harmony happiness healing

Forum – gedragscode

Om gebruik te kunnen maken van het forum, gelden de volgende richtlijnen:

1: Het forum is een besloten platform voor 50 deelnemers en de teamleiders.
Dit om een veilige setting te creëren en de privacy te waarborgen.

2: Plaats alleen vragen die betrekking hebben op het programma zelf 
Maak een onderscheid tussen de inhoud van het programma en de dingen die je tegenkomt in jezelf op dit pad.
In dit forum kun je terecht met inhoudelijke vragen over de toepassing/inhoud van het programma. Als je in een proces komt, biedt het programma jou tools om daarmee om te gaan. Het kan ook zo zijn dat het je nog niet lukt om die toe te passen, dan is 1 op 1 hulp op dat moment wellicht meer toepasselijk. Vraag aan de teamcoach of deze mee kan kijken wat er nodig is.

Er zijn dus teamleiders beschikbaar om jouw vragen te beantwoorden en je eventueel verder te helpen met bijvoorbeeld de oefeningen die in het programma voorbij komen of met het opbouwen van jouw ‘practice’.
De teamleider is er niet om 1 op 1 coaching te geven of om op persoonlijke inhoudelijke vragen in te gaan. Daar leent het programma en het forum zich niet voor.

3: Veiligheid, vertrouwen en respect voor alles
Alle communicatie in het forum is constructief, respectvol en liefdevol in een besloten omgeving.  ‘What happens in the forum stays in the forum’.

Noot: dit programma is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Het is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd een arts als er zich problemen voordoen met jouw gezondheid of als jij onder medische behandeling bent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van het opvolgen van de aanbevelingen in dit programma of van het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.