezelf los en ik laat ze gaan. Ik laat nu alle gedachten en emoties van zelfhaat, zelfspot, zelfvernietiging, zelfsabotage, zelfbeschuldiging, zelfafstraffing en mezelf verafschuwen los. Ik verwelkom en accepteer nu gedachten en gevoelens van zelfliefde, zelfvergeving, zelfbekrachtiging, zelfredzaamheid, zelfbehoud, zelfacceptatie, zelfvertrouwen, zelfaanvaarding, zelfrespect en eigenwaarde. Ik ken de Waarheid. IK BEN Volmaakt, compleet en heel, geschapen naar de gelijkenis en het beeld van mijn Goddelijk Zelf.

Ik accepteer mezelf onvoorwaardelijk. Ik keur mezelf onvoorwaardelijk goed. Ik vergeef mezelf onvoorwaardelijk. Ik zegen mezelf onvoorwaardelijk. Ik accepteer mezelf precies zoals IK BEN. IK BEN het Hoogste Goed voor mij waardig, precies zoals IK BEN. IK BEN acceptatie. IK BEN liefdevol, beminnelijk, accepterend en acceptabel. IK BEN een kind van het Goddelijk Zelf, waardig en kostbaar in de ogen van mijn Goddelijk Zelf. Ik accepteer en koester mezelf zoals mijn Goddelijk Zelf mij accepteert en koestert. De Liefde van mijn Goddelijk Zelf vult en omringt mij met vrede, zegeningen, Genade en troost. IK BEN geaccepteerd, nu en altijd.

Ik accepteer nu volledig, in Bewustzijn, mijn Volmaakte zelfacceptatie, of beter, nu. Ik dank het Goddelijk Zelf voor het manifesteren van dit Goeds in mijn leven op Volmaakte wijze, en ik dank God dat dit nu zo is, en ZO IS HET.

Prayer 119 – Prayer voor het creëren van een Goddelijk schild

Wanneer je weet dat je op elk moment een beroep kunt doen op Goddelijke bescherming, is er geen reden om je veel zorgen te maken over psychische beïnvloeding. Met het Goddelijk Zelf als jouw anker hoef je nergens bang voor te zijn. De ultieme Waarheid is dat er geen kwaad is dat je ‘aanvalt’, er is geen ‘slechte’ energie. Vampirisme is een frequentie van zwakte en die frequentie kan zich alleen voeden met dezelfde frequentie (De Wet van Magnetisme). Bekrachtig jezelf in de Energie van jouw Goddelijk Zelf, waardoor je deze lagere frequentie niet meer kúnt aantrekken. Als je affirmaties en prayers blijft gebruiken, zoals de prayer voor zelfbeschikking (prayer 1), blijf je gegrond in je Ware Aard van ZIJN: jouw Goddelijk Zelf. Je zult niet langer onbewust lagere energieën aantrekken. Deze prayer helpt.

IK BEN vervuld van het Licht van het Goddelijk Zelf.
Ik baad in overvloed.
Het Licht van het Goddelijk Zelf vult en omringt me nu.
IK BEN zo vol van die Volmaakte Aanwezigheid dat niets anders mijn Goddelijke Wezen kan binnendringen.
IK BEN vol.
IK BEN vervuld met de Kracht, de Macht, de Liefde en het Licht van mijn Goddelijk Zelf. IK BEN compleet.
IK BEN heel.
IK BEN één.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Download hier de printversie van prayers

??? Luister hier naar de ingesproken versie van prayers

Nog even een OEFENING om uit de Victim rol te stappen….

Prayers en decrees zijn bedoeld om de inhoud van het opslagbewustzijn (die niet in overeenstemming is met de Waarheid van ZIJN) te ‘verteren’. En om je frequentie te verhogen. Als het goed is, heb je de tools die we in voorgaande lessen hebben aangereikt, toegepast om jouw practice op te bouwen. Dan is het nog voor sommige studenten ogenschijnlijk lastig vol te blijven houden. Omdat we zo geconditioneerd zijn om in die Victim rol te functioneren, heeft het voor sommige contexten tijd nodig om de shift te maken van Victim naar Victor. In andere contexten voelt het natuurlijker en gaat het als vanzelf. Afhankelijk van hoeveel energetische lading er op zo’n context lijkt te zitten (waardoor je aanneemt dat het ‘echt’ is).

We hebben allen hetzelfde doel: Vrede en Liefde in onszelf ervaren en daardoor in ons Leven om zo weer bij te dragen aan Vrede en Liefde voor het Grotere Geheel.

Hoe kunnen we dit de komende tijd nou heel praktisch oefenen?
Door deze oefening te doen, kan je jezelf de zet geven die je nodig hebt om jouw bewustzijn te vergroten op de opbouw van het vals zelf. De programmeringen waarmee jij je geïdentificeerd hebt. De oefening is simpel: het trainen van jezelf in het controleren van wat je zegt, wat je doet, hoe je handelt en hoe je reageert op anderen. Deze oefening maakt je bewust over hoeveel negativiteit jij accepteert in jouw leven en hoe je kunt kiezen om hiermee te stoppen. Dit omdat je WEET dat disharmonie GEEN deel is van wie JE werkelijk BENT. En DAAROM zeg je ‘nee’.  Als je jezelf betrapt op een negatieve verklaring of gedachte, cancel deze dan onmiddellijk en zeg:

“IK ontrek alle macht en kracht die ik gegeven heb aan deze gedachte of handeling. IK BEN de Tegenwoordigheid die door dit denkvermogen en dit Lichaam heen stroomt” of nog simpeler “I AM, verteer dit.”

Beter nog: betrap jezelf VOORDAT je het zegt en KIES een andere gedachte. Verschuif naar een andere realiteit en kies ervoor om jouw energie te gebruiken op een positieve en ondersteunende manier. Negatieve gedachten worden een accumulatie van diezelfde energie die zichzelf manifesteert in een ervaring met dezelfde frequentie. Dus, als een negatieve gedachte vorm begint te krijgen, stop het en bezie het vanuit het perspectief van de IK BEN. Zo zie je dat het een leugen MOET zijn want het Goddelijk Zelf oordeelt niet, twijfelt niet, kent geen pijn en verdeelt nooit, want het Goddelijk Zelf is ALLESOMVATTEND, ALLESVERGEVEND, ALLESLIEFHEBBEND, ALLESWETEND, ALLESKUNNEND dus…..  Gebruik een decree om met gemak en elegantie de liefde en de energie te sturen om de situatie ten positieve te keren. Kies vanuit jouw Waarheid van ZIJN hoe jij deze energie in de wereld wil brengen en aan wat jij jouw Levensenergie schenkt.

GROUND RULES:
*Geen klagen.
*Geen gezeur.
*Geen overdreven kritische houding.
*Geen oordelen.
*Niet spotten met anderen.
*Geen cynisme of grappig willen doen.
*Creëer geen redenen om spijt te krijgen of te zeggen dat het je spijt uit gewoonte.
*Geen redenen toelaten om gestrest te raken.
*Geen redenen creëren om ongelukkig te zijn.
*Geen negatieve gedachten volgen zoals ‘ik ben te zwaar’, ‘ik zie er niet uit’.
*Geen bevestiging van negatieve gevoelens zoals ‘ik ben depressief.’
*Geen redenen zoeken om boos te zijn. (“IK beroep me op de Wet van Vergeving).
*Geen redenen zoeken om strijd aan te gaan met anderen.
*Geen redenen zoeken/creëren om bezorgd te zijn.
*Geen redenen zoeken om te worden overweldigd.
*Creëer geen zorgen.
*Geen redenen creëren om te twijfelen aan jezelf.
*Geen situaties creëren van gebrek of schaarste met uitspraken als ‘ik heb geen energie’ of ‘ik ben moe’. Zeg in plaats daarvan bijvoorbeeld: ‘IK BEN de volmaakte Geest in een Volmaakt Lichaam’.
*Geen chaos creëren of drama voor entertainment, spanning, avontuur, sensatie, of om vrede te vermijden.

De Ground Rules geven je een kader. Ze geven inderdaad aan wat je NIET moet doen zoals je ziet. Dit is voor nu nodig om te herkennen wat de programmeringen van het valse zelf zijn die je volgt, zonder dat je er misschien erg in hebt. Om te snappen dat alles wat je creëert vanuit het bovenstaande NOOIT uit de Presence kan komen. Zie je een programmering in jezelf verschijnen? STOP er aandacht aan te geven. Creëer iets anders door een decree te denken of een prayer te doen. Hierdoor maak je jezelf los van de identificatie met de programmeringen van het ‘valse ik’ in jouw hoofd die de bron is van deze gedachten. Richt jouw aandacht op wat je verlangt te ervaren. JIJ BENT NU al Vrede en Liefde. Het is geen toestand in de toekomst. Hoe meer je je hier op richt, hoe meer je dit als een werkelijkheid zult ervaren en hoe meer ‘the Law of Attraction’ ervaringen naar jou toe zal brengen die DAT bevestigen!

Bij deze dus de uitnodiging om deze oefening elke dag te doen.

Conscious Creator Proces

Het Conscious Creator Proces kan je inzetten wanneer je wilt gaan ervaren dat jij inderdaad jouw eigen werkelijkheid kán creëren. In de mate waarin je jijzelf hieraan toewijdt, kan je datgene waarop jij dit proces hebt gericht zichzelf zien vormgeven. Het Conscious Creator Proces maakt gebruik van de universele principes die deze werkelijkheid vormgeven. Deze universele principes werken altijd (ook voor onbewuste mensen) en kun je nu VOOR je laten werken door middel van dit proces.

Er is maar 1 energie aan het werk in het universum en in jouw leven en dat is de energie van de I AM Presence. Het is BEWUSTZIJN. En ‘bewustzijn’ is zich bewust van zichzelf.  De reden waarom wij dit de ‘IK BEN’ noemen, is omdat deze energie in actie komt zodra wij een gedachte toelaten en accepteren. De energie van de ‘IK BEN’ volgt elke focus die wij hebben en geeft ons ‘er meer van’. Het voegt dus energie TOE aan de gedachte die jij hebt (en ik heb het niet over vluchtige gedachten waar je niets bij voelt, maar over gedachten die je aanneemt, waar je je op focust, die jij ‘waar’ vindt. Het proces van creatie beheersen wij dus allemaal onbewust tot in de puntjes).

Met deze oefening kun jij echter het creatieproces bewust doen. Om dit proces te leren, is het nodig dat je een procedure volgt. De procedure die je kunt volgen en die past bij hoe wij werken, heeft de IK BEN doorgegeven.

De procedure bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1.
Bepaal wat je zou willen neerzetten als je vanuit het Hoogste in jou expressie zou geven aan jouw verlangens. Wees hierin niet bescheiden want je vertrekt vanuit het gegeven dat alles mogelijk is. Maar als je liever met wat kleins wilt beginnen, is dat ook goed!

Stap 2.
Schrijf datgene wat je wilt op ALSOF HET AL GEBEURD IS.
Dit is enorm belangrijk. Je kunt je voorstellen dat je bijvoorbeeld een brief naar iemand schrijft die je volkomen vertrouwt waarin je vertelt wat jou IS gebeurd. Je projecteert jezelf dus naar de toekomst en ‘kijkt terug’. Je beschrijft wat er is gebeurd NIET in Tegenwoordige tijd maar in de VERLEDEN TIJD.

Stap 3.
Maak 2 kolommen. Zet in de linkerkolom: ‘Dit is wat ik doe’. Zet in de rechterkolom: ‘Dit is wat de I AM doet’. Dit maakt helder wat jouw verantwoordelijkheid is en wat je aan jouw I AM kunt overlaten.
Bijvoorbeeld in de linkerkant: ‘Ik maak tijd om de prayers te doen’.
Aan de rechterkant zet je dan bijvoorbeeld: ‘De I AM voert de prayers uit’.
Als je hier even de tijd voor neemt, maakt het je rustiger omdat je kan zien dat JOUW taak eigenlijk heel simpel is. Jij hoeft echt alleen maar te faciliteren, te luisteren en in actie te komen wanneer dat nodig is.

Stap 4.
In welke mate kan jij VOELEN dat jouw gewenste situatie er nu al IS op een schaal van 1 – 10.
1 = helemaal niet
10 = volledig
Wat is het eerste wat er in je op komt? Dat is jouw ijkpunt.

Vraag nu welke prayers je kan doen om jouw CC te bekrachtigen. Doe de prayers. Volg de energie hierin. Het kan zijn dat je hier meerdere dagen over doet omdat je voelt dat je ze niet allemaal in 1 keer kan doen. Het kan zijn dat je prayers wilt herhalen. Hierin volg je gewoon wat in jou, door jou, als jou wordt aangegeven. Gebruik jouw cijfer (je wilt deze naar een 10 krijgen) als richting aangever.

Stap 5.
Wanneer je voelt dat dit klaar is, maak je je eigen ‘behandeling’. Deze is opgebouwd zoals de behandelingen in ‘I AM woorden met helende kracht’. Ze volgen altijd dezelfde opbouw namelijk:

Voorbeeld van de opbouw van een behandeling, in 6 delen;

Deel 1 van de behandeling:
Identificeer wat God is (In dit deel zeg je welke eigenschappen God allemaal heeft).
Ik erken dat er slechts 1 Tegenwoordigheid is, 1 Aanwezigheid in het universum en in mijn leven en dat is de IK BEN, God in Actie. God is alomtegenwoordig, alles wetend, alles kunnend. God is de manager en director van het universum, the Divine Healer. God is in dit, dat en alles. God is hier, daar en overal. Niets is onmogelijk voor God. Alles is mogelijk voor God. God is overal om mij heen, God zit IN mij. In de kern van mijn Wezen daar is God.
(Zeg hier wat er maar in je opkomt. Je kunt voor inspiratie kijken naar wat er in de behandelingen wordt benoemd in ‘I AM woorden met helende kracht).

Deel 2 van de behandeling:
Identificeer jezelf met dat wat God is.
IK BEN dus alles wat God is. IK BEN dus de enige Aanwezigheid in het universum en in mijn leven. IK BEN alomtegenwoordig etc.
(benoem hier alles wat je in de eerste alinea over de IK BEN hebt geschreven).

Deel 3 van de behandeling:
Claim wat je wilt.
Daarom claim ik nu voor mezelf, (vul je naam in), ………..

Deel 4 van de behandeling:
Laat alles los wat in de weg staat.
IK laat nu alle gedachten en emoties los die niet overeenkomen met de Waarheid van Zijn. Ik laat alle ……. (vul in wat er in je opkomt) los. Dit is allemaal geheeld en vergeven, opgetild, losgelaten en laten gaan in het Licht en de Liefde van de I AM.

Deel 5 van de behandeling:
Open jezelf voor jouw creatie op de volgende manier; Daarom zie, weet en accepteer ik nu dat ik….. (lees jouw wens voor). Herhaal dit zinnetje (ik zie, weet en ik accepteer nu dat ….) voor elke zin die je uitspreekt. Zie het voor je, bekrachtig het met het gevoel van besluitvaardigheid en een gevoel van ‘dit is waar’ in jouw woorden. Het kán niet anders want ‘The Light of God never fails’. Alles wat jou helpt om dat gevoel te versterken is goed.

Deel 6 van de behandeling:
Laat vervolgens jouw behandeling los.
Ik laat deze prayer nu los in de Wet van Volmaaktheid overal NU en IK WEET dat dit nu GEBEURD IS, under God’s Grace in God’s most wise and perfect ways.
Dank je, I AM, EN ZO IS HET!

Adem nu rustig in en uit en schep de ruimte voor de IK BEN om door jou heen te stromen, ALS jou, ALS alles en iedereen om jou heen. Blijf aanwezig. Sta de energie toe om door je heen te stromen. Ga in stilte en STUUR JOUW LIEFDE EN JOUW DANKBAARHEID NAAR JOUW I AM PRESENCE VOOR DE LEVENSENERGIE DIE DOOR JOU HEENSTROOMT.

Dit is essentieel. Dit is de dragende kracht achter elke manifestatie.

In principe is het NIET nodig om jouw oefening te herhalen als je deze met toewijding en overgave hebt gedaan en geaccepteerd hebt, maar het mag wel als jij denkt dat het nodig is.

De bedoeling van ons leven is dat we dit vormgeven vanuit de Hoogste versie van wie we zijn. Deze procedure helpt je hierbij. Het laat je zien wat er nog in het opslagbewustzijn zit, dat eenzelfde frequentie heeft als het valse zelf en wat niet in lijn is met de frequentie van jouw I AM Presence. Deze procedure heeft niets te maken met REACTIEF handelen, zoals de meeste mensen gewend zijn hun leven vorm te geven. Onderbewuste overtuigingen sturen de manifestaties aan van onbewuste mensen, waardoor ze vaak krijgen wat ze NIET willen. Vanuit bewustzijn neem jij 100% verantwoordelijkheid voor jouw manifestaties. Je weet dat jij de energie bént die alles creëert en je hebt nu de tool in handen die jou kan helpen om jouw leven vorm te geven vanuit de harmonie die JE BENT. En dat DIT de normaalste zaak wordt in plaats van dat we bezig gaan met belemmeringen en blokkades.

Hierbij het document: Het Conscious Creator proces

Tafelgesprek

Street Smart Spirituality!

Marjolijn, Joyce en Lisa zijn weer terug met een tafelgesprek.

Besproken onderwerpen in de video zijn onder andere:

– Victim, Victor, Vehicle

– Manifesteren kun je leren. Toch?

– Waarom maak je een CCP?

When you sing

Informatie komt via verschillende kanalen ons systeem binnen. We laten ons inspireren door krachtige woorden, mooie beelden en prachtige klanken die ons vervullen en ons aanraken.

In deze les zetten we de spotlight op Lisa Portengen, algemeen manager bij de I AM Academy en businesspartner van Marjolijn. Naast het managen van het I AM team, bellen met geïntereseerden voor de jaartraining en te gast zijn tijdens onze terugkerende tafelgespreken, is Lisa ook nog een prachtige zangeres.

Speciaal voor de online I AM Light event (december ’20) heeft Lisa het prachtige nummer ‘adem in, adem uit’ gezongen.

 

 

 

Lisa …..