harmony happiness healing

Jaartraining – Wat is Realiteit

“Exclusieve content voor deelnemers van de jaartraining.”

Welkom

De reden waarom het doen van de prayers of het uitspreken van een decree in afstemming op de Presence zo krachtig is, heeft alles te maken met het feit dat je de energie brengt in een Veld waarin alles met alles verbonden is. Vandaar ook dat er niet alleen veranderingen in jezelf kunnen ontstaan na het uitspreken van een prayer of een decree, maar dat je tevens kunt waarnemen dat er vaak ook een reactie komt in jouw omgeving. Dat kan alleen als het klopt dat wij in een energetisch veld zitten en dat de ogenschijnlijke ‘leegte’ die we waarnemen tussen ons helemaal niet ‘leeg’ is. In werkelijkheid zijn wij omringd door een universele substantie die bestaat uit piepkleine deeltjes ‘thetahedrons’ die reageren op onze waarneming. Deze thetahedrons drukken daarom enkel uit wat we ZELF uitsturen zonder ons dat misschien te beseffen. Onder het kopje ‘kennis’ kan je daar meer over lezen en kun je de uitleg van een groep wiskundigen hierover zien in de film ‘What is reality’.

Een dieper begrip van hoe ons energetisch Veld functioneert en wat jouw rol hierin is, gaat jou helpen om jouw realiteit een expressie te laten zijn van de volmaaktheid van WIE JE BENT in plaats van de vervormingen die je te zien krijgt wanneer identificatie met het valse zelf jouw Volmaakte Levensenergie ombuigt naar disharmonie.

Zeg de komende tijd, meerdere malen per dag: Machtige IK BEN Tegenwoordigheid, vul, vul, vul mijn gevoelswereld met het gevoel van de Volmaakte focus op de Presence. Terwijl ik in de buitenwereld het juiste doe.

Wij hebben allemaal het innerlijke vermogen om ELKE vorm van disharmonie op te lossen en wij hebben daar GEEN BEPERKING in. ALLES is mogelijk. Het is enkel aan onze programmeringen te danken dat wij hierin een beperking ervaren en bij sommige dingen denken: ‘hier mag ik wel volmaaktheid in ervaren’ en bij andere dingen denken ‘dit lukt niet’. ALLES kan. Dus wat willen wij dan als ‘realiteit’?

Kennis

Je bent een SPIRITUEEL WEZEN in een menselijk lichaam, niet andersom!
Misschien ga je meer en meer geloven, erkennen, accepteren en daardoor voélen dat het waar is dat jij SPIRIT bént. En dat deze Aanwezigheid (de I AM Presence), DIE JIJ BENT, zich altijd uitdrukt doorheen MIND. Het kán niet anders. MIND verwijst namelijk niet naar het denken wat je in jouw hoofd waarneemt, iets waar het wel mee verward kan worden. Hoewel dit denken wel IN MIND is. MIND verwijst naar de universele substantie waar onze Levensenergie doorheen moet stromen om zichzelf mee te omkleden als het ware om iets te WORDEN op omgevingsniveau. Het Hoger Zelf zit overigens ook in ‘MIND’, maar in het Hogere deel van MIND. Dat deel van MIND waar de energie al wel geïndividualiseerd is maar ONVERVORMD. Daarom wordt er verwezen naar het Hoger Zelf als een ‘idee in de MIND van God’. En zo is alles wat je ziet eerst een idee geweest in MIND om zich vervolgens te manifesteren op het niveau van BODY. MIND is dus een medium en daarom door ons niet te veroordelen en onmogelijk te vermijden. Ons Ware Zelf (SPIRIT) heeft MIND nodig om het idee wat het wil neerzetten in de materie vorm te geven. Je kunt het vergelijken met de grond waarin een zaadje wordt geplant dat zichzelf vervolgens ontspruit in een vorm. Zonder grond kan het zaadje niet ontspruiten. Nogmaals: MIND in zichzelf is dus neutraal.

Wat misschien wel interessant is om je te realiseren: De Wetenschap is druk bezig om het bovenstaande wiskundig te bewijzen. Het instituut ‘Quantum Gravity Research’ in Californië heeft bewezen dat er geen ‘realiteit’ bestaat ZONDER bewustzijn en dat die zogenaamde realiteit bestaat uit ‘pixels’. Superkleine deeltjes (thetahedrons) die reageren op bewustzijn. Precies wat hierboven wordt beschreven maar nu vanuit de wiskunde bezien. Kijk hiernaar en probeer het zo min mogelijk vanuit het ‘ik’ in jouw hoofd te begrijpen. Kijk eens of je vanuit het innerlijk weten mee kunt voelen met de informatie die gegeven wordt zonder er teveel gedachten op los te laten.

 

 

En? Heb je de film een beetje kunnen volgen? Al is het maar dat een aspect van onze reailteit ‘consciousness’ is? En – voor diegenen die zich bewegen naar het tweede jaar waar je gaat leren om imprints op je tijdlijn op te zoeken en te veranderen – dat tijd niet lineair is maar non-lineair? Dat ALLE tijd ALTIJD bestaat en dat de toekomst en het verleden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn EN – en dit is essentieel – elkaar continue beïnvloeden. Op zich hoef je dit niet eens volledig te snappen (cognitief) om dit te kunnen ERVAREN. Openstaan voor het gegeven dat je in staat bent om je af te stemmen op de Presence, DIE JE BENT. Zodat je de Volmaakte Levensenergie hiervan door jouw tijdlijn te laten stromen waardoor je in het HIER en NU een ander effect krijgt, is voldoende om het te kunnen ERVAREN. En met de ERVARING komt het werkelijke WETEN. Niet kennis EROVER, maar de ERVARING VAN. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Want op het moment dat je dit kunt ervaren, stopt elke vraag en elke discussie hierover.

 

 

De omgeving is een EFFECT!

MIND kun je zien als de tuin waar ideeën als zaadjes geplant worden die op termijn uitkomen en zichtbaar worden. En net als de grond in de tuin die zowel de meest prachtige vruchtdragende bomen, als de grootste variëteit aan bloemen, als het meest overwoekerende onkruid de ruimte geeft. Zo geeft MIND uitdrukking aan alles waar er in MIND aan aandacht wordt gegeven. MIND oordeelt niet en BEoordeelt niet. Omdat het dus niets anders is dan een medium. Een substantie doorheen welke onze Levensenergie moét stromen om zichzelf met die substantie te omkleden zodat het zichzelf kan uitdrukken in materie (denk aan de ‘thetahedrons’ in ‘What is reality’). Zolang je naar de omgeving blijft kijken als de OORZAAK van jouw problemen (waardoor je anderen de schuld kan geven van datgene wat jou overkomt) of als de oorzaak van jouw geluk (waardoor je afhankelijkheid creëert op dingen buiten jou om jezelf goed te voelen) sla je de plank mis en blijf je achter de feiten aanhollen. Een voelend innerlijk begrip opbouwen van hoe ons bewustzijn (dat SPIRIT ís) zich verhoudt tot MIND en BODY en hoe deze zich verhouden tot de energie die alles vormgeeft en tot datgene wat wij kunnen waarnemen, is echter de sleutel uit elke vorm van problematiek en maakt werkelijk vrij.

 

ZEG:
IK BEN het volmaakte begrip van alles wat ik wens te kennen en te begrijpen.
Adem in en uit met de focus op jouw Hart.
Herhaal eventueel.

 

Waarom dit de sleutel is, heeft alles te maken met het volgende: In de individuele expressie van de Presence DIE JIJ BENT, heb jij vrije wil gekregen. Heel logisch als je ervan uit gaat dat jouw Levensenergie, de Goddelijke Intelligentie IN jou, ‘volmaakt’ is. ‘Volmaakt’ betekent ‘Zuiver’, op zichzelf staand, als je dit zou opzoeken als definitie. En het zou niet zuiver, noch ‘op zichzelf staand’ zijn wanneer het voor jou zou bepalen hoe je het zou mogen gebruiken. Nee, juist omdát het zuiver en op zichzelf staand is, kan jij het gebruiken zoals jij wil. Omdat die zuiverheid en het ‘op zichzelf staande’ betekent dat het niet aan te raken is in de Kern van het Wezen. Voor de energie zélf verandert er dus niets wanneer dit disharmonisch wordt gebruikt. Nee, het effect van het disharmonisch gebruiken van de Volmaakte Levensenergie keert altijd terug naar de bron. En drie keer raden wie dat is….. Juist, onszelf. Je ontkomt dus nooit aan het effect van jouw eigen acties, OOK niet wanneer dat zo lijkt (in dit leven). De Wet van Karma – wat niets anders is dan de Wet van Oorzaak en Gevolg – wordt altijd gevolgd. Deze Wet – een Spirituele Wet, geen mentale wet – hangt net als ‘The Law of Life’ niet af van jouw geloof erin. Deze is altijd actief en daarom zijn de gevolgen van jouw acties nooit te ontsnappen. Zo kan het misschien wel lijken dat je wegkomt met iets in dit leven, in werkelijkheid komt deze energie altijd vanzelf naar je terug.

En nu is het nodig dat je jezelf op tilt uit dit ene leven en vanuit het oneindige in alles leert kijken. Want vandaar uit, als in een helicopter die alles kan waarnemen, kun je vaststellen dat energie nooit verloren gaat. Energie stroomt, komt op als een bloem, sterft af, trekt zich terug, is in winterslaap en komt weer op.

 

Zoals alles op deze Aarde in cycli beweegt, zo kun je je voorstellen dat ook jij bent zoals die bloem. Dat je opkomt in de ene vorm, om die vorm weer af te leggen en in een andere vorm over te gaan. Ogenschijnlijk heeft de een niets met de ander te maken, maar in de energie wel degelijk. Het staat dus niet los van elkaar, ook al lijkt het zo. Zo sta jij niet los van jouw Hoger Zelf die al vele incarnaties heeft gekend, vele andere vormen, in andere tijden, met andere verhalen. En de energetische imprints van die levens bevinden zich nog steeds in de Lower Mind. Hierdoor stroomt jouw Levensenergie dus ook nog steeds langs die energetische imprints waarmee het zich opnieuw moét omkleden. Waardoor jij – zonder actieve herinnering aan de oorzaak hiervan – op het niveau van BODY opnieuw te maken krijgt met een vorm die veroorzaakt wordt door die imprints. Onvermijdelijk. Wat BODY – dat bestaat uit lichaam en omgeving – dus geen OORZAAK maakt maar een EFFECT. Een effect van alle energie die jij en alle anderen in deze realiteit verzameld hebt in de Lower Mind. En die imprints in Lower Mind vervormen de Volmaakte Levensenergie met de frequentie van alles wat er in Lower Mind ‘gezaaid’ is. En zo heeft elke nieuwe incarnatie, elke nieuw geborene, in werkelijkheid al een rugzak vol bagage bij zich. Die zich soms al direct in vervorming uitdrukt en soms pas na een aantal jaren geactiveerd wordt. Afhankelijk dus van datgene wat getriggerd wordt in de huidige incarnatie.

Het wordt je waarschijnlijk steeds meer helder wat het verband is tussen jouw aandacht, jouw denken en voelen, jouw acties en jouw omgeving. Meer en meer helder dat jij direct verbonden bent met de Levensenergie die maakt dat jij leeft en dat jij deze Levensenergie ALTIJD stuurt. Waar jij jouw aandacht op richt, daar richt jij jouw Levensenergie heen. Zo beweeg jij jouw Levensenergie naar alles wat jij accepteert als ‘waar’, of dit nou bewust of onbewust is, of je dit nou weet of niet. Met jouw aandacht plant je als het ware zaadjes in de Lower Mind waar ze groeien (en zich voeden met jouw aandacht) in de universele substantie die zich verdicht totdat het zich in de omgeving laat zien. En dat noemen wij dan ‘realiteit.’ Die realiteit is dus een reflectie van alles wat er in die Lower Mind ligt opgeslagen. Die Lower Mind lijkt iets persoonlijks. Dit komt omdat wij dit deel van het bewustzijn verwarren met ons persoonlijke denken. Ons persoonlijke denken is echter niet die Lower Mind zélf maar een verinnerlijking van wat wij onbewust waarnemen in die Lower Mind. De Lower Mind zelf kun je zien als het opslagbewustzijn waar alles en iedereen deel van uitmaakt.

En binnen die Lower Mind beweegt zich dat ‘valse ik’ – dat universeel is maar persoonlijk wordt, zodra wij het IN ons waarnemen als datgene wat tegen ons praat met onze eigen stem. En dit ‘valse ik’ – het onechte zelf – dat geboren is in de aardse frequentie dat zich kenmerkt door dualiteit, heeft IN ZICHZELF geen enkele kracht. Het zit in Lower Mind, wat niets anders is dan een medium zoals je nu weet. En daarom heeft het onze Levensenergie nodig om zichzelf in stand te houden. En omdat het deel van Mind is, gebruikt het frequenties in Mind om jouw aandacht te trekken. Want jouw aandacht IS de Levensenergie die het valse zelf nodig heeft om van te leven. Dus gebruikt het imprints waar jij je mee geïdentificeerd hebt die woede, verdriet, boosheid, begeerte, afgunst, pijn, verdriet, hebzucht, angst, tekorten, of wat het dan ook is waar jij gevoelig voor bent, oproepen. Zodat jij – wanneer het dit in jou oproept – denkt ‘dit is waar’. En ernaar luistert en er jouw Levensenergie aan geeft. Waardoor je niet meer kan voelen wie je werkelijk bent. Dat je niet kan voelen dat je al heel en geheeld bent en dat er niets aan je ontbreekt. Dat je niet meer kan voelen dat je alles bent wat je zou toeschrijven aan het Goddelijke, maar jezelf vereenzelvigt met een kleine, inadequate versie van jouw werkelijke IK. Waardoor je blijft geloven in een afgescheiden ‘ik’, ‘dood’, ‘tekorten’, ‘angst’, ‘ziekten’, ‘gevaar’, ‘vijand’, ‘vriend’ en andere aspecten van het denken in afgescheidenheid. Waardoor je blijft handelen vanuit dié imprints, waardoor je keer op keer dat valse zelf bekrachtigt en waardoor je dus als het ware steeds verder afdrijft van het Stralende, Goddelijke, Spirituele Wezen dat je werkelijk bent. Zodat je gekluisterd blijft aan het ‘Wiel van Incarnatie’ en nooit kan ervaren wat je werkelijke krachten zijn.

DAAROM is het nodig om elke keer ‘STOP, JE HEBT GEEN KRACHT’ te zeggen. Daarom blijf je kalm en standvastig herhalen en woorden van WAARHEID zeggen. En daarom heb je te leren om de energieën die je hierbij kunnen helpen BEWUST aan te roepen. Energieën die deel uitmaken van de Presence en die ongekende krachten hebben.  Zodat je jezelf bevrijdt van dat valse zelf en weer kan voelen wat de WAARHEID is.

De WAARHEID VAN ZIJN wordt onder andere prachtig verwoord in deze prayer:

Prayer 77 – Volmaaktheid en Heelheid
Het Goddelijk Zelf in jou, in het centrum van je Wezen, is Volmaakt, puur en onberispelijk. Deze prayer helpt je om de Volmaaktheid van Zijn te realiseren.

IK BEN nu de Onbevlekte Ontvangenis, van het Goddelijk Zelf.
IK BEN nu de Onbevlekte Volmaaktheid, van deze Goddelijke Levensenergie.
IK BEN Volmaaktheid, overal, nu.
IK BEN wie IK BEN, Goddelijke Volmaaktheid.
IK BEN de Goddelijke expressie van Volmaaktheid:
Volmaaktheid overal aanwezig, Volmaaktheid, overal, nu, Volmaaktheid, hier, nu.
IK BEN altijd één met Volmaakt leven, Volmaakte Liefde en Volmaakte substantie:
Heel en compleet in elk opzicht.
Dank U, I AM, en ZO IS HET.

In welke mate kan jij deze woorden uitspreken en wérkelijk de WAARHEID ervan voelen? Niet met jouw Mind denken: ‘O, wat mooi, ja dat wil ik’, maar echt, echt voelen dat dit klopt.
In de mate waarin je dit nog niet kan voelen, heb jij jouw innerlijke werk te doen.

Prayer voor deze les

Voor elke les vragen we een prayer die de theorie van deze les ondersteunt. Soms kan het verband tussen de prayer en de les niet duidelijk zijn. Dat hoeft ook niet. Doe gewoon de prayer zonder deze ter discussie te stellen. Soms zijn dingen aan de oppervlakte niet logisch te verklaren. Wij vertrouwen er echter altijd op dat elke prayer die we krijgen passend en ondersteunend is. Van deze prayer zal verderop in de les blijken WAAROM dit de juiste prayer is! 

Prayer 54 – Behandeling voor het helen van werkverslaving
Dit is een behandeling voor mezelf, [volledige naam], om nu elke ogenschijnlijk werkverslaving te helen, of beter, nu. Ik erken nu dat er één Kracht en één Aanwezigheid in mijn leven is: de Volmaakte Levensenergie van het Goddelijk Zelf. Ik erken dat het Goddelijk Zelf volmaakte vrede is. Dit Goddelijk Zelf is de vrede in alles en iedereen. Het is sereniteit, rust en Volmaakte tevredenheid. Het is evenwicht, harmonie, balans en gelijkmoedigheid. Het Goddelijk Zelf is Volmaakte Liefde. IK BEN nu één met het Goddelijk Zelf. In deze Energie leef, beweeg, adem ik en heb ik mijn Wezen. Het Goddelijk Zelf en ik zijn één, in Volmaakte harmonie. IK BEN samengevoegd met, afgestemd op en hetzelfde als deze liefdevolle Energie. IK BEN één met het Goddelijk Zelf, in een Volmaakte naadloze Heelheid. De Liefde en Vrede van het Goddelijk Zelf wonen in mij. In het middelpunt van mijn Wezen, daar is mijn Goddelijk Zelf. IK BEN de Volmaakte balans, harmonie, evenwicht en gelijkmoedigheid die het Goddelijk Zelf is. Alles wat het Goddelijk Zelf is, BEN IK.

Daarom ken en claim ik, [volledige naam], Volmaakte vrijheid van alle ogenschijnlijke werkverslaving, of beter, nu.

Ik voel niet langer de behoefte om werk te gebruiken om te ontsnappen aan het voelen van emoties. Ik laat nu alle gedachten en gevoelens los die me niet langer dienen. Ik laat nu de ogenschijnlijke behoefte los om mezelf met mijn emoties te identificeren. Ik laat nu alle angst, schuld, schaamte, onwaardigheid, verdriet, woede, frustratie, gebrek, leegte en pijn los. Al deze gedachten zijn nu opgetild, liefgehad, geheeld, bevrijd, gezegend en losgelaten in het Licht van de Liefde en Waarheid van het Goddelijk Zelf.

Ik verwelkom en accepteer nu nieuwe, mooie, creatieve gedachten en gevoelens van geloof, vertrouwen, geduld, vergeving, eigenwaarde, zelfliefde, geluk, vrede, tevredenheid, volheid, vervulling, vreugde, vrijheid en troost. Ik heb de controle over wat ik wil denken en voelen en over mijn leven, nu en voor altijd.

Ik weet nu dat het acceptabel is om emoties te voelen zolang ik mezelf er niet mee identificeer. Ik voel niet langer de behoefte om een masker van perfectionisme te dragen. Ik sta mezelf nu toe mezelf te zijn. Ik beoordeel mezelf niet meer. Ik accepteer mezelf precies zoals IK BEN, wetende dat ik op elke manier Volmaakt ben, precies zoals IK BEN. Ik vind nu waarde in mezelf. Ik meet mijn waarde niet langer alleen op basis van prestaties op het werk. IK BEN waardevol door gewoon mijn Zelf te zijn. IK BEN genoeg, precies zoals IK BEN, hier en nu. Ik accepteer en verwelkom nu Liefde en vriendschap in mijn leven, en ik voel niet langer de behoefte om werk te gebruiken als een manier om te ontsnappen aan gekwetst worden in relaties.

Ik laat nu los, en laat alle relaties uit mijn verleden los die pijn hebben veroorzaakt. Ik verbreek nu alle psychische koorden, negatieve verbindingen en karmische koorden tussen mijzelf en al diegenen die me ogenschijnlijk pijn hebben gedaan. Deze psychische koorden zijn nu liefdevol doorgeknipt. Knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip (herhalen totdat het goed voelt), opgelost, geliefd, opgetild, los- en vrijgelaten. IK BEN vrij van deze koorden, en ik ga nu verder met mijn leven, terwijl ik ze loslaat. Mijn Goddelijk Zelf is de enige Autoriteit in mijn leven. IK BEN vrij.

Ik accepteer nu volledig, in Bewustzijn, volledige heling van ogenschijnlijke werkverslaving. Ik laat deze prayer nu los en laat hem vrij in de spirituele Wet, die nu aan het werk is, en dit op Volmaakte wijze in mijn leven manifesteert. Ik accepteer de werking van de spirituele wet volledig. Dank U, I AM, en ZO IS HET.

Prayer 124 – Het helen van de energie van gebouwen of ruimtes (aangepast)

Ik roep nu de Heilige Geest op
om de ruimte tussen mij en alle anderen naar een hoger niveau te tillen, te helen, te reinigen, te zuiveren en te zegenen.
Het Goddelijk Zelf is het centrum van het Licht dat deze ruimte vult.
Deze Goddelijke Energie doordringt en vult deze ruimte.
Haar Licht schittert en vult deze ruimte.
Haar vrede straalt en vult deze ruimte.
Haar Genade pulseert en vult deze ruimte.
Deze ruimte is nu getransformeerd in Goddelijk Licht.
Deze ruimte is nu geheeld door Goddelijke Liefde.
Deze ruimte is nu ondergedompeld in Goddelijke Energie.
Deze ruimte baadt nu in Goddelijke zegeningen.
Deze ruimte is nu ondergedompeld in de Aanwezigheid van het Goddelijk Zelf.

Dank U, I AM, en ZO IS HET.

 

 

Decree(s) voor deze les:

Jouw Levensenergie heeft alles in zich om harmonie uit te kunnen drukken en disharmonie te kunnen herstellen. Dit omdat het direct verbonden is met de energie die alles in het universum gecreëerd heeft. En net zoals alles in deze wereld uit verschillende aspecten bestaat, zo bestaat deze energie ook uit verschillende aspecten.

De aspecten van Spirit
Er zijn twee energieën die je elke keer wanneer je jouw prayers doet, of wanneer je een decree zegt, zou moeten verbinden met de energie van dat wat je vraagt. En dat is de energie van Onoverwinnelijke Bescherming (Invincible Protection) en de energie van Onoverwinnelijke Zege van de Opgevaren Meesters (Invincible Victory of the Ascended Masters). Wat betekent dat nou eigenlijk?

Hulp van de Ascended Masters
Ascended Masters zijn mensen die zichzelf hebben ontwikkeld op het pad van Meesterschap en tijdens het leven verlicht zijn geraakt en ‘opgestegen zijn’. Dat klinkt misschien een beetje vaag als je het zo leest. Maar zie ze als een energie die het proces wat jij nu doorloopt door en door kent waardoor je hier hulp van kan krijgen. Door hen aan te roepen, verbind je jouw bewustzijn met deze energie waardoor je deze energie de opening geeft om jou te helpen in jouw persoonlijke proces. Een paar voorbeelden van Opgevaren Meesters zijn Meester Jezus/Sananda (opent het hart voor de Liefde), Meester Saint Germain (nieuwe energie eigen maken), Meester Kuthumi (helpt je liefde te geven aan je dromen en je dromen te realiseren), Lady Nada (helpt relaties te verbeteren en nieuwe gewoonten op te bouwen), Lady Portia (helpt karma oplossen), Maria Magdalene (vergeving). Wanneer je je focust in meditatie op hun energie kunnen zij zich aan je tonen ofwel visueel, of in innerlijk weten of in voelen of hoe jij ze dan ook mag ervaren.

Verbind je voordat je prayers gaat doen met deze energie door naar het hart te ademen en het volgende te zeggen:

IK BEVEEL Onoverwinnelijke Bescherming en Onoverwinnelijke Zege van de Opgevaren Meesters in deze meditatie. 

I COMMAND Invincible Protection and Invincible Victory of the Ascended Masters in this meditation.

Besef je nu WAT je precies hebt aangeroepen. Er is NIETS dat meer macht heeft dan dit. Het valse ik in zichzelf is geen kracht. Het heeft kracht omdat jij het geeft. Dus door jezelf af te stemmen op de Ascended Masters door het doen van deze decrees kan het valse ik geen invloed op jou uitoefenen tijdens het doen van jouw prayers en decrees en MOETEN jouw prayers en decrees uitgevoerd worden omdat ze vanuit het gevoel van onoverwinnelijkheid zijn bekrachtigd.

Dit gaat allemaal om VOELEN. Wanneer je zo’n decree doet, neem dan de tijd om te voelen wat je uitspreekt. Neem de tijd om de WAARHEID ervan te voélen. In de mate waarin je dit werkelijk kan voelen (in de zin van ‘het IS zo’, er is geen twijfel) kan je het effect direct ervaren.

Nazorg
Wanneer je op de bovenstaande manier jouw prayers en decrees hebt gedaan, is het belangrijk om werkelijk het vertrouwen te geven aan de I AM Presence om te doen wat je vraagt. Je gaat er dus niet meer tussen zitten. Je hebt het in de handen van de I AM Presence gelegd en nu dien je het daar te laten. Je gaat dus niet bezig met ‘maar dan moet die persoon wel dat en dat doen of zijn’ of ‘maar dan moet dat wel zo en zo gebeuren’ of ander vals zelf gemekker waarmee je jouw prayers ontkracht. Dus afblijven, loslaten, vertrouwen dat je de juiste dingen zal denken, voelen en doen die nodig zijn om datgene wat je gevraagd hebt tot stand te brengen.

Liefde 
Liefde is ‘voeding’ voor de lagen van Spirit. Bekrachtig jezelf in het voelen van Liefde. Laat jezelf inspireren door alles wat een gevoel van Liefde in je oproept. En wend je aandacht innerlijk af van datgene wat jou naar beneden trekt. En als je je goed voelt, doe dan juist prayers en decrees. Lift mee op de energie van je goed voelen. Zo kan je meer en meer ervaren dat je goed voelen ‘normaal’ is. Negativiteit is GEEN deel van wie je WERKELIJK bent. Jouw Ware Zelf is enkel Liefde. Dus open innerlijk de deuren naar jouw Ware Zelf en sluit ze voor eens en voor altijd voor de vervormingen van programmeringen en het valse zelf.

Violette Vuur
Een andere zeer krachtige en heel belangrijke energie die je kunt aanroepen en gebruiken om de oorzaak van disharmonie te ‘verteren’, is het zogenaamde ‘Violette Vuur’ (De Machtige, Verterende Vlam). Het Violette Vuur is een verbrandende (dus verterende) energie en het is energie die in staat is om KARMA te verbranden. Dat wil dus zeggen dat wanneer je het Violette Vuur aanroept je de OORZAAK verbrandt van de disharmonie die je tegenkomt in jouw leven. Het is een essentieel hulpmiddel voor je wanneer je ervoor kiest om jezelf te bevrijden van het valse zelf zodat je weer kan ervaren wie je werkelijk BENT.

Nu je op het niveau bent aanbeland dat je dit een ‘soort van’ of misschien wel helemaal kan begrijpen, kan je het nog gerichter gaan aanwenden. Hoe doe je dit dan? Het is bijna te simpel voor woorden maar het is inderdaad gewoon zeggen en geloven (VOELEN!) dat het waar is wat je uitspreekt. Oók deze energie komt in actie wanneer je erom vraagt en jouw focus erop houdt. Zoals je een vergrootglas moet stilhouden zodat de zon er geconcentreerd doorheen kan schijnen om een papiertje in brand te zetten. Zó stil en geconcentreerd heb jij jouw focus te houden om jouw karma door het Violette Vuur te laten verteren. Het is dus niet moeilijk maar wellicht niet eenvoudig als het valse ik je er probeert van af te houden door jouw gedachten alle kanten op te laten gaan. En dat is training.

Er zijn heel veel Violette Vuur decrees dus begin er met eentje:

I COMMAND and I AM the Violet Fire in, through and around this situation (of vul hier jouw woorden in) to purify and consume all human creation* NOW!

IK BEVEEL en IK BEN het Violette Vuur in, door en om deze situatie (of vul hier jouw woorden in) om alle menselijke creatie NU te zuiveren en te verteren!

* Human creation = alle vervormingen die er vanuit het menselijke gecreëerd zijn.

Hoe toe te passen

 • Ga lekker zitten
 • Kies iets in jouw leven waarvan je kan waarnemen dat het disharmonie is. Hiervan kan je de oorzaak laten verteren.
 • Doe de hartsademhaling tot je je rustig voelt.
 • Doe prayer 1, 3 en 10. Doe deze heel serieus. Je wilt eerst een goede energetische bescherming opbouwen voordat je gaat werken met het Violette Vuur.
 • Zet een timer. Begin eens met 10 minuten en bouw dit uit.
 • Vraag eerst vergeving door de volgende decree te zeggen: I call upon the Law of Forgiveness for all discordant thoughts and feelings with which I have misqualified Life’s Perfection and for turning away from the Light.

  IK BEROEP me op de Wet van Vergeving voor alle vervormingen in mijn gedachten en gevoelens waardoor ik de volmaakte levensenergie heb vervormd met onvolmaaktheid en voor het mezelf afwenden van het Licht.

  Zeg dit een aantal keren (naar eigen gevoel) met pauzes ertussen.
 • Doe vervolgens de volgende decree ofwel in het Engels of in het Nederlands met pauzes ertussen waarin je de energie de kans geeft om te doen wat je vraagt. I COMMAND and I AM the Violet Fire in, through and around this situation (of vul hier jouw woorden in) to purify and consume all human creation NOW!
  IK BEVEEL en IK BEN het Violette Vuur in, door en om deze situatie (of vul hier jouw woorden in) om alle menselijke creatie NU te zuiveren en te verteren. Houd jouw focus.
 • BEVEEL vervolgens:
  Turn this condition upside down and create an Ascended Masters Miracle out of it.
  Keer deze situatie binnenste buiten en creëer hier een Wonder van Opgevaren Meesters uit.
 • Herhaal tot jouw timer afgaat of totdat je voelt dat je (voor nu) klaar bent. Je doet dit bovenstaande net zolang als je disharmonie in jouw leven waarneemt. En je kan alle zinnen ook gedurende de dag denken/voelen wanneer je daar behoefte aan hebt of wanneer je bijvoorbeeld disharmonie in jouw omgeving waarneemt. Note: Het kan zijn dat je er een fysieke reactie op krijgt (bijvoorbeeld heel warm). Dit is normaal. Het kan ook zijn dat je paars licht ziet. Ook dat is normaal.

Het astrale veld

Om ons heen bevindt zich een onzichtbaar veld dat gevuld is met de frequenties, die eeuwen van vervormd denken en voelen van de mensheid heeft voortgebracht. Een grote brei van frequenties van gedachten- en emoties waarin alles bij elkaar klit wat dezelfde frequentie heeft. Dit wordt het ‘astrale veld’ genoemd. Het is als een vieze, dikke, plakkerige stroop. Een groot veld van frequenties die jouw Volmaakte Levensenergie vervormen, zodra jij jezelf hier op richt (dit hoeft niet bewust te zijn). Jezelf richten op dit veld is nooit een goed idee (want?….). We hebben ons niet meer te richten op wat we NIET willen. We hebben niet meer te denken dat dit hetgeen is wat we te doen hebben.
Het is nu echt nodig dat je een stap maakt en begrijpt dat ELKE negatieve gedachte en ELKE emotie slechts voortkomt uit dat astrale veld dat zichzelf enkel in stand kán houden via jouw aandacht (Want?…..).

Het doet er voor dat veld niet toe waarmee het jouw aandacht trekt ALS het maar jouw aandacht trekt. Dus geeft het je een negatieve gedachte over die of dat, laat het je ervaren dat het leven moeilijk is, stuurt het de frequentie van depressie op je af, geeft het je iets om over te klagen, verleidt het je, laat het je denken dat je afhankelijk bent van dingen buiten je om gelukkig te zijn, laat het je denken dat je een ‘heler’ bent die anderen moet helen zodat je jezelf in het astrale veld stort, creëert het allerlei ‘error beliefs’ over het leven en spiritualiteit, laat het je speciaal doen voelen, beter dan een ander, minder dan een ander, zet het aan tot tweedracht, geweld, oorlog en heeft het oneindig veel strategieën om jou (en iedereen om je heen) energetisch te binden aan zichzelf. Maar de waarheid is dat het niet kan blijven bestaan zonder jouw aandacht erop en je geloof erin. Jouw aandacht is de ENERGIE ervan. Nom, nom, nom, yum, yum, yum, wat lekker!
Hoewel dat astrale veld (dat dus bestaat uit alles wat er ooit gedacht en gevoeld is) als een kracht gevoeld kan worden, heeft het in zichzelf geen enkele kracht. Het is letterlijk niets. Wij – als mensheid – zijn de scheppers ervan. Wij hebben het in het leven geroepen. En ons gebrek aan kennis erover houdt het in stand. Ons gebrek aan kennis over de Spirituele Wetten en de werking hiervan heeft het gecreëerd en houdt het in stand. En het is NU de tijd om echt te kiezen waar jij de poort voor wil zijn. Kies je ervoor om jouw prachtige, Volmaakte, Goddelijke Levensenergie te schenken aan het astrale veld. Om jezelf nog steeds te laten hypnotiseren door gedachten en emoties die vanuit het astrale veld worden aangestuurd? En hier klakkeloos achteraan te hobbelen? Nog meer van hetzelfde creërend om vervolgens te mopperen en jezelf te beklagen over de effecten hiervan? Of BEN JE de Poort voor jouw Hogere Zelf. Voor de Energie van de Presence, die in staat is om eender welk probleem op te lossen en op den duur te voorkomen. Die eenvoudigweg NIET in staat is om disharmonie te creëren!
De oplossing is dus simpel!
Misschien denk je dat je aandacht moet schenken aan alles wat jou aan het astrale veld gekluisterd houdt. Of dat je het astrale veld moet gaan verkennen om jezelf ervan te bevrijden. Dat je er meer over moet weten. Maar het is juist het tegenovergestelde wat we te doen hebben.
Wanneer je eenmaal cognitief begrijpt dat het astrale veld niets anders is dan onze EIGEN levensenergie, die wij doorheen ons denken en voelen hebben uitgezonden, dan kan je wellicht ook begrijpen dat méér energie ernaar toesturen niet de oplossing is. Jezelf ervan afwenden is de oplossing.

Het spiritueel onderscheidingsvermogen opbouwen ten aanzien van de strategieën van dit veld om ze te kunnen tackelen wanneer je erin getrokken wordt, is de oplossing. Dus in Jip en Janneke taal: hou op met zeiken, klagen, roddelen, oordelen, mopperen, jezelf rot voelen en daar jezelf in wentelen, slachtofferschap en alle andere strategieën waarmee je jezelf vereenzelvigd hebt. Het is geen expressie van wie JE BENT. En daarom ‘niet werkelijk’. Super vervelend kan het zijn, dat wel. En als je allerlei verschrikkelijke dingen hebt meegemaakt, is het ongelofelijk moeilijk om te horen wellicht, maar het is de Waarheid. ALLES wat we meegemaakt hebben aan vervorming en trauma, is door onszelf gecreëerd. Het wordt ‘menselijke creatie’ genoemd en heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met jouw Ware Goddelijke Zelf. De enige weg eruit is verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je (on)bewust hebt gecreëerd. Niet vanuit schulddenken, maar vanuit snappen dat alles energie is en dat energie aandacht volgt. En hoe pijnlijk ook, dat betekent dat je OVERAL verantwoordelijkheid voor dient te nemen. Je MOET ergens OOIT verantwoordelijkheid nemen voor hoe je jouw energie hebt gefocust. Je moet ergens ooit besluiten om de Volmaaktheid terug te brengen, waarom dan niet nu?….
Tenzij je gehecht bent aan de disharmonie…. Je mag ook nog steeds doorgaan met het vervormen van je Volmaakte Levensenergie. Er is vrije wil. De keuze is aan jou.

Meditatie voor deze les

Het gegeven:
‘What goes around, comes around’.
‘Wat je uitstuurt, krijg je terug’
‘Wat je zaait, oogst je’
is wat er wordt uitgelegd onder het tabje ‘Kennis’.

Wanneer je BEWUST werkt met de energie van de IK BEN en je BEVEELT de IK BEN om jouw leven PERFECT te leiden, of om alle disharmonische energieën te harmoniseren of voor je uit te gaan en harmonie te BEVELEN overal waar jij gaat of staat, denk dan niet: ‘Mij gebeurt niets meer. IK heb tenslotte de IK BEN bevolen’. Dat heb je wel gedaan, maar vervolgens kan je nog te zien krijgen wat er zich nog in jouw onderbewustzijn heeft verscholen wat NIET gelijk is aan de IK BEN. Welke energieën heb jij nog in jouw onderbewustzijn die jouw Volmaakte Goddelijke IK BEN energie opladen met disharmonie? DAT is wat je ziet door FEEDBACK vanuit jouw omgeving in de vorm van disharmonie. Ga dus niet piepen en zuchten wanneer je die feedback ziet, want daarmee ‘zegen’ je slechts deze energie en zal je deze NOG MEER in jouw leven trekken. Ga in ‘meditatie’ en harmoniseer op die manier datgene wat jij waarneemt dat het ‘valse ik’ creëert en los jouw identificatie ermee op.

WEES JE HIERVAN BEWUST:
Je hebt het meest krachtige middel in handen om jouw leven naar haar hoogste versie te brengen, namelijk het BEWUSTZIJN over de IK BEN. De directe toegang tot de energie die alles creëert, die ELK BEVEL dat jij geeft onmiddellijk opvolgt!

En dan komt misschien hier het begrip van het waarom we de prayer ‘behandeling voor het helen van werkverslaving’ kregen. Wanneer jij jouw leven naar de hoogste versie ervan wilt brengen, hoef je het enkel AAN TE ROEPEN en het zijn werk te laten doen door jou, voor jou, áls jou, als alles en iedereen om jou heen. DIT GAAT VANZELF. Je hoeft niet ‘hard te werken’. De I AM Presence die JIJ BENT regelt het voor je en zal jou de volmaakte impulsen geven op de juiste momenten zodat dat wat jij vraagt voelt ‘alsof het vanzelf gaat’. Niets ‘hard werken’. JIJ doet jouw werk, of dat nou een prayer, een decree of een conscious creator is en je laat het vervolgens los en bent een kanaal doorheen welke de I AM kan stromen om jouw bevel op te volgen. Het ‘enige’ wat jij te doen hebt, is vertrouwen te houden in de opvolging van het ‘bevel’ wat je gegeven hebt. Standvastig te zijn. Kalm te zijn. Jezelf in harmonie te houden wetende dat dat wat je gevraagd hebt MOET gebeuren in Divine order and Timing. En dat staat haaks op onze ‘hard werken’ programmering.

Decree
Elke gedachte die jij denkt, is een ‘bevel’ (een ‘decree’). Elke gedachte die jij denkt, wordt gevolgd door de energie van de IK BEN. En de kracht van de gedachte is zo sterk als de emotie waarmee je deze oplaadt. Je kunt je misschien voorstellen dat negatieve gedachten over personen/gebeurtenissen etc. een enorme verstorende energie hebben. Zeker als het valse ik er maar niet over ophoudt en het verleden blijft herkauwen. Hierdoor krijgt de energie die het conflict in het verleden heeft veroorzaakt, opnieuw de kans om zich in het heden in een nieuwe vorm te manifesteren! STOP IT! Deze prachtige Kracht – de Essentie van wie wij ZIJN- is geen MENTAAL concept! Het is een werkelijke Kracht, die je kunt gebruiken om dat wat jij realiteit noemt een expressie te laten zijn van volmaaktheid in plaats van een expressie van onvolmaaktheid.

De keuze is aan jou en heeft alles te maken met HOE jij jouw energie focust. Wat geef jij aandacht?
Het is allemaal aan jou want jij BENT ‘the Creator’, ‘The Decreer’ en ‘The Doer’ in jouw leven.

Meditatie
Elke keer wanneer je de energie van het Licht aanroept, ‘antwoordt’ deze hogere frequentie wanneer jij in de afstemming blijft. Het maakt niet uit of je hier iets van voelt of niet. In het begin kan het zeker zo zijn dat je er niets van voelt omdat het lichaam nog te verdicht is om er iets van te voelen. Maar zie het maar als een kamer waar alle ramen van geblindeerd zijn. Ze zijn zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant dichtgespijkerd met houten planken. Dikke houten planken zitten overal voor de ramen en er komt geen licht naar binnen. Met elke meditatie die er gedaan wordt, gaat er (en deel van) een plank weg en kan het licht zijn weg naar binnen vinden.

Houd dus vol. Ook al denk je niets te voelen. Ook al vindt het valse zelf er van alles van. Het maakt niet uit.
JIJ weet wel beter.